Kategoria: Regulacje prawne

W tym miejscu omawiam najważniejsze regulacje dotyczące obszaru pośrednictwa finansowego. Ustawy i rekomendacje KNF tworzą ramy dla działalności banków. Ustawy odnoszące się bezpośrednio do obszaru kredytowania to ustawa o kredycie hipotecznym i ustawa o kredycie konsumenckim. Jest również szereg regulacji, które nie dotyczą wprost kredytów, ale wpływają na ten obszar. Ustawa o księgach wieczystych, ustawa deweloperska, prawo bankowe, kodeks cywilny zawierają przepisy prawa bezpośrednio wpływające na kredyt.

Potrzebujesz POMOCY? Napisz do mnie!

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.