Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czego efektem jest możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej on-line. W rezultacie otrzymujesz plik w formie pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego i może zastąpić tradycyjny odpis wydawany w sądzie. Pomimo, że od wprowadzenia zmian minie niedługo rok nadal część klientów, a czasem nawet doradców nie wie o dodatkowych funkcjonalnościach.

Odpis KW on-line, czyli nowe możliwości udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

Na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy w większości przypadków banki poprzestają na badaniu księgi wieczystej z wykorzystaniem przeglądarki ksiąg wieczystych. Nie wymagają urzędowego dokumentu.

W pojedynczych przypadkach bank może wymagać odpisu KW jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt. W części banków warunek dostarczenia odpisu KW może pojawić się na etapie dokumentowania prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej, który kończy okres pomostowy. Wraz ze zmianą procedur bankowych możliwe, że również odpis księgi wieczystej z czasem nie będzie ci potrzebny.

WAŻNE. Dla  banków zawsze pobieramy ODPIS  ZWYKŁY księgi wieczystej.

Zarówno przeglądarka ksiąg wieczystych jak i możliwość składania wniosków do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o wydanie odpisu KW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępne są pod tym linkiem:

EUKW – elektroniczne księgi wieczyste

Trzecią funkcjonalnością jest możliwość weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego autentyczności  i aktualności dokumentu przy użyciu identyfikatora do weryfikacji dokumentu umieszczonego w stopce na wydruku.

Dodatkowo na stronie elektronicznych ksiąg wieczystych jest zestaw przydatnych odnośników, w tym instrukcja użytkownika, najczęściej zadawane pytania, dane kontaktowe.

Podstawy prawne

1) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641)

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U.2013.1407)

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U.2013.1412)

Opłaty za odpis Księgi Wieczystej online

Uzyskanie elektronicznego odpis KW wiąże się z opłatami, ale  jest to niższy koszt niż  cena tradycyjnego odpisu.

Opłaty KW

Do tego należy doliczyć prowizję operatora

przelewy KW

Jak uzyskasz odpis Księgi Wieczystej online?

Niezbędnym elementem jest posiadanie adresu e-mail.

Po wejściu na stronę EUKW należy wybrać Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Następnie pojawi się ekran na którym należy wpisać numer księgi wieczystej oraz rozwiązać zadanie logiczne, po czym przejść DALEJ .

Na kolejnym ekranie należy wybrać rodzaj dokumentu (dla banku jest to odpis zwykły) oraz formę dostarczenia (najlepiej do samodzielnego wydruku). Przyciskiem DALEJ należy przejść do kolejnego ekranu.

 

Następnie  podajemy adres e-mail ,  na który  dodatkowo przyjdzie link do dokumentu dający możliwość późniejszego pobrania.

Na kolejnym ekranie znajduje się podsumowanie złożonych wniosków , przyciskiem DALEJ  przechodzimy do kolejnej czynności.  Jeśli  ma być pobrana większa ilość dokumentów można skorzystać z przycisku DODAJ WNIOSEK.

Następnie  pojawia się podsumowanie złożonych wniosków, AKCEPTUJEMY i przechodzimy do PŁATNOŚCI.

Płatność  jest realizowana przez Przelewy24.

Po weryfikacji płatności pojawia się potwierdzenie, przechodzimy DALEJ.

Na koniec mamy ekran z dokumentem do pobrania.

Gdyby  z jakiejś przyczyny nie nastąpiło automatyczne przerzucenie na ekran z dokumentem do pobrania to równolegle otrzymujemy wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu, który można pobrać później .

Co znajduje się w księdze wieczystej?

Księga Wieczysta ma cztery działy:

1) dział I obejmujący

I-O – oznaczenie nieruchomości

tu znajdą się informacje mówiące o rodzaju nieruchomości/prawa ( np. nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), informacje o adresie, o powierzchni (lokalu / gruntu) , pomieszczeniach itp.

I-SP – spis praw związanych z własnością

tutaj opisane są prawa związane z nieruchomością np. udział w nieruchomości wspólnej przypisany do lokalu, prawo przechodu/przejazdu  przez inną działkę

2) dział II – własność,  tu znajdziemy dane właściciela, użytkownika wieczystego lub uprawnionego (dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu)

3) dział III – prawa , roszczenia i ograniczenia

Tu znajdziemy wpisy dotyczące roszczeń o przeniesienie własności, na przykład na na rynku pierwotnym,  a także służebności obciążających nieruchomość. Mogą to być prawa przechodu i przejazdu, służebności osobiste, dożywocie. W tym dziale znajdziesz też ostrzeżenia o niezgodności księgi ze stanem faktycznym, wpisy dotyczące wszczęcia postępowań. Ewentualnie inne ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością.

4) dział IV – hipoteka, tutaj znajdzie się np. hipoteka banku kredytującego

Przed pobraniem odpisu KW warto upewnić się w przeglądarce, czy księga jest właściwa. Warto też zweryfikować czy jej stan jest zgodny z tym co mamy przedłożyć w banku. Na przykład, czy jest już wpisana hipoteka.

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *