Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań – Bożena Myszczyszyn

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

Kredyt hipoteczny to ogromne zobowiązanie, a tym samym poważna życiowa decyzja. Dobrze więc, gdy wiesz i masz możliwość sprawdzić kim jest Ekspert Kredytowy, któremu powierzasz swoje finanse. Dlatego poniżej znajdziesz podstawowe informacje o moim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz certyfikatach.

 

Decydując się na współpracę z ekspertem kredytowym zawsze wybierasz konkretną osobę.

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

 

Certyfikat UoKH, czyli wymóg Ustawy o kredycie hipotecznym

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 819 ze zm., dalej: UoKH] w stosunku do AGENTA Pośrednika Kredytu Hipotecznego wymaga się [art.54]:

 

 • Ukończenia wyższych studiów ekonomicznych lub prawniczych, czyli uzyskania tytułu magistra ekonomii/prawa
  lub
 • Ukończenia szkolenia organizowanego przez pośrednika kredytu hipotecznego i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez pośrednika kredytu hipotecznego.

 

Posiadam zarówno tytuł MAGISTRA uzyskany na uczelni ekonomicznej jak i CERTYFIKAT potwierdzający zdanie egzaminu.

 

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

 

Odpowiedzialne finanse, czyli certyfikat „ETYKA w ANG Spółdzielni”

 

Pośrednik kredytu hipotecznego, z którym zdecydowałam się podjąć współpracę w listopadzie 2019r., czyli Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia), ma „bzika” na punkcie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Stąd też każdy ekspert kredytowy rozpoczynający współpracę z firmą zaczyna od szkolenia z ETYKI.

 

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

 

Europejski Certyfiakt Bankowca EFCB 3E

 

[THE TRIPLE E EUROPEAN FOUNDATION CERTIFIKATE IN BANKING]

 

Dobrze jest, zwłaszcza gdy od ukończenia studiów wyższych minęły „lata świetlne”, jeśli wiedzę zweryfikuje instytucja zewnętrzna. Dlatego zdecydowałam się podejść do egzaminu organizowanego w ramach systemu standardów kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. Egzamin odbył się przed Komisją Egzaminacyjną ZBP, a zasadami i organizacją przypominał egzamin maturalny.

 

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E to międzynarodowy certyfikat opracowany przez European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN) z siedzibą w Brukseli. Dostosowany został do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard.

 

Rejestr posiadaczy certyfikatu ECB EFCB 3E prowadzi Warszawski Instytut Bankowości, ale certyfikat ECB EFCB 3E nie jest dany raz na zawsze. Wymaga uczestnictwa w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E, a to wiąże się ze składaniem raz na dwa lata raportu aktywności, gdzie każda aktywność ma swoją punktację.

 

Numer mojego Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E to 2017/032

 

Europejski Certyfikat Bankowca Bożena Myszczyszyn

Europejski Certyfikat Bankowca Bożena Myszczyszyn str2

 

Edukacja

 

[1] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe 2015/2016r.

„Bankowość i doradztwo finansowe”

 

Jedną z wielu korzyści odbycia studiów podyplomowych jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

 

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

 

[2] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (poprzednia nazwa Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studia jednolite magisterskie 1988/89 – 1992/93r.

 

Moje studia wyższe przypadły na okres zmian ustrojowych w Polsce. MIKRO i MAKROEKONOMIA dopiero wchodziły do programu nauczania, a ja zdążyłam jeszcze na pierwszym roku studiów zaliczyć przedmiot zwany „Ekonomią polityczną kapitalizmu„.

 

Z tego między innymi powodu, gdy otrzymałam ofertę renomowanej uczelni:

Szanowni Państwo,

od października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rusza I edycja studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”. Program studiów dzieli na 2 moduły – Bankowość i Doradztwo finansowe, a każdy z modułów jest zgodny z wymogami certyfikacyjnymi odpowiednio Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB i Europejskiej Akademii Planowania Finansowego na certyfikat EFG (European Financial Guide).

 

Ukończenie studiów będzie dawało zainteresowanym osobom po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej możliwość przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – ECB i EFG.

nie zastanawiając się długo zgłosiłam się na I edycję studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”, gdyż na ofertę kierowaną specjalnie dla Doradców Finansowych właśnie czekałam.

 

 

Doświadczenie Zawodowe

 

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań – AKTUALNIE

 

Od listopada 2019 r. współpracuję z dwiema markami:

 

[1] Grupa ANG Spółka Akcyjna 

[2] SprawdzonyEkspert.pl

 

Usługi pośrednictwa finansowego świadczę w imieniu i na rzecz Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-728 Warszawa, ul. Dziekońskiego 1, na podstawie Umowy Agencyjnej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

 

Dane mojej działalności gospodarczej:

 • Data otwarcia 03.01.2012r.
 • NIP 7811168636
 • REGON 302012593

 

Podstawowy obszar mojej działalności to pośrednictwo kredytu hipotecznego.

 

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE

 

Pośrednictwo finansowe i kredytowe

 • Usługi świadczone od stycznia 2012 r. w oparciu o własną działalność gospodarczą i umowę agencyjną z ogólnopolskim pośrednikiem
 • Doradca Finansowy, Ekspert Finansowy
 • Specjalizacja kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 • Okres współpracy od stycznia 2012 do lipca 2014 roku
 • Agent działający pod nadzorem licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kredyt Bank S.A.

 • Okres umowy od 01.08.1992 do 30.11.2011 (z przerwą na urlop wychowawczy)
 • Ostatnie zajmowane stanowisko (2006-2011) Doradca klienta w segmencie kredyty

Pracę w banku rozpoczęłam równolegle z ostatnim rokiem studiów wyższych.

 

 

Zapraszam na spotkanie kredytowe,

Bożena Myszczyszyn

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

 

 

Rekomendacje, czyli opinie osób, które mi zaufały

 

Starania o kredyt hipoteczny rozpoczynasz od sprawdzenia zdolności kredytowej, ale zanim to zrobisz wybierasz eksperta kredytowego do współpracy. Rekomendacje klientów w internecie oraz polecenia znajomych są wskazówką w wyborze doradcy lub eksperta.

 

Pisząc blog kredytowy dodatkowo potwierdzam swoją wiarygodność, pokazuję wiedzę i stosunek do zagadnień kredytowych.