Wykup mieszkania od Miasta z bonifikatą

20 sierpnia, 2012

wykup mieszkania od miasta z bonifikatą

 

Wykup mieszkania od Miasta z bonifikatą

Kredyt w relacji Matka – Syn

 

Transakcja przeprowadzona w sierpniu 2012r.

 

Matka Kredytobiorcy otrzymała możliwość wykupu mieszkania od Urzędu Miasta z bonifikatą, ale to nie Ona była kredytobiorcą, o czym poniżej.

 

Obecnie na rynku można znaleźć rozwiązanie umożliwiające finansowanie wszystkich celów mieszkaniowych na rzecz osoby spokrewnionej z kredytobiorcą w pierwszej linii (rodzice, dzieci) bez konieczności przystępowania do kredytu osoby nabywającej nieruchomość. Ma to znaczenie z uwagi bądź to na wiek, bądź to na dochody przyszłego właściciela kredytowanej nieruchomości.

 

W tym konkretnym przypadku najlepszym rozwiązaniem było zaciągnięcie kredytu przez Syna na nieruchomość Matki. Tym samym nie było konieczności skracania okresu kredytowania według wieku najstarszego kredytobiorcy.

 

Ograniczenia

 

Ograniczeniem przy wykupie mieszkania może być wpis hipoteki dokonywany przez Urząd Miasta na zabezpieczenie zwrotu bonifikaty w sytuacji, gdy właściciel straci do niej prawo. Skutkuje to tym, że biorąc kredyt pod zabezpieczenie tej wykupywanej nieruchomości trzeba znaleźć bank, który zgodzi się na wpis hipoteki na II miejscu. Jest to możliwe, aczkolwiek wybór banków jest w takich przypadkach ograniczony.

 

 

Kiedy następuje zapłata za nieruchomość?

 

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu ma być ta sama nieruchomość, która podlega wykupowi podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków wyglądają analogicznie do transakcji na rynku pierwotnym. Najpierw następuje uruchomienie środków a potem dopiero przeniesienie własności.

 

Proces, kolejność przy wykupie mieszkania od Miasta

 

  • Kredytobiorca otrzymuje warunki wykupu, czyli kwotę wykupu, termin i rachunek do zapłaty
  • złożenie wniosku kredytowego i uzyskanie pozytywnej decyzji
  • podpisanie umowy kredytowej
  • uruchomienie środków
  • zawarcie z Urzędem Miasta lub Gminy aktu notarialnego przeniesienia własności
  • ustanowienie zabezpieczeń tj. złożenie wniosku do sądu o wpis hipoteki (na II miejscu) na rzecz banku kredytującego

 

Podobnie wyglądają transakcje przy nieruchomościach nabywanych z przetargu.

 

Istotnym elementem jest czas.

 

 

W tej konkretnej sytuacji Kredytobiorca mógł zaproponować inną nieruchomość na zabezpieczenie kredytu, dzięki czemu bank miał od razu zabezpieczenie hipoteczne z wpisem na pierwszym miejscu, a transakcja została sfinalizowana sprawnie i szybko.

 


Zapraszam również Ciebie do współpracy

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy, Ekspertka.pl

 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: