Czego nie da Ci NIEZALEŻNY doradca kredytowy i dlaczego ZALEŻNOŚĆ jest dobra?

4 lutego, 2019

Niezależny Doradca Kredytowy Poznań

 

Czego nie da Ci NIEZALEŻNY doradca kredytowy i dlaczego ZALEŻNOŚĆ jest dobra?

 


Jeśli czytasz ten wpis, bo właśnie szukasz pomocy niezależnego doradcy kredytowego w Poznaniu, to jak najbardziej dobrze trafiłeś. Tyle tylko, że usługi świadczę zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym jako ekspert kredytowy i agent ANG Spółdzielnia. ANG Spółdzielnia jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego. Możesz czytać dalej, jeśli chcesz wiedzieć dlaczego niezależnych pośredników i doradców po wejściu w życie ustawy już nie ma. Jeśli nie masz teraz czasu na teorię to wejdź na zakładkę kontakt i umów się na bezpłatne spotkanie. Do lektury możesz wrócić w dogodnym momencie.


 

NIEZALEŻNOŚĆ można definiować na wiele sposobów i każdy może ją rozumieć inaczej. Najważniejsza w działalności doradców, ekspertów jest INTENCJA. Sedno tkwi w tym, by proponowane rozwiązanie, oferta były optymalne dla klienta oraz, żeby klient rozumiał z jakim produktem ma do czynienia. Wszystkie definicje oraz regulacje dobro klienta mają za cel. Również definicja niezależności zawarta w ustawie o kredycie hipotecznym w tle ma najlepiej rozumiany interes klienta.

 

Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, by przy opracowywaniu produktów kredytowych lub udzielaniu kredytu, pośredniczeniu w udzielaniu kredytu lub przy świadczeniu usług doradczych w zakresie kredytów, a także, w stosownych przypadkach, przy świadczeniu usług dodatkowych na rzecz konsumentów lub przy realizacji umowy o kredyt, kredytodawca, pośrednik kredytowy lub wyznaczony przedstawiciel postępowali uczciwie, sprawiedliwie, przejrzyście i profesjonalnie, z uwzględnieniem praw i interesów konsumentów [Wstęp do dyrektywy PE 2014/17/UE].

 

Tym, którzy z przyzwyczajenia używają nazwy Doradca Finansowy przypominam, że większość osób zajmujących się pośrednictwem kredytu hipotecznego używa obecnie określenia “Ekspert Finansowy”, Ekspert Kredytowy“.

 

Najpierw o tym jak było … 

Jak niezależność doradcy była definiowana, rozumiana?

 

[1] Niezależny doradca finansowy rozumiany jako w pełni obiektywny i działający zawsze w najlepiej pojętym interesie klienta.

To najbardziej pożądana definicja i jednocześnie najmniej mierzalna, gdyż odnosi się do cech, zasad i wartości reprezentowanych przez doradcę, eksperta. Obiektywizm i uwzględnianie interesu klienta w działaniu wynika w tym momencie z “kręgosłupa moralnego” doradcy.  To czy, jakie i ile instytucji reprezentuje doradca ma drugorzędne znaczenie.

Ten “stan umysłu” dotyczy zarówno doradców działających na rzecz wielu instytucji, jak i tego, będącego na etacie jednego banku. Również doradca bankowy oferujący produkty jednego banku jest w swym działaniu niezależny, jeśli bez względu na plany sprzedażowe rzetelnie przedstawia cechy produktu wraz z informacją, co jest obowiązkowe, a co dobrowolne. “Zła” lub “dobra” sprzedaż to nie wina produktu, ale sposobu jego sprzedaży.

 

[2] Niezależność rozumiana jako brak powiązań kapitałowych z jedną instytucją finansową.

Z powiązaniem kapitałowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy dany pośrednik wśród ofert różnych instytucji finansowych dystrybuuje produkty instytucji, która jest równocześnie głównym udziałowcem pośrednika. Samo powiązanie kapitałowe jest obojętne dla sprzedaży i należytego informowania klienta. To postawa i “kręgosłup moralny” doradcy, eksperta decyduje, czy przedstawia oferty rzetelnie bez faworyzowania instytucji powiązanej kapitałowo. Czyli znowu jak w punkcie pierwszym odnosimy się do czynnika ludzkiego.

 

Przykład powiązań kapitałowych pośredników kredytu hipotecznego [stan na 22.01.2019]:

 • mFinanse S.A. [KRS 0000365126] oraz mBank S.A. – mBank posiada 100% udziałów mFinanse.
 • EXPANDER ADVISORS Sp. z o.o. [KRS 0000287188] oraz AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. – Aviva posiada 100% udziałów.
 • NOTUS Finanse S.A.[KRS 0000324689] oraz NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ŻYCIE S.A. – NN jest jedynym akcjonariuszem Notusa.
 • Open Finance S.A. [KRS 0000196186] oraz Getin Noble Bank S.A. – GNB posiada prawie 43% akcji OF.

 

 

[3] Niezależny doradca w rozumieniu “Nie jestem na etacie żadnego banku”

 

Na takiej definicji niezależności najczęściej opierały się lub nadal opierają reklamy i autoprezentacje pośredników finansowych oraz “niezależnych” doradców. Nie mam umowy o pracę z żadnym z banków, więc nie muszę razem z kredytem sprzedawać produktów dodatkowych, o których sprzedaż być może bank “ciśnie” własny personel. Zawsze zamiast banku A klient może wybrać bank B, albo bank C.

 

Tak rozumiana “po staremu” niezależność pozwala na obiektywne porównanie różnych ofert bankowych, bo doradca jest niezależny od wynagrodzenia ze strony konkretnego banku. Koszt wynagrodzenia pośrednika ponosi tylko ten bank, instytucja, która finalnie otrzymuje klienta i jest to regulowane umowami o współpracę.

 

Ustawa o kredycie hipotecznym idzie jednak dalej i już nie wystarczy nie być na etacie instytucji finansowej, by być niezależnym.

 

Niezależny doradca dzisiaj

 

W przypadku gdy usługi doradcze oferowane są konsumentowi przez pośrednika kredytu hipotecznego niebędącego powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego lub jego agenta, którzy nie otrzymują od kredytodawcy prowizji lub innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, podmioty te mogą używać w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy określenia „niezależny doradca” [art.25, punkt 3 ustawy o kredycie hipotecznym].

 

Tyle Ustawa o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku.  Oznacza to, że jeśli pośrednik oferuje kredyt hipoteczny, niezależnie od tego jaki to stanowi procent jego działalności, nie może pobierać wynagrodzenia od instytucji finansowej w żadnej formie, jeśli chce nazywać się “NIEZALEŻNYM“. Decydujący jest element finansowy, a nie obiektywizm i sposób działania.

 

Polski ustawodawca poszedł o krok dalej niż nakazuje dyrektywa PE. W ustawie o kredycie hipotecznym dla nazwy “niezależny doradca” warunek bycia niepowiązanym idzie w parze z warunkiem braku wynagrodzenia.

 

Dyrektywa PE kryterium braku wynagrodzenia dla “niezależnych doradców” narzuca w stosunku do posiadających w ofercie mniej niż połowę instytucji oferujących kredyt hipoteczny. Surowsze wymagania zostały w gestii państw członkowskich.

 

Doradztwo i doradca w ustawie

 

Co jeszcze oznacza “niezależność” pośrednika, doradcy kredytowego w obecnej definicji?

 

Niezależny doradca = brak wynagrodzenia z banku = brak umów z bankami = brak narzędzi = brak oferty

 

Niezależny doradca oferujący kredyt hipoteczny może pobierać wynagrodzenie za swoje usługi jedynie od klienta.

 

Jeśli bank nie ma umowy z pośrednikiem, z doradcą to tym samym nie dostarcza narzędzi.
Innymi słowy niezależny doradca nie ma umów z bankami o współpracę. Nie ma więc w ofercie żadnego banku. Nie ma tym samym pełnomocnictw, uprawnień, dostępów do aplikacji bankowych, kalkulatorów, dostępu do procedur, prezentacji, druków i bieżących aktualizacji, czyli tej całej wiedzy “od kuchni”.

 

Niezależny Doradca Kredytowy Poznań

Co ma więc do dyspozycji niezależny doradca finansowy lub kredytowy w zakresie kredytu hipotecznego?

 • Ogólnodostępne informacje na stronach banków i porównywarki internetowe.
 • Może osobiście zweryfikować ofertę u doradcy bankowego na tej samej zasadzie jak klient.
 • Może też współpracować z pośrednikiem zależnym, takim który ma umowy z bankami i dostęp do narzędzi bankowych. Pośrednictwo polegające wyłącznie na przekazaniu danych klienta do banku lub pośrednika nie podlega rygorom ustawy o kredycie hipotecznym.

 

Dlaczego ZALEŻNOŚĆ jest dobra i potrzebna?

 

Zależność doradcy, pośrednika oznacza dzisiaj dostęp do informacji i wiedzy “od kuchni”, daje dostęp do narzędzi i możliwość weryfikacji sytuacji klienta, a przecież tego właśnie klient oczekuje.

 

Tego typu współpraca banków i pośredników to normalna relacja biznesowa. Każda firma jest od czegoś zależna, od kontrahentów, dostawców, odbiorców, serwisu, klientów itd. Zależność biznesowa i współpraca między firmami, instytucjami jest czymś normalnym i jest dobra oraz konieczna. 

 

Niezależny Doradca Kredytowy Poznań

 

Oprócz “niezależności” jest jeszcze kwestia samego “doradcy, doradztwa”

 

Kto obecnie może się nazywać Doradcą Finansowym wyjaśniałam we wpisie:

 

Doradca Finansowy a Ekspert Finansowy

 

W skrócie określeń “doradca, doradztwo” w myśl ustawy o kredycie hipotecznym może używać niepowiązany pośrednik kredytu hipotecznego. Niepowiązany to taki, który ma w ofercie ponad połowę instytucji oferujących kredyt hipoteczny lub nie pobiera wynagrodzenia od instytucji finansowych. To czy jest się powiązanym czy nie pośrednicy deklarują we wniosku o wpis do rejestru pośredników kredytu hipotecznego, dział I. Rejestr jest publiczny i znaleźć go można na stronie KNF.

 

Zaglądając do rejestru w kolumnie “Pośrednik powiązany” nie ma żadnego pośrednika deklarującego “NIE”.

 

W ten sposób z nazewnictwa, z domen internetowych, z materiałów reklamowych zniknęły słowa “doradca, doradztwo”, chociaż GOOGLE mówi, że chyba nie do końca …

 

Pośrednik, na rzecz którego działam jako agent ma w ofercie obecnie 14 instytucji kredytowych obejmujących wyłącznie ogólnopolskie banki komercyjne. Banki komercyjne mają największy udział w rynku finansowym.

Czego nie da ci Niezależny Doradca Kredytowy

Ilość to jednak nie to samo co udział w rynku. Ilościowo instytucji oferujących kredyt hipoteczny będzie szacunkowo w okolicach 500 sztuk. Liczymy każdy SKOK i każdy najmniejszy, działający lokalnie bank spółdzielczy, o ile tylko oferuje kredyt hipoteczny osobom fizycznym.

Orientację w zakresie ILOŚCI daje lista uczestników centralnej informacji o rachunkach

 

Gołym okiem widać, że te kilkanaście banków komercyjnych nijak ma się do połowy licząc ilościowo.

 

Komu wolno być doradcą finansowym?

Być może ustawodawca był zbyt surowy, bo przecież “mógł”, nie musiał zakazywać używania słowa “doradca”.  Ta zbytnia surowość prowadzi do tego, że choć ustawa na to nie wskazuje to jednak są wyjątki od reguły.

 

Takim wyjątkiem są certyfikowani doradcy finansowi przez niezależne instytucje. W Polsce są to EFPA Polska, €FFP Polska. Certyfikacja to co innego niż licencja. Zawód Doradcy Finansowego nie wymaga licencji jak zawód Doradcy Inwestycyjnego.

 

Powstało też pewne zamieszkanie z “doradcą” w domenie internetowej skutkujące albo indywidualnymi zapytaniami do KNF, albo zmianą domeny “dla świętego spokoju”.

 

Zamiast wpisywania w wyszukiwarkę “Niezależny Doradca Finansowy Poznań” należy więc dzisiaj szukać po haśle “Ekspert Finansowy Poznań”.

 

Źródła:

 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz.U. 2017 poz. 819]
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014r.
 • Raport o sytuacji banków w 2017r., Urząd KNF Warszawa 2018
 • Centralna Informacja KRS
 • www.centralnainformacja.pl

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Doradca i Ekspert kredytowy | Tagi: