PCC-3 hipoteka

PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.

Wpis hipoteki wiąże się z podatkiem.
Jest to podatek od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki.
W tym celu wypełniasz druk PCC-3 (i ewentualnie załącznik PCC-3A dla współwłaściciela).
Deklarację składasz do Urzędu Skarbowego (tego, z którym rozliczasz podatek dochodowy) w terminie 14 dni od daty podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (jest to data dokonania czynności niezależnie od daty złożenia wniosku w sądzie).
W tym samym terminie opłacasz deklarację w wysokości 19 zł .

Co najważniejsze – deklarację możesz złożyć ON-LINE

Wchodzisz na stronę Ministerstwa Finansów i szukasz formularzy interaktywnych.

Dla Twojej wygody zamieszczam ścieżkę dostępu:
PCC3 ON-LINE [link do formularzy interaktywnych]

W tabelce, w kolumnie z właściwym rokiem (aktualnie 2022) wchodzisz kolejno w PCC-3 i w razie potrzeby PCC-3A.

Pcc-3 hipoteka formularze

Wypełniasz, autoryzujesz (np. profilem zaufanym lub danymi z PIT), wysyłasz.

Jeszcze tylko przelew… logujesz się do bankowości elektronicznej, wybierasz opcje przelewów na organy podatkowe, wybierasz odpowiedni symbol formularza (numer konta urzędu powinien się podstawić), w miejscu okresu podajesz dzień dokonania czynności (ustanowienia hipoteki), wysyłasz na konto urzędu 19 zł .

I TO JUŻ WSZYSTKO 🙂

Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz lub wolisz złożyć deklarację tradycyjnie, papierowo to czytaj dalej lub zajrzyj to instrukcji wypełniania deklaracji PCC-3, którą przygotowałam z myślą o moich Klientach i innych czytelnikach strony. Link do instrukcji: PCC3 instrukcja wypełniania formularza [hipoteka]

Szerzej o hipotece i podatku PCC-3

W przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości powstaje obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PCC-3 i uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki (19 zł) w terminie 14 dni od dnia podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez właścicieli nieruchomości. Moment podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i złożenia do sądu stosownego wniosku zależy od rodzaju transakcji:

[1] Na rynku wtórnym (zakup mieszkania/działki  od osoby fizycznej, budowa domu systemem gospodarczym)  będzie to warunek uruchomienia kredytu. Data na oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki nie może być wcześniejsza niż data, w której ustanawiający hipotekę staje się właścicielem (data  aktu notarialnego przenoszącego własność).

[2] Na rynku pierwotnym (zakup/budowa przez dewelopera, SM) i analogicznie w przypadku zakupu w drodze przetargu lub wykupu mieszkania od Gminy/Skarbu Państwa najpierw nastąpi wypłata środków z kredytu, a dopiero potem przeniesienie własności. W ślad za tym wpis hipoteki (umowa kredytowa będzie zawierała termin złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki).


Umowa kredytowa informuje o obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki. Bank jednak nie rozlicza  kredytobiorców z tego obowiązku i w większości przypadków deklarację należy przygotować samodzielnie.

WAŻNE

[1] W przypadku zawarcia wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki w treści aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości (najczęściej dotyczy to rynku wtórnego) podatek od czynności cywilnoprawnej ustanowienia hipoteki pobierze i odprowadzi notariusz. W takiej sytuacji nie składasz już dodatkowo PCC-3.


[2] Deklarację PCC-3 składasz również w przypadku, gdy hipoteka ustanawiana jest na innej nieruchomości niż cel kredytowania lub gdy w trakcie trwania umowy kredytowej następuje zmiana zabezpieczenia na inną nieruchomość.


Wysokość podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki to aktualnie 19 zł (zabezpiecza wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej).


W przypadku jednego właściciela nieruchomości wypełniany jest tylko formularz PCC-3. W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości na każdego wypełniany jest oddzielny załącznik PCC-3A.

Formularze papierowe znajdziesz na Portalu Podatkowym.

Instrukcja wypełniania deklaracji PCC-3
oraz załącznika PCC-3A

PCC-3 instrukcja – strona 1 formularza

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP właściciela / pierwszego współwłaściciela (NIP dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

4data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

5dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym normalnie rozliczasz się z podatkiem dochodowym

6 – zaznaczasz złożenie deklaracji

7 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku w przypadku dwóch i więcej właścicieli lub inny podmiot w przypadku jednego właściciela

8 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 9 do 20 – to dane osobowe i adresowe właściciela / pierwszego współwłaściciela

21 – zaznaczasz umowa

Pola 22 i 23 – terytorium RP

24 – wpisujesz treść analogiczną, która była we wniosku o wpis hipoteki np.
wpis hipoteki umownej do kwoty … na rzecz banku …. tyt zabezpieczenia spłaty kredytu nr umowy …. z dnia …. , numer księgi wieczystej ….”

PCC-3 instrukcja – strona 2 formularza

Jedyne co musisz zrobić to wpisać w trzech polach kwotę 19 zł  (pole 43, 47, 54)

PCC-3 instrukcja – strona 3 formularza

Pole 54 – wpisujesz ile składasz załączników PCC-3A w przypadku współwłasności

Pola od 65 do 68 – dane i podpis właściciela lub pierwszego współwłaściciela

 

ZAŁĄCZNIK PCC-3A
tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

2data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

3 – wpisujesz który to z kolei załącznik PCC-3A

4 – dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym rozlicza się pierwsza osoba (wskazana w PCC-3)

5 – zaznaczasz złożenie deklaracji

6 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 7 do 18 – to dane osobowe i adresowe współwłaściciela (drugiego i kolejnego)

19 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku

Pola od 20 do 23 – w tym miejscu powtarzasz dane osobowe pierwszego właściciela wymienionego w druku podstawowym PCC-3

24 – wpisujesz 19 zł

Pola od 25 do 28 – dane i podpis współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

 

Deklarację składa się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem) właściciela wymienionego w deklaracji PCC-3, czyli do urzędu, z którym normalnie kredytobiorca, właściciel nieruchomości rozlicza się z podatku dochodowego. Deklarację można też wraz z dowodem opłacenia wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Sprawdź również jak wygląda kwestia podatku przy hipotece łącznej lub zmianie treści hipoteki  Hipoteka łączna a PCC-3, zmiana treści hipoteki a PCC-3

 

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

5 Komentarze:

  1. Dziękuję bardzo, pożar opanowany bez wizyty w urzędzie. Już widziałam nad sobą widmo “wykroczenia skarbowego”…
    Proponuję dorzucić też instrukcję wypełnienia druku przez kreator ze strony podatki gov, ale udało się na podstawie obecnego artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *