Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

7 czerwca, 2015

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ on-line         

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ ON-LINE

 

Możliwości udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 

1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czego efektem jest możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego i może zastąpić tradycyjny odpis wydawany w sądzie. Pomimo, że od wprowadzenia zmian minie niedługo rok nadal część klientów , a czasem nawet doradców nie wie o dodatkowych funkcjonalnościach.

 

 

Na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy w większości przypadków banki poprzestają na badaniu księgi wieczystej z wykorzystaniem przeglądarki ksiąg wieczystych. Nie wymagają urzędowego dokumentu. 

 

W pojedynczych przypadkach bank może wymagać odpisu KW  jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt. W części banków warunek dostarczenia odpisu KW może pojawić się na etapie dokumentowania prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej, co kończy okres pomostowy.

 

WAŻNE  –  dla  banków zawsze pobieramy  ODPIS  ZWYKŁY księgi wieczystej.

 

Zarówno przeglądanie ksiąg wieczystych jak i  możliwość składania wniosków do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o wydanie  odpisu  KW  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępne są  pod  tym linkiem:

 

EUKW – elektroniczne księgi wieczyste

 

Przeglądarka KW

 

Trzecią funkcjonalnością jest możliwość weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego autentyczności  i aktualności  dokumentu przy użyciu identyfikatora do weryfikacji dokumentu umieszczonego w stopce na wydruku.

 

Dodatkowo na stronie elektronicznych ksiąg wieczystych jest zestaw przydatnych odnośników, w tym instrukcja użytkownika, najczęściej zadawane pytania, dane kontaktowe.

 

 

Podstawy prawne

 

1) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641)

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U.2013.1407)

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U.2013.1412)

 

Opłaty za odpis Księgi Wieczystej online

 

Uzyskanie elektronicznego odpis KW wiąże się z opłatami, ale  jest to niższy koszt niż  cena tradycyjnego odpisu.

Opłaty KW

 

Do tego należy doliczyć prowizję operatora

 

przelewy KW

 

Jak uzyskasz odpis Księgi Wieczystej online?

 

Niezbędnym elementem jest posiadanie adresu e-mail.

 

 

Po wejściu na stronę  EUKW  należy wybrać Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Następnie pojawi się ekran na którym należy wpisać numer księgi wieczystej  oraz rozwiązać zadanie logiczne, po czym przejść DALEJ .

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Na kolejnym ekranie należy wybrać rodzaj dokumentu ( dla banku jest to odpis zwykły) oraz formę dostarczenia (najlepiej do samodzielnego wydruku ). Przyciskiem DALEJ należy przejść do kolejnego ekranu.

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Następnie  podajemy adres e-mail ,  na który  dodatkowo przyjdzie link do dokumentu dający możliwość późniejszego pobrania.

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Na kolejnym ekranie znajduje się podsumowanie złożonych wniosków , przyciskiem DALEJ  przechodzimy do kolejnej czynności.  Jeśli  ma być pobrana większa ilość dokumentów można skorzystać z przycisku DODAJ WNIOSEK.

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Następnie  pojawia się podsumowanie złożonych wniosków, AKCEPTUJEMY i przechodzimy do PŁATNOŚCI.

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Płatność  jest realizowana przez Przelewy24

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

 

Po weryfikacji płatności pojawia się potwierdzenie, przechodzimy DALEJ

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Na koniec mamy ekran z dokumentem do pobrania

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Gdyby  z jakiejś przyczyny nie nastąpiło automatyczne przerzucenie na ekran z dokumentem do pobrania to równolegle otrzymujemy wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu,  który można pobrać później .

 

Twój wniosek został zapisany. Zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku (nie dotyczy dokumentów o korespondencyjnej formie dostarczenia) będą dostępne pod linkiem :

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna /zlecenie?zlecenieId=xxx

Link pozostanie nieaktywny do momentu zrealizowania płatności.

Informujemy, że potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku, a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Dziękujemy za skorzystanie z usług systemu EKW.

 

 

Co znajduje się w księdze wieczystej?

 

Księga Wieczysta ma cztery działy:

 

1) dział I obejmujący  

I-O – oznaczenie nieruchomości

tu znajdą się informacje mówiące o rodzaju nieruchomości/prawa ( np. nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), informacje o adresie, o powierzchni (lokalu / gruntu) , pomieszczeniach itp.

 

 

I-SP – spis praw związanych z własnością

tutaj opisane są prawa związane z nieruchomością np. udział w nieruchomości wspólnej przypisany do lokalu, prawo przechodu/przejazdu  przez inną działkę

 

 

2) dział II – własność ,  tu znajdziemy dane właściciela, użytkownika wieczystego lub uprawnionego (dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu)

 

3) dział III – prawa , roszczenia i ograniczenia

Tu znajdziemy wpisy dotyczące roszczeń o przeniesienie własności, na przykład na na rynku pierwotnym,  a także służebności obciążających nieruchomość. Mogą to być prawa przechodu i przejazdu, służebności osobiste, dożywocie. W tym dziale znajdziesz też ostrzeżenia o niezgodności księgi ze stanem faktycznym, wpisy dotyczące wszczęcia postępowań. Ewentualnie inne ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością.

 

4) dział IV – hipoteka , tutaj znajdzie się np. hipoteka banku kredytującego 

 

Przed pobraniem odpisu KW warto upewnić się w przeglądarce, czy księga jest właściwa. Warto też zweryfikować czy jej stan jest zgodny z tym co mamy przedłożyć w banku. Na przykład, czy jest już wpisana hipoteka.

 

 

Przeczytaj też USTAWA DEWELOPERSKA

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań  Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Księga Wieczysta | Tagi: