Jak obniżenie przez RPP stóp procentowych wpływa na raty kredytów hipotecznych?

Maj 6, 2020

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

Jak obniżenie przez RPP stóp procentowych wpływa na raty kredytów hipotecznych?

 

Rada Polityki Pieniężnej w dobie epidemii koronawirusa zafundowała nam dwa “cięcia” stóp procentowych. Choć rynek w normalnych warunkach oczekiwał bardziej wzrostu, to po posiedzeniach RPP z 17 marca i 08 kwietnia 2020r. mamy kolejny, historycznie niski poziom stóp procentowych.

 

Cięcia, czyli konkretnie co się zmieniło?

 

[1] Podstawowa stopa NBP, stopa referencyjna spadła do poziomu 0,50%.

 

Zmiana stopy referencyjnej NBP automatycznie oznacza zmianę odsetek wyznaczanych zgodnie z art. 359 i 481 Kodeksu Cywilnego:

 

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

W umowach kredytowych znajdziesz informację o odsetkach maksymalnych i odsetkach maksymalnych za opóźnienie.

 

[2] Stopa lombardowa NBP.

 

W umowach kredytowych zawieranych w okresie od 20.02.2006r. do 31.12.2015r. górną granicę zarówno odsetek umownych jak i karnych wyznaczała czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Od marca 2015r. stopa lombardowa utrzymywała się na poziomie 2,50%, stąd w ten sposób wyznaczone odsetki karne wynosiły 10%.

 

Po dwóch “cięciach” RPP stopa lombardowa spadła do poziomu 1,00%, a to oznacza odsetki karne wyznaczane w oparciu o stopę lombardową na poziomie 4%.

 

W części umów kredytowych podpisywanych obecnie nadal można spotkać sposób wyznaczania odsetek karnych w oparciu o stopę lombardową NBP, co jest korzystniejsze dla klienta. 

 

Obniżenie stóp procentowych przez RPP a WIBOR

 

Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być naliczane według zmiennej stopy procentowej lub według stopy stałej w danym okresie. Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego oparte jest o WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny.

 

Reakcja WIBOR na spadek stóp procentowych jest taka, że na dziś [06.05.2020] : 

  • WIBOR 3-miesięczny wynosi 0,68%.
  • WIBOR 6-miesięczny wynosi 0,69%.

 

Spadek oprocentowania kredytów o ok 1,00 p.p. przekłada się na zmniejszenie raty kredytu hipotecznego o ok. 50 zł na każde 100.000 zł kredytu.

 

Jak banki aktualizują WIBOR?

 

Obniżenie oprocentowania w związku ze zmianą stawki WIBOR odczujesz w momencie aktualizacji harmonogramu spłaty. W przypadku WIBOR 3-miesięcznego bank aktualizuje harmonogram co 3 miesiące, w przypadku WIBOR 6-miesięcznego aktualizacja harmonogramu następuje co 6 miesięcy. 

 

Banki różnią się jednak w sposobie wyznaczania i zasadach aktualizacji WIBOR, stąd w niektórych bankach musisz dłużej zaczekać na spadek raty.

 

[aktualizacja tabeli 22.05.2020]

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

Co z oprocentowaniem stałym?

 

Obniżka WIBOR pozostanie bez wpływu na umowy kredytowe ze stałą stopą procentową w okresie obowiązywania stałej stopy. W przypadku umów kredytowych z “zamrożonym” oprocentowaniem dopiero po okresie obowiązywania stałej stopy procentowej poziom WIBOR będzie wpływał na ratę kredytu.

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE