Pośrednik finansowy Poznań oferta i usługi

Pośrednictwo finansowe

Pośrednictwo finansowe Poznań | Oferta

Różne banki i instytucje finansowe w jednym miejscu.
Bezpłatna pomoc sprawdzonego eksperta kredytowego.
Profesjonalne pośrednictwo finansowe i kredytowe.

Jako pośrednik finansowy oferuję w jednym miejscu produkty różnych banków i instytucji finansowych. Moje biuro mieści się w Poznaniu, ale obsługuję Klientów również z innych obszarów. Świadcząc usługi pośrednictwa finansowego jako ekspert finansowy i kredytowy oferuję swój czas w takim wymiarze, jakiego potrzebujesz. Pierwsze spotkanie trwa zwykle od 1,5 do 2 godzin.
Z produktami finansowymi, które mam w ofercie możesz jako Klient mieć pierwszy raz do czynienia i wiele rzeczy, kwestii bywa nowych. Wykorzystaj naszą rozmowę i współpracę, zadawaj pytania i zarezerwuj odpowiedni termin oraz odpowiednią ilość czasu na spotkanie ze mną.
Czasem proste pojęcia mogą stwarzać mętlik w głowie. Czy zbywca to to samo co sprzedający? Dlaczego bank wypłaca kredyt w transzach, a nie w turach? Co to jest „list mazalny”? Dlaczego akt notarialny kupna-sprzedaży zwany jest umową ostateczną. To przykłady wątpliwości zgłaszanych przez konkretnych klientów.

 

Jako pośrednik finansowy pomagam uporządkować wszystkie te kwestie.

 1. Po naszym spotkaniu otrzymujesz obszerne podsumowanie e-mail. Czarno na białym punktuję poszczególne elementy rozmowy.
 2. Na każdym etapie informuję, jaki jest następny krok. Otrzymujesz ode mnie obraz całości procesu, a jednocześnie prowadzę Cię przez poszczególne etapy i terminy.

Usługi, które świadczę w ramach pośrednictwa finansowego to:

 • pośrednictwo kredytu hipotecznego
 • pośrednictwo kredytu konsumenckiego

Jestem ekspertem kredytowym i specjalistą zwłaszcza w zakresie kredytu hipotecznego. W pracy najważniejsza jest dla mnie uczciwość w połączeniu z kompetencjami. Za cel stawiam sobie świadczenie profesjonalnych usług pośrednictwa finansowego. Najważniejszy jest Klient. Podchodzę odpowiedzialnie i z uwagą do sytuacji każdego Klienta.

Dlaczego wybór pośrednika finansowego jest ważny?

Decyzja o kredycie hipotecznym zaczyna się od wyboru osoby do współpracy. Dopiero potem wybierasz oferty kredytowe, a na koniec bank, z którym podpiszesz umowę kredytową. Poniesiesz konsekwencje finansowe swoich decyzji, a pierwszą decyzją jest ta, z kim podejmujesz współpracę. Wybierając właściwego eksperta zyskujesz bezpłatne wsparcie na lata, również w trakcie funkcjonowania kredytu.

Jak zweryfikować uprawnienia pośrednika finansowego?

 1. Usługi pośrednictwa finansowego w obszarze kredytów od 22 lipca 2017 roku są objęte nadzorem KNF z wymogiem wpisu do rejestru pośredników kredytowych.
 2. Osoba, z którą rozmawiasz w zakresie kredytu hipotecznego to najczęściej AGENT pośrednika kredytu hipotecznego. Jej dane (imię i nazwisko) znajdziesz w Rejestrze Pośredników Kredytowych – Dział I, wybierając jako typ rejestru Agent Pośrednika Kredytu Hipotecznego (RHA). Również firma zgłoszona jako pośrednik może być jednocześnie agentem innego pośrednika.
 3. Osoba, z którą rozmawiasz w zakresie kredytu konsumenckiego to pośrednik (nawet, gdy ma umowę agencyjną z większą firmą). Dane pośrednika znajdziesz w Rejestrze Pośredników Kredytowych – Dział II.

Jeśli pośrednik kredytu hipotecznego w polu „powiązany pośrednik” odpowiada „TAK” to znaczy, że ani pośrednik, ani jego agenci nie używają określeń doradca, doradztwo, niezależny.

Pośrednik finansowy pomimo braku powiązań kapitałowych czy organizacyjnych z instytucjami finansowymi może w rozumieniu ustawy być traktowany jako pośrednik powiązany. Pośrednik powiązany współpracuje z instytucjami finansowymi za wynagrodzeniem i jednocześnie nie pobiera wynagrodzenia od klienta. 

Z kolei niezależny pośrednik kredytowy lub niezależny doradca kredytowy pobiera wynagrodzenie od klienta (wtedy jednak nie ma umów z bankami i dostępów do narzędzi bankowych).

Warunkiem świadczenia usług doradczych jest do wyboru, albo płatność za usługę po stronie klienta, albo w ofercie pośrednika ponad połowa (licząc ilościowo) instytucji oferujących kredyt hipoteczny (tych jest kilkaset wliczając banki spółdzielcze i SKOK). Takich pośredników w rejestrze KNF raczej nie ma, stąd świadczone usługi przez firmy pośrednictwa finansowego to pośrednictwo, a nie doradztwo kredytowe.

Jakich informacji wymagać od pośrednika finansowego na pierwszym spotkaniu?

Przede wszystkim powinieneś otrzymać informacje o pośredniku finansowym zgodnie z wymogami Ustawy o kredycie hipotecznym, a w szczególności chodzi o artykuł 17. Musisz znać nazwę pośrednika, który jest stroną umów z bankami. Czasem klienci współpracują z małymi firmami, działającymi pod własną marką. Powinieneś jednak mieć od razu wiedzę w imieniu jakiej firmy „mały pośrednik” składa wnioski w bankach. Za działania agentów w 100% odpowiada pośrednik kredytu hipotecznego i to do tego dużego pośrednika masz możliwość złożenia reklamacji.

Pośrednik finansowy informuje:

 • Z jakimi bankami współpracuje.
 • Czy świadczy usługi doradcze.
 • Jak jest wynagradzany.
 • Czy pobiera wynagrodzenie bezpośrednio od klienta.
 • Numer wpisu do rejestru KNF.
 • Posiadanie polisy OC.
 • Tryb składania skarg i reklamacji.

Pośrednik finansowy z którym współpracuję

ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG S.A., których jestem częścią, to jedyny duży pośrednik finansowy działający wyłącznie z kapitałem polskim, bez dużego akcjonariusza „za plecami”. Tu eksperci finansowi mają realny wpływ na sposób działania i przyszłość spółki. Jest to firma etyczna i odpowiedzialna.

Jak wygląda współpraca z pośrednikiem finansowym?

[1] Odpowiem na wszystkie pytania, które masz teraz i które nasuną się w miarę współpracy. Pomogę uporządkować Twoją wiedzę korzystając z wieloletniego doświadczenia.

[2] Przeprowadzę Cię przez proces kredytowy tłumacząc po drodze poszczególne etapy i dalsze kroki. Pomogę zebrać dokumentację i wypełnić wnioski.

[3] Wyjaśnię warunki decyzji i zapisy umowy. Będę towarzyszyć Ci w banku w trakcie zawierania umowy.

[4] Sprawdzę razem z Tobą na co jeszcze zwrócić uwagę oprócz liczb, które bywają nieporównywalne. Szczegóły, a raczej różnice tkwią w założeniach, które przyjmują banki.

[5] Pozostanę do dyspozycji w razie pytań w przyszłości.

Ile kosztują usługi pośrednika finansowego?

Usługa pośrednictwa finansowego dla Klienta jest bezpłatna, ale nie oznacza to, że pracuję charytatywnie. Mój czas pracy jest elastyczny i dostosowuję go do sytuacji, pracując również wieczorami i w soboty. Priorytetem jest Twój wniosek kredytowy.

Działam zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i kredycie konsumenckim, stąd współpraca z instytucjami finansowymi odbywa się za wynagrodzeniem. Jednocześnie oferta banku jest identyczna niezależnie od kanału sprzedaży. Zdarzają się wyjątki w postaci specjalnych ofert dla zakładów pracy czy grup zawodowych dostępne tylko w oddziale banku. Jeśli mam wiedzę o takich wyjątkach dostajesz ode mnie tę informację i decydujesz.

Za co bank płaci pośrednikowi finansowemu?

Bank płaci za SUKCES.  

Wykonuję pracę, którą wykonują również pracownicy etatowi banków. Bank w ten sposób oszczędza na koszcie wynagrodzeń własnego personelu oraz utrzymania placówek bankowych. Ja spotykam się z klientem, przedstawiam oferty, przyjmuję i uwierzytelniam dokumentację. Następnie rejestruję wnioski kredytowe, kontaktuję się z analitykami. Sprawdzam, przekazuję i omawiam warunki decyzji kredytowych i projekt umowy z bankiem. Tym samym również po stronie pośrednika są koszty utrzymania biura, sprzętu, serwisu, kurierów i utylizacji dokumentów. Pośrednik ponosi też koszty własnych systemów, narzędzi i zapewnienia ochrony danych.

Co różni pośrednika finansowego od pracownika banku?

 1. Pracownik banku otrzymuje wynagrodzenie za czas pracy. Jako pośrednik finansowy otrzymuję wynagrodzenie wyłącznie za efekt. Bank płaci pośrednikowi finansowemu tylko w przypadku pozytywnej decyzji i uruchomienia kredytu. Jeśli nie uzyskam dla klienta pozytywnej decyzji w żadnym banku to wtedy pracuję za darmo. Nie podejmuję tematów, jeśli z góry oceniam, że nie ma szansy na finansowanie. Dobrze więc, gdy się spotkamy zanim podpiszesz umowę przedwstępną i zaryzykujesz swoje pieniądze. Przygotowanie do kredytu najlepiej zacząć z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem od spotkania z pośrednikiem finansowym.
 2. Pracownik banku jest zależny od tego konkretnego banku i ma plany sprzedażowe na różne produkty dodatkowe. Jako pośrednik finansowy jestem niezależna od decyzji jednego banku. Nie mam żadnych planów sprzedażowych, ani targetów. Moje wynagrodzenie za kredyt jest niezależne od wolumenu sprzedaży w miesiącu i produktów dodatkowych. Współpracując z ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG S.A. nie mamy żadnego udziałowca, którego produkty wskazane byłoby sprzedawać. To klient decyduje z którym bankiem podpisze umowę kredytową i który cross-sell (produkty dodatkowe) przy kredycie akceptuje.
 3. Trzecia różnica. Ode mnie Klient po prostu dostaje więcej. Więcej informacji, czasu, uwagi, pomocy nawet w kwestiach z pozoru nie należących do mnie. Standardem jest pomoc przy umowie przedwstępnej, analiza projektów umów, które klient ma podpisać. Nie zastąpi to analizy prawnej, ale na pewno zapewni bezpieczeństwo od strony zgodności z kredytem. Zdarzało mi się uczestniczyć z kredytobiorcą w aktach notarialnych, odbiorze domu. To niestandardowe sytuacje, ale są. Czasem klient w trakcie spotkania po prostu opowiada jaki ma jeszcze problem do załatwienia i jest zaskoczony, że ja wiem, potrafię wskazać, jak ten problem rozwiązać, bo kiedyś natknęłam się na podobną informację. Bywają proste tematy. Bywają też trudne i wtedy po prostu klient dostaje zaangażowanie, na które nie może liczyć w banku.

Konflikt interesów

Sytuacje potencjalnego konfliktu interesów między bankiem lub pośrednikiem finansowym a klientem to rzecz normalna. W interesie sprzedającego jest jak najdrożej sprzedać. W interesie kupującego jest jak najtaniej kupić. Interes Klienta jest jednak zawsze na pierwszym miejscu. Chodzi o to, by klient miał świadomość stanu faktycznego i wybierał zgodnie ze swoim najlepszym interesem.

[1] Kwestia pierwsza – wynagrodzenie pośrednika finansowego

W formularzu informacyjnym kredytu hipotecznego otrzymujesz informację o wynagrodzeniu pośrednika finansowego. Wynagrodzenie to oczywiście pojęcie umowne, bo firmy rozliczają się fakturami, a faktura z kolei mówi o przychodzie, a nie zysku. To jednak nieistotne, bo nie wysokość wynagrodzenia ma znaczenie, ale różnice w wynagrodzeniu pośrednika finansowego ze strony różnych instytucji finansowych.

Chodzi o to, byś jako Klient mógł porównać oferty bankowe ze świadomością ewentualnych różnic w wynagrodzeniu pośrednika i zawsze wybierał ofertę zgodną ze swoim najlepiej rozumianym interesem. Nie zawsze najtańszy kredyt jest dla Ciebie najlepszy, bo czasem aspekty niefinansowe też mają znaczenie.

[2] Kwestia druga – produkty dodatkowe

W interesie pracownika banku jest przy okazji kredytu hipotecznego sprzedaż rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), karty kredytowej, ubezpieczeń nieruchomości i na życie bankowych i jak się uda kredyt gotówkowy czy limit w rachunku. Pracownik banku ma po prostu plany sprzedażowe oraz ma premię za realizację planów. To normalne.

Mając tego świadomość jako klient masz wybór, które z produktów dodatkowych akceptujesz, bo na tyle obniżą koszt kredytu mieszkaniowego, że interes sprzedażowy pracownika banku jest zbieżny z twoim. Weź pod uwagę, czy rzeczywiście bez problemu spełnisz wymagania produktowe banku bez ryzyka podwyższenia oprocentowania kredytu mieszkaniowego.

W interesie pośrednika kredytowego w miejsce ubezpieczeń na życie lub nieruchomości oferowanych przez banki może być sprzedaż polis z oferty pośrednika. Zwłaszcza przy dużych pośrednikach działających w strukturach korporacyjnych taka dodatkowa sprzedaż może podwyższać wynagrodzenie za kredyty hipoteczne.

Twój interes może być zbieżny z interesem pośrednika kredytowego. Powinieneś jednak otrzymać informację co pośrednik kredytowy z tego ma, że sprzeda ci własną polisę nieruchomości zamiast tej bankowej?

[3] Kwestia trzecia – termin uruchomienia kredytu

W interesie pośrednika leży uruchomienie kredytu hipotecznego najszybciej jak to możliwe. Przesunięcie terminu wypłaty na kolejny miesiąc kalendarzowy dla pośrednika oznacza wypłatę wynagrodzenia o miesiąc później. Może mieć to wpływ również na wynagrodzenie pośrednika, jeśli jest zależne od wykonania targetu w danym miesiącu. W Twoim interesie jako kredytobiorcy jest uruchomienie kredytu zgodnie z terminem zapisanym w umowie deweloperskiej lub umowie przenoszącej własność. Nie ma sensu uruchomienie kredytu w czerwcu jeśli termin u dewelopera masz na 15-go lipca. Niepotrzebnie zapłacisz odsetki za dłuższy okres. Mając więc świadomość potencjalnego konfliktu interesów zlecaj uruchomienia kredytu zgodnie ze swoim najlepszym interesem.

Wynagrodzenie ekspertów kredytowych w ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG SA pozostaje bez związku z targetami i dodatkowymi produktami, bo żadnych planów sprzedażowych pośrednik, z którym współpracuję nie nakłada.

Czego jako pośrednik finansowy nie robię?

Działam w interesie i dla dobra klienta, ale jednocześnie jestem pełnomocnikiem banku. Dbam również o to, by bank otrzymał rzetelnego klienta. Nie współpracuję z osobami działającymi niezgodnie z prawem, nie pomagam w „koloryzowaniu” wniosków kredytowych.

Najczęściej (są wyjątki) nie podejmuję się współpracy w sytuacji, gdy klient składa wnioski u różnych doradców np. jeden wniosek bezpośrednio w banku lub u innego pośrednika, a drugi u mnie. Z jednej strony tracę kontrolę nad całością procesu, z drugiej bank nie płaci za sam fakt złożenia wniosku. Procesowanie wniosków kredytowych to wiele godzin pracy i zaangażowania. Przez szacunek dla swojego czasu pracy i czasu pracy innego doradcy, nie angażuję się w tematy, gdzie z dużym prawdopodobieństwem jedna z osób pracuje za darmo. Oczywiście mogę nie otrzymać wynagrodzenia z przyczyn niezależnych np. gdy zbywca się wycofał lub kredytobiorca rezygnuje z zakupu.

Jak skorzystać z moich Usług?

Sprawdź, jak wygląda współpraca z ekspertem kredytowym oraz informacje formalne wymagane przepisami prawa. Poznaj ofertę kredytu mieszkaniowego, kredytu hipotecznego i kredytu gotówkowego.
Na zakładce NAPISZ DO MNIE sprawdzisz wskazówki dojazdu do biura w Poznaniu.
Współpraca zaczyna się od Ciebie, umów się na bezpłatne spotkanie kredytowe.

Bożena Myszczyszyn
Ekspert Finansowy
W: Ekspertka.pl
T: 607212013 | bozena.myszczyszyn@ekspertka.pl