Pośrednik Kredytowy Poznań. Współpraca.

Jak wygląda współpraca?

Ekspert Kredytowy | Pośrednik Kredytowy Poznań

Współpraca z Pośrednikiem Kredytowym ma swoje etapy. Na każdym z etapów współpracy możesz liczyć na moje zaangażowanie i pomoc. Jako Ekspert Kredytowy mam wobec Ciebie obowiązki i wymogi formalne. Sprawdź, jak wygląda nasza współpraca i co mogę dla Ciebie zrobić.

Od kilkunastu lat jako Pośrednik Kredytowy i Ekspert Kredytowy zajmuję się obszarem kredytów hipotecznych. Praca ta daje mi dużo satysfakcji. Lubię wyzwania, które niosą za sobą różne sytuacje i plany moich Klientów. Zmieniające się środowisko prawne i procedury bankowe powodują, że ciągle uczę się nowych rzeczy i aktualizuję wiedzę. Sprawdź moją ofertę i zobacz, jak przebiega współpraca z pośrednikiem kredytowym. Spotykam się z Klientami w biurze w Poznaniu, ale obsługuję Osoby z całej Wielkopolski i nie tylko. Serdecznie zapraszam na spotkanie do biura pośrednika kredytowego w centrum Poznania.

Nasza współpraca zaczyna się od Ciebie

Wypełnij formularz kontaktowy, wyślij e-mail lub zadzwoń i zaproponuj dogodny dla Ciebie termin spotkania. Mój czas pracy jako pośrednika kredytowego jest elastyczny, dostosowuję się do wymagań Klientów. Na pierwszą rozmowę o kredycie hipotecznym preferuję spotkanie w biurze. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Pierwsze spotkanie trwa najczęściej od 1,5 do 2 godzin i masz możliwość na bieżąco zadawania pytań, wprowadzania zmian do kalkulacji. Jeśli jednak wolisz możemy zacząć od rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail.

Pośrednik kredytowy Poznań i tajemnica bankowa

Jako pośrednika kredytowego obowiązuje mnie tajemnica bankowa dokładnie tak samo jak każdego pracownika banku. Tajemnicą bankową objęte są wszystkie dokumenty i informacje zgromadzone w związku z przygotowywaniem wniosków kredytowych, jak również odręczne notatki które sporządzam w trakcie spotkania.

Bezpieczeństwo twoich danych

Zgoda RODO

Administratorem danych osobowych moich klientów jest ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG SA, z którymi współpracuję na podstawie umowy agencyjnej i/lub umowy cywilno-prawnej. Całą korespondencję z Klientami w zakresie prowadzonych spraw kredytowych prowadzę z adresu mail służbowego w domenie internetowej ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupy ANG SA (nie udostępniam tego adresu na  stronie www). Bezpieczeństwo i ochronę korespondencji oraz dokumentacji zapewnia ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG SA.

Przy pierwszym spotkaniu przetwarzanie danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, na który wysyłam podsumowanie naszej rozmowy z ustaleniami i symulacjami. W momencie przyjęcia wniosków kredytowych i dokumentacji dla banków przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich informacji i dokumentów udostępnionych w związku z ubieganiem się o kredyt.

Zgody RODO w związku ze świadczoną usługą pośrednictwa kredytowego możesz udzielić jeszcze przed naszym spotkaniem. Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pośredniku, treścią wyrażonych zgód i moimi danymi jako eksperta kredytowego do kontaktu. FORMULARZ RODO ANG 

Dane kontaktowe na mojej stronie

Adres mail podany na stronie służy doraźnej korespondencji oraz nawiązaniu kontaktu i ustalenia terminu pierwszego spotkania. Na adres e-mail podany na stronie możesz wysłać zapytanie dotyczące artykułu na blogu kredytowym, dopytać o swoją sytuację, zasugerować zmianę, wskazać błąd itd. Odpowiadam na każdą wiadomość związaną z obszarem mojej działalności. Niejednokrotnie dzwonią lub piszą do mnie osoby z całej Polski dopytać o kwestie, które wyczytali w moich artykułach. Zgodnie z regulacjami RODO jako firma posiadam umowę przechowania z hostingodawcą.

Koniec procesu kredytowego i co dalej?

Po zakończonym procesie kredytowym dokumenty i dane zebrane na potrzeby wniosków kredytowych są przez pośrednika kredytowego utylizowane. W systemie ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupy ANG SA pozostają niezbędne dane dla potrzeby realizacji umów o współpracy z bankami.

Pośrednik kredytowy przedstawia się pierwszy

Zanim zacznę Cię wypytywać o Twoje dane najpierw przekazuję informację o mojej roli eksperta kredytowego w procesie ubiegania się o kredyt. Przekazuję informacje o pośredniku kredytowym, bankach współpracujących, zasadach wynagradzania pośrednika, świadczeniu lub nie usług doradczych i procedurze składania reklamacji.

Wywiad, czyli o co pytam jako pośrednik kredytowy?

Przeprowadzam z Tobą wywiad zwany inaczej „badaniem potrzeb”. Zanim dojdziemy do etapu porównania ofert bankowych ustalam Twoje możliwości i szacuję szanse na kredyt. Określam Twoją zdolność kredytową korzystając z narzędzi bankowych. Zawężam wybór banków do tych, które kwalifikują się zarówno z uwagi na rodzaj dochodu, jak i z uwagi na posiadany wkład własny oraz rodzaj nieruchomości.

Niezależnie, czy spotkanie z pośrednikiem kredytowym odbywa się w biurze w Poznaniu, czy rozmawiamy telefonicznie, pytam o pewne podstawowe kwestie:

  1. Wiek kredytobiorców, ilość osób w gospodarstwie domowym.
  2. Posiadane zobowiązania kredytowe, w tym kredyty, limity na kartach kredytowych i w rachunkach, zobowiązania na firmę.
  3. Terminowość regulowania zobowiązań i historia w BIK (Biuro Informacji Kredytowej).
  4. Nazwa banku prowadzącego rachunek.
  5. Rodzaj i źródło dochodów. Przy umowie o pracę średnia na rękę z 3,6 i 12 miesięcy. Przy działalności gospodarczej dane finansowe za dwa lata podatkowe i rok bieżący.
  6. Rodzaj nieruchomości. Zakup mieszkania, domu, czy może budowa systemem gospodarczym.
  7. Wysokość deklarowanego wkładu własnego.
  8. Twoje preferencje co do okresu kredytowania, rodzaju rat (równe, malejące) i rodzaju stopy procentowej (oprocentowanie zmienne, oprocentowanie okresowo stałe).

Wystarczą Twoje oświadczenia. Dokumenty będą potrzebne dopiero na etapie rejestracji wniosków kredytowych.

Pośrednik kredytowy Poznań – zdolność kredytowa

Korzystając z narzędzi i kalkulatorów bankowych określam Twoją maksymalną zdolność kredytową. Współpracując z pośrednikiem wniosek kredytowy składasz najczęściej do 3 banków równocześnie. Dobrze, jeśli masz zdolność kredytową na potrzebną kwotę przynajmniej w 3-4 bankach. Pamiętaj też, że wstępny szacunek nie stanowi decyzji finansowej i po analizie przyznana kwota kredytu może być niższa. Im większy jest bufor pomiędzy Twoją maksymalną zdolnością kredytową a kwotą kredytu, o którą się ubiegasz, tym bezpieczniej.

Porównanie ofert bankowych

Jako pośrednik kredytowy bezpłatnie porównuję oferty bankowe. W trakcie spotkania generuję symulacje zarówno z narzędzi bankowych jak i niezależnej porównywarki. Dopowiadam lub dopisuję istotne informacje, których nie ma na wydrukach. Wszystkie symulacje otrzymasz ode mnie w formie załącznika do wiadomości podsumowującej rozmowę. Jeśli Twoja sytuacja się zmieni możesz w każdej chwili poprosić bezpłatnie o aktualizację symulacji.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zarówno bank jak i pośrednik kredytowy informuje o ryzyku zmiennego oprocentowania kredytu hipotecznego. Otrzymasz ode mnie symulacje z informacją, jak zmieni się Twoja rata w przypadku zmiany oprocentowania. Również, gdy masz kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem ponosisz ryzyko, bo po okresie stałej stopy bank zaproponuje nowe oprocentowanie lub przejdziesz na zmienną stopę.

W umowach kredytowych banki określają maksymalne oprocentowanie kredytu, ale jest ono zmienne. Oprocentowanie maksymalne wynika z regulacji Kodeksu Cywilnego i zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Na dziś nie ma w umowach kredytowych żadnego „bezpiecznika” w postaci górnej, stałej granicy, do której bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu.

Lista dokumentów i druki bankowe

Otrzymasz ode mnie listę dokumentów dochodowych oraz dotyczących nieruchomości, koniecznych do złożenia wniosku kredytowego. Jako pośrednik kredytowy współpracujący z bankami przekazuję zawsze aktualne druki wymagane przez banki. Wśród formularzy są zaświadczenia o zarobkach, druki do działalności gospodarczej, załączniki dla rzeczoznawcy. W razie potrzeby pomagam skompletować dokumentację, kontaktuję się z deweloperem, biurem nieruchomości czy rzeczoznawcą.

Złożenie wniosków kredytowych

Złożenie i rejestracja wniosków kredytowych do wybranych banków odbywa się w trakcie spotkania ze mną w biurze pośrednika kredytowego w Poznaniu. Jako pełnomocnik banku sprawdzam Twoją tożsamość, rejestruję wnioski kredytowe, przyjmuję i uwierzytelniam za zgodność z oryginałem dokumenty do wniosków. Nie musisz wniosków wypełniać ręcznie, współpracując z ANG dysponuję narzędziem pozwalającym na elektroniczne wypełnienie formularzy. W trakcie spotkania uzupełniamy brakujące dane, sprawdzamy formularze, składasz podpis i dopiero z Twoim podpisem wniosek trafia do analizy.

Spotkanie związane ze złożeniem wniosków trwa nawet 3-4 godziny. Średnio liczymy godzinę dla każdego banku. Jeśli jednak większość danych przygotujemy wcześniej to czas spotkania będzie krótszy.

Pośrednik kredytowy Poznań – kolejne kroki

Po naszym pierwszym kontakcie dostajesz informację jakie są dalsze działania. W trakcie współpracy jako pośrednik kredytowy wyjaśniam na jakim etapie jesteśmy, jaki jest następny krok oraz, czy jest wymagane działanie po Twojej stronie.

Wraz z decyzją kredytową i projektem umowy kredytowej otrzymujesz mailowo komentarz z wypunktowaniem najważniejszych rzeczy i warunków do spełnienia.

Jestem profesjonalnym pośrednikiem kredytowym. Wspieram Klienta w trakcie spotkania w banku przy zawieraniu umowy kredytowej. Po takim spotkaniu ponownie podsumowuję na mail ustalenia z doradcą bankowym, by mieć pewność, że żadna ważna kwestia Ci nie umknęła. Możesz liczyć na moją pomoc w formalnościach związanych np. ze złożeniem wniosku do księgi wieczystej, wypełnieniem deklaracji PCC-3, przygotowaniem wniosku o założenie księgi wieczystej, wykreślenie z KW hipoteki sprzedającego.

Po uruchomieniu kredytu również otrzymujesz informację, o czym jeszcze musisz pamiętać.

Ile kosztują usługi pośrednika kredytowego?

Dla Klienta moje usługi są bezpłatne. Zgodnie z prawem i umowami z bankami jako kredytobiorca nie ponosisz  bezpośrednich opłat na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego lub jego agenta. ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG S.A. współpracuje z bankami za wynagrodzeniem wykonując czynności faktyczne. Informacja o kwocie prowizji pośrednika zostanie podana w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego. Bank w ramach „outsourcingu” przekazuje firmom zewnętrznym określone czynności, w tym sprzedaż i obsługę wniosków kredytowych. Na podobnych zasadach bank zleca firmom zewnętrznym obsługę skarbcową, czynności porządkowe, usługi kurierskie, usługi szkoleniowe.

Oferta banku jest taka sama niezależnie od miejsca sprzedaży.

Współpraca z Klientem spoza Poznania

Najczęściej moi Klienci finansują nieruchomości położone w Poznaniu i okolicy. Jako ekspert kredytowy współpracuję jednak z Klientami z całej Wielkopolski, a sporadycznie również z dalszych lokalizacji. Przyjęcie wniosków kredytowych zawsze odbywa się w biurze w Poznaniu. Na wnioskach kredytowych potwierdzam fakt złożenia podpisów w mojej obecności. To oznacza, że przynajmniej raz spotykam się z każdym klientem i umawiamy się na spotkanie w biurze kredytowym w centrum Poznania. Termin ustalam dogodnie do Twoich możliwości. To może być również sobota, a w wyjątkowych sytuacjach niedziela.

Z uwagi na odległość etap wywiadu, badania zdolności kredytowej, omówienia ofert bankowych i wyboru banków możemy przeprowadzić drogą mailową i telefoniczną.

Wybór lokalizacji banku do zawarcia umowy kredytowej zależy od specyfiki danego banku. Jeśli bank procesuje wnioski w systemie scentralizowanym to najczęściej placówkę bankową wybieramy dopiero po decyzji banku i może to być lokalizacja dogodna dla Ciebie. W większości sytuacji jestem obecna w banku przy podpisywaniu umowy kredytowej. Jeśli lokalizacja wybranego banku pozwala na dogodny dojazd to na umowę kredytową przyjadę do Twojej miejscowości. Przy dużych odległościach prawdopodobnie nie będę Ci towarzyszyć w banku, ale przygotuję Cię do zawarcia umowy i będę dostępna on-line.

Pośrednik kredytowy Poznań – godziny mojej pracy

Jako pośrednik kredytowy pracuję w czasie nienormowanym, mój czas pracy jest elastyczny. Spotkanie wymaga wcześniejszego umówienia. Najczęściej umawiam się od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym 10.00 – 18.00. Możliwe jest również spotkanie o innej ustalonej wcześniej godzinie lub w sobotę.

Telefony od Klientów odbieram w czasie godzin pracy. W trakcie spotkań z innymi Klientami nie mam przy sobie telefonu, oddzwaniam po spotkaniu. Nie odbieram telefonu w miejscach, w których nie mogę swobodnie rozmawiać. Oddzwaniam. Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość, że będę pod telefonem w sobotę lub w niedzielę. To na wypadek potrzeby wsparcia Klienta, którego temat prowadzę.

Najlepsze godziny na pierwszy kontakt telefoniczny to przedział 10.00 – 17.00. W weekend odbieram telefon wyłącznie od moich Klientów. Na nieznane numery oddzwaniam w poniedziałek. Możesz w takiej sytuacji wysłać wiadomości e-mail, w miarę możliwości odpowiadam również w weekend.

Najlepszym podziękowaniem jest OPINIA

Jako pośrednik kredytowy otrzymuję za pozytywny efekt swojej pracy wynagrodzenie. Jednak jeśli po zakończonym temacie kredytowym zechcesz wystawić pozytywną rekomendację na temat mojej pracy, będę zobowiązana. To najlepsze podziękowanie dla mnie i wskazówka dla innych Klientów szukających sprawdzonego eksperta kredytowego do współpracy. Z góry dziękuję za poświęcony czas! Opinię możesz wystawić w wielu miejscach, w tym na tej stronie.

Przy dzisiejszej konkurencji na rynku usług finansowych, najbardziej pomocna dla mojej dalszej działalności w charakterze pośrednika kredytowego będzie opinia wystawiona w Profilu Firmy w Google.

Bożena Myszczyszyn
Pośrednik Kredytowy Poznań i Wielkopolska
W: Ekspertka.pl
T: 607212013 | bozena.myszczyszyn@ekspertka.pl