Kopia mapy ewidencyjnej. Instrukcja zamówienia.

Kopia mapy ewidencyjnej. Instrukcja, formularze.

Jednym z dokumentów do kredytu hipotecznego na zakup lub budowę domu jest wypis i wyrys z rejestru gruntów. Wypis ma formę tabelaryczną i zawiera informacje na temat nieruchomości. Wyrys to nic innego jak mapa. Wypis i wyrys w pełnej wersji ma moc dokumentu urzędowego, czyli jest przeznaczony do dokonywania zmian w księdze wieczystej. Dla banku zamiast pełnego wyrysu z mapy w zupełności wystarczy uproszczona wersja, czyli kopia mapy ewidencyjnej. Kopia mapy ewidencyjnej to inny dokument niż mapa zasadnicza, czy mapa dla celów projektowych. To ma być mapa z podpisami urzędu (odpłatna), czyli nie możesz samodzielnie wydrukować mapy z Geoportalu. Bank akceptuje również wersję mapy ewidencyjnej z podpisem elektronicznym. Możesz sprawdzić, w jaki sposób twój urząd umożliwia zamówienie mapy drogą on-line np. przez skrzynkę podawczą (ePUAP). W tym wpisie znajdziesz instrukcję wypełnienia formularzy zamówienia mapy ewidencyjnej do złożenia tradycyjnie, papierowo w urzędzie.

Jak zamówić kopię mapy ewidencyjnej?

W celu zamówienia kopii mapy ewidencyjnej wypełniasz dwa formularze:

 1. Formularz P. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Formularz P1.

Odpowiednie formularze pobierzesz ze strony właściwego urzędu. Prawdopodobnie w każdym urzędzie znajdziesz również gotowe wzorce wypełnienia druków w gablotach. Najczęściej formularze są już uzupełnione o dane adresata wniosku. Tu dla przykładu:

 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dla Starostwa Poznańskiego
 2. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dla miasta Poznań.

Kopię mapy ewidencyjnej możesz zamówić również, gdy nie jesteś właścicielem nieruchomości. Jako pośrednikowi finansowemu zdarza mi się zamawiać wypis i/lub mapę ewidencyjną do wniosków o kredyt hipoteczny. Szczególnie, gdy „czas goni” lub widzę, że Klient ma z tym pewien kłopot.

Formularz P zamówienia mapy ewidencyjnej

[1] W formularzu P wpisujesz:

 • Swoje imię i nazwisko oraz adres.
 • Datę złożenia formularza w urzędzie
 • Numer telefonu do kontaktu. Na ten numer otrzymasz powiadomienie, gdy mapka będzie do odbioru, o ile nie otrzymasz jej od ręki.
 • W polu „określenie materiałów będących przedmiotem wniosku” zaznaczasz „mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków”

kopia mapy ewidencyjnej instrukcja

[2] Dalej wybierasz cel pobrania materiałów, sposób odbioru. Możesz podać dodatkowe informacje, a następnie podpisujesz formularz.

 • W polu „udostępnienie odpłatne” możesz wskazać pierwszą opcję „dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet” [współczynnik CL 1.0] lub trzecią opcję „dla dowolnych potrzeb” [współczynnik CL 2.0]. Wybierasz tylko jedno z tych pól.
 • W polu sposób udostępnienia deklarujesz, czy odbierzesz mapkę osobiście, czy urząd ma wysłać dokument listownie. Przy odbiorze osobistym zapłacisz za mapkę na miejscu kartą płatniczą. Wybierając wysyłkę na adres urząd skontaktuje się z Tobą celem uiszczenia opłaty przed wysyłką.
 • Podanie dodatkowych informacji jak numer i położenie działki, numer księgi wieczystej ułatwia przygotowanie właściwej mapy.

kopia mapy ewidencyjnej instrukcja

[3] Przechodzisz do załącznika P1, który uściśla informacje na temat zamawianej mapy ewidencyjnej.

Formularz P1 dla mapy ewidencyjnej

[4] Wybierasz rodzaj mapy – ewidencji gruntów i budynków.

[5] Zaznaczasz postać drukowaną. Ilość egzemplarzy wystarczy 1.

[6] Jako skalę możesz wskazać 1:1000.

[7] Format wydruku mapy ewidencyjnej A4.

[8] Wybierasz wersję czarno-białą mapy ewidencyjnej.

[9] W polu „dane identyfikujące obszar” zaznaczasz „jednostki podziału terytorialnego kraju lub podziału dla celów EGiB”.

[10] Możesz powtórzyć te same informacje dodatkowe, co w formularzu P, czyli numer i położenie działki, numer księgi wieczystej.

[11] Na koniec imię i nazwisko oraz podpis.

kopia mapy ewidencyjnej formularz P1

Ile kosztuje kopia mapy ewidencyjnej?

Kopię mapy ewidencyjnej uzyskasz taniej niż wyrys z mapy ewidencyjnej. Wysokość opłat określa ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163]. Do mapy ewidencyjnej zastosowanie ma tabela nr 10, punkt 1. Opłaty te są corocznie waloryzowane w drodze Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii [M.P. 2023 poz. 1136].

mapa ewidencyjna opłaty ustawowe

Stawki podstawowe po waloryzacji obowiązujące od 1 stycznia 2024:

mapa ewidencyjna cena 2024

Uwzględniając współczynniki korygujące za kopię mapy ewidencyjnej w formacie A4, drukowaną czarno-białą, dla dowolnych potrzeb, zapłacisz w 2024 roku w granicach 21,40 zł.

Kopia mapy ewidencyjnej – podsumowanie

Ten wpis ma charakter uproszczony. Ma pomóc w wypełnieniu formularza i zamówieniu kopii mapy ewidencyjnej na potrzeby wniosku kredytowego. Nie poruszam i nie zgłębiam budowy samej mapy, ani różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami map.

Bożena Myszczyszyn, Ekspert kredytowy Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *