Wykup mieszkania od miasta z bonifikatą. Opis sprawy.

Wykup mieszkania od Miasta z bonifikatą

W drugiej połowie 2012 roku zgłosili się do mnie Klienci znający mnie jeszcze z czasów pracy bankowej. Jako bankowy doradca hipoteczny zostałam Klientom polecona i pierwszy kredyt uzyskali z moim udziałem bezpośrednio w banku. Po transakcji, którą opisuję w tym wpisie jeszcze raz miałam przyjemność współpracować z Klientami, już przy większym temacie.

Kredyt w relacji Matka – Syn

Celem kredytu mieszkaniowego miał być wykup mieszkania. Mama jednego z kredytobiorców otrzymała możliwość wykupu mieszkania od Urzędu Miasta Poznania z bonifikatą, ale to nie Ona była kredytobiorcą, o czym poniżej.

Od strony kredytowej na rynku można znaleźć rozwiązanie umożliwiające finansowanie wszystkich celów mieszkaniowych na rzecz osoby spokrewnionej z kredytobiorcą w pierwszej linii (rodzice, dzieci) bez konieczności przystępowania do kredytu osoby nabywającej nieruchomość. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na wiek nabywcy lub dochody (ich brak) przyszłego właściciela kredytowanej nieruchomości.

W tym konkretnym przypadku najlepszym rozwiązaniem było zaciągnięcie kredytu przez Syna na nieruchomość dla Matki. Tym samym nie było konieczności skracania okresu kredytowania według wieku najstarszego kredytobiorcy.

Kredyt na wykup mieszkania z bonifikatą

Z jakimi ograniczeniami jako doradca kredytowy musiałam się zmierzyć?

Ograniczeniem przy wykupie mieszkania jest wpis hipoteki dokonywany przez Urząd Miasta na zabezpieczenie zwrotu bonifikaty w sytuacji, gdyby właściciel stracił do niej prawo. Skutkuje to tym, że biorąc kredyt pod zabezpieczenie tej wykupywanej nieruchomości trzeba znaleźć bank, który zgodzi się na wpis hipoteki na II miejscu. W tamtym okresie było to możliwe, ale znacznie ograniczało wybór banków.

Kiedy następuje zapłata za nieruchomość przy wykupie od miasta?

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu ma być ta sama nieruchomość, która podlega wykupowi podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków wyglądają analogicznie jak na rynku pierwotnym. Najpierw następuje uruchomienie środków, a potem dopiero przeniesienie własności i ustanowienie docelowych zabezpieczeń kredytu.

Kolejność działań przy kredycie mieszkaniowym na wykup mieszkania od Miasta

  • Kredytobiorca otrzymuje warunki wykupu, czyli kwotę wykupu, termin i rachunek do zapłaty.
  • Złożenie wniosku kredytowego i uzyskanie pozytywnej decyzji.
  • Podpisanie umowy kredytowej.
  • Uruchomienie środków.
  • Zawarcie z Urzędem Miasta lub Gminy aktu notarialnego przeniesienia własności.
  • Ustanowienie zabezpieczeń, czyli złożenie wniosku do sądu o wpis hipoteki (na II miejscu) na rzecz banku kredytującego i ubezpieczenie nieruchomości.

Bardzo podobnie przebiegają transakcje, gdzie celem kredytu mieszkaniowego jest nabycie nieruchomości mieszkalnej w drodze przetargu.

Liczy się czas

Istotnym elementem przy finansowaniu wykupu mieszkania jest czas.

Klient do kredytu mieszkaniowego przystępował wspólnie z Żoną. Co do zasady jeśli nie ma rozdzielności majątkowej to małżeństwo do kredytu mieszkaniowego przystępuje wspólnie.

W tej konkretnej sytuacji Kredytobiorca mógł zaproponować inną nieruchomość na zabezpieczenie kredytu, dzięki czemu bank miał od razu zabezpieczenie hipoteczne z wpisem na pierwszym miejscu, a transakcja została sfinalizowana sprawnie i szybko.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań