KREDYT HIPOTECZNY UWARUNKOWANIA REGULACJE


Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Listopad 15, 2017

  USTAWA o listach zastawnych i bankach hipotecznych   Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych [Dz.U. 2015 poz. 1588]. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1259].    Banki hipoteczne […]


Więcej

Ustawa z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim

Wrzesień 10, 2017

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim   Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. weszła w życie z dniem 18 grudnia 2011r. Równocześnie została uchylona Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim [Dz.U.2001 nr 100 poz.1081].   Przed 22.07.2017r. w ograniczonym zakresie ustawa odnosiła się również do umów […]


Więcej

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim [uchylona]

Sierpień 10, 2017

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim [uchylona 18.12.2011]   Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim utraciła moc z dniem 18.12.2011r. (ustawa uchylająca Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715)   Przywołuję treść uchylonej ustawy z dwóch powodów:   [1] Chcę pokazać w jaki sposób zmieniały […]


Więcej

Rekomendacje KNF dla banków

Lipiec 28, 2017

Rekomendacje KNF dla banków Pozaustawowe regulacje w obszarze kredytów hipotecznych     Rekomendacje KNF są wydawane na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe  i stanowią zbiór dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Banki powinny spodziewać się kierowania rekomendacjami  przy ocenie ich działalności.   Tło historyczne  wprowadzenia rekomendacji Praktyka wydawania rekomendacji sięga czerwca […]


Więcej

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

Lipiec 21, 2017

USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE   Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147   Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą: rodzaju, wysokości i zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.   […]


Więcej

USTAWA DEWELOPERSKA

Lipiec 14, 2017

USTAWA DEWELOPERSKA     29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która istotnie wpłynęła na regulacje kredytu mieszkaniowego.   Celem tzw. ustawy deweloperskiej było wprowadzenie środków zabezpieczających interesy prywatnych nabywców, niebędących profesjonalistami w obrocie nieruchomościami w postaci: umowy deweloperskiej […]


Więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

Lipiec 7, 2017

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe [Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939]   Ustawa Prawo bankowe jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność bankową. Ustawa określa między innymi zasady tworzenia i organizacji banków (banków krajowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych), katalog czynności bankowych  oraz  pozabankowych świadczonych przez te instytucje, zakres odpowiedzialności, […]


Więcej

Kredyt hipoteczny spojrzenie wstecz

Czerwiec 30, 2017

Kredyt Hipoteczny spojrzenie wstecz z perspektywy 35 lat    Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami  kredyt hipoteczny może być udzielony maksymalnie na okres 35 lat [Rekomendacja S, 2013].  Warto uświadomić sobie jak długi jest to okres czasu i jak trudno przewidzieć wszystkie zawirowania w gospodarce i w życiu, które mogą w takiej perspektywie czasowej zaistnieć. Świadomość […]


Więcej

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

Kwiecień 12, 2016

WIBOR, definicja, kwotowanie (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)       Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek  hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennego wskaźnika referencyjnego, który najczęściej  stanowi WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny .   Przeczytaj też Ryzyko zmian stóp procentowych   AKTUALIZACJA 2019   Administrator […]


Więcej

MELDUNEK a kredyt hipoteczny

Czerwiec 22, 2014

MELDUNEK a kredyt hipoteczny     AKTUALIZACJA 2018 Zamiast zniesienia obowiązku meldunkowego jest  ułatwienie w postaci E-MELDUNKU.   Obowiązek meldunkowy zostaje.   Wszystko za sprawą opublikowanej dnia 11.12.2017r. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności [Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Dz.U. 2017 poz. 2286].   Po planowanym zniesieniu obowiązku […]


Więcej