ROR i karta debetowa a debet

Co to ROR i co karta debetowa ma wspólnego z debetem?

Co to ROR i czy karta DEBETOWA służy do robienia debetu? Przygotowując ofertę kredytową pytam w jakim banku jest ROR. Konto ROR jest też elementem oferty produktowej w ramach sprzedaży łączonej z kredytem hipotecznym. Co to ROR wydawało mi się, że każdy wie… do czasu, gdy jeden z Klientów wspomniał, że wrzucił słowo „ROR” w GOOGLE, by zrozumieć, o czym piszę. Podobnie z kartą debetową. Debet kojarzy się z saldem ujemnym na koncie. Co ma więc karta debetowa wspólnego z debetem? Zaczynam Nowy Rok takim właśnie niewymagającym okołokredytowym tematem u podstaw.

Co to ROR i co ma wspólnego z kredytem?

Pod nazwą ROR kryje się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli najzwyklejsze, podstawowe konto bankowe prowadzone dla osoby fizycznej. Do konta ROR możesz mieć kartę płatniczą, uruchomić stałe zlecenie lub polecenie zapłaty itd… Na konto ROR wpływa wynagrodzenie od pracodawcy lub inny dochód. Z konta ROR opłacasz rachunki, płacisz za zakupy, wypłacasz w razie potrzeby gotówkę. Do konta ROR bank może Ci przyznać debet lub limit kredytowy. Obok konta ROR możesz otworzyć dodatkowo konto oszczędnościowe, konto walutowe, czy też lokatę bankową. Konto ROR pozostanie jednak tym podstawowym rachunkiem.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) z kredytem hipotecznym może wiązać się w trzech aspektach:

 1. Zapewnia status klienta stałego lub wewnętrznego, jeśli oferta kredytu hipotecznego danego banku uzależnia jego cenę od posiadania rachunku ROR i aktywności na tym rachunku. Zwykle jest to okres 3-6 miesięcy wstecz przed wnioskowaniem o kredyt.
 2. Konto ROR może być elementem oferty produktowej w ramach sprzedaży łączonej z kredytem hipotecznym. Innymi słowy bank będzie wymagał posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wraz z określonymi wpływami już po uzyskaniu kredytu hipotecznego.
 3. Konto ROR może (nie musi) być też rachunkiem powiązanym z kredytem hipotecznym, czyli tym wskazanym do pobierania raty kredytu. Konto ROR może służyć do obsługi kredytu hipotecznego nawet, gdy nie wpływa na jego cenę. Alternatywą dla konta ROR może być bezpłatny indywidualny rachunek techniczny (imienny) przeznaczony wyłącznie do pobierania rat kredytu i płatności związanych z kredytem (np. składek ubezpieczeń).

Debet w koncie a limit w koncie ROR

W powiązaniu z rachunkiem ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) możesz uruchomić dwie formy kredytowania, pozwalające na wykorzystanie więcej środków niż masz na koncie:

 1. Dopuszczalne saldo debetowe.
 2. Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Dopuszczalne saldo debetowe

 1. Dopuszczalne saldo debetowe jest to ujemne saldo rachunku ROR, na które bank wyraził zgodę. Kwotę dopuszczalnego salda debetowego bank może wpisać do umowy rachunku ROR.
 2. Najczęściej są to małe kwoty 500 zł – 1000 zł i coraz rzadziej spotykana forma dopuszczanego zadłużania się.
 3. Przyznany dopuszczalny debet będzie widoczny w BIK tak, jak inne kredyty.
 4. Dopuszczalne saldo debetowe należy spłacić całkowicie w określonym terminie, najczęściej w ciągu 30 dni. Należy przy tym uwzględnić również odsetki, które bank naliczy za czas korzystania z salda debetowego. Oznacza to, że jeśli 1-go dnia miesiąca zrobisz minus na koncie (nieważne w jakiej kwocie) to po 30 dniach musisz być ponownie na plusie.
 5. Każdorazowa całkowita spłata salda debetowego pozwala na ponowne skorzystanie z dopuszczalnego debetu, znowu na okres najczęściej 30 dni.
 6. Jeśli przekroczysz termin spłaty to dopuszczalne saldo debetowe zmienia się w niedopuszczalne saldo debetowe i bank podejmuje działania zmierzające do spłaty zadłużenia zaczynając od wezwania do zapłaty.

Nazwa karty debetowej nie bierze się stąd, że można nią zrobić debet na rachunku. Dopuszczalny debet bank musi wcześniej przyznać i możesz z niego skorzystać nawet nie posiadając karty do konta.


Limit kredytowy w rachunku ROR

 1. Limit kredytowy w rachunku ROR jest to rodzaj kredytu, który bank przyznaje na podstawie wniosku kredytowego, po zbadaniu zdolności kredytowej oraz zależnie od realizowanych wpływów na konto. Przyznając limit kredytowy bank otwiera oddzielny rachunek kredytowy powiązany z kontem ROR.
 2. Przyznanie limitu kredytowego powoduje, że zwiększa się kwota dostępnych środków na ROR o wysokość przyznanego limitu.
 3. Limit kredytowy bank przyznaje najczęściej na rok i po tym terminie automatycznie odnawia lub nie.
 4. Od wykorzystanego limitu kredytowego bank nalicza odsetki w cyklach miesięcznych.
 5. Nie musisz całkowicie spłacać limitu, by ponownie z niego skorzystać. Wystarczy, że nie wykorzystujesz maksymalnej kwoty przyznanego limitu i zachowujesz bufor na doliczenie kwoty należnych odsetek.
 6. Częste wykorzystywanie przyznanego limitu kredytowego w maksymalnej kwocie może wpłynąć negatywnie na ocenę BIK, bo jest to sygnał utraty płynności finansowej.

Karta debetowa do rachunku ROR

Do rachunku osobistego, czyli do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bank wydaje kartę płatniczą, zwaną kartą debetową. Kartą debetową wypłacisz gotówkę z bankomatu lub zapłacisz bezgotówkowo nie tylko w ramach posiadanych środków na rachunku, ale również w ramach przyznanego wcześniej dopuszczalnego salda debetowego lub limitu kredytowego.

Oprócz kart debetowych (powiązanych z rachunkiem ROR) banki wydają jeszcze karty kredytowe, karty charge (z odroczonym terminem płatności) lub karty przedpłacone. Do konta może również funkcjonować karta wyłącznie bankomatowa, bez funkcji płatniczej.

Skąd się wzięła nazwa karty debetowej?

„Karta debetowa” swoją nazwę zawdzięcza nomenklaturze księgowej. Konkretnie sięgamy do podstaw księgowości (moja II klasa LE) i tzw. konta teowego (od litery T). Konto Teowe ma dwie strony:

 • strona Winien, czyli Debet
 • strona Ma, czyli Credit

Konto Teowe

Debet w księgowości (rachunkowości) oznacza operację obciążenia konta/debetowania konta, a także lewą stronę konta księgowego. W zależności od rodzaju konta (pasywne, aktywne) po danej stronie konta księgujemy na (+) lub na (-):

 • Konto aktywne (w bilansie w aktywach). Po stronie Db jest (+), czyli zwiększenie aktywów, a po stronie Ct jest (-). Saldo końcowe konta aktywnego jest saldem debetowym.
 • Konto pasywne (w bilansie w pasywach). Po stronie Db jest (-), czyli zmniejszenie pasywów, a po stronie Ct jest (+). Saldo końcowe konta pasywnego jest saldem kredytowym.

W księgowości obowiązuje też zasada podwójnego księgowania (polega na zaksięgowaniu jednej operacji na dwóch kontach, po przeciwnych stronach, w tej samej sumie), a księgowość banku jest niejako „na odwrót” w stosunku do księgowości przedsiębiorstw/klientów banku.

To samo konto od strony banku i klienta

Rachunek w banku dla klienta banku jest po stronie jego aktywów. Wpłata gotówki na konto w banku zwiększa aktywa, a wypłata gotówki z konta zmniejsza aktywa.

To samo konto dla banku jest po stronie pasywów banku. Wpłata gotówki przez klienta na ROR zwiększa pasywa banku (strona Ct/Ma), a wypłata gotówki z konta ROR przez klienta zmniejsza pasywa banku (strona Db/Wn). Wypłatę gotówki z użyciem karty lub płatność w sklepie kartą bank zaksięguje u siebie po stronie „Winien”. Będzie to operacja zwana „debetowaniem konta„.

Debet w rachunkowości, debet w bankowości

Karta debetowa umożliwia klientowi dostęp do jego aktywów, czyli środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w banku i jej nazwa raczej nie wiąże się z saldem ujemnym (debet w bankowości), a wręcz przeciwnie saldo końcowe rachunku w banku jest zwykle saldem dodatnim. Nazwa karty debetowej bierze więc początek w rachunkowości, która dzieli konta na aktywne i pasywne, a operacje (na plus i na minus) po lewej stronie każdego z tych kont określa mianem „debetowania konta”. 


Karta debetowa swoją nazwę zawdzięcza pojęciu debetu w rachunkowości/księgowości. Debet to operacja obciążenia konta lub debetowania konta po jego lewej stronie.


 

Bożena Myszczyszyn, pośrednik kredytowy, biuro kredytowe Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *