Zasady programu Mieszkanie dla Młodych od dnia 01.09.2015 [nowelizacja]

Listopad 6, 2015

Mieszkanie dla Młodych zasady programu od dnia 01.09.2015

 

Zasady programu Mieszkanie dla Młodych
od dnia 01.09.2015 r. (po nowelizacji)

 

 

[1] Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018 r.


[2]
Termin składania wniosków do dnia 30.09.2018r.


AKTUALIZACJA

Zgodnie z komunikatem na stronie BGK dnia 3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).

 

[3] maksymalny termin wypłaty dofinansowania IV kwartał 2018r.


[4]
Kredyt MDM może być przeznaczony na

 • zakup mieszkania, domu – rynek PIERWOTNY i WTÓRNY
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania


[4]
Program Mieszkanie dla Młodych (MDM) polega na

 • dofinansowaniu wkładu własnego
 • spłacie części kredytu


[5]
Skorzystanie z programu MDM wymaga zaciągnięcia kredytu

 • wyłącznie w PLN
 • z przeznaczeniem na zakup mieszkania, domu lub wkład budowlany
 • na co najmniej 50% ceny nabycia
 • na okres co najmniej 15 lat  

[6] Nabywcą w ramach programu MDM może być:  

A/ Małżeństwo bez dzieci, małżeństwo z dzieckiem/dziećmi  

B/ Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci

C/ Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci 

 


Pod warunkiem, że (nie dotyczy nabywcy z trójką dzieci): 

 • Wniosek zostanie złożony do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (dla małżonków – dotyczy młodszego)
 • Żaden z kredytobiorców nie jest i nie był w przeszłości właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem/współwłaścicielem udziałów w budynku mieszkalnym, którym odpowiadałby jeden lokal mieszkalny

Dla nabywcy z trójką dzieci nie obowiązują ograniczenie wiekowe oraz ograniczenie w zakresie własności innej nieruchomości mieszkalnej (z programu wyklucza jedynie wcześniejsze korzystanie z Rodzina na Swoim).

  

[7] Brak ograniczeń w kręgu osób mogących przystąpić do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej (współkredytobiorca pomagający w zdolności kredytowej nie jest właścicielem nieruchomości)

 

[8] Parametry nabywanego lokalu mieszkalnego  w ramach MDM

A / położenie na terenie RP

B / wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

C / powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:

 

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego (85 m2 gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci)
 • 100 m2 dla domu jednorodzinnego (110 m2 gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci)

[9] Maksymalna cena mieszkania/domu w ramach programu MDM

Rynek pierwotny

1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach 

Rynek wtórny

0,9 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach 

[10] Maksymalna dopłata do wkładu własnego na rynku PIERWOTNYM i WTÓRNYM

Nabywca bez dzieci

 10% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

 

Nabywca z 1 dzieckiem

 15% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

 

 Nabywca z 2 dzieci

 20% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

 

Nabywca z 3 dzieci

30% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 65 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

 

[11] Dodatkowe finansowe wsparcie w ramach MDM

z tytułu urodzenia (przysposobienia) trzeciego lub kolejnego dziecka polega na spłacie części kredytu w wysokości 5% liczonych jako iloczyn średniego wskaźnika oraz powierzchni mieszkania stanowiących podstawę dla określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego i przysługuje, jeżeli nastąpiło to w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności, po tym zdarzeniu nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci. 

 

[12] Naruszenie warunków programu MDM następuje, gdy w ciągu 5 lat od uzyskania prawa własności nabywca:

 • sprzedał, zbył mieszkanie (z ograniczeń w zakresie zbycia nieruchomości jest wyłączona sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej)
 • wynajął lub użyczył mieszkanie osobie trzeciej
 • zmienił sposób użytkowania uniemożliwiając zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego (z wyłączeniem spadku) – ograniczenie dotyczy również nabywcy z trójką dzieci
 • dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego (ograniczenie dotyczy tylko umów kredytowych podpisanych pod dniu wejścia w życie nowelizacji)

 

Przeczytaj też LIMITY MDM POZNAŃ I WIELKOPOLSKA

 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2013 poz. 1304]

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2015 poz. 1194]

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE