Rata kredytu


Ryzyko zmian stóp procentowych

Maj 6, 2015

  Ryzyko zmian stóp procentowych Stanowisko KNF wobec banków     Ile może wynieść WIBOR i rata twojego kredytu ? Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka odniesienia. Z tym wiąże się ryzyko zmian stóp procentowych. Najczęściej dla kredytów w […]


Więcej

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR ?

Sierpień 11, 2013

WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR ?    W przypadku kredytów hipotecznych w większości umów mamy zmienne oprocentowanie, które jest obliczane wg poniższego wzoru: WIBOR + MARŻA = OPROCENTOWANIE     WIBOR to zmienny składnik oprocentowania, najczęściej 3-miesieczny, rzadziej 6-miesięczny. Marża to stały składnik oprocentowania, może być zmieniona tylko w drodze aneksu do umowy […]


Więcej