MDM Mieszkanie dla Młodych limity Poznań i Wielkopolska

Limity MDM IV kwartał 2016 I kwartał 2017

Poniżej znajdziesz nowe limity MDM na IV kwartał 2016 oraz I kwartał 2017. Obszar Poznań i Wielkopolska. Spada limit ceny i wysokość dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych.

Nowe limity MDM są wyznaczane dla Poznania i województwa wielkopolskiego na podstawie dwóch poniższych obwieszczeń:

  1. Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 16 marca 2016 r.
    Obejmuje okres od 01 kwietnia 2016 do 30 września 2016 r.
  2. Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 16 września 2016 r.
    Obejmuje okres od 01 października 2016 do 31marca 2017 r.

Krótkie przypomnienie zasad wyznaczania limitów MDM:

  1. Maksymalna cena mieszkania na rynku pierwotnym to 1,1 x średni wskaźnik przeliczeniowy x powierzchnia użytkowa lokalu.
  2. Maksymalna cena mieszkania na rynku wtórnym to 0,9 x średni wskaźnik przeliczeniowy x powierzchnia użytkowa lokalu.

Zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym maksymalna dopłata do wkładu własnego to odpowiednio 10%, 15%, 20%, 30% x powierzchnia użytkowa lokalu (maksymalnie 50 m2 lub 65 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy.

Poniżej nowe limity MDM na IV kwartał 2016 oraz I kwartał 2017

Limity MDM IV kwartał 2016 I kwartał 2017

Źródło – opracowanie własne na podstawie ustawy oraz obwieszczeń wojewody wielkopolskiego (obliczenia własne), strona www.bgk.pl

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań