Zapłata zachowku z kredytu

30 sierpnia, 2012

zapłata zachowku z kredytu

Zapłata ZACHOWKU z kredytu

Pożyczka hipoteczna

 

Temat przeprowadzony w sierpniu 2012r.

 

Transakcja dotyczyła kredytowania zapłaty ZACHOWKU. W związku z tym, iż jeden ze spadkobierców nie został ujęty w testamencie,  wystąpił o zachowek. Tego typu cel wykracza poza cele finansowane kredytem mieszkaniowym, w związku z czym najtańszą formą uzyskania kredytu była pożyczka hipoteczna. Dodatkowo z uwagi na brak zdolności kredytowej wystąpiła konieczność dołączenia współkredytobiorcy.

 

W przypadku braku dokonania zapłaty ZACHOWKU ze środków uzyskanych z kredytu bankowego spadkobiercy groziłaby egzekucja komornicza. Kredytobiorca odziedziczył tylko 1/2 prawa własności nieruchomości, stąd zapewne egzekucja z nieruchomości byłaby utrudniona. Trudniej byłoby znaleźć nabywcę na zakup udziału w nieruchomości, jednakże egzekucja mogłaby odbywać się również poprzez zajęcie wynagrodzenia spadkobiercy. To z kolei mogłoby zamknąć drogę do jakiegokolwiek kredytu w przyszłości. Gdyby doszło rzeczywiście do egzekucji z nieruchomości to dodatkowo powstałaby bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ dom stanowił funkcjonalnie całość i był zamieszkiwany przez spadkobiercę wraz z rodziną.

 

 W sprawie istotne były jeszcze inne kwestie i brak należytego zabezpieczenia się od strony prawnej w przeszłości, ale to już nie jest temat na wpis.

Spadkobierca, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadku i darowizn powinien pamiętać o:

  • obowiązku  złożenia do Urzędu Skarbowego formularza  SD-Z2
  • na powyższą czynność ma termin 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego
  • podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, w tym wypłaty z tytułu zachowku (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego
  • wskazany jest kontakt z własnym Urzędem Skarbowym celem prawidłowego i terminowego złożenia deklaracji

 

Zapraszam również Ciebie do współpracy

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy, Ekspertka.pl

 

 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: