Kredyt gotówkowy Poznań. Pośrednictwo kredytowe.

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy Poznań | Oferta

Pośrednictwo kredytu konsumenckiego.
Kredyty gotówkowe Poznań i Wielkopolska.
Cel dowolny lub konsolidacja zobowiązań kredytowych.
Bezpłatna pomoc eksperta kredytowego.

Pomagam w uzyskaniu kredytu gotówkowego na dobrych warunkach. Jeśli potrzebujesz skorzystać z finansowania konsumenckiego to zrób to świadomie, zapłać jak najmniej i pozbądź się zadłużenia najszybciej jak to możliwe. Jestem pośrednikiem kredytu konsumenckiego działającym zgodnie z regulacjami ustawowymi. Posiadam wpis do rejestru pośredników na stronie KNF. Wspólnie wybierzemy najtańszy kredyt gotówkowy.

Oferta kredytów gotówkowych dla osób fizycznych:

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

Oferta pośrednictwa kredytu gotówkowego obejmuje:

[1] Kredyty gotówkowe na cel dowolny.

[2] Kredyty gotówkowe na konsolidację zobowiązań kredytowych [bez zabezpieczeń].

WAŻNE. Jeśli masz zły BIK, nieterminowo regulowałeś wcześniejsze zobowiązania, jeśli masz wpisy w Bankowym Rejestrze lub w rejestrze długów Biura Informacji Gospodarczej nie możesz zaciągnąć kolejnego zobowiązania. Ofertę kieruję wyłącznie do kredytobiorców terminowo spłacających wcześniejsze zobowiązania i chcących skorzystać z oferty bankowej. Jeśli masz problemy ze spłatą to kolejny kredyt nie jest dobrym rozwiązaniem.

Kredyt gotówkowy na cel dowolny

Zaciągając kredyt na cel dowolny nie musisz deklarować w banku na co przeznaczasz środki. Jedynym ograniczeniem jest oświadczenie, że pieniądze uzyskane z kredytu gotówkowego udzielanego osobie fizycznej nie zostaną przeznaczone na cele działalności gospodarczej.

Celem dowolnym może być:

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

 • remont mieszkania
 • zakup mebli
 • zakup samochodu
 • edukacja np. studia, kursy, szkolenia
 • zdrowie np. kosztowne zabiegi medyczne, rehabilitacja
 • uroczystości rodzinne
 • wyprawka szkolna
 • wypoczynek, wakacje
 • zakup sprzętu np. komputer, aparat fotograficzny

Co do zasady kredyt gotówkowy nie może stanowić uzupełnienia brakującego wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Nie powinien być też zaciągany w sytuacji, gdy brakuje środków na obsługę innych zobowiązań kredytowych.

Czy zawsze kredyt to dobry wybór?

Część wydatków sfinansowanych kredytem gotówkowym ma swoje uzasadnienie, przykłady:

 • Edukacja, bo może dać Tobie lepszą pracę, lepsze zarobki;
 • Remont mieszkania, jeśli poprawia standard życia, bezpieczeństwo lub generuje oszczędności w eksploatacji;
 • Samochód, jeśli jest nieodzowny w Twojej pracy lub jest konieczny z uwagi na miejsce zamieszkania;
 • Problemy zdrowotne, które wymagają szybkiej reakcji;
 • Zakup laptopa lub innego sprzętu, jeśli jest konieczny do pracy lub do nauki.

Niektóre wydatki można jednak przewidzieć, zaplanować i tak prowadzić budżet domowy, by na te rzeczy po prostu co miesiąc, przez cały rok odkładać. Mówię o wydatkach typu wakacje, wyjazdy, wyprawka szkolna, uroczystości rodzinne, święta. Nie pozwalaj, by te same wydatki były dla Ciebie co roku zaskoczeniem.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – czy warto?

Myśl o konsolidacji powinna być sygnałem ostrzegawczym. Fakt, że szukasz kredytu konsolidacyjnego może świadczyć o tym, że zbyt optymistycznie podchodziłeś/podchodziłaś do kredytów konsumpcyjnych. Może być to sygnał utraty płynności finansowej, wpadania w pułapkę zadłużenia.

Obsługa miesięcznych zobowiązań daje się we znaki?

Jeśli w takiej sytuacji uciekasz się do konsolidacji to równocześnie wskazana jest zmiana podejścia do wydatków i wspomagania się kredytami, żeby nie okazało się, że mając jedną niższą ratę kredytu stać Cię na kolejny kredyt. Konsolidacja wymuszona zbyt dużym obciążeniem miesięcznym powinna łączyć się z zaprzestaniem zaciągania nowych kredytów konsumpcyjnych. Spotykałam klientów, którzy po połączeniu zobowiązań zamiast wyjść z długów wracali z jeszcze większym zadłużeniem.

Kredyt konsolidacyjny może powodować wzrost kosztu kredytu. Niższa rata wymusza dłuższy okres kredytowania. Dodatkowo płacisz często drugi raz prowizję za udzielenie, czyli sumarycznie Twój dług rośnie.

Konsolidacja może okazać się opłacalna, jeśli spłacając jeden kredyt gotówkowy nowym kredytem uzyskasz niższą ratę bez powiększania zadłużenia przy tym samym okresie kredytowania.

Unikaj przy kredycie konsolidacyjnym:

 • Konsolidacji zobowiązań gotówkowych w ramach kredytu mieszkaniowego, gdyż zatracasz „czysty” cel mieszkaniowy. Możesz ograniczyć przez to możliwości refinansowania kredytu mieszkaniowego w przyszłości.
 • Kolejnej konsolidacji, czyli zaciągania nowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę starego kredytu, który też był kredytem konsolidacyjnym.

Przy konsolidacji zobowiązań banki mogą limitować ilość konsolidowanych zobowiązań kredytowych oraz mogą wymagać określonego czasu trwania umów konsolidowanych kredytów.

Rolowanie kredytów

Kredyty gotówkowe Poznań pośrednictwo kredytowe

Tak zwane „rolowanie kredytu” oznacza zaciągnięcie nowego kredytu gotówkowego na spłatę starego kredytu. Może się to wiązać wyłącznie ze spłatą starego zobowiązania, możesz też przy okazji dobrać kwotę dodatkowej gotówki. W tej sytuacji nie konsolidujesz kilku zobowiązań, ale jeden kredyt zastępujesz drugim.

Ostrożnie podchodzę do „rolowania” kredytów gotówkowych bez racjonalnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach. „Rolowanie” zobowiązań powoduje, że ciągle żyjesz pod kreską, równasz do zera. Zadłużasz się, spłacasz, zbliżasz się do zera i ponownie się zadłużasz.

Dzwoni do Ciebie doradca, ekspert i proponuje nowy, lepszy kredyt na spłatę starego, bo ten, który zaproponował Ci pół roku wcześniej nie jest już dobry…  i może rzeczywiście, ale:

 • zwróć uwagę, czy nie zapłacisz ponownie prowizji, czy twoje zadłużenie po takim „rolowaniu” nie wzrośnie;
 • sprawdź nową ofertę na taki sam okres kredytowania jaki pozostał Ci do spłaty w starym kredycie (jeśli to nie jest końcówka starego kredytu);
 • nie dobieraj dodatkowej gotówki tylko dlatego, że „dają”, kredyt gotówkowy również powinien mieć swoje racjonalne uzasadnienie.

Kredyt gotówkowy to zobowiązanie, które bywa dobre od czasu do czasu, a nie, gdy je posiadasz non stop.

Banki współpracujące w zakresie kredytu gotówkowego

 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Santander Polska S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.

Regulacje prawne dotyczące kredytu gotówkowego

Najważniejsze regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego (w tym kredytu gotówkowego) znajdziesz w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r o kredycie konsumenckim [Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715].

Rejestr pośredników kredytowych DZIAŁ II

Od 22.07.2017 r. podjęcie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich wymaga uzyskania  wpisu w dziale drugim rejestru pośredników kredytowych. Rejestr prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Definicja kredytu konsumenckiego

Ogólna definicja kredytu konsumenckiego odnosi się do kredytu udzielanego w kwocie do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Kredytem konsumenckim jest też niezależnie od kwoty kredyt niezabezpieczony hipoteką przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Zabezpieczenia przy kredycie gotówkowym

Formą zabezpieczenia przy kredytach gotówkowych może być przykładowo:

 • poręczenie cywilne
 • zastaw rejestrowy np. na samochodzie, na papierach wartościowych
 • blokada środków

W praktyce obecnie oferowane kredyty gotówkowe są w większości kredytami bez zabezpieczeń. 

Również w przypadku chęci skredytowania zakupu samochodu zamiast popularnych kiedyś kredytów samochodowych banki najczęściej oferują na ten cel zwykły kredyt gotówkowy.

Pytaj o kwotę brutto i netto

Zwróć uwagę na podstawowe parametry kredytu gotówkowego:

 • Kwotę brutto (z opłatami doliczanymi do kredytu).
 • Kwotę netto (na rękę).
 • Okres kredytowania.
 • Oprocentowanie (zmienne, stałe).
 • Wysokość raty.

Wysokość możliwego oprocentowania kredytu gotówkowego jest ograniczona odsetkami maksymalnymi określonymi w Kodeksie Cywilnym i ten czynnik ma drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności porównaj kwotę kredytu brutto i netto. To właśnie różnica między kwotą kredytu brutto a netto informuje, czy kredyt jest drogi czy tani. 

Formularz informacyjny kredytu konsumenckiego

Przed zawarciem umowy o kredyt gotówkowy otrzymasz formularz informacyjny zawierający między innymi następujące informacje:

1) dane kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
2) okres umowy;
3) oprocentowanie kredytu oraz zasady jej ustalania i zmiany;
4) całkowita kwota kredytu;
5) całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta;
6) RRSO;
7) zasady i terminy spłaty kredytu;
8) informacja dotycząca umów dodatkowych np. ubezpieczenia;
9) informacja o innych kosztach, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, kosztach usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy;
10) oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego;
11) skutki braku płatności;
12) wymagane zabezpieczenia kredytu;
13) prawo do odstąpienia od umowy;

Słownik kredytów gotówkowych

Całkowity koszt kredytu

Wszelkie koszty ponoszone przez konsumenta w związku z umową, w tym:

a) odsetki, opłaty, prowizje, marże;
b) koszty usług dodatkowych, w tym ubezpieczeń, jeśli są niezbędne dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na oferowanych warunkach.

Całkowita kwota kredytu

Jest to kwota kredytu netto, czyli do wypłaty dla kredytobiorcy. Całkowita kwota kredytu gotówkowego nie obejmuje kredytowanych kosztów.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Stopa oprocentowania kredytu

Stałe lub zmienne oprocentowanie w stosunku rocznym.

Stała stopa oprocentowania kredytu

Określona stała wartość procentowa ustalona na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

O czym pamiętać ubiegając się o kredyt gotówkowy?

 1. Zachowaj kontrolę i wiedzę na temat podpisywanych dokumentów. Musisz wiedzieć do ilu i do jakich banków podpisałeś wnioski o kredyt gotówkowy lub zgodę na zapytanie kredytowe do BIK.
 2. Złóż jeden wniosek o kredyt gotówkowy do wybranego banku. Drugi wniosek złożysz jeśli pierwszy bank nie spełni Twoich oczekiwań (cena i kwota kredytu). Zbyt duża ilość zapytań kredytowych w BIK o kredyt konsumpcyjny może spowodować odmowę z uwagi na zapytania.
 3. Nie wyłudzaj kredytu. Wnioskowanie o kredyt gotówkowy równocześnie w dwóch lub trzech bankach stwarza ryzyko wyłudzenia kredytu. Wyłudzasz kredyt, jeśli masz zdolność kredytową tylko na jeden kredyt, a podpisujesz umowy z dwoma bankami.
 4. Unikaj zaciągania grzecznościowo kredytów gotówkowych dla kogoś. Nawet, jeśli to ktoś będzie spłacał kredyt i nie będzie to Twoim obciążeniem to po pierwsze Twoja historia w BIK jest uzależniona od osoby trzeciej, a po drugie pogorszy to Twoją zdolność kredytową jeśli planujesz np. kredyt hipoteczny.
 5. Nie korzystaj z pomocy innych osób, które biorą kredyt gotówkowy dla Ciebie albo za Ciebie. Bierzesz wtedy odpowiedzialność za czyjąś historię kredytową. Ktoś może zostać z Twoim kredytem.
 6. Nie wnioskuj zbyt często o kredyty gotówkowe. Dostaniesz „łatkę” osoby skłonnej do zadłużania. Wpłynie to na ocenę w BIK.
 7. Pilnuj terminowości spłaty rat kredytu gotówkowego. Nawet niewielkie opóźnienia, kilkudniowe, jeśli zdarzają Ci się notorycznie mogą niekorzystnie wpłynąć na ocenę.
 8. Nie rozmijaj się z prawdą we wniosku kredytowym! Jeśli bank dopuszcza oświadczenie o dochodzie, to powinno być ono zgodne z rzeczywistością. Oświadczenie zastępuje tylko formę dokumentacji dochodu i nie jest „furtką” do oświadczania nieprawdy. To samo dotyczy wykształcenia, ilości dzieci.
 9. Unikaj chwilówek. W większości uciekanie się do pożyczek pozabankowych jest źle widziane. To sygnał utraty płynności finansowej.

Jak przebiega proces starania się o kredyt gotówkowy?

[1] Jeśli nie jesteś pewien swojej historii kredytowej w pierwszej kolejności sprawdź BIK. Raport pobierzesz na stronie www.bik.pl. Na podstawie raportu BIK ocenię, czy masz możliwość ubiegania się o kredyt gotówkowy.

[2] Na pierwszym spotkaniu przedstawiasz swoje potrzeby i sytuację. Wstępnie weryfikuję możliwości i przedstawiam oferty kredytu gotówkowego.

[3] Wybierasz bank i przygotowujesz niezbędne dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach (druk banku), wyciągi.

[4] Z moją pomocą wypełniasz i podpisujesz wniosek kredytowy.

[5] W kolejnym kroku składam lub rejestruję Twój wniosek w wybranym banku i informuję Cię o postępie procesu kredytowego.

[6] Po pozytywnej decyzji kredytowej otrzymujesz projekt umowy kredytowej. 

[7] Jeśli akceptujesz warunki decyzji umawiamy termin spotkania w banku celem zawarcia umowy kredytowej.

Jeśli kredyt gotówkowy jest Ci potrzebny, to zapraszam na spotkanie do biura kredytowego w Poznaniu. Zadbam o to, by Twój kredyt gotówkowy był najtańszy!

Jak skorzystać z moich Usług?

Sprawdź, jak wygląda współpraca z ekspertem kredytowym oraz informacje formalne wymagane przepisami prawa. Poznaj również ofertę kredytów hipotecznych. Na zakładce NAPISZ DO MNIE sprawdzisz wskazówki dojazdu do biura w Poznaniu. Współpraca zaczyna się od Ciebie, umów się na bezpłatne spotkanie kredytowe.

Bożena Myszczyszyn
Ekspert Finansowy
W: Ekspertka.pl
T: 607212013 | bozena.myszczyszyn@ekspertka.pl