Kredyt mieszkaniowy do 80 lat. Opis sprawy.

Kredyt mieszkaniowy do 80 roku życia

Czy można mieć kredyt hipoteczny na emeryturze? Oczywiście, że tak, ale Twój wiek będzie ograniczeniem. Najczęściej banki kredytują do ukończenia 70 roku życia przez najstarszego kredytobiorcę, którego dochód jest potrzebny. Czasy, gdy można było uzyskać okres kredytowania według wieku najmłodszego z kredytobiorców mamy już za sobą. A jeśli potrzebujesz dłuższego terminu ze strony banku? Czy możliwy jest kredyt mieszkaniowy ze spłatą ustaloną do aż ukończenia 80 roku życia?

Okres kredytowania ze spłatą po ukończeniu 75 roku życia.

Kredyt mieszkaniowy do 80 roku życia.

Praktycznie wszystkie banki okres kredytowania ustalają według wieku najstarszego Kredytobiorcy. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy dochód najstarszej osoby nie jest brany do liczenia zdolności kredytowej. Ewentualnie w grę wchodzi bank, dopuszczający maksymalny udział procentowy dochodu najstarszego kredytobiorcy bez konieczności dostosowywania okresu kredytowania do jego wieku (np. do 20 %).

Zgłosił się do mnie klient, który miał już kredyt ze spłatą ustaloną obecnie do 75 roku życia, ale chciał ten okres wydłużyć. Zwrócił się o pomoc do doradcy kredytowego, gdyż szukał kredytu z dłuższym okresem spłaty w związku z przejściem na emeryturę i obniżeniem dochodów.

Podejście banków odnośnie maksymalnego okresu kredytowania w zależności od wieku kredytobiorcy jest zróżnicowane.

Możesz spotkać się z sytuacjami:

  • Kredytowanie do ukończenia 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Najczęściej spotkasz się z taką właśnie ofertą. Im bardziej okres kredytowania nachodzi na wiek emerytalny tym mniejszy dochód bank uwzględni.
  • Kredytowanie do ukończenia 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Takich ofert jest już znacznie mniej.
  • Najtrudniej o kredyt mieszkaniowy do 80 roku życia.
  • Jest też możliwość kredytowania na określonych zasadach nawet po ukończeniu 80 roku życia. Może się to wiązać z koniecznością przedłożenia indywidualnej polisy na życie z sumą ubezpieczenia odpowiadającą kwocie kredytu lub ze skorzystaniem z bankowego ubezpieczenia na życie. Jeśli nie masz gotowej polisy na życie to wykupienie jej w wieku np. 60 lat będzie bardzo drogie.

Decyzje o przyznaniu takiego kredytu banki zawsze rozpatrują indywidualnie.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań