WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

Kwiecień 12, 2016

WIBOR, definicja, kwotowanie

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

 

 

 

Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek  hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki odniesienia, którą najczęściej  stanowi WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny .

 

Przeczytaj też Ryzyko zmian stóp procentowych

Co to jest WIBOR ?

 

Definicję znajdziemy w  słowniku zamieszczonym na portalu NBP 

 

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.
WIBOR jest transakcyjny, gdyż w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

 

WIBOR jest wyznaczany dla kredytów udzielanych sobie nawzajem przez banki na następujące okresy czasowe:

– ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji

(od dzisiaj na jeden dzień),
– TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień),
– SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na tydzień),
– 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 2 tygodnie),
– 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 1 miesiąc),
– 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 3 miesiące),
– 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 6 miesięcy),
– 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 9 miesięcy),
– 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji

(od daty spot na 1 rok).

 

Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Organizatorem procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska). Kontrolę nad funkcjonowaniem procesu wyznaczania stawek WIBOR, przestrzeganiem Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez Uczestników Fixingu i Organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBOR pełni Rada WIBOR, składająca się z 8 członków.

 

WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, a także stawką bazową dla wielu transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia handel transakcjami futures na WIBOR.

 

 

Początki  WIBOR ?

Wibor funkcjonuje od 1991 roku, a od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

 

Banki kwotujące WIBOR

Lista banków kwotujących  WIBOR  jest  zmienna  i  znajdziemy ją  na  stronie  Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska

 

Spis banków kwotujących WIBOR

 

Informujemy, że od dnia 30 marca 2015 roku Deutsche Bank Polska będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID. Tym samym ilość panelistów ulega zwiększenia do 13.

 

Aktualna lista poniżej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (poprzednia nazwa Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

5. BANK MILLENNIUM S.A.

6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7. BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

8. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI – BANK POLSKI S.A.

12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

13. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

Jak kształtował  się WIBOR ?

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

 

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

 

 

Patrząc na dane historyczne nie można zapominać o zmianach, jakie zachodziły  w  Polsce 

 

Reformy gospodarcze w Polsce 1988-2009

 

 

 

Warto również przeczytać :

Trwa terapia dla WIBOR. Skutki jeszcze odległe

 

AKTUALIZACJA

Informujemy, że od dnia 04 listopada  2016 roku BPH SA nie będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 11

 

Aktualna lista poniżej:

 

1.   Bank BGŻ BNP Paribas S.A

2.   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3.   BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

4.   BANK MILLENNIUM S.A.

5.   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6.   BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

7.   DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

8.   ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9.   mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI – BANK POLSKI S.A.

11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 

 

Żródła:

http://stooq.pl/

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/wibor

http://www.acipolska.pl/index.php/wibor/uczestnicy-fixingu-23795.html

http://bslopuszno.pl/

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE