Formularz Informacyjny Kredytu Hipotecznego

Formularz Informacyjny Kredytu Hipotecznego

Formularz Informacyjny Kredytu Hipotecznego jest to rodzaj oferty banku przedstawionej według wzorca ustawowego. Chodzi o to, by każdy bank pokazał warunki kredytu według tego samego schematu i z uwzględnieniem tym samych elementów. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym bank wydaje formularz informacyjny kredytu hipotecznego przed złożeniem wniosku w wariancie promocyjnym oraz standardowym (bez dodatkowych produktów). Dokument jest imienny, wydawany na nazwisko konkretnego kredytobiorcy i jest wiążący dla banku przez okres 14 dni. Oznacza to, że jeśli w terminie ważności formularza informacyjnego złożysz wniosek kredytowy, a bank w międzyczasie pogorszy ofertę to wiążąca będzie cena kredytu z formularza informacyjnego kredytu hipotecznego.

Obowiązek wydania formularza informacyjnego

Wymóg wydania formularza informacyjnego kredytu hipotecznego wynika z artykułu 11 ustawy o kredycie hipotecznym, obowiązującej od 22 lipca 2017 roku. Wzorzec dokumentu jest załącznikiem do ustawy.

Ujednolicona forma formularza informacyjnego z założenia ma umożliwić łatwe porównanie ofert kredytów hipotecznych dostępnych na rynku. Tyle w teorii, bo w praktyce istotne są też założenia, które przyjął dany bank. Zwróć uwagę na termin wydania formularza oraz wartość ujętego wskaźnika referencyjnego. Formularz Informacyjny Kredytu Hipotecznego, choć rozbudowany, nie może stanowić jedynego kryterium wyboru oferty. Dobrze jest zestawić warunki kredytu w poszczególnych bankach generowane z jednego narzędzia (jednej porównywarki), tego samego dnia i przy tych samych parametrach.

Formularz informacyjny jest imienny

Bank, pośrednik kredytowy lub agent pośrednika przekazują konsumentowi, czyli kredytobiorcy informacje w zindywidualizowanej formie. Oznacza to, że formularz informacyjny kredytu hipotecznego generowany jest na konkretne imię i nazwisko zainteresowanego ofertą klienta.

Ważność formularza informacyjnego kredytu hipotecznego

Formularz informacyjny kredytu hipotecznego ważny jest 14 dni i w tym terminie jest wiążący dla banku. Jeśli złożysz wniosek kredytowy w terminie ważności formularza informacyjnego, a bank pogorszy ofertę cenową, to Ciebie nadal obowiązuje cena kredytu z dnia wydania formularza informacyjnego.

Bardzo często razem z decyzją kredytową bank ponownie przekazuje informacje na temat kredytu w formie formularza informacyjnego. W toku analizy mogła zmienić się wartość nieruchomości lub kwota kredytu i ten drugi formularz może przedstawiać zaktualizowane informacje. Formularz informacyjny wydawany razem z decyzją należy traktować czysto informacyjnie jako wyjaśnienie zasad kredytu. Data ważności formularza wydawanego razem z decyzją kredytową nie ma już żadnego znaczenia.

Wersja promocyjna i wersja standardowa formularza informacyjnego

Formularz informacyjny kredytu hipotecznego otrzymujesz w dwóch wariantach:

 1. Promocyjnym, z produktami dodatkowymi. Na te warunki najczęściej składasz wniosek kredytowy.
 2. Standardowym, bez dodatkowych produktów. Bank ma obowiązek posiadania i pokazania również oferty bez żadnych produktów dodatkowych, gdzie jedynym dodatkiem może być bezpłatne konto do obsługi kredytu.

Elementy formularza informacyjnego kredytu hipotecznego

 1. Dane kredytodawcy, czyli banku.
 2. Dane pośrednika kredytu hipotecznego, w tym wynagrodzenie pośrednika.
 3. Główne cechy kredytu hipotecznego:
 • Kwota i waluta kredytu, w tym ryzyko denominowania kredytu w innej walucie.
 • Okres
 • Rodzaj kredytu hipotecznego.
 • Rodzaj stopy procentowej.
 • Całkowita kwota do spłaty.
 • Wartość rynkowa nieruchomości przyjęta w formularzu.
 • Maksymalna dostępna kwota kredytu lub minimalna wartość nieruchomości na potrzeby przygotowania formularza.
 • Zabezpieczenie kredytu.

Na formularzu informacyjnym kredytu hipotecznego znajdziesz informację ile kosztuje każdy pożyczony 1 zł


 1. Stopa oprocentowania i inne koszty kredytu hipotecznego:
 • Wysokość RRSO wraz z wyjaśnieniem definicji.
 • Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego, w tym wysokość marży i wskaźnika referencyjnego.
 • Składniki RRSO, czyli koszty ponoszone jednorazowo i okresowo.
 • Informacja o ryzyku zmiennego oprocentowania i wpływie na wysokość RRSO.
 • Koszty, które nie są znane bankowi i nie zostały ujęte w RRSO. Zwłaszcza na tę pozycję należy zwrócić uwagę, bo dany koszt jeden bank może uwzględnić w wyliczeniu kosztu kredytu, a drugi bank pominie składnik jako koszt, który nie jest znany.

RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym. RRSO ma pomóc w porównaniu ofert, ale nie może być jedynym kryterium.

 1. Częstotliwość i liczba spłat.
 2. Wysokość każdej raty wraz z informacją o ryzyku zmiennego oprocentowania i wpływie na wysokość raty.
 3. Poglądowa tabela (harmonogram) spłat.
 4. Dodatkowe obowiązki konsumenta. W tym miejscu znajdziesz warunki w zakresie produktów dodatkowych dla oferty promocyjnej i skutki niedotrzymania warunków.
 5. Przedterminowa spłata kredytu.
 6. Ustalenia opcjonalne.
 7. Inne prawa konsumenta. W tym miejscu bank informuje o terminie przekazania decyzji i jej ważności. Konsument ma prawo do 14 dni na zastanowienie się i zapoznanie z umową zanim podejmie decyzję o jej podpisaniu. Szybszy termin podpisania umowy wymaga zgody po stronie konsumenta (oświadczenie o rezygnacji z przysługujących 14 dni na zastanowienie). W tym miejscu bank informuje również o prawie do odstąpienia od umowy.
 8. Skargi.
 9. Konsekwencje dla konsumenta w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.
 10. Informacje dodatkowe. Tu może być informacje o prawie do otrzymanie bezpłatnie projektu umowy.
 11. Nadzór, czyli informacja, że kredytodawca i pośrednik kredytu hipotecznego podlegają pod nadzór KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Kiedy otrzymujesz formularz informacyjny kredytu hipotecznego?

Bank lub pośrednik kredytu hipotecznego wydaje formularz informacyjny niezwłocznie po uzyskaniu od konsumenta informacji o jego:

 • potrzebach;
 • sytuacji finansowej i osobistej;
 • preferencjach oraz celach

Formularz informacyjny kredytu hipotecznego wydawany jest nie później niż przed złożeniem wniosku.


Nie otrzymasz jednak formularza informacyjnego kredytu hipotecznego ze wszystkich banków na etapie wyboru banków, do których w ogóle chcesz złożyć wniosek kredytowy. Tu wchodzimy bowiem w kwestię banków jedno i dwuetapowych.

Bank jednoetapowy

Stosuje jeden formularz wniosku kredytowego, a formularz informacyjny jest generowany na podstawie oświadczenia kredytobiorcy jeszcze przed przyjęciem wniosku. W bankach jednoetapowych termin 21 dni na wydanie decyzji kredytowej biegnie od momentu przyjęcia wniosku. Termin ten jednak najczęściej może być „przerwany” jeśli wniosek jest niekompletny lub w trakcie analizy bank poprosi o uzupełnienia.

Bank dwuetapowy

Musisz złożyć dokumenty i wniosek wstępny. Bank ten wniosek procesuje, zależnie od banku będzie to tylko ocena scoringowa lub pełna analiza. Dopiero jak bank jest zainteresowany kredytowaniem to w trakcie procesu generowany jest formularz informacyjny kredytu hipotecznego, a w ślad za nim możesz złożyć ten właściwy wniosek kredytowy, na drugi etap.

Tym samym nie otrzymasz formularza informacyjnego z banku dwuetapowego na etapie wyboru banku do złożenia wniosku. Komplet informacji masz dopiero, gdy wybierasz bank do zawarcia umowy kredytowej.

Formularz informacyjny kredytu hipotecznego na życzenie?

Idziesz do banku lub pośrednika, podajesz niezbędne informacje i otrzymujesz od ręki formularz informacyjny kredytu hipotecznego bez konieczności składania zapytania wraz z dokumentami. Tak to powinno wyglądać, ale niestety nie wszędzie jest to możliwe. To, że w części banków nie wystarcza oświadczenie dla wydania formularza, a konieczne są dokumenty i analiza nie jest moim zdaniem prawidłową sytuacją.

Bank może oczywiście stać na stanowisku, że zdolność kredytowa lub wartość nieruchomości mogą się zmienić w toku analizy, co wpłynie na cenę kredytu, a oferta w formie formularza informacyjnego jest jednak wiążąca. Wydaje mi się jednak, że zmiana parametrów kredytu nie powinna stać na przeszkodzie wydaniu formularza informacyjnego bazującego tylko na oświadczeniu. Chyba nie o to ustawodawcy chodziło w kwestii zapewnienia konsumentowi możliwości porównania ofert.

Porównanie banków na „piechotę”

Niezależnie od ilości „papieru” generowanego na etapie wyboru ofert bankowych po prostu usiądź i porównaj podstawowe elementy oferty:

 • wysokość prowizji za udzielenie
 • koszt wyceny rzeczoznawcy
 • koszt ubezpieczenia nieruchomości (tu możesz wstawić koszt ubezpieczenia zewnętrznego)
 • wysokość marży (składnik oprocentowania zmiennego)
 • wysokość raty bez dodatków
 • składki ubezpieczenia na życie z uwzględnieniem wymaganego okresu, możliwości podziału sumy ubezpieczenia na dwóch kredytobiorców, czy masz zamiar je kontynuować
 • łączne obciążenie miesięczne zwłaszcza w pierwszych 5 latach umowy
 • wymagania (uciążliwość) w zakresie wpływów dochodów
 • zasady wcześniejszej spłaty kredytu

Największym składnikiem kosztu kredytu są odsetki. Drugim elementem różnicującym banki jest najczęściej koszt ubezpieczenia na życie, głównie z uwagi na okres wymagalności tego ubezpieczenia. Porównując banki musisz zdecydować, czy zależy ci na polisie na życie, czy też jak tylko minie okres wymagany ofertą cenową zrezygnujesz z ubezpieczenia.

Formularz informacyjny kredytu hipotecznego – podsumowanie

Sam fakt wydania przez bank formularza informacyjnego kredytu hipotecznego i jego ustandaryzowana forma nie powoduje jeszcze, że konsument z łatwością porówna oferty bankowe. Różnice tkwią w szczegółach. Oferty bankowe różnią się produktami dodatkowymi i okresem ich wymagalności. Banki mają pewne pole manewru w przyjętych założeniach do wyliczenia kosztu kredytu. Kilkustronicowa forma dokumentu nie zachęca do lektury i niekoniecznie przekłada się na większą świadomość kredytobiorcy. Oprócz ustawowego formularza informacyjnego sprawdza się porównanie oferty z niezależnych narzędzi, w tym porównywarek dostępnych w firmach pośrednictwa kredytowego. Na koniec możesz porównać banki „na piechotę” z kartką i ołówkiem w ręku.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

8 Komentarze:

 1. Witam, co się stanie jeśli wniosek kredytowy zostanie złożony po upływie terminu 14 dni ważności formularza informacyjnego? Jaką ofertę może przedstawić bank, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, z dnia rozpatrzenia wniosku?

 2. Witam dostałem formularz informacyjny kredytu 2%
  W warunkach jest ubezpieczenie nieruchomości płatne osobno w kwocie 7000 zł kwota nie jest wliczona w raty
  Czy bank może wymagać takiego ubezpieczenia nieruchomości w tak wysokiej kwocie ?

  1. Bank zarówno w formularzu informacyjnym jak i w umowie kredytowej szacuje koszty kredytu za cały okres kredytowania niezależnie, czy jest to koszt ponoszony na rzecz banku czy zewnętrznej instytucji (rzeczoznawca, ubezpieczyciel, sąd , urząd skarbowy). Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane w całym okresie kredytowania i jakąś kwotę do szacunków bank musi przyjąć (szacuje wg swojego cennika). Kwota 7000 zł jest to zapewne szacunek za cały okres kredytu (suma za wszystkie lata), ale ubezpieczenie będzie płatne rocznie lub miesięcznie. Jeśli będzie ubezpieczenie zewnętrzne to faktyczny koszt będzie zależał od stawek ubezpieczyciela zewnętrznego.

 3. Dzień dobry.
  Dostałem formularz informacyjny zapoznałem się z nim i złożyłem wniosek o kredyt. Czekałem na decyzje kredytowa, dostałem pozytywną ale ku mojemu zdziwieniu już warunki są inne niż w formularzu np prowizja z 0.5,% wzrosła do 1.7%. pytanie czy tak może być skoro przedstawiono mi warunki na które się zdecydowałem a teraz mam mieć inne gorsze?

  1. Dzień dobry. Formularz informacyjny generowany przed złożeniem wniosku kredytowego zapewne zawierał zarówno ofertę promocyjną (z 0,5% prowizji) jak i ofertę bez dodatkowych produktów (z prowizją 1,70%). Proszę zweryfikować, czy we wniosku kredytowym zostało zaznaczone ubezpieczenie na życie jako deklarowany produkt.
   Czy tę prowizję 1,70% widzi Pan w projekcie umowy kredytowej i w dokumencie decyzji?
   Jeśli tak, a wniosek kredytowy został złożony prawidłowo proszę wnioskować o korektę decyzji.

   1. Formularz przed wnioskiem zawierał tylko 0,5% na decyzji i umowie jest 1,7%. Czy jeśli nie było zaznaczone we wniosku (wypełniała pani w banku) ubezpieczenia to jest możliwa korekta takiego wniosku i czy proces znowu będzie trwał np 2tyg.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *