RNS zmiana powierzchni po wybudowaniu

RnS i zmiana powierzchni użytkowej lokalu

Co się dzieje w sytuacji, gdy na moment składania wniosku kredytowego cena za 1m2 mieszkania mieściła się w limitach RnS (Rodzina na Swoim), a po wybudowaniu mieszkania przez dewelopera lub Spółdzielnię Mieszkaniową i ponownym przeliczeniu powierzchni z aktu notarialnego przeniesienia własności będzie wynikać, że limit ceny za m2 został przekroczony. Czy jako kredytobiorca zachowujesz prawo do dopłat BGK?

Na szczęście TAK!

Odpowiedź Ministerstwa

Na to wskazują wyjaśnienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawnego Infrastruktury):

Stosowaną dość często przez deweloperów praktyką jest zawieranie w umowie przedwstępnej zapisu stwierdzającego, iż może wystąpić różnica (mieszcząca się zazwyczaj w przedziale +/- od 1 do 3%) pomiędzy powierzchnią użytkową lokalu wynikającą z dokumentacji projektowej a ustaloną w wyniku obmiaru dokonanego przy odbiorze lokalu. Są to zmiany wynikające z realizacji procesu budowlanego. Tym samym nie są możliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji. (…)

Jednakże zważywszy na konstrukcję zapisu art. 5 ust. 3 ustawy, w opinii Ministerstwa Infrastruktury w przypadku, gdy kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej, w której wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekracza limitu ustawowego, kredytobiorca zachowuje prawo do stosowania dopłat, mimo iż tzw. powierzchnia wynikowa, ostatecznie ten limit przekracza.

Warunki „Rodzina na Swoim” w skrócie:

  1. Małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko może sfinansować zakup domu o powierzchni do 140 m2 z dopłatą odsetek maksymalnie do 70 m2 tego domu lub zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni do 75 m2 z dopłatą odsetek maksymalnie do 50 m2 tego lokalu.
  2. Singiel może sfinansować zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni do 50 m2 z dopłatą odsetek maksymalnie do 30 m2 tego domu.
  3. Wskaźnik dopłat „W„. W przypadku gdy powierzchnia nieruchomości nie przekracza maksymalnej powierzchni podlegającej dopłacie wynosi 1. W pozostałych przypadkach jest to stosunek maksymalnej powierzchni za którą jest naliczana dopłata do całkowitej powierzchni nieruchomości. Przykładowo singiel kupuje mieszkanie o powierzchni 50 m2, wskaźnik dopłat wyniesie 0,6 (30m2/50m2).
  4. Wysokość dopłaty stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, według zmiennej stopy referencyjnej BGK obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty. W IV kwartale 2012 stopa ta wynosi 7,06%.
  5. Podstawę do naliczenia kwoty dopłat stanowi zadłużenie pozostające do spłaty (w części lub całości w zależności od wskaźnika dopłat).

Wygaszenie programu 31.12.2012 r.

Źródło – BGK – Rodzina na Swoim

Przeczytaj pozostałe artykuły na blogu kredytowym.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań