Kredyt na mieszkanie z rodzicami

Październik 1, 2012

kredyt na mieszkanie z rodzicami

Kredyt na mieszkanie z rodzicami – poprawienie zdolności kredytowej przez przystąpienie do kredytu Rodziców. Zakup na rynku pierwotnym przez Osoby pozostające w związku partnerskim.

 

Transakcja dotyczy zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym , będącego częścią szeregowca  z udziałem w gruncie. Z powodu ceny za m2 nie było możliwe sfinansowanie zakupu kredytem w programie Rodzina na Swoim. Dodatkowo, tylko dochód jednej z Osób (Partnerów) nabywających nieruchomość mógł być uwzględniony w liczeniu zdolności kredytowej i nie był on wystarczający. W takiej sytuacji pozostaje zmniejszenie kwoty kredytu lub przystąpienie do kredytu Osób poprawiających zdolność kredytową.

 

W sytuacji, gdy do kredytu dołączają Rodzice trzeba się liczyć ze skróceniem okresu kredytowania ( zależy to jeszcze od wielkości dochodu jaki jest potrzebny z Ich strony do zapewnienia zdolności kredytowej) .

 

Wybór oferty zależy wtedy od:

 

  • warunków finansowych ( marża, prowizja za udzielenie, dodatkowe koszty)
  • maksymalnego wieku Kredytobiorcy i w związku z tym maksymalnego okresu kredytowania

 

Banki następująco ograniczają okres kredytowania:

 

  • kredyt do 70 roku życia najstarszego Kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia okresu
  • kredyt do 70 roku życia najstarszego Kredytobiorcy, z możliwością przedłużenia do 75 roku życia przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie oferowanym przez bank ( koszt 0,029% miesięcznie) lub po przedłożeniu indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu
  • kredyt do 70 roku życia najstarszego Kredytobiorcy, z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie oferowanym przez bank ( koszt 0,17% miesięcznie) lub po przedłożeniu indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu
  • kredyt do 70 roku życia najstarszego Kredytobiorcy, z możliwością przedłużenia bez górnej granicy wiekowej przy połączeniu z ubezpieczeniem na życie oferowanym przez bank ( koszt w postaci wyższej marży o 0,7 p.p. ) lub po przedłożeniu indywidualnej polisy na życie z SU odpowiadającą minimum kwocie kredytu
  • kredyt do 75 roku życia najstarszego Kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia
  • kredyt do 80 roku życia najstarszego Kredytobiorcy bez możliwości wydłużenia

 

Dodatkowo należy się liczyć z możliwością skrócenia okresu kredytowania w stosunku do maksymalnego, wynikającego z warunków kredytowania danego banku jeżeli w toku oceny ryzyka kredytowego bank uzna to za stosowne.

 

Po uzyskaniu samodzielnej zdolności kredytowej można:

 

  • zrefinansować kredyt kredytem mieszkaniowym innego banku – należy wziąć pod uwagę zarówno marżę oferowaną przez bank konkurencyjny jak i fakt, czy Kredytobiorca zapłaci prowizję za wcześniejszą spłatę ( najczęściej obowiązuje przez 3-5 lat w wysokości 1,5-5 % )
  • złożyć wniosek o zwolnienie z długu Rodziców i wydłużenie okresu kredytowania – planując taki wariant warto wybrać spośród ofert tę z atrakcyjną marżą, gdyż przy zmianach w umowie marża pozostanie na nie zmienionym poziomie

 

 

Październik 2012r.

 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: