Zakup dworku

Lipiec 1, 2012

zakup dworkuZakup DWORKU w stanie zdewastowanym. Nierezydent, brak obywatelstwa polskiego. Dochody uzyskiwane w Szwajcarii.

 

Na podstawowy cel kredytowania, jakim był zakup w atrakcyjnej cenie DWORKU  z częścią parkową i zabudowaniami gospodarczymi, nałożyły się dodatkowe czynniki w postaci stanu technicznego nieruchomości (wymagane duże nakłady na remont), faktu wpisania do rejestru zabytków, braku obywatelstwa polskiego przez jednego z Kredytobiorców, braku miejsca stałego zameldowania/zamieszkania w Polsce  przez obu Kredytobiorców (nierezydenci), dochody uzyskiwane w Szwajcarii.  Osoby rozważające zakup nieruchomości i ubieganie się o kredyt nie prowadziły działalności gospodarczej.  Kredyt rzędu 400-450 tys zł.

 

Cel kredytowania

 

  • jako cel kredytowania – nie jest to typowa nieruchomość mieszkalna i w przypadku kredytu dla osób fizycznych tylko w niektórych bankach jest możliwość kredytowania jako celu inwestycyjnego/komercyjnego, może być dodatkowe ograniczenie w postaci np. LTV do 60%, mogą byc też wyższe marże przy celu inwestycyjnym w porównaniu z typowym celem mieszkalnym
  • stan techniczny nieruchomości – banki nie chcą się zabezpieczać na “ruinie”, dodatkowo płynność tego typu nieruchomości jest znikoma, indywidualnie oceniana jest lokalizacja,  wskazana byłaby inna nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu lub chociażby zwiększenie kredytu o kwotę na niezbędny remont (przy założeniu min. 20-30% wkładu własnego)
  • wpis do rejestru zabytków – nawet jeśli bank dopuszcza taki cel, można się spotkać z ograniczeniem w postaci wyłączenia jako przedmiotu zabezpieczenia nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, Kredytobiorca musiałby zaproponować inną nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu

 

Dochód

 

Nie wszystkie banki dają możliwość uwzględnienia dochodu z zagranicy.

Dodatkową kwestią jest fakt, że jeżeli zdolność kredytowa jest przeliczana w oparciu o aktualne dochody ze Szwajcarii, a nieruchomość jest nabywana celem osiedlenia sie za kilka lat w Polsce i czerpania dochodów z działalności polegającej m.in. na prowadzeniu domu weselnego – to bank może założyć, że Kredytobiorca za np. 5 lat straci swoje aktualne źródło dochodów, w związku z czym trudno ocenić, czy nadal będzie miał zdolność kredytową.

 

Brak obywatelstwa polskiego. Nierezydenci.

 

Ograniczeniem w kredytowaniu jest wymóg ze strony części banków posiadania obywatelstwa polskiego lub karty pobytu z wpisanym nr PESEL lub karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

 

Drugim ograniczeniem może być fakt kredytowania Nierezydentów tylko w zakresie typowych celów mieszkaniowych, natomiast skierowanie oferty w zakresie finansowania celów inwestycyjnych ( np. nieruchomości mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem, nieruchomości użytkowe)  wyłącznie do Rezydentów, osiągających dochody w kraju lub za granicą.

 

PODSUMOWUJĄC

 

Z uwzględnieniem opinii i po konsultacjach z bankami przy bardzo małych szansach na zgodę na ODSTĘPSTWA i pozytywną decyzję kredytową, potencjalni Kredytobiorcy na ten moment zrezygnowali z inwestycji.

 

Realna szansa na sfinansowanie tego nietypowego zakupu przez osoby fizyczne byłaby przy opcji innej nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu, czego Klienci zaproponować na ten moment nie mogli.

 

 

 

Lipiec 2012r.

 

Opublikowane w kategorii: Opisy spraw | Tagi: