Informacje ogólne o kredycie hipotecznym

Ogólne Informacje dotyczące umów o kredyt hipoteczny

Na rynku kredytów hipotecznych funkcjonuje dokument pod nazwą informacje ogólne o kredycie hipotecznym. Dokument stanowi pigułkę informacyjną w zakresie zasad udzielania kredytów hipotecznych przez dany bank i znajdziesz go na stronie internetowej każdego banku. Informacje ogólne o kredycie hipotecznym otrzymasz również od doradcy kredytowego lub eksperta kredytowego, zarówno w banku jak i w firmie pośrednictwa kredytu hipotecznego. 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym, która co prawda z opóźnieniem, ale wdrożyła regulacje unijne na polski rynek. Jedną z istotniejszych zmian było objęcie pośredników nadzorem KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), a także wprowadzenie wymogów informacyjnych wobec konsumenta.

Ogólne Informacje dotyczące umów o kredyt hipoteczny (artykuł 10)

W rozdziale 2 ustawa o kredycie hipotecznym określa obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego, a także agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny. Artykuł 10 z kolei określa minimum informacji ogólnych dotyczących umów o kredyt hipoteczny, które należy udostępnić konsumentowi bezpłatnie i w każdym czasie. Informacje powinny być precyzyjne i zrozumiałe.

Co obejmuje informacja ogólna o kredycie hipotecznym?

 1. Firma, siedziba, adres podmiotu publikującego informację.
 2. Na jakie cele może być wykorzystany kredyt hipoteczny.
 3. Formy zabezpieczenia.
 4. Okres na jaki może być zawarta umowa.
 5. Informacja o stosowanym wskaźniku referencyjnym wraz z nazwą wskaźnika i danymi administratora.
 6. Rodzaje dostępnej stopy procentowej. W tym informacja czy jest to stopa zmienna, stała, czy też połączenie obu stóp procentowych.
 7. Dla kredytów w walucie obcej wskazanie danej waluty i konsekwencji denominowania lub indeksowania kredytu, jak również informacja o ryzyku walutowym.
 8. Reprezentatywny przykład z uwzględnieniem całkowitej kwoty i całkowitego kosztu kredytu hipotecznego oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta. Dodatkowo informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.
 9. Wskazanie koszów nie ujętych w całkowitym koszcie kredytu wraz z prognozą maksymalnej wysokości tych kosztów.
 10. Warianty spłaty kredytu hipotecznego.
 11. Warunki przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego.
 12. Informacja o wymaganiach w zakresie wyceny nieruchomości wraz z kosztami.
 13. Usługi dodatkowe wymagane wraz z kredytem hipotecznym lub dla uzyskania reklamowanych warunków. Tu dodatkowo informacja o możliwości nabycia usług u innego podmiotu.
 14. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z kredytem hipotecznym.
 15. W przypadku kredytów hipotecznych objętych wsparciem ze środków publicznych wskazanie warunków, kryteriów, ograniczeń i dokumentów wymaganych dla uzyskania takiego kredytu.

Informacje ogólne na stronach banków

Poniżej znajdziesz odnośniki do Informacji Ogólnych o kredycie hipotecznym prezentowanych przez poszczególne banki. Każdy bank podaje wymagane informacje, a jedynie ścieżka dostępu do tych treści bywa prosta lub trzeba trochę poszukać na stronie banku.

Alior Bank SA

https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-megahipoteka.html

W sekcji DODATKOWE INFORMACJE należy rozwinąć INFORMACJE OGÓLNE. Dokument o nazwie „informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny Megahipoteka” możesz pobrać w pdf.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/eko-hipoteka/kredyt-hipoteczny

Na dole strony rozwiń plusem sekcję DOKUMENTY. Szósty na liście do pobrania w pdf jest dokument „Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny/ekologiczny kredyt hipoteczny”

BNP Paribas Bank Polska SA

https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-hipoteczny-z-niska-marza

W sekcji DOKUMENTY znajdziesz do pobrania w pdf dokument o nazwie „Karta informacyjna produktów hipotecznych”.

Credit Agricole Bank Polska SA

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne

U dołu strony należy rozwinąć kafelek DOKUMENTY (obok oprocentowania). Dalej będą dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym oraz poniżej Karta Informacyjna. Do pobrania w pdf znajdziesz dokument „Informacje ogólne dot. umowy o kredyt hipoteczny”.

ING Bank Śląski SA

https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/informacje-ogolne-o-kredycie-hipotecznym

Link prowadzi prosto do informacji ogólnych o kredycie hipotecznym, które możesz zarówno pobrać w pdf jak i zapoznać się z całą treścią na stronie banku.

CITI – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/

Mniej więcej pośrodku strony w sekcji pobierz wymagane dokumenty znajdziesz pdf z dokumentem „Dodatkowe informacje o produkcie hipotecznym”.

mBank S.A.

https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/chce-kredyt-hipoteczny/

Informacje o kredycie hipotecznym mBanku sprawdzisz na stronie banku. Nie ma opcji pobrania pliku i ta internetowa wersja informacji jest też jedyną udostępnioną pośrednikom.

Bank Millennium S.A.

https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-hipoteczny

W drugiej części strony znajdziesz sekcję WAŻNE DOKUMENTY, a w niej do pobrania w pdf „Ogólne informacje o kredycie”.

PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

https://www.pekaobh.pl/strefa-klienta-kontent/dokumenty-i-taryfy.html

Po rozwinięciu sekcji Informacje o kredycie do pobrania dokument „Informacje ogólne o kredycie hipotecznym”.

PEKAO S.A.

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/wlasne-mieszkanie-lub-dom.html

Na stronie banku dostępne są informacje bez opcji pobrania pliku w pdf. Aktualne na dzień 08.05.2023 wersje ogólnych informacji o kredycie hipotecznym udostępnione pośrednikom załączam do pobrania poniżej

 1. Kredyt budowlano-hipoteczny
 2. Kredyt hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny S.A.

https://www.pkobh.pl/kredyty-hipoteczne_7/kredyt-hipoteczny/

U dołu strony rozwiń plusem sekcję Pokaż pliki do pobrania. Szósty w kolejności jest do pobrania dokument „Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny”.

PKO Bank Polski S.A.

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/wlasny-kat-hipoteczny/

Na dole strony plusem rozwiń POKAŻ PLIKI DO POBRANIA, a następnie pobierz (piąty w kolejności) dokument „Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną – PKO Banku Polskiego”.

Santander Bank Polska SA

https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-mieszkaniowy

U dołu strony trzeba rozwinąć OPŁATY I DOKUMENTY, a następnie Dokumenty związane z kredytem hipotecznym. Na liście znajdziesz do pobrania dokument „Informacja ogólna o zasadach udzielania kredytów hipotecznych przez Santander Bank Polska S.A.”.

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym – podsumowanie

Najważniejszym dokumentem jaki otrzymujesz jako konsument przed złożeniem wniosku kredytowego jest formularz informacyjny kredytu hipotecznego. Jeśli wniosek składasz w biurze pośrednika otrzymujesz również informacje o pośredniku zgodnie z artykułem 17 ustawy. Informacje ogólne (artykuł 10) są dopiero na trzecim miejscu, ale warto wiedzieć, że taki dokument jest i możesz o niego poprosić w dowolnym momencie. Daje on odpowiedzi na podstawowe pytania związane z funkcjonowaniem kredytu hipotecznego w danym banku.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *