MDM limity cenowe IV kwartał 2014, I kwartał 2015

Wrzesień 17, 2014

MDM limity cenowe IV kwartał 2014 I kwartał 2015

MDM limity cenowe
IV kwartał 2014
I kwartał 2015
Poznań i woj. wielkopolskie

 

 

 

 

 

Znane już są limity cenowe na IV kwartał 2014r. obowiązujące dla programu MDM na terenie  Poznania i woj wielkopolskiego.

 

 

Limity na I, II i III kwartał 2014 znajdziecie Państwo tutaj : MDM limity cenowe Poznań I, II, III kwartał 2014

Wszystkie limity i wskaźniki przeliczeniowe są publikowane i aktualizowane na stronie BGK .

 

Dla przypomnienia –  wartości średnich wskaźników przeliczeniowych ustalane są dla trzech lokalizacji:

  • Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • Pozostały obszar województwa

 

Średni wskaźnik przeliczeniowy – to średnia z ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w mieście/gminie/województwie, na terenie którego położone jest mieszkanie

 

Obwieszczenia wojewody wielkopolskiego ogłoszone w dwóch ostatnich okresach : 

 

z dnia 17 września 2014 r.

 

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 października  2014 r. do 31 marca 2015 r. w wysokości:

1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3821 zł

2. dla miasta Poznania – 5386 zł

 

z dnia 11 marca 2014 r.

 

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. w wysokości:

1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3810 zł

2. dla miasta Poznania – 5370 zł

 

 

Maksymalna cena mieszkania = 1,1 x śr. wsk. przelicz. x pow. użytkowa lokalu 

Maksymalna dopłata do wkładu własnego = 10% (15%) x pow. użytk.lokalu (max 50 m2) x śr.wsk. przelicz.

 


 

Wskaźniki przeliczeniowe, dopłata, maksymalne ceny mieszkań  IV kwartał 2014 / I kwartał 2015 r.

 

MDM limity cenowe IV kwartał 2014 I kwartał 2015

Lokalizacja

wysokość śr.wskaźnika przeliczeniowego-podstawa do określenia kwoty dofinansowania wkładu własnego

Wysokość dofinansowania wkładu własnego

maksymalna cena 1m² nabywanego mieszkania

10%

15%

dopłata do 1m2

maksymalna dopłata

dopłata do  1m2

maksymalna dopłata

IV kwartał 2014, I kwartał 2015

Poznań

5 378,00

537,80

26 890

806,70

40 335

5 915,80

gminy sąsiadujące

4 578,60

457,86

22 893

686,79

34 339,50

5 036,46

pozostały obszar województwa wielkopolskiego

3 815,50

381,55

19 077,50

572,33

28 616,25

4 197,05

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie ustawy oraz obwieszczeń wojewody wielkopolskiego (obliczenia własne).

Copyright @ Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy, Ekspertka.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.