Zmiana pracodawcy i kredyt. Opis sprawy.

Zmiana pracodawcy i kredyt

Zmiana pracodawcy i opóźnienia w BIK powyżej 30 dni to kolejny temat, z którym przyszło mi się zmierzyć. Był to dodatkowo kredyt Rodzina na Swoim dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W lipcu 2012 roku zwróciła się do mnie Klientka z prośbą o pomoc w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego. Opis sprawy.

Rodzina na swoim

Transakcja dotyczyła finansowania zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w ramach programu Rodzina na Swoim dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W takim przypadku ograniczenie w zakresie wieku kredytobiorcy klientki nie dotyczyło, a maksymalna powierzchnia nabywanego lokalu wynosiła 75 m2.

Pod uwagę były brane tylko banki uczestniczące w finansowaniu inwestycji w ramach RnS z dopłatami BGK. ale musiałam uwzględnić dodatkowe ograniczenia.

Zmiana pracodawcy i BIK

Ograniczenia i elementy ryzyka z jakimi musiałam się zmierzyć jako doradca kredytowy:

 • Zmiana pracodawcy i umowa na czas określony na rok, trwająca dopiero od 3 miesięcy.
 • Opóźnienia widoczne w BIK powyżej 30 dni.
 • Jeden Kredytobiorca.

Fakt nałożenia się na siebie więcej niż jednego czynnika podnoszącego ryzyko transakcji wpływa bardzo często na decyzję odmowną. Ryzyko odmowy uzyskania kredytu jest nawet, gdy kredytobiorca spełnia wszystkie wymogi.

Szukałam banku, który zaakceptuje wszystkie elementy ryzyka.

Opóźnienia w BIK

 • Najczęściej nie mogą przekroczyć 30 dni.
 • Pojedyncze Banki mogą zaakceptować opóźnienia w granicach 31-90 dni. Może się to wiązać z określeniem dodatkowo maksymalnej kwoty takich opóźnień (50-200zł) lub np. podwyższeniem marży.
 • Można się spodziewać, że bank każdą taką sytuację będzie rozpatrywał INDYWIDUALNIE.
 • W przypadku opóźnień należy je UZASADNIĆ.
 • Historia kredytowa w BIK może być weryfikowana za okres 12-36 miesięcy.
 • Niekoniecznie bank, który ma najbardziej liberalne podejście do opóźnień równocześnie ma również łagodne wymagania w zakresie czasu trwania umów o pracę.
 • Jeśli kredytobiorca nie jest pewny, co pokaże BIK to warto zamówić  raport na stronie BIK i w zależności od zawartości raportu dla kredytów zamkniętych z opóźnieniami, o ile są ku temu przesłanki,  złożyć w banku kredytującym oświadczenie dot. sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych

Umowa o pracę na czas określony

Wymagania banków różnią się w tym zakresie:

 • Łączny staż pracy minimum 6 miesięcy, umowa z obecnym pracodawcą minimum 3 miesiące, okres wygaśnięcia umowy minimum 6 miesięcy do przodu.
 • Minimalny staż 18 miesięcy, umowa z obecnym pracodawcą od minimum 6 miesięcy, do przodu 6 miesięcy.
 • Umowa z obecnym pracodawcą od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcia dłuższym niż 12 m-cy od daty złożenia wniosku.
 • Minimum 3 m-ce u obecnego pracodawcy, umowa na 5 lat, do końca umowy min 24 m-ce.
 • Minimum 6 m-cy u aktualnego pracodawcy, a do końca umowy 10 m-cy pod warunkiem, że współmałżonek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a dochody z umowy na czas określony nie stanowią więcej niż 30% dochodów netto gospodarstwa domowego.

Bank może zastosować odstępstwo od standardowych procedur. To znaczy, że w sytuacji braku minimalnego okresu zatrudnienia w związku ze zmianą pracodawcy może wydać decyzję pozytywną. Zawsze to jednak podlega indywidualnej ocenie.

Finał

Transakcja zakończyła się pozytywnie, ale pamiętaj, że banki zmieniają zasady zarówno w zakresie akceptacji dochodów, jak i podejście do opóźnień. Fakt uzyskania pozytywnej decyzji dla jednego klienta wcale nie gwarantuje powtórzenia sukcesu przy innym kliencie i być może w Twojej sytuacji trzeba znaleźć inne rozwiązanie.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań