Ryzyko zmian stóp procentowych

6 maja, 2015

 ryzyko zmian stóp procentowych

Ryzyko zmian stóp procentowych
Stanowisko KNF wobec banków

 

 

Ile może wynieść WIBOR i rata twojego kredytu?

 

Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową. Oprocentowanie składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki odniesienia. Z tym wiąże się zatem ryzyko zmian stóp procentowych. Dla kredytów w PLN najczęściej stawką odniesienia jest WIBOR 3-miesięczny, rzadziej WIBOR 6-miesięczny. Analogicznie dla kredytów walutowych będzie to EURIBOR lub LIBOR.

 

 

Jak zmieniała się stawka WIBOR 3M  na przestrzeni ostatnich lat pokazuje poniższy wykres: 

ryzyko zmian stóp procentowych

Do tej pory banki prezentowały kredytobiorcy ryzyko związane ze wzrostem oprocentowania, a także wzrost raty zgodnie z Rekomendacją S:

 

Rekomenduje się, aby bank przedstawiając klientowi ofertę kredytu lub innego produktu, oprocentowanego zmienną stopą procentową informował klienta o kosztach obsługi ekspozycji kredytowej w wypadku niekorzystnej dla klienta zmiany poziomu stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie ekspozycji kredytowej. Informacje takie powinny być przekazane na przykład w postaci symulacji wysokości rat ekspozycji kredytowej. Informacje przekazywane klientowi powinny w szczególności zawierać koszty obsługi ekspozycji kredytowej przy:

 

a) aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie,

 

b) wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie o 400 p.b.,

 

c) wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Jak brzmią nowe wytyczne dla banków

 

Z uwagi na historycznie niskie stopy procentowe dotychczasowy sposób prezentacji ryzyka zmiennego oprocentowania okazał się  niewystarczający. Potwierdzeniem tego stanu jest opublikowanie przez KNF stanowiska w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych, czyli kredytobiorców, na czym polega ryzyko zmiennej stopy procentowej.

 

Pismo KNF z dnia 12.02.2015 r.

 

W odniesieniu do kredytów długoterminowych banki powinny prezentować klientom informacje o koszcie obsługi kredytu, w tym racie,  przy założeniu wzrostu poziomu stopy procentowej od której zależy oprocentowanie kredytu odpowiednio do poziomu 3%, 5%, 10%, 15%.

 

Aktualne poziomy stawek WIBOR / LIBOR / EURIBOR

 

Poniżej znajdziesz SYMULACJE MODELOWE pokazujące ryzyko zmiennej stopy procentowej

ryzyko zmian stóp procentowych

 

Zestawienie prezentujące raty kredytu i koszt odsetkowy

 

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 28.11.2016

 

Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając argumenty Narodowego Banku Polskiego opublikowała dnia 28.11.2016 pismo zmieniające poprzednie wytyczne w sprawie informowania przez banki o ryzyku stopy procentowej. Zmiana polega na rezygnacji z prezentowania raty kredytu przy poziomie 15%. Tym samym banki pokazują ratę kredytu przy poziomie stopy procentowej 3, 5 i 10%, czyli dla PLN będzie to WIBOR. 

 

ryzyko zmian stóp procentowych

 

 

Przeczytaj też Jak Banki aktualizują WIBOR?

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi: