Zapłata zachowku z pożyczki hipotecznej

Zapłata zachowku z kredytu

Kolejny temat i kolejny kredytobiorca z polecenia, który zwrócił się do mnie jako doradcy kredytowego z prośbą o pomoc. Transakcja dotyczyła kredytowania zapłaty ZACHOWKU. W związku z tym, iż jeden ze spadkobierców ustawowych (dziecko z pierwszego małżeństwa) nie został ujęty w testamencie, wystąpił o zachowek. Tego typu cel wykracza poza cele finansowane kredytem mieszkaniowym. Najtańszą formą uzyskania finansowania była pożyczka hipoteczna. Dodatkowo z uwagi na brak zdolności kredytowej wystąpiła konieczność dołączenia do kredytu współkredytobiorcy.

Kredyt na zachowek

Sytuacja mojego Klienta była już “gardłowa”. W przypadku braku dokonania zapłaty zachowku ze środków uzyskanych z kredytu bankowego klientowi groziła bowiem egzekucja komornicza. Kredytobiorca odziedziczył tylko 1/2 prawa własności nieruchomości, stąd zapewne egzekucja z nieruchomości byłaby utrudniona. Trudniej byłoby znaleźć nabywcę na zakup udziału w nieruchomości. Jednakże egzekucja mogłaby odbywać się również poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę. To z kolei mogłoby zamknąć drogę do jakiegokolwiek kredytu w przyszłości. Gdyby doszło rzeczywiście do egzekucji z nieruchomości to dodatkowo powstałaby bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ dom stanowił funkcjonalnie całość i był zamieszkiwany przez mojego klienta (spadkobiercę testamentowego) wraz z rodziną.

Klient uzyskał konieczne finansowanie w ramach pożyczki hipotecznej pod zabezpieczenie całego domu. Mama kredytobiorcy wystąpiła w podwójnej roli. Z jednej strony jako dłużnik rzeczowy zgodziła się na wpis hipoteki na całym domu, również na swojej “połówce”. Z drugiej strony i tak musiała przystąpić do kredytu, by wspomóc Syna zdolnością kredytową.

W sprawie istotne były jeszcze inne kwestie wynikające z braku należytego zabezpieczenia się od strony prawnej w przeszłości. To już jednak temat dla prawnika i nie na ten wpis.

Przypomnę o kilku podstawowych kwestiach wiążących się ze spadkobraniem.

Spadkobierca, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadku i darowizn powinien pamiętać o:

  • Obowiązku  złożenia do Urzędu Skarbowego formularza  SD-Z2.
  • Na powyższą czynność ma termin 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.
  • Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, w tym wypłaty z tytułu zachowku (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
  • Wskazany jest kontakt z własnym Urzędem Skarbowym celem prawidłowego i terminowego złożenia deklaracji.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań