MELDUNEK a kredyt hipoteczny

Miało nie być meldunku, ale zamiast tego jest jedynie e-meldunek. Jak się ma obowiązek meldunkowy do kredytu hipotecznego? Termin zniesienia obowiązku meldunkowego zapowiedziano, przesunięto, a ostatecznie nic z tego nie wyszło. Obowiązek meldunkowy pozostał. Meldunek a kredyt hipoteczny w dużym skrócie.

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Źródło GOV.PL

Według stanu na 2018 rok obowiązek meldunkowy zostaje. Czy na zawsze, okaże się.

Banki po całym zamieszaniu nie wróciły do wymagań meldunkowych w treści wniosków kredytowych. Przy staraniu się o kredyt hipoteczny istotny jest adres zamieszkania, choć nieliczne banki o adres zameldowania nadal pytają.

Zamiast zniesienia obowiązku meldunkowego masz Obywatelu ułatwienie w postaci E-MELDUNKU.

Wszystko za sprawą opublikowanej dnia 11.12.2017 r. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

[Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Dz.U. 2017 poz. 2286].

Po planowanym zniesieniu obowiązku meldunkowego w 2016 roku, a następnie przesunięciu terminu na styczeń 2018 r. ostatecznie zrezygnowano z tej zmiany.

Jak być miało, czyli pierwotny artykuł

Stan na czerwiec 2014

We wniosku o kredyt hipoteczny kredytobiorca podawał między innymi:

  1. Adres zameldowania oraz datę zameldowania.
  2. Adres zamieszkania i datę zamieszkania.
  3. Na koniec adres do korespondencji.

W zależności od banku mogły być wymagane wszystkie te adresy, albo niektóre. Posiadanie adresu zameldowania było wymagane zawsze. Bez stałego meldunku bank raczej nie udzielił kredytu mieszkaniowego.

Procedury bankowe dopuszczały sytuacje, gdzie kredytobiorca wymeldowuje się, bo sprzedaje własne mieszkanie po to, by za jakiś czas zameldować się w mieszkaniu kupowanym na kredyt. Warunkiem jednak mogła być możliwość zameldowania w nowym miejscu w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia kredytu. Taki warunek bank zapisywał w umowie kredytowej.

Ten stan rzeczy wynikał z obowiązującej ustawy z dnia 10.04.1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

Art. 5. 1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

Zniesienie obowiązku meldunkowego

Na stronie  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogliśmy przeczytać:

W dniu 24 września 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm., która wejdzie w życie zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz. 1407) – 1 stycznia 2015 r. Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Od 1 stycznia 2013 obowiązujący jest (na szczęście) artykuł 62 ustawy z 2010 r o ewidencji ludności znoszący karę w postaci ograniczenia wolności, grzywny lub nagany za brak meldunku.

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672 i Nr 152, poz. 1017 i 1018) uchyla się art. 147.

Wspomniany powyżej artykuł 147 Kodeksu Wykroczeń brzmiał:

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *