RnS i zmiana powierzchni użytkowej lokalu

26 kwietnia, 2013

zmiana powierzchni użytkowej lokalu
RnS zmiana powierzchni użytkowej lokalu po wybudowaniu skutkująca przekroczeniem
limitów a prawo do zachowania dopłat BGK.

 

Wygaszenie programu 31.12.2012 r.

 

 

Co się dzieje w sytuacji, gdy na moment składania wniosku kredytowego cena za 1m2 mieszkania mieściła się w limitach RnS, a po wybudowaniu mieszkania przez dewelopera / SM i ponownym przeliczeniu powierzchni z aktu notarialnego przeniesienia własności będzie wynikać, że limit ceny za m2 został przekroczony. Czy jako kredytobiorca zachowujesz prawo do dopłat BGK?

 

Na szczęście TAK!

Na to wskazują wyjaśnienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawnego Infrastruktury):

 

Stosowaną dość często przez deweloperów praktyką jest zawieranie w umowie przedwstępnej zapisu stwierdzającego, iż może wystąpić różnica (mieszcząca się zazwyczaj w przedziale +/- od 1 do 3%) pomiędzy powierzchnią użytkową lokalu wynikającą z dokumentacji projektowej a ustaloną w wyniku obmiaru dokonanego przy odbiorze lokalu. Obowiązek wykonania tzw. dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej zmian dokonane w trakcie wykonywania robót budowlanych wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). Są to zmiany wynikające z realizacji procesu budowlanego. Tym samym nie są możliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji. (…)

Jednakże zważywszy na konstrukcję zapisu art. 5 ust. 3 ustawy, w opinii Ministerstwa Infrastruktury w przypadku, gdy kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej, w której wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza limitu ustawowego, kredytobiorca zachowuje prawo do stosowania dopłat, mimo iż tzw. powierzchnia wynikowa, ostatecznie ten limit przekracza…

 

 

 

Źródło – BGK

 

Przeczytaj też inne artykuły, które znajdziesz w zakładce BLOG. Na przykład Meldunek a Kredyt Hipoteczny 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Rodzina na Swoim | Tagi: