ARTYKUŁY

blog kredytowy

Blog kredytowy 

Niniejszy blog kredytowy stanowi prezentację własnych opracowań na bazie wiedzy, doświadczenia i szukania informacji. Artykuły i opinie są redagowane z należytą starannością, jednakże są wyrazem subiektywnego spojrzenia na kwestie kredytów hipotecznych i obszar finansów. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tutaj wiele wskazówek i odpowiedzi na pojawiające się przy okazji zaciągania kredytu pytania oraz, że wpisy na blogu będą pomocne w dokonaniu właściwych wyborów. Zapraszam do lektury oraz do współpracy w procesie ubiegania się o kredyt.


MDM kredytowanie prowizji za udzielenie

Kwiecień 15, 2014

MDM kredytowanie prowizji za udzielenie   Czy program Mieszkanie dla Młodych daje możliwość doliczenia do kwoty kredytu równowartości prowizji za jego udzielenie ?   Okazuje się, że TAK.   Wątpliwości mogą budzić zapisy ustawy precyzujące cel kredytu :   Art. 6. 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą: […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi:

MDM Limity cenowe Poznań – I, II, III kwartał 2014

Marzec 29, 2014

MDM limity cenowe 2014 Poznań i woj. wielkopolskie I, II, III kwartał   Wszystkie wskaźniki przeliczeniowe obowiązujące w danym kwartale i maksymalne ceny mieszkań są publikowane i aktualizowane na stronie BGK .   Limity na IV  kwartał 2014 znajdziecie Państwo tutaj MDM limity cenowe IV kwartał 2014 Poznań i woj.wielkopolskie   W programie Mieszkanie dla […]


Więcej

MDM poziom wykorzystania limitów

Marzec 27, 2014

MDM poziom wykorzystania limitów   Artykuł opisuje poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym oraz poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat.   Przeczytaj też MDM – limity cenowe Poznań , I i II kwartał 2014   USTAWA z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania […]


Więcej

MDM wspólność ustawowa majątkowa małżeńska dla działki gruntu dewelopera

Marzec 19, 2014

MDM Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska dla działki gruntu, na której buduje deweloper    Nabywając mieszkanie w programie MDM może się zdarzyć, że grunt, na którym buduje deweloper będzie objęty wspólnością ustawową małżeńską. Taka sytuacja ma miejsce, gdy deweloper to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pozostająca w związku małżeńskim. Gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi:

dopłata MDM a mieszkanie oddane do użytkowania

Luty 17, 2014

MDM a lokal gotowy Dopłata BGK przy kredytach MDM w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania      Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie  nowelizacji ustawy tj. od dnia  01.09.2015r.  również dla mieszkań oddanych do użytkowania wypłata  dofinansowania  może  nastąpić przed aktem  notarialnym. Artykuł opisuje  zasady obowiązujące  do  dnia  31.08.2015r.    W przypadku lokali gotowych […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi:

MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

Styczeń 21, 2014

MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany wnoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.   Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. od dnia 01.09.2015r. w ramach MDM można również sfinansować wkład budowlany do SM. Artykuł opisuje zasady obowiązujące do dnia 31.08.2015r.    Decydując się na zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej można spotkać się z […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi:

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR ?

Sierpień 11, 2013

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR ?    W przypadku kredytów hipotecznych w większości umów mamy zmienne oprocentowanie, które jest obliczane wg poniższego wzoru: WIBOR + MARŻA = OPROCENTOWANIE     WIBOR to zmienny składnik oprocentowania, najczęściej 3-miesieczny, rzadziej 6-miesięczny. Marża to stały składnik oprocentowania, może być zmieniona tylko w drodze aneksu do umowy […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Kredyty mieszkaniowe, Oprocentowanie kredytu | Tagi:

RnS i zmiana powierzchni użytkowej lokalu

Kwiecień 26, 2013

Zmiana powierzchni użytkowej lokalu po wybudowaniu skutkująca przekroczeniem limitów w RnS a prawo do zachowania dopłat BGK   Wygaszenie programu 31.12.2012 r.     Co się dzieje w sytuacji, gdy na moment składania wniosku kredytowego cena za 1m2 mieszkania mieściła się w limitach RnS, a po wybudowaniu mieszkania przez dewelopera / SM i ponownym przeliczeniu […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Rodzina na Swoim | Tagi:

Podpisanie umowy kredytowej, ważne zapisy

Luty 14, 2013

Podpisanie UMOWY KREDYTOWEJ. Kilka wskazówek, jak podczas wizyty w banku czytać, by ważne zapisy nam nie umknęły i co czasem zaskakuje?   Niezależnie od celu kredytowania (zakup mieszkania, domu, działki, budowa, remont), gdy nadchodzi moment spotkania w banku i podpisania UMOWY KREDYTOWEJ weryfikacja zapisów tejże umowy jest ważna niezależnie od ilości spotkań i rozmów na […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Koszty kredytu, Kredyty mieszkaniowe | Tagi:

Rodzina na Swoim “od kuchni”, wysokość dopłaty.

Listopad 9, 2012

Rodzina na Swoim “od kuchni”. Ta sama stopa referencyjna, te same zasady. Skąd RÓŻNICE w prezentowanej wysokości dopłaty ?   ARTYKUŁ DLA CIEKAWYCH. Te same zasady i ta sama stopa referencyjna będąca oprocentowaniem, wg którego we wszystkich bankach kredytujących w ramach programu Rodzina na Swoim naliczana jest kwota odsetek dopłacanych przez BGK. Mogłoby się zdawać, […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Rodzina na Swoim | Tagi: