Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

Kredyty gotówkowe, konsumpcyjne.
Pośrednictwo kredytowe Poznań.

 

Oferta kredytów gotówkowych dla osób fizycznych:

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

Pomagam w uzyskaniu kredytu gotówkowego na dobrych warunkach. Oferta pośrednictwa kredytu gotówkowego obejmuje:

 

[1] Kredyty gotówkowe na cel dowolny.

 

[2] Kredyty gotówkowe na konsolidację zobowiązań kredytowych [bez zabezpieczeń].

 

WAŻNE – jeśli masz zły BIK, nieterminowo regulowałeś wcześniejsze zobowiązania, jeśli masz wpisy w Bankowym Rejestrze lub w rejestrze długów Biura Informacji Gospodarczej – nie pomogę zaciągnąć Ci kolejnego zobowiązania. Moja oferta jest kierowana do kredytobiorców rzetelnie spłacających zobowiązania i dotyczy oferty bankowej. Jeśli masz problemy ze spłatą to kolejny kredyt nie jest dobrym pomysłem.

 

Kredyt gotówkowy na cel dowolny

Zaciągając kredyt na cel dowolny nie musisz deklarować w banku na co przeznaczasz środki. Jedynym ograniczeniem jest oświadczenie, że pieniądze uzyskane z kredytu gotówkowego udzielanego osobie fizycznej nie zostaną przeznaczone na cele działalności gospodarczej.

 

Celem dowolnym może być:

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

 • remont mieszkania
 • zakup mebli
 • zakup samochodu
 • edukacja np. studia, kursy, szkolenia
 • zdrowie np. kosztowne zabiegi medyczne, rehabilitacja
 • uroczystości rodzinne
 • wyprawka szkolna
 • wypoczynek, wakacje
 • zakup sprzętu np. komputer, aparat fotograficzny

Co do zasady kredyt gotówkowy nie może stanowić uzupełnienia brakującego wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Nie powinien być też zaciągany w sytuacji, gdy brakuje środków na obsługę innych zobowiązań kredytowych.

 

Weź jednak pod uwagę:

Część wydatków sfinansowanych kredytem gotówkowym może mieć swoje uzasadnienie jak np.:

 • Edukacja, bo może dać Tobie lepszą pracę, lepsze zarobki;
 • Remont mieszkania, jeśli poprawia standard życia, bezpieczeństwo lub generuje oszczędności w eksploatacji;
 • Samochód, jeśli jest nieodzowny w Twojej pracy lub jest konieczny z uwagi na miejsce zamieszkania;
 • Problemy zdrowotne, które wymagają szybkiej reakcji;
 • Zakup laptopa lub innego sprzętu, jeśli jest konieczny do pracy lub do nauki.

Niektóre wydatki powinno się jednak przewidzieć, zaplanować i tak prowadzić budżet domowy, by na te rzeczy po prostu co miesiąc, przez cały rok odkładać. Mówię o wydatkach typu wakacje, wyjazdy, wyprawka szkolna, uroczystości rodzinne, święta. Nie pozwalaj, by te same wydatki były dla Ciebie co roku zaskoczeniem, jak dla drogowców zima.

 

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy 

 

Zamień kilka rat w jedną niską! 

Jeden kredyt zamiast wielu!

Połącz kilka kredytów w jeden!

Kredyt konsolidacyjny metodą na wyjście z długów!

 

 

 

STOP ! Zanim ulegniesz reklamom internetowym zatrzymaj się na chwilę. Dla banków kredyt konsolidacyjny może być metodą na przejęcie kredytobiorcy od konkurencji, o ile rzetelnie spłaca zobowiązania. Dla Ciebie jednak myśl o konsolidacji powinna być sygnałem ostrzegawczym.

 

Fakt, że szukasz kredytu konsolidacyjnego może świadczyć o tym, że zbyt optymistycznie podchodziłeś do kredytów konsumpcyjnych. Może być to sygnał utraty płynności finansowej, powolnego wpadania w pułapkę zadłużenia. Obsługa miesięcznych zobowiązań daje się we znaki? Jeśli w takiej sytuacji uciekasz się do konsolidacji to równocześnie powinieneś zmienić swoje podejście do wspomagania się kredytami, żeby za chwilę nie okazało się, że mając jedną niższą ratę kredytu stać Cię na… kolejny kredyt. Konsolidacja wymuszona zbyt dużym obciążeniem miesięcznym powinna łączyć się z zaprzestaniem zaciągania nowych kredytów konsumpcyjnych. Spotykałam klientów, którzy po połączeniu zobowiązań zamiast wyjść z długów wracali z jeszcze większym zadłużeniem.

 

Kredyt konsolidacyjny może powodować wzrost kosztu kredytu. Niższa rata wymusza dłuższy okres kredytowania. Dodatkowo płacisz często drugi raz prowizję za udzielenie, czyli sumarycznie Twój dług rośnie.

 

Konsolidacja może okazać się opłacalna, jeśli spłacając jeden kredyt gotówkowy nowym kredytem uzyskasz niższą ratę bez powiększania zadłużenia przy tym samym okresie kredytowania.

 

Unikaj:

 • Konsolidacji zobowiązań gotówkowych w ramach kredytu mieszkaniowego, gdyż zatracasz “czysty” cel mieszkaniowy. Możesz ograniczyć przez to możliwości refinansowania kredytu mieszkaniowego w przyszłości.
 • Kolejnej konsolidacji, czyli zaciągania nowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę starego kredytu, który też był kredytem konsolidacyjnym.

 

Ograniczenia ze strony banków

Przy konsolidacji zobowiązań banki mogą limitować ilość konsolidowanych zobowiązań oraz mogą wymagać określonego czasu trwania konsolidowanych kredytów.

 

Rolowanie kredytów

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

Tak zwane “rolowanie kredytu” oznacza zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę starego kredytu. Może się to wiązać wyłącznie ze spłatą starego zobowiązania, możesz też przy okazji dobrać kwotę dodatkowej gotówki. W tej sytuacji nie konsolidujesz kilku zobowiązań, ale jeden kredyt zastępujesz drugim.

 

Jestem przeciwnikiem “rolowania” kredytów gotówkowych bez racjonalnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach. “Rolowanie” zobowiązań powoduje, że ciągle żyjesz pod kreską, równasz do zera. Zadłużasz się, spłacasz, zbliżasz się do zera i ponownie się zadłużasz.

 

Dzwoni do Ciebie doradca, ekspert i proponuje nowy, lepszy kredyt na spłatę starego, bo ten, który zaproponował Ci pół roku wcześniej nie był tak dobry …..  i może rzeczywiście, ale:

 • zwróć uwagę, czy nie zapłacisz ponownie prowizji, czy twoje zadłużenie po takim “rolowaniu” nie wzrośnie;
 • sprawdź nową ofertę na taki sam okres kredytowania jaki pozostał Ci do spłaty w starym kredycie (jeśli to nie jest końcówka starego kredytu);
 • nie dobieraj dodatkowej gotówki tylko dlatego, że “dają”, kredyt gotówkowy również powinien mieć swoje racjonalne uzasadnienie.

 

Kredyt gotówkowy powinien być zobowiązaniem, które zaciągasz od czasu do czasu, doraźnie, a nie które masz non stop.

 

Banki współpracujące w zakresie kredytu gotówkowego

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Santander Polska S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.

Regulacje prawne dotyczące kredytu gotówkowego

 

Najważniejsze regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego (w tym kredytu gotówkowego) znajdziesz w Ustawie z dnia 12 maja 2011r o kredycie konsumenckim [Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715]

Rejestr pośredników kredytowych DZIAŁ II

 

Od 22.07.2017r. podjęcie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich wymaga uzyskania  wpisu w dziale drugim rejestru pośredników kredytowych. Rejestr prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Rejestr Pośredników Kredytowych – dział II – kredyt konsumencki

 

Numer wpisu pośrednika kredytu konsumenckiego – firmy BOŻENA MYSZCZYSZYN do rejestru pośredników kredytowych (dział II)  RPK006800.

 

 

Definicja kredytu konsumenckiego

 

Ogólna definicja kredytu konsumenckiego odnosi się do kredytu udzielanego w kwocie do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Kredytem konsumenckim jest też niezależnie od kwoty kredyt niezabezpieczony hipoteką przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

 

Ustawa o kredycie konsumenckim określa ponadto co w szczególności należy rozumieć jako umowy o kredyt konsumencki i jakie umowy kredytem konsumenckim nie są.

 

Zabezpieczenia przy kredycie gotówkowym

Formą zabezpieczenia przy kredytach gotówkowych może być przykładowo:

 • poręczenie cywilne
 • zastaw rejestrowy np. na samochodzie, na papierach wartościowych
 • blokada środków

 

W praktyce obecnie oferowane kredyty gotówkowe są w większości kredytami bez zabezpieczeń. 

 

Również w przypadku chęci skredytowania zakupu samochodu zamiast popularnych kiedyś kredytów samochodowych banki najczęściej oferują na ten cel zwykły kredyt gotówkowy.

 

Pytaj o kwotę brutto i netto

Zwróć uwagę na podstawowe parametry kredytu:

 • Kwotę brutto (z opłatami doliczanymi do kredytu)
 • Kwotę netto (na rękę)
 • Okres kredytowania
 • Oprocentowanie (zmienne, stałe)
 • Wysokość raty

Wysokość możliwego oprocentowania kredytu jest ograniczona odsetkami maksymalnymi określonymi w Kodeksie Cywilnym i ten czynnik ma drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności porównaj kwotę kredytu brutto i netto. To właśnie różnica między kwotą kredytu brutto a netto informuje, czy kredyt jest drogi czy tani. 

 

Zwróć uwagę na te elementy na wstępie rozmów, a nie dopiero jak podpisujesz umowę.

 

Formularz informacyjny kredytu konsumenckiego

Przed zawarciem umowy otrzymasz formularz informacyjny zawierający między innymi następujące informacje:

 

1) dane kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
2) okres umowy;
3) oprocentowanie kredytu oraz zasady jej ustalania i zmiany;
4) całkowita kwota kredytu;
5) całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta;
6) RRSO;
7) zasady i terminy spłaty kredytu;
8) informacja dotycząca umów dodatkowych np. ubezpieczenia;
9) informacja o innych kosztach, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, kosztach usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy;
10) oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego;
11) skutki braku płatności;
12) wymagane zabezpieczenia kredytu;
13) prawo do odstąpienia od umowy;

 

Słownik kredytowy

Całkowity koszt kredytu

Wszelkie koszty ponoszone przez konsumenta w związku z umową, w tym:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże
b) koszty usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, jeśli są niezbędne dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na oferowanych warunkach.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się kosztów opłat notarialnych.

 

Całkowita kwota kredytu

Jest to kwota kredytu netto, czyli do wypłaty dla kredytobiorcy. Całkowita kwota kredytu nie obejmuje kredytowanych kosztów.

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

 

Stopa referencyjna

To stopa oprocentowania będąca podstawą ustalania zmiennego oprocentowania kredytu. Odnosi się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Stopa referencyjna ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

 

Stopa oprocentowania kredytu

Stałe lub zmienne oprocentowanie w stosunku rocznym.

 

Stała stopa oprocentowania kredytu

Określona stała wartość procentowa wyrażona na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

 

 

O czym pamiętać ubiegając się o kredyt gotówkowy ?

 

[1] Zachowaj kontrolę i wiedzę na temat podpisywanych dokumentów.

Musisz wiedzieć do ilu i do jakich banków podpisałeś wnioski kredytowe lub zgodę na zapytanie kredytowe do BIK. To jest również istotna informacja, gdy zmieniasz osobę z którą współpracujesz.

 

[2] Złóż jeden wniosek o kredyt gotówkowy do wybranego banku.

Drugi wniosek złożysz jeśli pierwszy bank nie spełni Twoich oczekiwań (cena i kwota kredytu). To nie jest kredyt hipoteczny, który trzeba zabezpieczyć drugim i trzecim wnioskiem. Zbyt duża ilość zapytań kredytowych w BIK o kredyt konsumpcyjny może spowodować, że dostaniesz odmowę tylko z uwagi na zapytania.

 

[3] Nie wyłudzaj kredytu.

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy równocześnie w dwóch lub trzech bankach stwarza ryzyko wyłudzenia kredytu. Wyłudzasz kredyt, jeśli masz zdolność kredytową tylko na jeden kredyt, a podpisujesz umowy z dwoma bankami. Żaden z tych banków nie uwzględnił w zobowiązaniach raty wynikającej z umowy równoległej.  To nic, że na moment wnioskowania jeszcze tego drugiego kredytu nie było i nie skłamałeś we wniosku kredytowym. Również na moment podpisania umowy Twoja sytuacja finansowa powinna być zgodna z wnioskiem. Na tej podstawie bank szacował ryzyko. Jeśli już koniecznie musisz zaciągnąć dwa kredyty zrób to po kolei. Najpierw jeden bank, uruchom kredyt, a potem w drugim banku wykaż we wniosku ratę “świeżego” zobowiązania.

Jeśli bank przyznał Tobie mniejszą kwotę kredytu, bo na większą nie masz zdolności kredytowej oznacza to, że rzeczywiście tej zdolności kredytowej nie masz.

[4] Unikaj zaciągania grzecznościowo kredytów gotówkowych dla kogoś.

Nawet, jeśli to ktoś będzie spłacał kredyt i nie będzie to Twoim obciążeniem to raz – Twoja historia w BIK jest uzależniona od osoby trzeciej, dwa – pogorszy to Twoją zdolność kredytową jeśli planujesz np. kredyt hipoteczny.

 

[5] Nie korzystaj z pomocy innych osób, które biorą kredyt dla Ciebie albo za Ciebie. 

Bierzesz wtedy odpowiedzialność za czyjąś historię kredytową, a w drastycznej sytuacji możesz spowodować, że ktoś zostanie z Twoim kredytem. 

 

[6] Nie wnioskuj zbyt często o kredyty gotówkowe.

Dostaniesz “łatkę” osoby skłonnej do zadłużania. Wpłynie to na ocenę w BIK. 

 

[7] Pilnuj terminowości spłaty rat.

Nawet niewielkie opóźnienia, kilkudniowe, jeśli zdarzają Ci się notorycznie mogą niekorzystnie wpłynąć na ocenę.

 

[8] Nie kłam we wniosku kredytowym!

Jeśli bank dopuszcza oświadczenie o dochodzie, to powinno być ono zgodne z rzeczywistością. Oświadczenie zastępuje tylko formę dokumentacji dochodu i nie jest “furtką” do oświadczania nieprawdy. To samo dotyczy wykształcenia, ilości dzieci.

 

[9] Unikaj chwilówek.

W większości uciekanie się do pożyczek pozabankowych jest źle widziane, bo to sygnał utraty płynności finansowej.

 

 

 

Współpraca z pośrednikiem przy kredycie gotówkowym

 

[1] Jeśli nie jesteś pewien swojej historii kredytowej w pierwszej kolejności sprawdź swój BIK. Raport pobierzesz na stronie www.bik.pl. Na podstawie raportu BIK ocenię, czy jest możliwość ubiegania się o kredyt.

 

[2] Na pierwszym spotkaniu przedstawiasz swoje potrzeby i sytuację, wstępnie weryfikuję możliwości i przedstawiam oferty.

 

[3] Wybierasz bank i przygotowujesz niezbędne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach (druk banku), wyciągi.

 

[4] Z moją pomocą wypełniasz wniosek kredytowy.

 

[5] W kolejnym kroku składam lub rejestruję Twój wniosek w wybranym banku i informuję Cię o postępie procesu kredytowego.

 

[6] Po pozytywnej decyzji kredytowej otrzymujesz projekt umowy kredytowej, masz czas, by się z zapisami zapoznać, masz możliwość omówienia umowy ze mną.

 

[7] Jeśli akceptujesz warunki decyzji umawiamy termin spotkania w banku celem zawarcia umowy kredytowej. Z reguły towarzyszę Klientowi przy podpisywaniu umowy.

 

 

Jeśli dobrnąłeś do tego miejsca i kredyt gotówkowy jest Tobie potrzebny to zapraszam na spotkanie do biura kredytowego w Poznaniu.  Zadbam o to by kredyt był najtańszy!

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty gotówkowe Poznań