Kategoria: Kredyty walutowe

Kredyty walutowe, czyli kredyty hipoteczne udzielane w walucie innej niż PLN funkcjonują w Polsce w formie kredytów denominowanych lub indeksowanych. To oznacza, że nie ma „czystych” kredytów walutowych, czyli bank nie przelewa na konto sprzedającego waluty. Od 2014 obowiązuje zasada zgodności waluty kredytu i waluty dochodu. Skutkiem jest ograniczenie oferty do dwóch banków. Od 2009 roku kredytobiorca ma możliwość spłaty rat bezpośrednio w walucie kredytu. Nadal jednak ryzyko kursowe pozostaje.

Potrzebujesz POMOCY? Napisz do mnie!

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.