KREDYT Z DOPŁATAMI BGK


Zasady programu Mieszkanie dla Młodych od dnia 01.09.2015 [nowelizacja]

Listopad 6, 2015

  Zasady programu Mieszkanie dla Młodych od dnia 01.09.2015 r. (po nowelizacji)     [1] Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018 r. [2] Termin składania wniosków do dnia 30.09.2018r. AKTUALIZACJA Zgodnie z komunikatem na stronie BGK dnia 3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).   [3] maksymalny termin […]


Więcej

Nowelizacja MDM – PROJEKT

Listopad 23, 2014

  Nowelizacja MDM PROJEKT. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – planowane zmiany w 2015 roku.   AKTUALIZACJA  17.08.2015 Nowelizacja MDM ogłoszona. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi została dnia 17.08.2015 ogłoszona […]


Więcej

MDM zasady programu Mieszkanie dla Młodych 2014 – 2018

Kwiecień 28, 2014

  MDM zasady programu MIESZKANIE DLA MŁODYCH 2014-2018   AKTUALIZACJA –  warunki programu przedstawione w artykule obowiązywały do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. do dnia 31.08.2015r. Od  dnia 01.09.2015r. obowiązują  nowe  zasady  programu MDM.   Zobacz też Projekt nowelizacji MDM   1)  Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018 r.     termin składania wniosków […]


Więcej

MDM kredytowanie prowizji za udzielenie

Kwiecień 15, 2014

MDM kredytowanie prowizji za udzielenie   Czy program Mieszkanie dla Młodych daje możliwość doliczenia do kwoty kredytu równowartości prowizji za jego udzielenie ?   Okazuje się, że TAK.   Wątpliwości mogą budzić zapisy ustawy precyzujące cel kredytu :   Art. 6. 1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą: […]


Więcej

MDM poziom wykorzystania limitów

Marzec 27, 2014

MDM poziom wykorzystania limitów   Artykuł opisuje poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym oraz poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat.   Przeczytaj też MDM – limity cenowe Poznań , I i II kwartał 2014   USTAWA z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania […]


Więcej

MDM wspólność ustawowa majątkowa małżeńska dla działki gruntu dewelopera

Marzec 19, 2014

MDM Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska dla działki gruntu, na której buduje deweloper    Nabywając mieszkanie w programie MDM może się zdarzyć, że grunt, na którym buduje deweloper będzie objęty wspólnością ustawową małżeńską. Taka sytuacja ma miejsce, gdy deweloper to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pozostająca w związku małżeńskim. Gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej […]


Więcej

dopłata MDM a mieszkanie oddane do użytkowania

Luty 17, 2014

MDM a lokal gotowy Dopłata BGK przy kredytach MDM w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania      Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie  nowelizacji ustawy tj. od dnia  01.09.2015r.  również dla mieszkań oddanych do użytkowania wypłata  dofinansowania  może  nastąpić przed aktem  notarialnym. Artykuł opisuje  zasady obowiązujące  do  dnia  31.08.2015r.    W przypadku lokali gotowych […]


Więcej

MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

Styczeń 21, 2014

MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany wnoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.   Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. od dnia 01.09.2015r. w ramach MDM można również sfinansować wkład budowlany do SM. Artykuł opisuje zasady obowiązujące do dnia 31.08.2015r.    Decydując się na zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej można spotkać się z […]


Więcej

RnS i zmiana powierzchni użytkowej lokalu

Kwiecień 26, 2013

Zmiana powierzchni użytkowej lokalu po wybudowaniu skutkująca przekroczeniem limitów w RnS a prawo do zachowania dopłat BGK   Wygaszenie programu 31.12.2012 r.     Co się dzieje w sytuacji, gdy na moment składania wniosku kredytowego cena za 1m2 mieszkania mieściła się w limitach RnS, a po wybudowaniu mieszkania przez dewelopera / SM i ponownym przeliczeniu […]


Więcej

Rodzina na Swoim “od kuchni”, wysokość dopłaty.

Listopad 9, 2012

Rodzina na Swoim “od kuchni”. Ta sama stopa referencyjna, te same zasady. Skąd RÓŻNICE w prezentowanej wysokości dopłaty ?   ARTYKUŁ DLA CIEKAWYCH. Te same zasady i ta sama stopa referencyjna będąca oprocentowaniem, wg którego we wszystkich bankach kredytujących w ramach programu Rodzina na Swoim naliczana jest kwota odsetek dopłacanych przez BGK. Mogłoby się zdawać, […]


Więcej