ZMIANA POŚREDNIKA – koniec umowy z Open Finance SA

Listopad 17, 2019

Open Finance

 

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana

[Heraklit z Efezu]

Zmiana pośrednika i danych kontaktowych

AKTUALIZACJA grudzień 2019

 

AKTUALNIE zostałam wpisana do rejestru pośredników kredytowych dział I jako agent ANG Spółdzielnia, zostały mi nadane uprawnienia bankowe do części banków.

 

Po prawie 8-letniej współpracy jako agent Open Finance SA podjęłam decyzję o zmianie pośrednika kredytowego. Z dniem 31.10.2019 wygasła moja umowa z Open Finance SA.  Zmiana spowodowała czasową przerwę w świadczeniu usługi pośrednictwa kredytowego oraz zmieniły się dane kontaktowe.

 

Jakie dane przestały być aktualne z dniem 31.10.2019?

 

[1] Adres biura – pod adresem ul. Fredry 2/4 w Poznaniu funkcjonowałam do 31.10.2019.

[2] Numer telefonu +48 785907855 został z dniem 31.10.2019 zwrócony Open Finance S.A.

[3] Przestał działać adres mail bozena.myszczyszyn@opendirect.pl

 

Jakie dane kontaktowe są aktualne od 04.11.2019?

 

[1] Strona internetowa EKSPERTKA.PL  wraz z formularzem kontaktowym

[2] Adres mailowy: bozena.myszczyszyn@ekspertka.pl
W korespondencji w związku ze świadczeniem usług będę korzystała również z adresu mail w domenie ANG Spółdzielnia.

[3] Telefon +48 607 212 013

[4] NOWY ADRES BIURA 

 

Zespół SprawdzonyEkspert.pl

Kupiec Poznański

Piętro 3, winda B (od Strzeleckiej)

Plac Wiosny Ludów 2

61-831 Poznań

 

Należy kierować się do tego samego wejścia jak na Pocztę i do punktu ZTM.

 

SprawdzonyEkspert.pl jest częścią ANG Spółdzielnia.

 

Od kiedy zacznę świadczyć usługi w nowym miejscu?

 

GRUDZIEŃ 2019 – STYCZEŃ 2020 

 

Listopad był okresem przejściowym, co wynikało z konieczności wykreślenia z rejestru pośredników kredytu hipotecznego, wpisu do rejestru z nowym numerem jako agenta innego pośrednika. Nowa umowa agencyjna wymaga nadania nowych uprawnień bankowych, zapoznania się z procedurami i zasadami działania w nowej strukturze, przejścia szkoleń i egzaminów. Na część uprawnień jeszcze czekam.

 

Co z tematami, których nie zakończyłam do 31.10.2019?

 

Wnioski procesowane w ramach umowy z Open Finance SA, dla których nie została zawarta umowa kredytowa z bankiem w terminie do 31.10.2019 przekazałam innym osobom celem dokończenia. Zainteresowane osoby poinformowałam z kim mają się kontaktować. Administratotem danych dla Klientów, których sprawy były procesowane w ramach umowy z Open Finance SA jest Open Finance SA. 

 

 

 

Zapraszam do współpracy w nowym miejscu.

Bożena Myszczyszyn

Ekspert Kredytowy