Obniżka stóp procentowy RPP 2020

Obniżka przez RPP stóp procentowych

Spada WIBOR. Kiedy spadnie rata Twojego kredytu? Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w dobie epidemii koronowirusa zafundowała nam dwa „cięcia” stóp procentowych. Choć rynek w normalnych warunkach oczekiwał bardziej wzrostu, to po posiedzeniach RPP z 17 marca i 08 kwietnia 2020 r. mamy kolejny, historycznie niski poziom stóp procentowych.

Cięcia, czyli konkretnie co się zmieniło?

[1] Podstawowa stopa NBP, czyli stopa referencyjna spadła do poziomu 0,50%

Zmiana stopy referencyjnej NBP automatycznie oznacza zmianę odsetek wyznaczanych zgodnie z art. 359 i 481 Kodeksu Cywilnego. Mowa o odsetkach ustawowych i maksymalnych, a szczegóły w poniższej tabeli:

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

W umowach kredytu hipotecznego znajdziesz informację o odsetkach maksymalnych i odsetkach maksymalnych za opóźnienie.

[2] Stopa lombardowa NBP

W umowach kredytowych zawieranych w okresie od 20.02.2006 r. do 31.12.2015 r. górną granicę zarówno odsetek umownych jak i karnych wyznaczała czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Od marca 2015 r. stopa lombardowa utrzymywała się na poziomie 2,50%, stąd w ten sposób wyznaczone odsetki karne wynosiły 10%.

Po dwóch „cięciach” RPP stopa lombardowa spadła do poziomu 1,00%, a to oznacza odsetki karne wyznaczane w oparciu o stopę lombardową na poziomie 4%.

Na dziś chyba tylko Bank Millennium SA pozostawił w obecnie zawieranych umowach kredytowych sposób wyznaczania odsetek karnych w oparciu o stopę lombardową NBP. Jest to oczywiście korzystniejsze dla klienta.

Obniżka stóp procentowych przez RPP a WIBOR

Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być naliczane według zmiennej stopy procentowej lub według stopy stałej w danym okresie. Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego oparte jest o WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny. Reakcja WIBOR na spadek stóp procentowych jest taka, że na dziś [06.05.2020]:

  • WIBOR 3-miesięczny wynosi 0,68%.
  • WIBOR 6-miesięczny wynosi 0,69%.

Spadek oprocentowania kredytów o ok 1,00 p.p. przekłada się na zmniejszenie raty kredytu hipotecznego o ok. 50 zł na każde 100.000 zł kredytu.

Jak banki aktualizują WIBOR?

Obniżenie oprocentowania w związku ze zmianą stawki WIBOR odczujesz w momencie aktualizacji harmonogramu spłaty. W przypadku WIBOR 3-miesięcznego bank aktualizuje harmonogram co 3 miesiące. Analogicznie w przypadku WIBOR 6-miesięcznego aktualizacja harmonogramu następuje co 6 miesięcy. Banki różnią się jednak w sposobie wyznaczania i zasadach aktualizacji WIBOR. Dlatego w niektórych bankach musisz dłużej zaczekać na spadek raty.

[aktualizacja tabeli 22.05.2020]

Obniżenie przez RPP stóp procentowych

Co z oprocentowaniem stałym?

Obniżka WIBOR pozostanie bez wpływu na umowy kredytowe ze stałą stopą procentową w okresie obowiązywania stałej stopy. W przypadku umów kredytowych z „zamrożonym” oprocentowaniem dopiero po okresie obowiązywania stałej stopy procentowej poziom WIBOR będzie wpływał na ratę kredytu.

Zobacz też co się zmieniło po trzeciej, majowej obniżce przez RPP stóp procentowych i dlaczego odsetki karne mogą być niższe niż umowne.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *