PCC-3 hipoteka

PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.

Wpis hipoteki wiąże się z podatkiem.
Jest to podatek od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki.
W tym celu wypełniasz druk PCC-3 (i ewentualnie załącznik PCC-3A dla współwłaściciela).
Deklarację składasz do Urzędu Skarbowego (tego, z którym rozliczasz podatek dochodowy) w terminie 14 dni od daty podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (jest to data dokonania czynności niezależnie od daty złożenia wniosku w sądzie).
W tym samym terminie opłacasz deklarację w wysokości 19 zł .

Wpis uzupełniłam na końcu o instrukcję dla deklaracji on-line przez e-Urząd Skarbowy [2024].

Stąd do pobrania formularze do druku

Co najważniejsze – deklarację możesz złożyć ON-LINE

Wchodzisz na stronę Ministerstwa Finansów i szukasz formularzy elektronicznych PCC-3/PCC-3A.

Dla Twojej wygody zamieszczam ścieżkę dostępu:
PCC-3 ON-LINE [link do formularzy interaktywnych]

W tabelce, w kolumnie z właściwym rokiem (aktualnie 2024) wchodzisz kolejno w PCC-3 i w razie potrzeby PCC-3A.

Pcc-3 hipoteka formularze

Wypełniasz, autoryzujesz (danymi autoryzującymi z PIT), wysyłasz.

Jeszcze tylko przelew…

Logujesz się do bankowości internetowej swojego banku. Wybierasz opcje przelewów na organy podatkowe. Wybierasz odpowiedni symbol formularza (numer konta urzędu powinien się podstawić), w miejscu okresu podajesz dzień dokonania czynności (podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki), wysyłasz na konto urzędu 19 zł .

I TO JUŻ WSZYSTKO 🙂

Jeśli wybierasz nowocześniejszy sposób przez e-urząd skarbowy lub nie wiesz, czy sobie poradzisz i wolisz złożyć deklarację tradycyjnie, papierowo to czytaj dalej. Możesz też pobrać instrukcję wypełniania deklaracji PCC-3/PCC-3A, którą przygotowałam z myślą o moich Klientach i innych czytelnikach strony.

Link do instrukcji w PDF: PCC3 instrukcja wypełniania formularza [hipoteka]

Szerzej o hipotece i podatku od hipoteki

W przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości powstaje obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PCC-3/PCC-3A i uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki (19 zł) w terminie 14 dni od dnia podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez właścicieli nieruchomości. Moment podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i złożenia do sądu stosownego wniosku zależy od rodzaju transakcji:

[1] Na rynku wtórnym (zakup mieszkania, domu lub działki od osoby fizycznej, budowa domu systemem gospodarczym) będzie to warunek uruchomienia kredytu. Data na oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki nie może być wcześniejsza niż data, w której ustanawiający hipotekę staje się właścicielem (np. data  aktu notarialnego przenoszącego własność).

[2] Na rynku pierwotnym (zakup/budowa przez dewelopera, Spółdzielnię Mieszkaniową) i analogicznie w przypadku zakupu w drodze przetargu lub wykupu mieszkania od Gminy/Skarbu Państwa najpierw następuje wypłata środków z kredytu. Dopiero potem ma miejsce przeniesienie własności, a w ślad za tym wpis hipoteki (umowa kredytowa będzie zawierała termin złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki).


Umowa kredytowa informuje o obowiązku złożenia deklaracji PCC-3/PCC-3A i opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki. Bank uwzględnia ten koszt w kalkulacji całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank jednak nie rozlicza  kredytobiorców z tego obowiązku i w większości przypadków deklarację należy przygotować samodzielnie.

WAŻNE

[1] W przypadku zawarcia wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki w treści aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości (najczęściej dotyczy to rynku wtórnego) podatek od czynności cywilnoprawnej ustanowienia hipoteki pobierze i odprowadzi notariusz. W takiej sytuacji nie składasz już dodatkowo PCC-3/PCC-3A.


[2] Deklarację PCC-3/PCC-3A składasz również w przypadku, gdy hipoteka ustanawiana jest na innej nieruchomości niż cel kredytowania lub gdy w trakcie trwania umowy kredytowej następuje zmiana zabezpieczenia na inną nieruchomość.Wysokość podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki to aktualnie 19 zł.
(Hipoteka zabezpiecza wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej, czyli kapitał kredytu, jak i nieustalonej, czy odsetki i inne koszty. Stąd jako podstawę opodatkowania przyjmujemy wierzytelność o wysokości nieustalonej).W przypadku jednego właściciela nieruchomości wypełniasz tylko formularz PCC-3. W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości dla każdego współwłaściciela wypełniany jest oddzielny załącznik PCC-3A.

Aktualnie obowiązujące formularze papierowe znajdziesz na Portalu Podatkowym.

Instrukcja wypełniania deklaracji PCC-3
oraz załącznika PCC-3A

Instrukcję przygotowywałam na bazie formularzy obowiązujących w 2017 roku. W przypadku zmiany formularzy niektóre pola mogą ulec zmianie, co nie wpływa na przydatność instrukcji. Na przykład w druku obowiązującym w 2024 roku zniknęło pole „Poczta”, a w załączniku numeracja „1, 1a, 1b” została zastąpiona „1, 2, 3”.

PCC-3 instrukcja – strona 1 formularza

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP właściciela / pierwszego współwłaściciela (NIP dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

4data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

5dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym normalnie rozliczasz się z podatkiem dochodowym

6 – zaznaczasz złożenie deklaracji

7 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku w przypadku dwóch i więcej właścicieli lub inny podmiot w przypadku jednego właściciela

8 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 9 do 20 – to dane osobowe i adresowe właściciela / pierwszego współwłaściciela

21 – zaznaczasz umowa

Pola 22 i 23 – terytorium RP

24 – wpisujesz treść analogiczną, która była we wniosku o wpis hipoteki np.
wpis hipoteki umownej do kwoty … na rzecz banku …. tyt zabezpieczenia spłaty kredytu nr umowy …. z dnia …. , numer księgi wieczystej ….”

PCC-3 instrukcja – strona 2 formularza

Jedyne co musisz zrobić to wpisać w trzech polach kwotę 19 zł  (pole 43, 47, 54)

PCC-3 instrukcja – strona 3 formularza

Pole 54 – wpisujesz ile składasz załączników PCC-3A w przypadku współwłasności

Pola od 65 do 68 – dane i podpis właściciela lub pierwszego współwłaściciela

 

ZAŁĄCZNIK PCC-3A
tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

2data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

3 – wpisujesz który to z kolei załącznik PCC-3A

4 – dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym rozlicza się pierwsza osoba (wskazana w PCC-3)

5 – zaznaczasz złożenie deklaracji

6 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 7 do 18 – to dane osobowe i adresowe współwłaściciela (drugiego i kolejnego)

19 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku

Pola od 20 do 23 – w tym miejscu powtarzasz dane osobowe pierwszego właściciela wymienionego w druku podstawowym PCC-3

24 – wpisujesz 19 zł

Pola od 25 do 28 – dane i podpis współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

 

Deklarację składa się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem) właściciela wymienionego w deklaracji PCC-3, czyli do urzędu, z którym kredytobiorca, właściciel nieruchomości rozlicza się z podatku dochodowego. Deklarację możesz też wraz z dowodem opłacenia wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Jeśli interesuje Cię kwestia podatku przy hipotece łącznej lub zmianie treści hipoteki zajrzyj do tego wpisu:

Hipoteka łączna a PCC-3, zmiana treści hipoteki a PCC-3

PCC-3, PCC-3A ON-LINE przez e-Urząd Skarbowy

Wybierając formę on-line złożenia deklaracji PCC-3/PCC-3A dla podatku od hipoteki możesz wypełnić formularze korzystając z konta w e-Urząd Skarbowy. W ten sposób część danych uzupełni się automatycznie na podstawie tego, co Urząd Skarbowy już o Tobie wie.

Każdy ze współwłaścicieli nieruchomości loguje się na własne konto w e-urzędzie skarbowym.

[1] Logujesz się do e-Urząd Skarbowy.

[2] W menu bocznym wybierasz e-deklaracje. Pamiętaj, że w przypadku dwóch współwłaścicieli nieruchomości osobno wypełniasz PCC-3, a następnie współwłaściciel wypełnia za siebie PCC-3A.

[3] Krok 1. Otwierasz formularz i wypełniasz zgodnie z podpowiedziami.

[4] Krok 2. Deklarujesz podatników. Jeden podatnik = inny podmiot. Więcej podatników = podmiot zobowiązany solidarnie… Pytanie o załącznik PCC-3A pojawi się tylko, gdy wybierzesz opcję „podmiot zobowiązany solidarnie…” (dla dwóch lub więcej współwłaścicieli).

[5] Krok 3. Uzupełniasz przedmiot opodatkowania (umowa), terytorium (RP) i opisujesz czynność (wpis hipoteki).

[6] Krok 4. Zaznaczasz rodzaj czynności, czyli ustanowienie hipoteki. Hipoteka zabezpieczająca kredyt hipoteczny to hipoteka zabezpieczająca wierzytelność o wysokości nieustalonej. 

[7] Krok 5. Przy prawidłowym wypełnieniu formularza powinien się naliczyć podatek 19 zł.

[8] Krok 6. Informacje dodatkowe pozostawiasz niewypełnione i przechodzisz dalej.

[9] Krok 7. Jeśli na początku wybrałeś opcję „podmiot zobowiązany solidarnie” to w kroku 7 pojawi się informacja o ilości deklarowanych załączników PCC-3A dla pozostałych współwłaścicieli.

[10] Jeśli jest jeden właściciel to w kroku 7 będzie POUCZENIE, które należy zaakceptować.

[11] Krok 8. W ostatnim kroku znajdziesz podsumowanie wprowadzonych informacji. Możesz na tym etapie jeszcze edytować dane.

[12] Możesz kliknąć w opcję „sprawdź” zanim wyślesz formularz.

[13] Na koniec akceptujesz i wysyłasz.

[14] Po wysłaniu PCC-3 poproś współwłaściciela, aby wypełnił formularz PCC-3A. Drugi i kolejny podatnik wypełnia załącznik PCC-3A logując się na własne konto w e-urzędzie skarbowym.

[15] Na koniec pamiętasz o wykonaniu przelewu w wysokości 19 zł w bankowości internetowej. Samo złożenie deklaracji nie oznacza uiszczenia podatku.

PCC-3A dla współwłaściciela w e-urząd skarbowy

[16] Współwłaściciel loguje się na własne konto w e-urząd skarbowy i wybiera formularz PCC-3A.

pcc3a dla współwłaściciela w e-urząd skarbowy

[17] Okres, którego dotyczy formularz wpisujesz dokładnie taki sam, jak pierwszy właściciel (osoba wypełniająca PCC-3). Wypełniasz formularz za siebie. Twoje dane jako podatnika zobowiązanego solidarnie podstawią się automatycznie.

pcc-3a współwłaściciel krok 2

[17] Wpisujesz datę dokonania czynności dokładnie tę samą, którą wpisał współwłaściciel wypełniający PCC-3 (data oświadczenia o ustanowieniu hipoteki). Wybierasz urząd skarbowy (ten sam, co pierwszy podatnik) i zaznaczasz złożenie deklaracji.

[18] W punkcie B „Dane Podatnika” zaznaczasz „osoba zobowiązana solidarnie„, reszta podstawi się sama. Punkt B to dane współwłaściciela zobowiązanego solidarnie, wypełniającego załącznik PCC-3A. Przechodzisz do następnego kroku.

[19] Punkt C „Dane identyfikujące podatnika” to miejsce na dane osoby, która wypełniła główną część deklaracji, czyli formularz PCC-3. System zweryfikuje poprawność pesel.

[20] W kolejnym kroku „z palca” wpisujesz kwotę podatku naliczonego w deklaracji PCC-3, czyli 19 zł.

PCC-3a hipoteka instrukcja

[21] Na koniec akceptujesz pouczenia, sprawdzasz w podsumowaniu prawidłowość danych i wysyłasz załącznik PCC-3A do urzędu skarbowego.

Jako współwłaściciele nieruchomości sami decydujecie kto ma być tym głównym, pierwszym podatnikiem, a kto tym z załącznika.

 

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz skorzystać z moich usług pośrednictwa kredytowego lub podziękować opinią w Google.

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

14 Komentarze:

  1. Mąż loguje się samodzielnie w swoim e-urzędzie skarbowym i wypełnia załącznik wskazując w sekcji „dane identyfikujące podatnika” osobę, która wypełniła główną deklarację PCC-3 (uzupełniłam instrukcję we wpisie).

 1. Dzień dobry,
  co w sytuacji, gdy w umowie kredytowej nie ma informacji o podatku PCC (mieszkanie z rynku pierwotnego)?

  1. Umowa kredytowa uwzględnia koszt podatku od wpisu hipoteki 19 zł (PCC-3) w całkowitym koszcie kredytu i ma to znaczenie wyłącznie informacyjne. Obowiązek podatkowy w związku ze złożeniem oświadczenia o ustanowieniu hipoteki ciąży na podatniku (właścicielu nieruchomości) niezależnie, czy umowa kredytowa o tym wspomina (choć wydaje mi się, że w każdej umowie jest o tym wzmianka). Bank nie rozlicza kredytobiorcy z obowiązków podatkowych.
   Przy rynku pierwotnym i zapłacie przed aktem notarialnym formalności związane z wpisem hipoteki i podatkiem PCC-3 przesuwają się na „po akcie notarialnym”.

 2. Czyli rozumiem, że swoje dane podaje w PCC-3 a żonę wpisuje w PCC-3A oboje jesteśmy właścicielami i nie mamy rozdzielnosci. Dziękuje bardzo za instrukcje, bardzo pomocna.

 3. Dziękuję bardzo, pożar opanowany bez wizyty w urzędzie. Już widziałam nad sobą widmo „wykroczenia skarbowego”…
  Proponuję dorzucić też instrukcję wypełnienia druku przez kreator ze strony podatki gov, ale udało się na podstawie obecnego artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *