Regulacje prawne


Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011

10 września, 2017

  Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.   Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. weszła w życie z dniem 18 grudnia 2011r. Równocześnie uchylono Ustawę z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim [Dz.U.2001 nr 100 poz.1081].   Przed 22.07.2017r. w ograniczonym zakresie ustawa odnosiła się również do kredytów […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim [uchylona]

10 sierpnia, 2017

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim [uchylona 18.12.2011]   Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim utraciła moc z dniem 18.12.2011r. (uchylająca ustawa Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715)   Przywołuję treść uchylonej ustawy z dwóch powodów:   [1] Aby pokazać w jaki sposób zmieniały […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

Rekomendacje KNF dla banków

28 lipca, 2017

Rekomendacje KNF dla banków czyli pozaustawowe regulacje w obszarze kredytów hipotecznych     Rekomendacje KNF dla banków są wydawane na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe i stanowią zbiór dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Banki powinny więc spodziewać się kierowania rekomendacjami przy ocenie ich działalności.   Jakie jest tło historyczne dla wprowadzenia […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi:

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

21 lipca, 2017

USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE   Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147   Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą: Rodzaju, wysokości oraz zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego. Zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, czyli […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Księga Wieczysta, Regulacje prawne | Tagi:

USTAWA DEWELOPERSKA

14 lipca, 2017

USTAWA DEWELOPERSKA     29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która istotnie wpłynęła na regulacje kredytu mieszkaniowego.   Celem tzw. ustawy deweloperskiej było wprowadzenie środków zabezpieczających interesy prywatnych nabywców, niebędących profesjonalistami w obrocie nieruchomościami w postaci:   Umowy […]


Więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

7 lipca, 2017

Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. [Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939]   Ustawa Prawo bankowe jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność bankową. Określa między innymi zasady tworzenia i organizacji banków, katalog czynności bankowych oraz pozabankowych świadczonych przez te instytucje, zakres odpowiedzialności, a także wymogi oraz sposób zarządzania bankami. Ustawa reguluje w szczególności […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi: