PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.

3 czerwca, 2018

PCC-3 instrukcja

PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.


 

Krótko i na temat:

 

Wpis hipoteki wiąże się z podatkiem.
Jest to podatek od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki.

 

W tym celu wypełniasz druk PCC-3 (i ewentualnie załącznik PCC-3A dla współwłaściciela).

 

Deklarację składasz do Urzędu Skarbowego (tego, z którym rozliczasz podatek dochodowy) w terminie 14 dni od daty podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (jest to data dokonania czynności niezależnie od daty złożenia wniosku w sądzie).

 

W tym samym terminie opłacasz deklarację w wysokości 19 zł .

 

Co najważniejsze – deklarację możesz złożyć ON-LINE

 

Wchodzisz na stronę Ministerstwa Finansów i szukasz formularzy interaktywnych.

 

Dla Twojej wygody zamieszczam ścieżkę dostępu:
PCC3 ON-LINE [link do formularzy interaktywnych]

 

W tabelce, w kolumnie z właściwym rokiem (aktualnie 2018) wchodzisz kolejno w PCC-3 i w razie potrzeby PCC-3A.

PCC-3 instrukcja

 

Wypełniasz, autoryzujesz (np. profilem zaufanym lub danymi z PIT), wysyłasz.

 

Jeszcze tylko przelew … logujesz się do bankowości elektronicznej, wybierasz opcje przelewów na organy podatkowe, wybierasz odpowiedni symbol formularza (numer konta urzędu powinien się podstawić), w miejscu okresu podajesz dzień dokonania czynności (ustanowienia hipoteki), wysyłasz na konto urzędu 19 zł .

 

I TO JUŻ WSZYSTKO 🙂

 

Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz lub wolisz złożyć deklarację tradycyjnie, papierowo to możesz czytać dalej lub zajrzeć to instrukcji wypełniania deklaracji PCC-3, którą przygotowałam z myślą o moich Klientach i innych czytelnikach strony. Link do instrukcji w pdf:

 

PCC3 instrukcja wypełniania formularza [hipoteka]  

 

Szerzej o hipotece i podatku PCC-3

 

W przypadku kredytów, których  zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości powstaje obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PCC-3 i uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki ( 19 zł ) w terminie 14 dni od dnia podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez właścicieli nieruchomości.Moment podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i złożenia do sądu stosownego wniosku zależy od rodzaju transakcji:


na rynku wtórnym

(zakup mieszkania/działki  od osoby fizycznej, budowa domu systemem gospodarczym) – będzie to warunek uruchomienia kredytu, a data na oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki nie może być wcześniejsza niż data, w której ustanawiający hipotekę staje się właścicielem (data  aktu notarialnego przenoszącego własność)


na rynku pierwotnym

(zakup/budowa przez dewelopera, SM) i analogicznie w przypadku zakupu w drodze przetargu lub wykupu mieszkania od Gminy/Skarbu Państwa – najpierw nastąpi wypłata środków z kredytu, a dopiero potem przeniesienie własności i w ślad za tym wpis hipoteki (umowa kredytowa będzie zawierała termin złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki )


Umowa kredytowa informuje o obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki. Bank jednak nie rozlicza  kredytobiorców z tego obowiązku i w większości przypadków deklarację należy przygotować samodzielnie.

 


WAŻNE. W przypadku zawarcia wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki w treści aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości (najczęściej dotyczy to rynku wtórnego) podatek od czynności cywilnoprawnej ustanowienia hipoteki pobierze i odprowadzi notariusz. W takiej sytuacji nie składa się już dodatkowo PCC-3.

 


WAŻNE. Deklarację PCC-3 należy również złożyć w przypadku, gdy hipoteka ustanawiana jest na innej nieruchomości niż cel kredytowania lub gdy w trakcie trwania umowy kredytowej następuje zmiana zabezpieczenia na inną nieruchomość.

 


Wysokość podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki to aktualnie 19 zł (zabezpiecza wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej).


W przypadku jednego właściciela nieruchomości wypełniany jest tylko formularz PCC-3.


W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości na każdego wypełniany jest oddzielny załącznik PCC-3A.

 

Formularze papierowe znajdziesz na Portalu Podatkowym.

 

 


PCC-3 Instrukcja wypełniania deklaracji oraz załącznika PCC-3A

PCC-3 instrukcja – strona 1 formularza

 

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP właściciela / pierwszego współwłaściciela (NIP dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

4 – data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

5 – dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym normalnie rozliczasz się z podatkiem dochodowym

6 – zaznaczasz złożenie deklaracji

7 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku w przypadku dwóch i więcej właścicieli lub inny podmiot w przypadku jednego właściciela

8 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 9 do 20 – to dane osobowe i adresowe właściciela / pierwszego współwłaściciela

21 – zaznaczasz umowa

Pola 22 i 23 – terytorium RP

24 – wpisujesz treść analogiczną, która była we wniosku o wpis hipoteki np.
wpis hipoteki umownej do kwoty … na rzecz banku …. tyt zabezpieczenia spłaty kredytu nr umowy …. z dnia …. , numer księgi wieczystej ….

 

PCC-3 instrukcja

 

 PCC-3 instrukcja – strona 2 formularza

 

Jedyne co musisz zrobić to wpisać w trzech polach kwotę 19 zł  (pole 43, 47, 54)

PCC-3 instrukcja


PCC-3 instrukcja – strona 3 formularza

 

Pole 54 – wpisujesz ile składasz załączników PCC-3A w przypadku współwłasności

Pola od 65 do 68 – dane i podpis właściciela lub pierwszego współwłaściciela

strona 3

ZAŁĄCZNIK PCC-3A tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel !!!

 

Pole 1 – wpisujesz odpowiednio PESEL lub NIP współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

2 – data dokonania czynności tj. data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

3 – wpisujesz który to z kolei załącznik PCC-3A

4 – dane Urzędu Skarbowego, tego, z którym rozlicza się pierwsza osoba (wskazana w PCC-3)

5 – zaznaczasz złożenie deklaracji

6 – zaznaczasz osoba fizyczna (o ile występujesz w roli osoby fizycznej)

Pola do 7 do 18 – to dane osobowe i adresowe współwłaściciela (drugiego i kolejnego)

19 – zaznaczasz podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku

Pola od 20 do 23 – w tym miejscu powtarzasz dane osobowe pierwszego właściciela wymienionego w druku podstawowym PCC-3

24 – wpisujesz 19 zł

Pola od 25 do 28 – dane i podpis współwłaściciela (drugiego lub kolejnego)

 

załącznik PCC-3a hipoteka

 

Deklarację składa się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem) właściciela wymienionego w deklaracji PCC-3, czyli do urzędu, z którym normalnie kredytobiorca/właściciel nieruchomości rozlicza się z podatku dochodowego. Deklarację można też wraz z dowodem opłacenia wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


 

Sprawdź również jak wygląda kwestia podatku przy hipotece łącznej lub zmianie treści hipoteki  Hipoteka łączna a PCC-3, zmiana treści hipoteki a PCC-3

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE