Kredyt na mieszkanie z rodzicami

1 października, 2012

kredyt na mieszkanie z rodzicami

Kredyt na mieszkanie z rodzicami. 

Poprawienie zdolności kredytowej przez przystąpienie do kredytu Rodziców.

Zakup na rynku pierwotnym przez osoby pozostające w związku partnerskim.

 

 

Temat przeprowadzony w październiku 2012r.

 

Transakcja dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym, będącego częścią szeregowca z udziałem w gruncie. Cena za m2 nie pozwoliła sfinansować zakupu kredytem w programie Rodzina na Swoim. Dodatkowo, tylko dochód jednej z osób (partnerów) nabywających nieruchomość mógł być uwzględniony w liczeniu zdolności kredytowej i nie był on wystarczający. W takiej sytuacji pozostaje zmniejszenie kwoty kredytu lub przystąpienie do kredytu osób poprawiających zdolność kredytową.

 

W sytuacji, gdy do kredytu dołączają rodzice trzeba się liczyć ze skróceniem okresu kredytowania. Zależy to jeszcze od wielkości dochodu jaki jest potrzebny z ich strony do zapewnienia zdolności kredytowej.

 

Wybór oferty zależał od:

 

  • warunków finansowych (marża, prowizja za udzielenie, dodatkowe koszty)
  • maksymalnego dopuszczalnego wieku kredytobiorcy i w związku z tym maksymalnego okresu kredytowania

 

Na moment transakcji banki następująco ograniczały okres kredytowania:

 

[1] Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu.

 

[2] Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia do 75 roku życia.  Warunkiem jest przedłożenie polisy ubezpieczenia na życie. Polisa z oferty banku to koszt koszt 0,029% miesięcznie. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.

 

[3] Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie oferowane przez bank to koszt 0,17% miesięcznie. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.

 

[4] Kredyt do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie oferowane przez bank to koszt w postaci wyższej marży o 0,7 p.p.. Możliwe jest też przedłożenie indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu.

 

[5] Kredyt do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania.

 

[6] Kredyt do 80 roku życia najstarszego kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania.

 

Dodatkowo należy się liczyć z możliwością skrócenia okresu kredytowania w stosunku do maksymalnego, wynikającego z warunków kredytowania danego banku jeżeli w toku oceny ryzyka kredytowego bank uzna to za stosowne.

 

Po uzyskaniu samodzielnej zdolności kredytowej można:

 

  • zrefinansować kredyt

Można zaciągnąć nowy kredyt mieszkaniowy z celem spłaty kredytu mieszkaniowego innego banku. Przy okazji przenoszenia kredytu można zwolnić z długu rodziców, ponieważ w tym nowym kredycie nie muszą już uczestniczyć. To zakładając oczywiście, że w międzyczasie “młodzi” uzyskają już zdolność kredytową. Należy wziąć pod uwagę zarówno marżę oferowaną przez bank konkurencyjny jak i fakt, czy kredytobiorca zapłaci prowizję za wcześniejszą spłatę (najczęściej obowiązuje przez 3-5 lat w wysokości 1,5-5 %).

 

  • złożyć wniosek o zwolnienie z długu rodziców i wydłużenie okresu kredytowania

Byłby to wniosek o aneks i wprowadzenie zmian do istniejącej umowy, Planując taki wariant warto wybrać spośród ofert tę z atrakcyjną marżą, gdyż po zmianach w umowie marża pozostanie na takim samym poziomie.

 

 

Zapraszam również Ciebie do współpracy

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy, Ekspertka.pl


 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: