Kredyt na mieszkanie z rodzicami. Opis sprawy.

Kredyt na mieszkanie z rodzicami

Pracujesz, zarabiasz, odkładasz pieniądze, aż w końcu nadchodzi ten moment, że chcesz mieć coś swojego. Własny dom lub mieszkanie. A bank mówi, nie. Nie masz zdolności kredytowej. W ocenie banku oczywiście. Co zrobić w takim momencie? Choć to niekomfortowa sytuacja, to jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest po prostu przystąpienie do kredytu Rodziców. Takie rozwiązanie zastosowali również moi Klienci.

Kredyt na mieszkanie z rodzicami.

Zakup na rynku pierwotnym przez osoby pozostające w związku partnerskim.

Poniżej przedstawiam transakcję przeprowadzoną w październiku 2012 r.

Transakcja dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym, będącego częścią szeregowca z udziałem w gruncie. Cena za m2 nie pozwoliła sfinansować zakupu kredytem w programie Rodzina na Swoim. Dodatkowo, tylko dochód jednej z osób (partnerów) nabywających nieruchomość mógł być uwzględniony w liczeniu zdolności kredytowej i nie był on wystarczający. W takiej sytuacji pozostaje zmniejszenie kwoty kredytu lub przystąpienie do kredytu osób poprawiających zdolność kredytową.

W sytuacji, gdy do kredytu dołączają rodzice trzeba się liczyć ze skróceniem okresu kredytowania. Zależy to jeszcze od wielkości dochodu jaki jest potrzebny z ich strony do zapewnienia zdolności kredytowej.

Dobierając ofertę jako doradca kredytowy kierowałam się następującymi elementami:

  • Warunki finansowe (marża, prowizja za udzielenie, dodatkowe koszty).
  • Maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy i w związku z tym maksymalny okres kredytowania.

Na moment transakcji banki ograniczały okres kredytowania:

  1. Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu.
  2. Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia do 75 roku życia.  Warunkiem jest przedłożenie polisy ubezpieczenia na życie. Polisa z oferty banku to koszt koszt 0,029% miesięcznie. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.
  3. Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie oferowane przez bank to koszt 0,17% miesięcznie. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.
  4. Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie oferowane przez bank to koszt w postaci wyższej marży o 0,7 p.p.. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.
  5. Kredyt do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania.
  6. Kredyt do 80 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania.

Dodatkowo należy się liczyć z możliwością skrócenia okresu kredytowania w stosunku do maksymalnego, wynikającego z warunków kredytowania danego banku jeżeli w toku oceny ryzyka kredytowego bank uzna to za stosowne.

Po uzyskaniu samodzielnej zdolności kredytowej kredytobiorcy będą mogli:

  • zrefinansować kredyt

Można zaciągnąć nowy kredyt mieszkaniowy z celem spłaty kredytu mieszkaniowego innego banku. Przy okazji przenoszenia kredytu można zwolnić z długu rodziców, ponieważ w tym nowym kredycie nie muszą już uczestniczyć. To zakładając oczywiście, że w międzyczasie „młodzi” uzyskają już zdolność kredytową. Należy wziąć pod uwagę zarówno marżę oferowaną przez bank konkurencyjny jak i fakt, czy kredytobiorca zapłaci prowizję za wcześniejszą spłatę (najczęściej obowiązuje przez 3-5 lat w wysokości 1,5-5 %).

  • złożyć wniosek o zwolnienie z długu rodziców i wydłużenie okresu kredytowania

Byłby to wniosek o aneks i wprowadzenie zmian do istniejącej umowy, Planując taki wariant warto wybrać spośród ofert tę z atrakcyjną marżą, gdyż po zmianach w umowie marża pozostanie na takim samym poziomie.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań