RnS i zmiana powierzchni użytkowej lokalu

Kwiecień 26, 2013

zmiana powierzchni użytkowej lokalu a RnSZmiana powierzchni użytkowej lokalu po wybudowaniu skutkująca przekroczeniem limitów w RnS a prawo do zachowania dopłat BGK

 

 

Co się dzieje w sytuacji, gdy na moment składania wniosku kredytowego ( wygaszenie programu 31.12.2012 r. ) cena za 1m2 mieszkania mieściła się w limitach RnS, a po wybudowaniu mieszkania przez dewelopera / SM i ponownym przeliczeniu powierzchni z aktu notarialnego przeniesienia własności będzie wynikać, że limit ceny za m2 został przekroczony –  czy kredytobiorca zachowuje prawo do dopłat BGK ?

 

 TAK – zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawnego Infrastruktury):

 

Stosowaną dość często przez deweloperów praktyką jest zawieranie w umowie przedwstępnej zapisu stwierdzającego, iż może wystąpić różnica (mieszcząca się zazwyczaj w przedziale +/- od 1 do 3%) pomiędzy powierzchnią użytkową lokalu wynikającą z dokumentacji projektowej a ustaloną w wyniku obmiaru dokonanego przy odbiorze lokalu – obowiązek wykonania tzw. dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej zmian dokonane w trakcie wykonywania robót budowlanych wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). Są to zmiany wynikające z realizacji procesu budowlanego i tym samym nie są możliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji…jednakże zważywszy na konstrukcję zapisu art. 5 ust. 3 ustawy, w opinii Ministerstwa Infrastruktury w przypadku, gdy kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej, w której wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza limitu ustawowego, kredytobiorca zachowuje prawo do stosowania dopłat, mimo iż tzw. powierzchnia wynikowa, ostatecznie ten limit przekracza…

 

Przeczytaj też drugi artykuł Zmiana powierzchni użytkowej lokalu a prawo do zachowania dopłat BGK

 

Źródło – BGK