Wykup mieszkania od Miasta z bonifikatą

Sierpień 20, 2012

wykup mieszkania od miastaWykup mieszkania od Miasta z bonifikatą. Kredyt w relacji Matka – Syn.

 

Matka Kredytobiorcy otrzymała możliwość wykupu mieszkania od Urzędu Miasta z bonifikatą.

 

Obecnie na rynku można znaleźć rozwiązanie umożliwiające finansowanie wszystkich celów mieszkaniowych na rzecz osoby spokrewnionej z Klientem w pierwszej linii (rodzice, dzieci) bez konieczności przystępowania do kredytu osoby nabywającej nieruchomość. Ma to znaczenie z uwagi bądź to na wiek, bądź to na dochody przyszłego właściciela kredytowanej nieruchomości.

 

W tym konkretnym przypadku najlepszym rozwiązaniem było zaciągnięcie kredytu przez Syna na nieruchomość Matki, tym samym nie było konieczności skracania okresu kredytowania według wieku najstarszego kredytobiorcy.

Ograniczeniem przy wykupie mieszkania może być wpis hipoteki dokonywany przez Urząd Miasta na zabezpieczenie zwrotu bonifikaty w sytuacji, gdy właściciel straci do niej prawo. Skutkuje to tym, że biorąc kredyt pod zabezpieczenie tej wykupywanej nieruchomości trzeba znaleźć bank, który zgodzi się na wpis hipoteki na II miejscu. Jest to możliwe, aczkolwiek wybór banków jest w takich przypadkach ograniczony.

 

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu ma być ta sama nieruchomość, która podlega wykupowi podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków wyglądają  analogicznie do transakcji na rynku pierwotnym (najpierw następuje uruchomienie środków a potem dopiero przeniesienie własności) – to znaczy:

  • Kredytobiorca otrzymuje warunki wykupu (kwota, termin, rachunek do zapłaty)
  • złożenie wniosku kredytowego i uzyskanie pozytywnej decyzji
  • podpisanie umowy kredytowej
  • uruchomienie środków
  • zawarcie z Urzędem Miasta/Gminą aktu notarialnego przeniesienia własności
  • ustanowienie zabezpieczeń tj. złożenie wniosku do sądu o wpis hipoteki (na II miejscu) na rzecz banku kredytującego

 

Podobnie wyglądają transakcje przy nieruchomościach nabywanych z przetargu. Istotnym elementem jest czas.

 

W tej konkretnej sytuacji Kredytobiorca mógł zaproponować inną nieruchomość na zabezpieczenie kredytu, dzięki czemu bank miał od razu zabezpieczenie hipoteczne z wpisem na pierwszym miejscu, a transakcja została sfinalizowana sprawnie i szybko.

 

Sierpień 2012r.

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: