Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Banki, zasady, oferta i Rekomendacja S.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem sukcesywnie pojawiał się w ofertach kolejnych instytucji finansowych. Każda z dostępnych ofert opiera się o okresowo stałą stopę oprocentowania. Tym samym nie “zamrozisz” oprocentowania kredytu hipotecznego na 20 czy 30 lat. Banki w większości przyjęły okres 5 lat obowiązywania stałej stopy, ale pojawia się też okres 7 lat, a nawet 10 lat. Oczywiście po okresie obowiązywania stałej stopy bank zaproponuje nowe stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Zależeć ono będzie od poziomu stóp procentowych jakie będą obowiązywały w momencie odnowienia. Oznacza to, że w ofercie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem nadal ponosisz ryzyko zmiennej stopy procentowej.

Wymóg posiadania przez banki oferty kredytu hipotecznego ze stałą lub okresowo stałą stopą procentową wynika z nowelizacji Rekomendacji S. KNF oczekuje skierowania oferty stałej stopy również do dotychczasowych klientów banku oraz umożliwienia odnawiania okresu obowiązywania stałego oprocentowania i banki się do tych wymogów dostosowały. Termin wdrożenia zmian dla banków komercyjnych upłynął 30 czerwca 2021 roku. Jeśli podpisałeś umowę kredytu hipotecznego i Twój bank nie miał w ofercie kredytów ze stałą stopą, możesz spodziewać się ze strony banku propozycji zawarcia aneksu do umowy i przejścia na oprocentowanie okresowo stałe.

Komentarz do artykułu – styczeń 2023

Zostawiam tekst artykułu w wersji, w której go napisałam w maju 2021 roku w okresie, gdy stopa referencyjna NBP nadal wynosiła 0,10 p.p. W niektórych miejscach dodałam krótkie, ale istotne wzmianki aktualizacyjne.

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zmieniła się tak radykalnie, że tekst wymaga przynajmniej komentarza i robię to w oddzielnym akapicie. Poniższa tabela prezentuje zmiany w zakresie wysokości stopy referencyjnej NBP. Od października 2021 do września 2022 stopa NBP wzrosła z poziomu 0,10 p.p. do poziomu 6,75 p.p.

Poziom 6,75 p.p. ostatnio notowaliśmy w listopadzie 2002 roku, a więc 20 lat temu.

stopa referencyjna NBP zmiany 2022

Wybuch wojny za wschodnią granicą, wysoka inflacja zupełnie zmieniły rynek kredytów hipotecznych. Marzec 2022 był dla banków bardzo intensywnym okresem z uwagi na wnioski kredytobiorców o aneksy dotyczące przejścia na oprocentowanie okresowo stałe.

W styczniu 2023 oferty stałej stopy oscylują w granicach 8-9 p.p. i obecnie oferta okresowo stałej stopy jest tańsza niż analogiczna oferta zmiennego oprocentowania. Sytuacja oczywiście znowu może się szybko odwrócić.

Problemy z jakimi zetknęli się kredytobiorcy chcący aneksować umowy:

 1. Część banków ofertę kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem kierowała tylko do kredytobiorców uruchamiających kredyt jednorazowo. Klient który nabywał nieruchomość od dewelopera mógł po prostu nie mieć możliwości w wybranym banku złożenia wniosku na stałą stopę. Musiał czekać do uruchomienia ostatniej transzy lub nawet aktu notarialnego.
 2. Niektóre banki przy wniosku o aneks na stałe oprocentowanie ponownie weryfikowały zdolność kredytową. Pomimo, że za chwilę rata kredytu opartego o zmienne oprocentowanie robiła się wyższa część klientów spotkała się z odmową ze strony banku zawarcia aneksu.
 3. W niektórych bankach wnioskując o przejście na stałe oprocentowanie Klient tracił również warunki promocyjne i przechodził na nową marżę. Przykładowo zamiast wcześniejszej marży 1,50 p.p. mógł otrzymać marżę 2,20 p.p.

Czy w 2023 roku warto wybrać oprocentowanie okresowo stałe?

Na dzień dzisiejszy (styczeń 2023) cykl podwyżek ze strony RPP zakończył się, co nie oznacza, że stopy procentowe nie mogą jeszcze wzrosnąć. WIBOR nieznacznie spadł do poziomu w granicach 7 p.p. Rozpoczął się proces zastępowania WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON.

Możliwe, że jesteśmy “na górce” i najbliższe kilkanaście miesięcy przyniesie spadek rat. Wtedy oferta ze zmiennym oprocentowaniem może okazać się korzystniejsza.

Nie możesz jednak wykluczyć odmiennego scenariusza. Jeśli dziś wyliczona rata kredytu to Twój “sufit” i wzrost o kilkaset złotych lub 1-2 tysiące spowoduje, że nie poradzisz sobie ze spłatą, to pomimo, że dzisiejsza (styczeń 2023) oferta kredytu z okresowo stałą stopą jest bardzo droga rozważ, czy nie wybrać jednak bezpieczeństwa.

Nie zawsze sytuacja pozwala na refinansowanie kredytu hipotecznego, ale właśnie opcję refinansowania rozważają Kredytobiorcy, którzy dziś zamrażają ratę kredytu mieszkaniowego na bardzo wysokim oprocentowaniu.

Jakie oprocentowanie wybierali klienci w latach 2020 – 2021?

Osobiście szacuję, że ok 30-40% klientów w latach 2020-2021 skorzystało z opcji kredytu z okresowo stałą stopą procentową. Ten odsetek byłby zapewne wyższy gdyby nie dostępność ofert w poszczególnych bankach (w każdym banku dopiero od czerwca 2021 z ograniczeniami dla rodzaju transakcji) oraz czas oczekiwania na decyzję. Termin oczekiwania na decyzje był głównym problemem Santander Bank Polska, w którym jednocześnie oferta stałego oprocentowania była najlepsza. Z kolei w ING decydujący bywał termin ważności decyzji i termin uruchomienia, który dla stałej stopy jest znacznie krótszy.

Na pytanie jakie oprocentowanie najczęściej wybierali Klienci w latach 2020-2021 odpowiedziałabym, to zależy, u kogo składali wniosek kredytowy.

Oferta MAJ 2021 vs. STYCZEŃ 2023

Pierwotny artykuł tworzyłam z myślą, żeby miał charakter ponadczasowy. Nie jest to ranking ani porównanie ofert bankowych. Symulacja zrobiona dzisiaj następnego dnia może być już nieaktualna. Koszt kredytu w symulacji to tylko szacunek na dany moment. Szacowane koszty ubezpieczeń zmieniają się w zależności od tego, czy kontynuujesz ubezpieczenie bankowe, czy dostarczysz polisę własną, czy kontynuujesz opłacanie składek, gdy polisa nie jest już konieczna. Najbardziej zmiennym składnikiem kosztu kredytu i najmniej przewidywalnym jest oczywiście koszt odsetkowy. Na prośbę Czytelnika uzupełniam wpis o przykładowe porównanie oferty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem w stosunku do oferty tego samego kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem. Dla porównania uwzględniłam warunki cenowe z maja 2021 (sprzed podwyżek stóp procentowych) oraz obecne, ze stycznia 2023 na przykładzie Millennium.

Założenia:

 1. Cena mieszkania 349.000 zł
 2. Kwota kredytu 229.000 zł
 3. Okres kredytowania 20 lat (240 miesięcy)
 4. Raty równe
 5. Warunki cenowe na przykładzie banku Millennium

WAŻNE. Rata równa nie jest ratą stałą. To tylko sposób rozłożenia spłaty. Rata równa jest równa tylko z nazwy. Podobnie rata malejąca jest malejąca tylko z nazwy. Tak byłoby, gdyby oprocentowanie kredytów było stałe w całym okresie kredytu. Zarówno rata równa, jak i rata malejąca mogą w kolejnych harmonogramach rosnąć lub spadać zależnie od aktualizacji oprocentowania kredytu.

Istotne elementy zaznaczyłam kolorem czerwonym, czyli różnicę w racie, oprocentowaniu i sumie szacowanych odsetek za cały okres kredytu. W symulacjach raty i koszt odsetkowy zawsze prezentowane są przy założeniu, że WIBOR się nie zmienia. Poniżej zestawienie porównujące kredyt ze zmienną stopą do tego z okresowo stałą stopą wg realiów z maja 2021.

Oferta stała stopa maj 2021

Ten sam kredyt w styczniu 2023 wygląda następująco:

Oferta stała stopa styczeń 2023

Symulacje będące podstawą przygotowanych zestawień możecie pobrać poniżej:

 1. Symulacja maj 2021
 2. Symulacja styczeń 2023

Oprocentowanie okresowo stałe – maj 2021

Zmienna stopa procentowa, czyli o ile może wzrosnąć rata?

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M/6M + stała marża banku.

Ryzyko wzrostu oprocentowania i raty kredytu hipotecznego dotyczy zarówno kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, jak i kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową. Różnica polega tylko na tym, czy harmonogram spłaty będzie się zmieniał co trzy miesiące (WIBOR 3M), co sześć miesięcy (WIBOR 6M) czy na przykład co pięć lat (okresowo stała stopa). Jeśli Twoja umowa kredytowa gwarantuje oprocentowanie stałe na 5 lat, to po tych 5 latach bądź gotowy na wzrost raty. Może to być wzrost “skokowy”. Gdy zamrozisz ponownie oprocentowanie kredytu hipotecznego na kolejne 5 lat to będzie to już inne oprocentowanie i inna rata niż w pierwszej 5-latce.

Poniższa tabela prezentuje wysokość raty kredytu hipotecznego udzielonego w kwocie 100.000 zł, 200.000 zł, 300.000 zł oraz 400.000 zł na okres 25 lat, spłacanego w ratach równych. Przyjęłam marżę banku na poziomie 2 p.p.. Dziś (31.05.2021) WIBOR oscyluje w granicach 0,22 – 0,25 p.p.. Przed trzema obniżkami stóp procentowych mającymi miejsce w roku 2020 WIBOR wynosił w granicach 1,70%. Przy poziomie WIBOR 5% oddasz do banku więcej odsetek niż kwota pożyczonego kapitału kredytu. Poziom 5% ostatnio był notowany w 2012 roku. WIBOR powyżej 10% to dla przykładu lata 2001-2002, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Do starej gospodarki nie wrócimy, ale też nie wiemy co będzie w przyszłości. Dodatkowo nie ma górnej granicy WIBOR, a jeśli WIBOR zostanie zastąpiony inną stopą procentową ryzyko wzrostu raty nadal pozostanie.

Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 0,10%, czyli jest już bliska zeru. Na dalsze obniżki miejsca raczej nie ma. Na początku 2020 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 1,50% i ten poziom utrzymywał się nieprzerwanie od marca 2015 roku.

Teraz spójrz na dane w tabeli. Musisz mieć świadomość przed podjęciem decyzji o kredycie, że rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć o kilkaset złotych, a nawet więcej.

wzrost raty kredytu

Czy warto wybrać stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Jest to ważenie ryzyka, które wybierasz, a jednocześnie brak jest danych, by wybór uzasadnić na liczbach. Czas zweryfikuje trafność decyzji. Dzisiaj kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem jest droższy niż ten ze zmiennym oprocentowaniem. Różnice w oprocentowaniu między kredytem o zmiennej stopie i stalej stopie oscylują w granicach od 0,90 do 3,00 punktów procentowych. Wcześniej bywały oferty, gdzie ta różnica wynosiła zaledwie 0,20 – 0,30 p.p.. Najlepsze oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem to przedział 2,70 – 3,50%. Powrót do poziomu stóp procentowych sprzed pandemii może spowodować, że dzisiejszy tańszy kredyt ze zmienną stopą procentową stanie się kredytem droższym. Historia kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do CHF pokazała, że sytuacja na rynkach finansowych może zmienić się na niekorzyść w bardzo krótkim okresie czasu.

Nikt jednak nie zna odpowiedzi na pytanie, kiedy i o ile stopy procentowe wzrosną. Nikt nie wie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, o ile i na jakim poziomie stopy się zatrzymają. Ja również nie wiem, czy w okresie pierwszych 5 lat kredytu lepiej wyjdziesz na zmiennym czy na stałym oprocentowaniu.

Im dłuższy okres niskich stóp procentowych tym bardziej przepłacisz w kredycie ze stałą stopą. Na pytanie, czy ważniejsza jest dla Ciebie niższa rata teraz, czy zabezpieczenie ryzyka wzrostu raty musisz odpowiedzieć sam.

Historycznie dla kredytobiorców korzystniejsze okazywało się oprocentowanie kredytu hipotecznego oparte o stopy rynkowe. Jednocześnie nigdy jeszcze nie mieliśmy stopy referencyjnej NBP bliskiej zeru. To powoduje, że skorzystanie z oferty kredytu hipotecznego ze stałą stopą może być dobrą decyzją. Na pewno warto się nad tym zastanowić. Konsekwencje finansowe takiego, a nie innego wyboru poniesiesz wyłącznie Ty, jako kredytobiorca.

Poniżej podstawowe informacje dla wybranych banków w zakresie ofert z okresowo stałym oprocentowaniem produktów hipotecznych.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ALIOR Banku S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

Kredyt mieszkaniowy (celowy) dla wariantu cenowego z prowizją za udzielenie (również uruchamiany w transzach).

Oferta stałego oprocentowania nie jest dostępna dla ofert Lekki Start, Refinansowanie, oferty z 5-letnim ubezpieczeniem na życie, kredytów walutowych (aktualizacja 01.2023).

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) oprocentowanie stałe wynosi od 5,55% po wpisie hipoteki przy LTV do 80%. Daje to różnicę w granicach 2,44 – 2,94 p.p. w stosunku do analogicznych ofert ze zmiennym oprocentowaniem z wkładem 20%. To czyni propozycję Aliora najdroższą na rynku.

[3] Termin ważności decyzji i umowy

Analogicznie jak dla zmiennej stopy.

[4] Odnawialność oferty

Po 7 latach obowiązywania stałej stopy procentowej przechodzisz na oprocentowanie zmienne lub możesz odnowić stałe oprocentowanie na kolejny okres na nowych warunkach.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu

Koszt wcześniejszej spłaty kredytu analogiczny jak w ofercie zmiennej stopy i wynosi 2,5% przez 3 lata.

Możliwość złożenia dyspozycji w bankowości internetowej z opcją skrócenia okresu lub zmniejszenia raty (czeka się na księgowanie).

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W Alior Banku SA podstawowa różnica pomiędzy ofertami zmiennej i stałej stopy sprowadza się do wyższego oprocentowania kredytu opartego o okresowo stałą stopę oraz wyłączenia części wariantów cenowych.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w BNP Paribas Bank Polska S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

Kredyt mieszkaniowy (celowy) dla każdego wariantu cenowego oferty.
Rynek pierwotny i wtórny. Kredyty uruchamiane w transzach i jednorazowo.

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 1,04 p.p. i jest to średni poziom na tle ofert bankowych.

[3] Termin ważności decyzji i umowy.

Decyzja jest ważna 30 dni, analogicznie jak dla zmiennego oprocentowania.

[4] Odnawialność oferty.

Po 5 latach obowiązywania stałej stopy procentowej przechodzisz na zmienne oprocentowanie z marżą, którą masz ustaloną w umowie. Możesz w drodze aneksu ponownie skorzystać z oferty stałego oprocentowania.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu.

W odróżnieniu do oferty zmiennej stopy w przypadku kredytu oprocentowanego wg 5-letniej stałej stopy procentowej bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.

Dyspozycję można złożyć w bankowości internetowej. Bank przy nadpłacie obniża ratę.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W BNP Paribas Bank Polska S.A. podstawowa różnica pomiędzy ofertą kredytu hipotecznego ze zmienną i stałą stopą sprowadza się do wyższego (w miarę atrakcyjnego) oprocentowania w okresie stałej stopy oraz braku prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ze stałą stopą procentową.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ING Banku Śląskim S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

 • Kredyt mieszkaniowy (celowy) dla każdego wariantu cenowego oferty.
  Rynek pierwotny i wtórny. Kredyty uruchamiane w transzach i jednorazowo.
 • Pożyczka hipoteczna [od 17.05.2021]
 • Kredyt konsolidacyjny [od 17.05.2021]

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 1,50 p.p., czyli jest to poziom zbliżony do tego, o który spadła stopa referencyjna NBP w 2020 roku.
Oferta stałego oprocentowania zmienia się co tydzień.

[3] Skrócony termin ważności decyzji i umowy

Decyzja jest ważna 30 dni. Klient ma 60 dni na uruchomienie od daty podpisania umowy kredytowej. Dla porównania przy kredytach ze zmienną stopą decyzja ważna jest 90 dni i masz 180 dni na uruchomienie.

[4] Odnawialność oferty

Po 5 latach obowiązywania stałej stopy procentowej bank proponuje nowe stałe oprocentowanie na kolejne 5 lat. Jeśli zaakceptujesz propozycję banku to po kolejnych 5 latach otrzymasz ponownie propozycję odnowienia stałej stopy. Możesz więc do końca trwania umowy korzystać ze stałej stopy w okresach 5-letnich. Jeśli odrzucisz ofertę banku to przechodzisz na zmienne oprocentowanie z marżą, którą masz ustaloną w umowie.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Jeśli po nadpłacie będziesz chciał skrócić okres kredytowania to jest to możliwe pod warunkiem, że okres do końca spłaty będzie co najmniej taki, jak okres wynikający z obowiązującej stałej stopy. Przykładowo jeśli w chwili nadpłaty kredytu zostały Ci jeszcze 4 lata obowiązywania stałej stopy, to po nadpłacie okres kredytowania musi wynieść minimum te 4 lata. Dyspozycja składana w bankowości internetowej, nowy harmonogram generuje się w czasie rzeczywistym.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W ING Banku Śląskim SA podstawowa różnica pomiędzy ofertami zmiennej i stałej stopy sprowadza się do wyższego oprocentowania, skróconego terminu ważności decyzji oraz krótszego czasu na uruchomienie kredytu opartego o okresowo stałą stopę.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w mBanku S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy.

Do maja 2022 – kredyt mieszkaniowy (celowy) bez okresu karencji, uruchamiany jednorazowo w całości. Nieruchomość musiała być oddana do użytkowania, pełna własność.

Aktualizacja – od 31 maja 2022 mBank wprowadził okresowo stałą stopę również dla kredytów uruchamianych w transzach.

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na moment wprowadzenia oferty jest to różnica 1,14 p.p., co czyni tę ofertę średnią na rynku i wartą rozważenia.

[3] Termin ważności decyzji i umowy.

Analogicznie jak dla oferty ze zmienną stopą.

[4] Odnawialność oferty.

Po 5 latach obowiązywania stałej stopy procentowej przechodzisz na zmienne oprocentowanie z marżą, którą masz ustaloną w umowie. Możesz w drodze aneksu przejść ponownie na stałe oprocentowanie. Propozycję od banku otrzymasz z wyprzedzeniem dwóch miesięcy.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu.

Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z okresowo stałą stopą. Dyspozycja składana w bankowości internetowej z możliwością skrócenia okresu lub zmniejszenia raty. Nowy harmonogram pojawia się w czasie rzeczywistym.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W mBanku główna różnica pomiędzy ofertą kredytu hipotecznego ze zmienną i stałą stopą będzie sprowadzała się do wyższego oprocentowania w okresie stałej stopy. Przy ofertach ze zmienną stopą całkowita spłata w okresie 3 lat wiąże się z prowizją 2%.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w Millennium Bank S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy.

 • Do lutego 2022 – kredyt mieszkaniowy (celowy) bez okresu karencji. Wypłata kredytu musiała nastąpić jednorazowo w całości.
  Aktualizacja – od 01.03.2022 również kredyty uruchamiane w transzach.
 • Pożyczka hipoteczna na cel dowolny
 • Kredyt konsolidacyjny

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 1,59 p.p., czyli jest to poziom zbliżony do sumy obniżek stóp procentowych z roku 2020.

[3] Termin ważności decyzji i umowy.

Klient musi podpisać umowę kredytową i uruchomić kredyt w terminie 60 dni od daty wydania decyzji i sporządzenia projektu umowy. Zasady są analogiczne jak dla zmiennej stopy.

[4] Odnawialność oferty.

Po 5 latach obowiązywania stałej stopy procentowej przechodzisz na zmienne oprocentowanie z marżą, którą masz ustaloną w umowie. Możesz w drodze aneksu przejść ponownie na stałe oprocentowanie.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu.

Brak prowizji za wcześniejszą spłatę. Zasady analogiczne jak dla oferty ze zmiennym oprocentowaniem. Dyspozycję złożysz w bankowości internetowej z możliwością wyboru zmniejszenia raty lub skrócenia okresu. Nowy harmonogram zobaczysz w czasie rzeczywistym.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W Millennium główna różnica pomiędzy ofertą kredytu hipotecznego ze zmienną i stałą stopą sprowadza się do wyższego oprocentowania w okresie stałej stopy.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PEKAO SA

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

Oferta stałego oprocentowania w PEKAO SA dostępna jest wyłącznie dla kredytów hipotecznych, czyli uruchamianych jednorazowo bez okresu karencji. Kredyty budowlano-hipoteczne (uruchamiane w transzach) zostały wyłączone z oferty.

Aktualizacja. Od 14.09.2022 dla kredytów budowlano-hipotecznych bank udostępnił opcję przejścia na stałe oprocentowanie w drodze aneksu do umowy. Decyzję podejmujesz w dniu podpisania umowy kredytowej i możesz wybrać oprocentowanie z dnia złożenia wniosku lub z dnia podpisania umowy.

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 1,25 p.p..

Stała stopa procentowa jest ogłaszana na dany miesiąc w Komunikacie Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A na początku każdego miesiąca. W sekcji oprocentowanie kredytów i depozytów rozwiń pole Stawki bazowe. Załącznik 1b pkt 3 i tabela jak ta poniżej (tabela wg stanu na styczeń 2023).

PEKAO hipoteka stała stopa

[3] Termin ważności decyzji i umowy

Decyzja końcowa jest ważna do 30 dni i nie dłużej niż ważność decyzji finansowej. Klient ma 90 dni na uruchomienie kredytu od daty podpisania umowy kredytowej analogicznie jak przy zmiennym oprocentowaniu.

[4] Odnawialność oferty

Po 5 latach możesz przejść na oprocentowanie zmienne lub z wyprzedzeniem minimum 30 dni przed końcem okresu obowiązywania stałej stopy zawnioskować o jego wydłużenie. Oprocentowanie zmienne będzie oparte o Stopę Bazową Kredytu Mieszkaniowego 6M (SBKM6M) i marżę analogiczną, jak w przypadku kredytu o zmiennej stopie. Jednocześnie możesz przedłużyć stałe oprocentowanie na kolejny okres, przy założeniu, że do spłaty kredytu pozostaje co najmniej 60 rat.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu

W okresie obowiązywania stałej stopy procentowej bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. Dyspozycję złożysz w bankowości internetowej z opcją zmniejszenia raty lub skrócenia okresu.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

Podstawowa różnica oferty ze stałą 5-letnią stopą procentową w PEKAO SA w stosunku do oprocentowania zmiennego sprowadza się do wyższego oprocentowania oraz braku prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP SA

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

Oferta stałego oprocentowania w PKO BP obejmuje:

 • Kredyt mieszkaniowy (celowy) dla każdego wariantu cenowego oferty.
  Rynek pierwotny i wtórny. Kredyty uruchamiane w transzach i jednorazowo.
 • Pożyczka hipoteczna na cel dowolny
 • Kredyt hipoteczny MIX

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 1,38 p.p.. Oprocentowanie stałe składa się z marży analogicznej jak dla oprocentowania zmiennego oraz 5-letniej stałej stopy bazowej.

[3] Termin ważności decyzji i umowy

Decyzja jest ważna do 36 dni analogicznie jak dla zmiennego oprocentowania.

[4] Odnawialność oferty

Po 5 latach możesz zawnioskować ponownie o stałe oprocentowanie.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu

Aktualizacja. Dla wniosków składanych od dnia 19.06.2021 bank PKO BP SA odstąpił od pobierania rekompensaty przy wcześniejszej spłacie kredytu ze stałą stopą. Dyspozycję złożysz w bankowości internetowej. Dostępny jest tylko wariant zmniejszenia raty.

[Do 8.06.2021]. Jako jeden z nielicznych PKO BP wprowadził rekompensatę przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego opartego o stałą stopę bazową. Kwotę rekompensaty bank wylicza wg wzoru, który znajdziesz w formularzu informacyjnym kredytu hipotecznego i w ogólnych informacjach o kredycie. Tym samym kwota rekompensaty to niewiadoma, a wzór z pewnością nie jest “przyjazny” dla przeciętnego kredytobiorcy.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

Podstawowa różnica oferty ze stałym oprocentowaniem w PKO BP w stosunku do oprocentowania zmiennego sprowadza się do wyższego oprocentowania.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander Bank Polska S.A.

[1] Produkty dostępne w ofercie stałej stopy

 • Kredyt mieszkaniowy (celowy) dla każdego wariantu cenowego oferty.
  Rynek pierwotny i wtórny. Kredyty uruchamiane w transzach i jednorazowo.
 • Pożyczka hipoteczna na cel dowolny

[2] Oprocentowanie

Oprocentowanie wyższe w ofercie stałej stopy. Na dzień dzisiejszy (maj 2021) jest to różnica w granicach 0,50 – 0,80 p.p., co czyni tę ofertę jedną z lepszych na rynku.

[3] Termin ważności decyzji i umowy

Decyzja jest ważna 30 dni, a klient ma 90 dni na uruchomienie od daty podpisania umowy kredytowej analogicznie jak przy zmiennym oprocentowaniu.

[4] Odnawialność oferty

Aktualizacja. Od 19.06.2021 bank umożliwił odnawianie oferty stałej stopy na kolejny okres. Propozycję nowej stałej stopy otrzymasz dwa miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu.

Po 5 latach obowiązywania stałej stopy procentowej przechodzisz na zmienne oprocentowanie z marżą, którą masz ustaloną w umowie.

[5] Wcześniejsza spłata kredytu

W odróżnieniu do oferty zmiennej stopy w przypadku kredytu oprocentowanego wg 5-letniej stałej stopy procentowej bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. Dyspozycję złożysz w bankowości internetowej z możliwością wyboru pomiędzy skróceniem okresu a zmniejszeniem raty.

[6] Główne różnice pomiędzy ofertą zmiennej i stałej stopy

W Santander Bank Polska SA podstawowa różnica pomiędzy ofertą kredytu hipotecznego ze zmienną i stałą stopą sprowadza się do wyższego (nadal atrakcyjnego) oprocentowania w okresie stałej stopy oraz braku prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ze stałą stopą procentową.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *