Zmiana pracodawcy i kredyt

25 lipca, 2012
zmiana pracodawcy a kredyt

Zmiana pracodawcy i opóźnienia w BIK powyżej 30 dni.

Kredyt Rodzina na Swoim dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

Temat przeprowadzony w lipcu 2012r.

 

Transakcja dotyczyła finansowania zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w ramach programu Rodzina na Swoim dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W takim przypadku nie ma ograniczenia w zakresie wieku kredytobiorcy, a maksymalna powierzchnia nabywanego lokalu to 75 m2.  Kryterium wyboru oferty stanowił nie tylko fakt uczestniczenia danego banku w finansowaniu inwestycji w ramach RnS z dopłatami BGK, ale dodatkowe ograniczenia występujące przy transakcji (zmiana pracodawcy, opóźnienie w spłacie raty).

 

 

Ograniczenia i elementy ryzyka transakcji

 • zmiana pracodawcy i umowa na czas określony na rok, trwająca od 3 miesięcy
 • opóźnienia widoczne w BIK powyżej 30 dni
 • jeden Kredytobiorca

 

Fakt nałożenia się na siebie więcej niż jednego czynnika podnoszącego ryzyko transakcji wpływa bardzo często na decyzję odmowną. Ryzyko jest nawet, gdy Kredytobiorca spełnia nałożone kryteria. Stąd trzeba znaleźć bank, który zaakceptuje wszystkie elementy ryzyka.

 

 

Opóźnienia w BIK

 • najczęściej nie mogą przekroczyć 30 dni
 • pojedyncze Banki mogą zaakceptować opóźnienia w granicach 31-90 dni, może się to wiązać z określeniem dodatkowo maksymalnej kwoty takich opóźnień (50-200zł) lub np. podwyższeniem marży
 • można się spodziewać, że bank każdą taką sytuację będzie rozpatrywał INDYWIDUALNIE
 • w przypadku opóźnień należy je UZASADNIĆ
 • historia kredytowa w BIK może być weryfikowana za okres 12-36 miesięcy
 • niekoniecznie bank, który ma najbardziej liberalne podejście do opóźnień równocześnie ma również łagodne wymagania w zakresie czasu trwania umów o pracę
 • jeśli kredytobiorca nie jest pewny, co pokaże BIK to warto zamówić  raport na stronie BIK i w zależności od zawartości raportu dla kredytów zamkniętych z opóźnieniami, o ile są ku temu przesłanki,  złożyć w banku kredytującym oświadczenie dot. sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych

 

 

Umowa o pracę na czas określony

 

Wymagania banków różnią się w tym zakresie, przykładowo:

 • łączny staż pracy minimum 6 miesięcy, umowa z obecnym pracodawcą minimum 3 miesiące, okres wygaśnięcia umowy minimum 6 miesięcy do przodu
 • minimalny staż 18 miesięcy, umowa z obecnym pracodawcą od minimum 6 miesięcy, do przodu 6 miesięcy
 • umowa z obecnym pracodawcą od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcia dłuższym niż 12 m-cy od daty złożenia wniosku
 • minimum 3 m-ce u obecnego pracodawcy, umowa na 5 lat, do końca umowy min 24 m-ce
 • minimum 6 m-cy u aktualnego pracodawcy, a do końca umowy 10 m-cy pod warunkiem, że współmałżonek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a dochody z umowy na czas określony nie stanowią więcej niż 30% dochodów netto gospodarstwa domowego

 

Bank może zastosować odstępstwo od standardowych procedur. W sytuacji braku minimalnego okresu zatrudnienia w związku ze zmianą pracodawcy może podjąć decyzję pozytywną. Zawsze to jednak podlega indywidualnej ocenie.

 

 

Zapraszam również Ciebie do współpracy

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy, Ekspertka.pl

 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: