Polisa na życie do kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego może stanowić zarówno obligatoryjne zabezpieczenie, jak i produkt dodatkowy w ramach oferty cenowej banku. Z jednej strony polisa na życie zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek, gdyby zabrakło kredytobiorcy. Z drugiej strony jest to dodatkowy koszt. Potrzeby w zakresie posiadania polisy na życie zmieniają się wraz z sytuacją gospodarstwa domowego i w zależności od wielkości zadłużenia. Osobiście jestem zwolennikiem posiadania ubezpieczenia na życie w okresie spłaty kredytu hipotecznego, ale decyzja czy to będzie polisa bankowa, czy własna należy do kredytobiorcy. Na jakich zasadach banki dołączają do kredytu hipotecznego ubezpieczenie na życie i kiedy jest ono obowiązkowe dowiesz się z tego wpisu.

Ubezpieczenie na życie jako element oferty cenowej

Bank może w ramach sprzedaży łączonej zaoferować kredyt hipoteczny w pakiecie z polisą na życie. Kredytobiorca ma wybór, czy korzysta z oferty standardowej, bez dodatkowych produktów, czy też wybiera ofertę promocyjną. W ramach promocyjnej oferty cenowej kredytu hipotecznego bank może wymagać ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania lub na określony czas. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie, które jest dobrowolne i stanowi element oferty cenowej, nie wymaga dostarczania w to miejsce innego ubezpieczenia. Może jednak wiązać się z konsekwencjami w postaci zwyżki oprocentowania.


Po okresie wymaganym ofertą cenową, jeśli chcesz zrezygnować z polisy na życie zgłoś rezygnację w banku. Polisa na życie nie zamknie się automatycznie, pomimo, że nie będzie już wpływała na cenę kredytu.


 

Jak promocja w pakiecie z polisą na życie (UnŻ) wygląda w wybranych bankach?

Ubezpieczenie na życie w ING Banku Śląskim SA

 1. Ubezpieczonym jest jeden kredytobiorca. W przypadku chęci ubezpieczenia dwóch kredytobiorców składka będzie podwójna i każdy ubezpieczony jest na pełną kwotę zadłużenia.
 2. Oferta cenowa wymaga utrzymywania polisy na życie przez 3 lata.
 3. Wcześniejsza rezygnacja powoduje wzrost oprocentowania o 0,40 p.p.
 4. Dostępny jest wariant podstawowy i rozszerzony. Wybór wariantu nie zmienia ceny kredytu.
 5. Wariant podstawowy dostępny jest dla kredytobiorców do 50 lat (na moment wniosku) i dla kredytu do kwoty 700.000 zł. Wariant podstawowy obejmuje ochronę na wypadek śmierci.
 6. Koszt wariantu podstawowego (ryzyko śmierci) wynosi 0,035% miesięcznie od zadłużenia. Składka malejąca, przeliczana co miesiąc.
 7. Wariant rozszerzony to koszt 0,055% miesięcznie (do 50 lat na moment wniosku i do kwoty 1,5 mln) lub 0,12% miesięcznie (powyżej 50 lat na moment wniosku i do kwoty 1 mln). Wariant rozszerzony wiąże się z ankietą medyczną. Jest jeszcze wariant „Prosta ochrona” w przypadku, gdy jedna z odpowiedzi w ankiecie medycznej była na „tak”.

Pełna informacja na stronie banku wraz z dokumentami:

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w ING.

Ubezpieczenie na życie w Santander Bank Polska SA

 1. Ubezpieczony jest jeden kredytobiorca na sumę całego zadłużenia. Ubezpieczenie dwóch kredytobiorców wiąże się z podwójną składką i dla każdego suma ubezpieczenia = 100% zadłużenia.
 2. Dla utrzymania marży polisa na życie wymagana jest przez 5 lat.
 3. Ubezpieczenie obejmuje podstawową ochronę w zakresie ryzyka śmierci.
 4. Skorzystanie z polisy na życie powoduje obniżenie prowizji za udzielenie do 0%. Z kolei wcześniejsza rezygnacja z ubezpieczenia powoduje zwyżkę oprocentowania o 0,20 p.p.
 5. Składka jest niezależna od wieku kredytobiorcy i wynosi 0,035% od zadłużenia. Przeliczana co miesiąc.

Pełna informacja na stronie banku:

Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka w Santander Bank Polska

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego mBank SA

 1. W przypadku dwóch kredytobiorców ubezpieczenie na życie obejmuje obu kredytobiorców proporcjonalnie do dochodów. Sumę ubezpieczenia i składkę dzielimy na kredytobiorców.
 2. Polisa na życie wymagana jest przez 5 lat.
 3. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie, zdrowie i ryzyko utraty dochodu, a zakres różni się dla kredytobiorców w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego i parametrów kredytu.
 4. Wcześniejsza rezygnacja z ubezpieczenia spowoduje wzrost oprocentowania o 2,00 p.p.
 5. Składka wynosi 0,045% od zadłużenia miesięcznie. Przeliczana co miesiąc.

Informacje i dokumenty na stronie banku:

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w mBanku

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w PKO BP

 1. W zależności od obowiązującej promocji polisa na życie może powodować obniżenie prowizji za udzielenie.
 2. Ubezpieczenie na życie obejmuje cały okres kredytowania.
 3. Kredytobiorcy sami decydują, czy w przypadku dwóch kredytobiorców ubezpieczona ma być jedna osoba, czy dwie osoby z SU po 50%.
 4. Za pierwszy rok ubezpieczenia bank pobiera składkę z góry w wysokości 0,33276% kwoty kredytu. Od drugiego roku kredytowania składka będzie naliczana miesięcznie w wysokości 0,02773% zadłużenia. Suma ubezpieczenia i składka przeliczane raz w roku.
 5. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie standardowo wiąże się ze zwyżką oprocentowania o 0,10 p.p.
 6. Polisą na życie można objąć maksymalnie 2 kredytobiorców.

Informacja i dokumenty na stronie banku:

Informacja o ubezpieczeniu na życie w PKO BP.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w PEKAO SA

 1. Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia min. 100% kwoty kredytu (stała suma ubezpieczenia) obniża marżę w kredycie o 0,08 p.p.
 2. Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia min. 25% kwoty kredytu (stała suma ubezpieczenia) obniża marżę w kredycie o 0,02 p.p.
 3. Dla utrzymania warunków cenowych konieczna jest kontynuacja ubezpieczenia przez okres 5 lat.
 4. Wariant z malejącą sumą ubezpieczenia nie wpływa na warunki cenowe kredytu hipotecznego.
 5. Ubezpieczenie obejmuje śmierć kredytobiorcy i niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 6. Składka wynosi 0,036% miesięcznie od sumy ubezpieczenia (25% lub 100% kwoty kredytu z umowy).
 7. Polisa na życie może objąć nawet 8 kredytobiorców, a łączna suma ubezpieczenia nie może przekroczyć 100% kwoty udzielonego kredytu lub 100% kwoty zadłużenia.

Informacje i dokumenty na stronie banku:

Ubezpieczenie na życie przy kredycie mieszkaniowym PEKAO SA

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w ALIOR BANK

 1. Polisa na życie z oferty banku obniża prowizję za udzielenie oraz oprocentowanie kredytu.
 2. W wariancie standardowym koszt ubezpieczenia to 5% kwoty kredytu z góry za 5 lat. Rezygnacja z polisy na życie w okresie pierwszych 5 latach oznacza wzrost oprocentowania do poziomu oferty standardowej.
 3. W ofercie Własne M w Wielkim Mieście koszt ubezpieczenia to 2,85% kwoty kredytu z góry za 5 lat. Rezygnacja z polisy na życie w okresie 5 lat oznacza wzrost oprocentowania o 1,00 p.p.
 4. Kontynuacja po 5 latach oznacza składkę na poziomie 0,08% miesięcznie (wiek 18-60 lat), 0,19% miesięcznie (wiek 61-70 lat) lub 0,37% miesięcznie (wiek 71-89 lat).
 5. W przypadku dwóch kredytobiorców można podzielić składkę i sumę ubezpieczenia po 50%.
 6. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zgonu, ciężkiej choroby oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Informacje o ubezpieczeniu na życie na stronie banku:

Warunki ubezpieczenia na życie w Alior Bank

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska SA

Aktualnie oferta kredytu hipotecznego BNP Paribas Bank Polska SA praktycznie nie funkcjonuje. Kredyt hipoteczny dostępny jest dla klientów banku posiadających dowolny produkt od minimum 3 miesięcy. Klient zewnętrzny może skorzystać z oferty banku w ramach „zielonej hipoteki”.

 1. Bank oferuje dwa warianty ubezpieczenia. Dla utrzymania warunków cenowych wymagane jest posiadanie polisy przez minimum 3 lat.
 2. Pakiet 1H obejmuje zgon, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy oraz utratę pracy/poważne zachorowania zależnie od źródła dochodu. Składka 0,0725% miesięcznie. Rezygnacja w okresie 3 lat podwyższa oprocentowanie o 0,60 p.p.
 3. Pakiet 2H obejmuje tylko ryzyko zgonu. Składka 0,04% miesięcznie. Rezygnacja w okresie 3 lat podwyższa oprocentowanie o 0,40 p.p.
 4. Suma ubezpieczenia i składka przeliczane raz w roku.

Informacja o ubezpieczeniu i dokumenty na stronie banku:

Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy w BNP Paribas

Obligatoryjne ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym

W niektórych bankach lub dla niektórych kredytobiorców ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym może być obligatoryjne. Jeśli bank wymaga polisy na życie jako obowiązkowego zabezpieczenia kredytu to możesz zarówno skorzystać z oferty banku jak i dostarczyć własne ubezpieczenie.

Santander Bank Polska SA

Polisa na życie będzie obligatoryjna (własna lub bankowa), gdy w okresie spłaty kredytu kredytobiorca przekracza 70 lat. Aktualnie cena polisy bankowej jest taka sama również dla starszych kredytobiorców.

PEKAO SA – obligatoryjne ubezpieczenie na życie

Jeśli ubezpieczenie na życie jest obligatoryjne bank wymaga sumy ubezpieczenia na minimum 25% kredytu. PEKAO SA jest też jedynym bankiem, który akceptuje polisy z zakładu pracy. Zamiast cesji z polisy bank wymaga wpisania PEKAO S.A. jako uposażonego. Ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe, gdy:

 1. Jest jeden kredytobiorca.
 2. Tylko jeden kredytobiorca osiąga dochód.
 3. Jeden z kredytobiorców osiąga 80% dochodów branych do zdolności kredytowej.
 4. Suma wieku najstarszego kredytobiorcy i okresu kredytowania przekroczy 65 lat.

Alior Bank – kiedy polisa na życie jest konieczna?

Polisa na życie będzie obligatoryjna w sytuacji:

 1. Dochód jednego z kredytobiorców przekracza 80%.
 2. Dochód jednego kredytobiorcy przekracza 50% w połączeniu z niebezpiecznym zawodem.
 3. Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny.

BNP Paribas Bank Polska SA – kiedy polisa jest wymagana?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w BNP Paribas Bank Polska SA będzie obowiązkowe, gdy do zdolności kredytowej przyjęto dochody tylko jednego Kredytobiorcy i jednocześnie okres kredytowania jest dłuższy niż 10 lat oraz LTV wyższe niż 65% (kredyt do wartości nieruchomości).

Bank Millennium i polisa na życie

Bank Millennium SA wymaga ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania. Suma ubezpieczenia jest proporcjonalna do dochodu i bank określa ją w decyzji kredytowej. Może się więc zdarzyć, że ubezpieczony będzie jeden kredytobiorca lub oboje. Bank akceptuje ubezpieczenie zewnętrzne. Niezależnie czy skorzystasz z polisy bankowej czy dostarczysz własne ubezpieczenie z cesją na bank nie ma to wpływu na cenę kredytu hipotecznego.

 1. Składka ubezpieczenia na życie w polisie z oferty banku wynosi 0,03% miesięcznie od zadłużenia.
 2. W przypadku dwóch ubezpieczonych składkę i sumę ubezpieczenia dzielimy proporcjonalnie do zarobków.
 3. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko śmierci i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 4. Suma ubezpieczenia i składka ustalane raz w roku, w tym samym dniu dla wszystkich kredytobiorców (pierwszego czerwca).
 5. Składka ubezpieczenia pobierana jest 1-go każdego miesiąca niezależnie od tego, w jakim dniu płacisz ratę.
 6. W trakcie trwania kredytu można zamienić ubezpieczenie własne na bankowe i odwrotnie. Zawsze na kwotę zadłużenia z proporcją ustaloną w umowie kredytowej (gdy jest więcej ubezpieczonych).

Informacja i materiały na stronie banku:

Polisa na życie do kredytu hipotecznego w Millennium Bank SA

Polisa na życie bankowa czy indywidualna?

Polis na życie można mieć kilka i z każdej nastąpi wypłata odszkodowania. Różny zakres ubezpieczenia w różnych polisach na życie może się wzajemnie uzupełniać i każda z polis może mieć inny cel.

Polisa bankowa

 1. Najczęściej obejmuje wyłącznie ryzyko śmierci.
 2. Suma ubezpieczenia w większości jest na kwotę zadłużenia.
 3. W większości sytuacji nie wymaga wypełnienia ankiety medycznej, ale są wyjątki w tym zakresie.
 4. Środki z ubezpieczenia trafiają do banku i to bank rozlicza kredyt, a resztę przekazuje spadkobiercom lub uposażonym zastępczym. Spadkobiercy dziedziczą nieruchomość bez konieczności spłaty zadłużenia.
 5. Składka i suma ubezpieczenia najczęściej są malejące.
 6. Ubezpieczenie wygasa z chwilą spłaty kredytu.
 7. Składka w większości jest taka sama dla wszystkich kredytobiorców niezależnie od wieku, choć są w tym względzie wyjątki.

Polisa indywidualna

 1. Zakres ubezpieczenia może objąć zarówno ryzyko śmierci jak i zdrowie ubezpieczonego. Można włączyć poważne zachorowania, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu itd.
 2. Sumę ubezpieczenia można ustalić na dowolnym poziomie niezależnie od kwoty zaciąganego kredytu.
 3. Środki z polisy trafiają do rąk uposażonego lub spadkobierców. To oni decydują czy spłacają kredyt, czy przeznaczają środki na inne cele.
 4. Suma ubezpieczenia i składka najczęściej są stałe o ile, nie zostaną zmienione w uzgodnieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym.
 5. W przypadku zmiany banku lub spłaty kredytu polisa zostaje.
 6. Im młodszy ubezpieczony w chwili zawierania ubezpieczenia tym niższa składka.
 7. Przystąpienie do ubezpieczenia wiąże się z wypełnieniem ankiety medycznej. W niektórych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe badania.

Testament i polisa na życie

W przypadku małżonków bez dzieci lub osób niespokrewnionych nabywających wspólnie nieruchomość i wspólnie zaciągających kredyt hipoteczny dochodzi kwestia spadkobierców ustawowych. Chcąc po sobie dziedziczyć można sporządzić testament z przywołaniem siebie nawzajem do spadku. Indywidualna polisa na życie i uposażenie siebie nawzajem może z kolei zapewnić środki finansowe na zapłatę zachowku, jeśli spadkobierca ustawowy o taki wystąpi.

Również w sytuacji posiadania małoletnich dzieci testament i przywołanie siebie nawzajem do spadku jest dobrym rozwiązaniem. Daje to w razie sytuacji losowej możliwość rozporządzania nieruchomością np. jej sprzedaży, bez konieczności uzyskania zgody sądu.

Polisa na życie do kredytu hipotecznego – podsumowanie

Zaciągając kredyt hipoteczny, zwłaszcza na wyższe kwoty, należy rozważyć różne scenariusze. Również ten jak poradzi sobie współkredytobiorca lub najbliżsi w sytuacji, gdy zabraknie kredytobiorcy oraz jego dochodu. Gdy zdolność kredytowa opiera się na dwóch dochodach i nagle jednego dochodu zabraknie to obsługa kredytu hipotecznego jest tylko jednym z problemów. Polisa na życie podobnie jak ubezpieczenie nieruchomości nie zabezpiecza przed zdarzeniami, ale pomaga uporać się ze skutkami tych zdarzeń. To sporadyczne sytuacje, ale każdy ekspert czy pośrednik kredytowy zetknął się w swojej pracy z co najmniej jedną sytuacją śmierci kredytobiorcy. Raz na kilkaset umów kredytowych polisa na życie okazuje się być zabezpieczeniem, które niestety się przydaje.

 

Bożena Myszczyszyn, Pośrednictwo kredytu hipotecznego Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *