MDM Mieszkanie dla Młodych limity Poznań i Wielkopolska

MDM 2016 limity na II i III kwartał

Wpis dotyczy MDM i limitów w programie na II i III kwartał roku 2016 dla Poznania i województwa wielkopolskiego. Od kwietnia 2016 r. mniejsze limity i dopłaty. Na podstawie ogłoszonego 21 marca 2016 r. obwieszczenia wojewody wielkopolskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim można wnioskować, że w II i III kwartale 2016 r. będą obowiązywały niższe limity maksymalnej ceny za metr kwadratowy. Tym samym również kwoty dofinansowania w programie MDM będą mniejsze w stosunku do wartości obowiązujących w ostatnich kwartałach.

Aktualnie podstawą wyliczenia średniego wskaźnika będą dwa ostatnie obwieszczenia wojewody, czyli:

  1. Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 16 marca 2016 r.
    Obejmujące na okres 01.04.2016 – 30.09.2016.
  2. Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 21 września 2015 r.
    Obejmujące na okres 01.10.2015 – 31.03.2016.

Dodatkowo z dniem 16-03-2016 BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków MDM nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

Nadal jednak można składać wnioski kredytowe z terminem wypłaty dofinansowania na rok 2017 oraz 2018.

Zasady liczenia maksymalnej ceny za metr oraz kwoty dofinansowania:

[1] Rynek pierwotny – maksymalna cena mieszkania = 1,1 x średni wskaźnik przeliczeniowy x powierzchnia użytkowa lokalu

[2] Rynek wtórny – maksymalna cena mieszkania = 0,9 x średni wskaźnik przeliczeniowy x powierzchnia użytkowa lokalu

[3] Maksymalna dopłata do wkładu własnego na rynku pierwotnym i wtórnym to odpowiednio 10%, 15%, 20% lub 30% x powierzchnia użytkowa lokalu (max 50 m2 lub 65 m2 ) x średni wskaźnik  przeliczeniowy

Poniżej wskaźniki przeliczeniowe, dopłata, maksymalne ceny mieszkań dla Poznania i woj. wielkopolskiego.

MDM 2016 limity na II i III kwartał

Wszystkie limity i tabela opublikowana na stronie BGK.

Źródło – opracowanie własne na podstawie ustawy oraz obwieszczeń wojewody wielkopolskiego (obliczenia własne). Tabela  z  wszystkimi limitami pochodzi ze strony BGK.

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *