Obniżenie przez RPP stóp procentowych. Spada WIBOR, kiedy spadną raty kredytów hipotecznych?

6 maja, 2020

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

Obniżenie przez RPP stóp procentowych. Spada WIBOR. Kiedy spadnie rata Twojego kredytu?

 

Rada Polityki Pieniężnej w dobie epidemii koronawirusa zafundowała nam dwa “cięcia” stóp procentowych. Choć rynek w normalnych warunkach oczekiwał bardziej wzrostu, to po posiedzeniach RPP z 17 marca i 08 kwietnia 2020 r. mamy kolejny, historycznie niski poziom stóp procentowych.

 

Cięcia, czyli konkretnie co się zmieniło?

 

[1] Podstawowa stopa NBP, czyli stopa referencyjna spadła do poziomu 0,50%

 

Zmiana stopy referencyjnej NBP automatycznie oznacza zmianę odsetek wyznaczanych zgodnie z art. 359 i 481 Kodeksu Cywilnego. Mowa o odsetkach ustawowych i maksymalnych, a szczegóły w poniższej tabeli:

 

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

W umowach kredytu hipotecznego znajdziesz informację o odsetkach maksymalnych i odsetkach maksymalnych za opóźnienie.

 

[2] Stopa lombardowa NBP

 

W umowach kredytowych zawieranych w okresie od 20.02.2006 r. do 31.12.2015 r. górną granicę zarówno odsetek umownych jak i karnych wyznaczała czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Od marca 2015 r. stopa lombardowa utrzymywała się na poziomie 2,50%, stąd w ten sposób wyznaczone odsetki karne wynosiły 10%.

 

Po dwóch “cięciach” RPP stopa lombardowa spadła do poziomu 1,00%, a to oznacza odsetki karne wyznaczane w oparciu o stopę lombardową na poziomie 4%.

 

Na dziś chyba tylko Bank Millennium SA pozostawił w obecnie zawieranych umowach kredytowych sposób wyznaczania odsetek karnych w oparciu o stopę lombardową NBP. Jest to oczywiście korzystniejsze dla klienta. 

 

Obniżenie stóp procentowych przez RPP a WIBOR

 

Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być naliczane według zmiennej stopy procentowej lub według stopy stałej w danym okresie. Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego oparte jest o WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny.

 

Reakcja WIBOR na spadek stóp procentowych jest taka, że na dziś [06.05.2020] : 

  • WIBOR 3-miesięczny wynosi 0,68%.
  • WIBOR 6-miesięczny wynosi 0,69%.

 

Spadek oprocentowania kredytów o ok 1,00 p.p. przekłada się na zmniejszenie raty kredytu hipotecznego o ok. 50 zł na każde 100.000 zł kredytu.

 

Jak banki aktualizują WIBOR?

 

Obniżenie oprocentowania w związku ze zmianą stawki WIBOR odczujesz w momencie aktualizacji harmonogramu spłaty. W przypadku WIBOR 3-miesięcznego bank aktualizuje harmonogram co 3 miesiące. Analogicznie w przypadku WIBOR 6-miesięcznego aktualizacja harmonogramu następuje co 6 miesięcy. 

 

Banki różnią się jednak w sposobie wyznaczania i zasadach aktualizacji WIBOR, stąd w niektórych bankach musisz dłużej zaczekać na spadek raty.

 

[aktualizacja tabeli 22.05.2020]

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

 

Co z oprocentowaniem stałym?

 

Obniżka WIBOR pozostanie bez wpływu na umowy kredytowe ze stałą stopą procentową w okresie obowiązywania stałej stopy. W przypadku umów kredytowych z “zamrożonym” oprocentowaniem dopiero po okresie obowiązywania stałej stopy procentowej poziom WIBOR będzie wpływał na ratę kredytu.

 

 

Zobacz też co się zmieniło po trzeciej, majowej obniżce stóp procentowych i dlaczego odsetki karne mogą być niższe niż umowne.

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty Hipoteczne Poznań

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi: