Odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie

15 kwietnia, 2018

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe za opóźnienie
Maksymalne odsetki

Maksymalne odsetki za opóźnienie

 

 

Podstawa prawna, czyli Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]

 

1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1830]. Zmieniła ona zasady ustalania odsetek maksymalnych, ale to nie jedyna zmiana.

 

W umowach kredytowych zawieranych w okresie od 20.02.2006 do 31.12.2015 r. górną granicę zarówno odsetek umownych jak i karnych wyznaczała czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Dotyczyło to zarówno kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych. Wcześniejsze regulacje były w mojej ocenie korzystniejsze dla kredytobiorcy.

 

W momencie pisania tego wpisu stopa kredytu lombardowego wynosi 2,5%, czyli odsetki karne liczone wg poprzednich regulacji wyniosłyby 10%.

 

 

Zobacz też obniżki stóp procentowych w 2020 roku i dlaczego odsetki karne są niższe niż umowne

 

 

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Spośród banków oferujących kredyt hipoteczny tylko bank MILLENNIUM S.A. pozostawił w umowach sposób wyznaczania odsetek za opóźnienie jako czterokrotność kredytu lombardowego. Aktualnie więc jest to 10%. Jest to korzystniejsze w porównaniu do większości banków, które jednak podniosły wysokość odsetek za opóźnienie do poziomu 14%.

 

Gdyby odsetki określone w umowie przekroczyły odsetki maksymalne lub odsetki maksymalne za opóźnienie bank naliczy odsetki zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym.

Według zmienionych przepisów od 2016 r. rozróżnia się:

 

[art. 359 i 481 KC]

 

[1] ODSETKI USTAWOWE

Sposób wyznaczania: suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) i 3,5 p.p.
Aktualnie więc odsetki ustawowe wynoszą 5%.

 

[2] ODSETKI MAKSYMALNE

Sposób wyznaczania: dwukrotność odsetek ustawowych.
Aktualnie więc odsetki maksymalne wynoszą 10%.

 

[3] ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE

Sposób wyznaczania: suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) i 5,5 p.p.
Aktualnie więc odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 7%.

 

[4] ODSETKI MAKSYMALNE ZA OPÓŹNIENIE

Sposób wyznaczania: dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
Aktualnie więc odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 1
4%.

 

Stopa referencyjna NBP

Aktualizacja. Po trzech cięciach stóp procentowych przez NBP w marcu, kwietniu i maju 2020 roku stopa referencyjna spadła do 0,10%, natomiast lombardowa do 0,50%.

 

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Kształtowanie się odsetek ustawowych historycznie:

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Źródła:

  1. https://www.bankier.pl/ gospodarka/ wskazniki-makroekonomiczne/polska
  2. Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1830]

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyt Hipoteczny Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE