Odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie

Kwiecień 15, 2018

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe za opóźnienie
Odsetki
maksymalne
Odsetki maksymalne za opóźnienie

 

 

Podstawa prawna – Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]

 

1 stycznia 2016r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1830] która zmieniła zasady ustalania odsetek maksymalnych.

 

W umowach kredytowych zawieranych w okresie od 20.02.2006 do 31.12.2015r. górną granicę zarówno odsetek umownych jak i karnych wyznaczała czterokrotność stopy kredytu lombardowego.

 

Aktualnie stopa kredytu lombardowego wynosi 2,5%, czyli odsetki maksymalne liczone wg poprzednich regulacji wyniosłyby 10%.

 

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Spośród banków oferujących kredyt hipoteczny bank MILLENNIUM S.A. pozostawił w umowach sposób wyznaczania odsetek za opóźnienie jako czterokrotność kredytu lombardowego (aktualnie 10%). Jest to korzystniejsze w stosunku do większości banków, które podniosły wysokość odsetek za opóźnienie do poziomu 14%.

 

W przypadku gdyby odsetki określone w umowie przekroczyły odsetki maksymalne lub odsetki maksymalne za opóźnienie bank naliczy odsetki wg oprocentowania zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym.

Według zmienionych przepisów od 2016r. rozróżnia się:

[art. 359 i 481 KC]

 

[1] ODSETKI USTAWOWE
Sposób wyznaczania: suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) i 3,5 p.p.
Wysokość: aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 5%.

 

[2] ODSETKI MAKSYMALNE
Sposób wyznaczania: dwukrotność odsetek ustawowych.
Wysokość: aktualnie odsetki maksymalne wynoszą 10%.

 

[3] ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE
Sposób wyznaczania: suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) i 5,5 p.p.
Wysokość: aktualnie odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 7%.

 

[4] ODSETKI MAKSYMALNE ZA OPÓŹNIENIE
Sposób wyznaczania: dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
Wysokość: aktualnie odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 1
4%.

 

Stopa referencyjna NBP

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Kształtowanie się odsetek ustawowych historycznie:

Odsetki ustawowe odsetki maksymalne odsetki za opóźnienie

 

Źródła:

  1. https://www.bankier.pl/ gospodarka/ wskazniki-makroekonomiczne/polska
  2. Kodeks Cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1830]

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE