MDM Mieszkanie dla Młodych limity Poznań i Wielkopolska

MDM Limity cenowe Poznań – I, II, III kwartał 2014

Wszystkie wskaźniki przeliczeniowe obowiązujące w danym kwartale i maksymalne ceny mieszkań publikuje i aktualizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W tym wpisie prezentuję limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych (MDM) dla miasta Poznań i Wielkopolski. Okres obowiązywania I, II, III kwartał 2014 roku.

W programie Mieszkanie dla Młodych podstawą dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania, jak i kwoty dofinansowania wkładu własnego są wartości średnich wskaźników przeliczeniowych. Ustalane są one dla trzech lokalizacji:

  • Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
  • Gminy sąsiadujące
  • Pozostały obszar województwa.

Gminy sąsiadujące z Poznaniem to: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.

Średni wskaźnik przeliczeniowy

To średnia z ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w mieście/gminie/województwie, na terenie którego położone jest mieszkanie.

Maksymalna cena mieszkania

1,1 x średni wskaźnik przeliczeniowy x powierzchnia użytkowa lokalu.

Maksymalna dopłata do wkładu własnego

10% (15% z min. jednym dzieckiem) x powierzchnia użytkowa lokalu (max 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy.

Wskaźniki przeliczeniowe, dopłata, maksymalne ceny mieszkań

II i III kwartał 2014 r.

Limity MDM II i III kw 2014

Pierwszy kwartał 2014 r.

Limity mdm I kw 2014

Obwieszczenia wojewody wielkopolskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Z dnia 11 marca 2014 r.

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. w wysokości:
1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3810 zł
2. dla miasta Poznania – 5370 zł

Z dnia 18 września 2013 r.

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wysokości:
1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3810 zł
2. dla miasta Poznania – 5370 zł

Z dnia 14 marca 2013 r.

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r. w wysokości:
1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania 3220 zł
2. dla miasta Poznania 4820 zł

OBWIESZENIA są publikowane co pół roku i kolejne pojawi się dopiero we wrześniu 2014. Na trzeci kwartał 2014 na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego obowiązują te same limity co w II kwartale.

 

Limity na IV kwartał 2014 znajdziesz tutaj MDM limity cenowe IV kwartał 2014 Poznań i woj.wielkopolskie

Opracowanie własne na podstawie ustawy oraz obwieszczeń wojewody wielkopolskiego (obliczenia własne).

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań