MDM Mieszkanie dla Młodych limity Poznań i Wielkopolska

MDM limity cenowe IV kwartał 2014, I kwartał 2015

Znamy już limity cenowe na IV kwartał 2014 r. obowiązujące dla programu MDM na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego. Te same limity będą obowiązywały również w I kwartale 2015 roku. Wszystkie limity cenowe dla MDM znajdziesz na stronie BGK.

Dla przypomnienia, wartości średnich wskaźników przeliczeniowych ustala się dla trzech lokalizacji:

  1. Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
  2. Gminy sąsiadujące
  3. Pozostały obszar województwa.

Średni wskaźnik przeliczeniowy stanowi średnią z ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w mieście, gminie lub województwie, na terenie którego położone jest mieszkanie.

Poniżej znajdziesz dane z obwieszczenia wojewody wielkopolskiego ogłoszone w dwóch ostatnich okresach:

Z dnia 17 września 2014 r.

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 października  2014 r. do 31 marca 2015 r. w wysokości:
1. Dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3821 zł
2. Dla miasta Poznania – 5386 zł

Z dnia 11 marca 2014 r.

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. w wysokości:
1. Dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3810 zł
2. Dla miasta Poznania – 5370 zł

Maksymalna cena mieszkania = 1,1 x śr. wsk. przelicz. x pow. użytkowa lokalu

Maksymalna dopłata do wkładu własnego = 10% (15%) x pow. użytk.lokalu (max 50 m2) x śr.wsk. przelicz.

Wskaźniki przeliczeniowe, dopłata, maksymalne ceny mieszkań  IV kwartał 2014 oraz I kwartał 2015 r.

MDM limity cenowe IV kwartał 2014 I kwartał 2015

MDM limity cenowe IV kwartał 2014 I kwartał 2015

Źródło – opracowanie własne na podstawie ustawy oraz obwieszczeń wojewody wielkopolskiego (obliczenia własne).

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań