Konto BIK, raport BIK i punkty BIK.

Biuro Informacji Kredytowej. Po co konto i co mówi raport BIK?

Po raport Biura Informacji Kredytowej (BIK) sięgają zarówno banki w trakcie analizy wniosków kredytowych i oceny ryzyka, jak i konsumenci przygotowujący się do kredytu. Dla konsumenta oferta BIK to nie tylko jednorazowe sprawdzenie danych na temat swojej osoby jako kredytobiorcy, ale również pakiety, alerty, zastrzeganie dokumentu tożsamości czy zastrzeżenie kredytowe. Raz założony profil na portalu BIK zostaje z Tobą nawet, gdy przestajesz korzystać z płatnych usług. Jako konsument możesz również raz na 6 miesięcy bezpłatnie zamówić Kopię Danych widniejących w BIK. Z tego wpisu dowiesz się jak uzyskać raport BIK, jak czytać dane widoczne na raporcie, co mówi o Tobie ocena BIK oraz jakie inne możliwości stwarza profil w Biurze Informacji Kredytowej.

Konto w BIK

Aby zamówić raport BIK musisz najpierw założyć konto w BIK. W tym celu wypełniasz formularz rejestracji na portalu Biura Informacji Kredytowej. Następnie potwierdzasz tożsamość wykonując przelew identyfikujący w kwocie 1 zł z rachunku, którego jesteś jedynym właścicielem. W trakcie rejestracji na portalu BIK znajdziesz podpowiedzi co i jak po kolei zrobić.


https://www.bik.pl/


W ramach konta w BIK możesz założyć:

 • Profil indywidualny, główny, w którym identyfikacja jest po numerze pesel.
 • Profil firmowy z identyfikacją po numerze NIP, jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą (BIK przedsiębiorcy).

Pomiędzy profilem indywidualnym i firmowym możesz się swobodnie przełączać.

Profil i konto w BIK

W ramach profilu indywidualnego masz do dyspozycji usługi:

 1. Raporty BIK
 2. Wskaźnik BIK z informacją graficzną jak spłacasz zobowiązania.
 3. Alerty BIK. Usługa przydatna na etapie ubiegania się o kredyt oraz w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo Twoich danych. Koniecznie uruchom alerty BIK w sytuacji zagubienia dokumentu tożsamości. W ramach alertów BIK otrzymujesz również informację o opóźnieniu w spłacie rat.
 4. Zastrzeżenia. W profilu BIK możesz zastrzec dowód osobisty lub poprzez zastrzeżenie kredytowe zablokować możliwość zaciągania kredytów.

Usługi BIK indywidualny

Oferta BIK dla Klienta indywidualnego

 1. Pakiet BIK w cenie 129 zł

Pakiet ważny jest 12 miesięcy i obejmuje:

 • Maksymalnie 6 raportów BIK
 • Alerty BIK
 • Wskaźnik BIK
 1. Pojedynczy Raport BIK w cenie 49 zł

Na podstawie raportu sprawdzisz jednorazowo szczegółową historię zobowiązań kredytowych, ocenę punktową BIK oraz wskaźnik informujący o Twojej kondycji finansowej.

 1. Pakiet BIK Max w cenie 199 zł

Pakiet ważny jest 12 miesięcy i pozwala na pobranie dowolnej liczby raportów BIK.

 • Nielimitowane Raporty BIK
 • Alerty BIK
 • Wskaźnik BIK
 1. Alerty i Raport BIK w cenie 85 zł

Pakiet pozwala na jednorazowe pobranie raportu BIK oraz na rok aktywuje alerty BIK.

 1. Pakiet BIK Bezpieczna Rodzina w cenie 128 zł

Pakietem możesz objąć siebie i 4 członków rodziny. Oferta jest ważna 12 miesięcy i zawiera:

 • 1 Raport BIK
 • Alerty BIK
 • Wskaźnik BIK
 1. Pakiet BIK Bezpieczna Rodzina Plus w cenie 198 zł

Pakiet obejmuje Ciebie i 4 członków rodziny. Oferta jest ważna 12 miesięcy i zawiera:

 • 6 Raportów BIK
 • Alerty BIK
 • Wskaźnik BIK
 1. Paczka 2 Raportów BIK w cenie 73,50 zł

Usługa ważna jest 3 miesiące i pozwala na pobranie w tym okresie 2 raportów BIK.

Ocena punktowa BIK

Ocena punktowa w BIK jest ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to w jaki sposób regulujesz zobowiązania kredytowe, bo bank przede wszystkich analizuje historię spłaty, a nie punktację. Jedno z drugim jest oczywiście skorelowane, ale dane opóźnienie może już nie wpływać na ocenę BIK, a bank (człowiek w banku) nadal będzie opóźnienie analizował.

Ocena BIK zawiera się w przedziale od 0 do 100 punktów, z czego ocena:

 1. Doskonała to przedział 80 – 100
 2. Bardzo dobra 74 – 79
 3. Dobra 69 – 73
 4. Umiarkowana 59 – 68
 5. Niska 0 – 58

ocena punktowa BIKNa ocenę BIK mają wpływ cztery obszary:

 1. Terminowość spłaty zobowiązań. To najważniejszy czynnik.
 2. Korzystanie z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych. Niskie wykorzystanie limitów na kartach kredytowych pozytywnie wpływa na ocenę. Wysokie wykorzystanie limitów na kartach kredytowych i duże zadłużenie konsumpcyjne świadczą o utracie płynności finansowej.
 3. Zbyt częste wnioskowanie o nowe kredyty w okresie 12 miesięcy negatywnie wpływa na ocenę. Zapytania złożone w krótkim okresie (do 14 dni) o ten sam rodzaj kredytu traktowane są jak jedno zapytanie.
 4. Doświadczenie, czyli od jak dawna korzystasz z kredytów. To najmniej istotny czynnik.

Ocena punktowa BIK jest naliczana przy każdym zapytaniu od nowa, nie jest zapamiętywana.

Co zawiera raport BIK?

Wygenerowane raporty BIK znajdziesz w zakładce Raporty i możesz w każdej chwili wrócić do archiwalnych danych. Raport BIK możesz podejrzeć na ekranie komputera lub pobrać pdf. To co warto zweryfikować to zobowiązania w trakcie spłaty oraz zobowiązania zamknięte.

raporty BIK

 1. Aktualnie spłacane zobowiązania kredytowe.

Tu znajdziesz informacje w zakresie czynnych zobowiązań:

 • Nazwa banku
 • Kwota udzielona
 • Kwota zadłużenia
 • Data zawarcia umowy
 • Aktualna rata
 • Historia spłaty
 • Kwota limitu dla kart kredytowych i limitów w ROR
 • Informacja o udzieleniu zgody po wygaśnięciu zobowiązania
 1. Zobowiązania, których klient przestał być stroną umowy

Tu może się znaleźć kredyt, którego byłeś/byłaś stroną umowy, ale nastąpiło np. zwolnienie z długu.

 1. Zamknięte zobowiązania kredytowe

To sekcja, którą również analizują banki w trakcie weryfikacji wniosku kredytowego. Informacje będą tożsame z tymi dla zobowiązań czynnych plus dodatkowo pojawia się data zamknięcia.

Jeśli w tym miejscu są kredyty spłacane z opóźnieniem, ale nie przekraczającym 60 dni możesz rozważyć, czy dla niektórych nie odwołać zgody na przetwarzanie danych w BIK. To samo, jeśli tych zamkniętych kredytów jest dużo.

 1. Zobowiązania przetwarzane w celach statystycznych.

To sekcja widoczna tylko dla Ciebie. Banki nie widzą danych z sekcji statystycznej z wyjątkiem banku, którego zobowiązanie dotyczy. Ten bank ma po prostu dane w swoim systemie.

 1. Zapytania kredytowe

Tu znajdziesz informację o zapytaniach związanych ze złożeniem wniosków kredytowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy z bankiem możesz wnioskować o usunięcie zapytania kredytowego.

 1. Pozostałe zapytania

Banki w trakcie funkcjonowania kredytu mogą weryfikować Twoją sytuację poprzez zapytania monitorujące. Negatywny wynik takiego zapytania może np. skutkować odmową wypłaty transzy kredytu.

 1. Informacja o upadłości konsumenckiej

Z upadłością konsumencką nie możesz wnioskować o nowy kredyt przez okres 10 lat. Możliwe jednak, że dla niektórych instytucji kluczowe będzie 5 lat od ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 1. Informacje finansowe z BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor to jedyne Biuro Informacji Gospodarczej, z którym współpracuje BIK. Jeśli zalegasz w innych instytucjach i ta dokona zgłoszenia do BIG (niezapłacone mandaty, rachunki za prąd, rachunki za telefon) to tą drogą dowie się o nich również twój bank. Wykreślenie z BIG następuje w granicach 14 dni od daty uregulowania zobowiązań.

Kopia danych w BIK

Kopia danych w BIK zastąpiła wcześniejszą Informację Ustawową. O kopię danych w BIK możesz wnioskować bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Wniosek taki składasz w swoim profilu BIK wysyłając wiadomość przez zakładkę Kontakt. Jako temat wiadomości wybierz „inne”.

Kopia danych to dużo węższy zakres informacji niż pełny raport BIK i nie otrzymasz jej od ręki. Maksymalny termin na przekazanie kopii danych w BIK to 30 dni i gotowy plik znajdziesz w profilu po zalogowaniu na konto. Razem z Kopią Danych możesz zamówić doszczegółowienie do kopii danych, co pozwoli na pełniejszą informację.

Zastrzeżenie w BIK

W przypadku zagubienia dokumentu tożsamości możesz go zastrzec w jednym z banków. Możesz też w prosty sposób dokonać zastrzeżenia dokumentu tożsamości korzystając z konta BIK. Unikniesz w ten sposób kradzieży tożsamości i wyłudzenia kredytów na Twoje dane.

Konto w BIK daje również możliwość dokonania zastrzeżenia kredytowego, które jest informacją dla banków i instytucji finansowych, że aktualnie nie chcesz zaciągać nowych kredytów i pożyczek. Jeśli zmienisz zdanie to przed złożeniem wniosku kredytowego po prostu wyłączasz zastrzeżenie kredytowe.

 

zastrzeżenie w BIK

Usunięcie zapytań kredytowych w BIK

Zapytania kredytowe widoczne w BIK były przez długi czas praktycznie nieusuwalne. Punktem zwrotnym jest wyrok NSA I OSK 2567/17 z dnia 27.09.2019 roku i na ten wyrok możesz się powołać żądając od banku usunięcia danych o zapytaniach kredytowych. Oczywiście mówimy tylko o takich zapytaniach kredytowych z ostatnich 12 miesięcy, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu. Wniosek z żądaniem usunięcia danych w BIK o zapytaniach kredytowych kierujesz do banku, który o Twoje dane pytał.

W przypadku odmowy ze strony banku zostaje jeszcze skarga do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Praktyka banków jest różna, stąd usunięcie zapytań kredytowych w sytuacji braku udzielenia kredytu nie jest rzeczą oczywistą i nie musi być proste.

Podsumowanie

Dane widoczne w BIK to podstawowa baza wymiany informacji między bankami dla oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Warto dbać o to, by były to dobre dane. Konto w BIK może być jednak przydatne również w innych kwestiach, szczególnie gdy chodzi o bezpieczeństwo Twoich finansów. Opcja zastrzeżenia dokumentu tożsamości, zastrzeżenia kredytowego i alerty BIK to usługi BIK, o których warto pamiętać. Nawet, gdy wydaje Ci się, że masz świetną historię, albo nie masz jej wcale, przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny warto sprawdzić, co banki zobaczą na Twój temat. Czasem dopiero po pobraniu raportu BIK na jaw wychodzą dawno zapomniane zobowiązania zaciągane z kimś lub dla kogoś. Zdarzają się grzecznościowo zaciągane kredyty, które spłaca członek rodziny, albo te które poręczasz. Nie masz wpływu na terminowość regulowania takich kredytów i tu też konto w BIK pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie”.

 

Opracowanie własne na podstawie:

 1. Strona www.bik.pl i własne konto w BIK
 2. Strona scoringexpert.pl

 

Autor: Bożena Myszczyszyn, Pośrednik Kredytowy Poznań

5 Komentarze:

 1. Dzien dobry. Czy można w BIK zastrzec bezplatnie tylko dokument tozsamosci oraz czy można bezplatnie dokonac zastrzezenia kredytowego?

 2. Dzien dobry, chcialbym sie dopytac odnosnie zapytan kredytowych – zlozylem wniosek o kredyt hipoteczny do Santandera i w BIKu widze, ze ten bank wygenerowal az 3 zapytania o kredyt hipoteczny w ciagu 2 tygodni – podczas gdy inny bank tylko jedno takie zapytanie przez caly okres kredytowy.
  Niestety musialem zrezygnowac z tamtej nieruchomosci(okazalo sie, ze obok tego mieszkania ma powstac niedlugo trasa szybkiego ruchu).
  Czy teraz jakbym skladac wniosek o kredyt hipoteczny na nowe mieszkanie to czy tamto zapytanie przez santader bedzie traktowane jako 1 czy jako 3 wnioski? Pytam, bo slyszalem, ze maksymalnie mozna zlozyc 3-5 wnioskow kredytowych i nie chce dostac z automatu negatywnej decyzji 🙁

  1. Dzień dobry.
   Zapytania z jednego miesiąca powinny być potraktowane jak jedno zapytanie. Najczęściej składa się jednocześnie 3 wnioski i raczej nie przekracza się 4-5 wniosków, ale nie ma z góry wyznaczonej maksymalnej liczby. Przy większej liczbie zapytań wzrasta ryzyko, bo banki nie wiedzą, czy duża liczba wniosków to efekt problemów po stronie kredytobiorcy, czy może właśnie zmiana nieruchomości lub ponowne składanie wniosku na nową promocję.
   Można spróbować wysłać do banku prośbę o usunięcie informacji o zapytaniach w BIK, które nie skończyły się zawarciem umowy.

   1. Dziekuje za pomoc – bank przychylil sie do reklamacji i usunal nie tylko 2 nadmiarowe, ale wszystkie 3 zapytania kredytowe 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *