PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.

Maj 20, 2013

PCC3-instrukcja

PCC-3 instrukcja wypełniania deklaracji. Wpis hipoteki.


AKTUALIZACJA  – 2017 
Aktualnie deklaracje PCC3 oraz PCC3A można składać ON-LINE  

PCC3 ON-LINE

Aktualna instrukcja   

 


Artykuł  w trakcie aktualizacji .

 

W przypadku kredytów, których  zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości powstaje obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PCC-3 i uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki ( 19 zł ) w terminie 14 dni od podpisania  oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez właścicieli nieruchomości.


Poniżej praktyczna instrukcja wypełniania deklaracji.

 


Moment podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i złożenia do sądu stosownego wniosku zależy od rodzaju transakcji:


na rynku wtórnym (zakup mieszkania/działki  od osoby fizycznej, budowa domu systemem gospodarczym) – będzie to warunek uruchomienia kredytu, a data na oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki nie może być wcześniejsza niż data, w której ustanawiający hipotekę staje się właścicielem ( data  aktu notarialnego przenoszącego własność)


na rynku pierwotnym ( zakup/budowa przez dewelopera, SM) i analogicznie w przypadku zakupu w drodze przetargu lub wykupu mieszkania od Gminy/Skarbu Państwa – najpierw nastąpi wypłata środków z kredytu, a dopiero potem przeniesienie własności i w ślad za tym wpis hipoteki ( umowa kredytowa będzie zawierała termin złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki )


Umowa kredytowa informuje o obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki, natomiast bank nie rozlicza  kredytobiorców z tego obowiązku i w większości przypadków deklarację należy przygotować samodzielnie .


WAŻNE– W przypadku zawarcia wniosku o wpis hipoteki wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki w treści aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości ( najczęściej dotyczy to rynku wtórnego) podatek od czynności cywilnoprawnej ustanowienia hipoteki pobierze i odprowadzi notariusz.W takiej sytuacji nie składa się już dodatkowo PCC-3.


WAŻNE – deklarację PCC-3 należy również złożyć w przypadku, gdy hipoteka ustanawiana jest na innej nieruchomości niż cel kredytowania lub, gdy w trakcie trwania umowy kredytowej następuje zmiana zabezpieczenia na inną nieruchomość.


Wysokość podatku od czynności cywilno-prawnej ustanowienia hipoteki to aktualnie 19 zł. (zabezpiecza wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej )


W przypadku jednego właściciela nieruchomości wypełniany jest tylko formularz PCC-3


W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości na każdego wypełniany jest oddzielny załącznik PCC-3A


Instrukcja wypełniania PCC-3


strona 1 formularza PCC-3

 PCC3-instrukcja

 

 

 


strona 2 formularza PCC-3

 PCC3-instrukcja


 


strona 3 formularza PCC-3

PCC3-instrukcja

 

 


ZAŁĄCZNIK PCC-3A tylko w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel !!!

PCC3-instrukcja

 

 

 


Deklarację składa się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem) właściciela wymienionego w deklaracji PCC-3, czyli do urzędu, z którym normalnie kredytobiorca/właściciel nieruchomości rozlicza się z podatku dochodowego. Deklarację można też wraz z dowodem opłacenia wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


W celu  wypełnienia PCC-3 można skorzystać z ewnioski.pl

Przeczytaj również PCC-3 a hipoteka łączna

Copyright @Bożena Myszczyszyn, Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.