Brak PCC 2% pierwsze mieszkanie

Zwolnienie z PCC 2% na pierwsze mieszkanie

Przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym największym wydatkiem oprócz ceny nabycia jest koszt aktu notarialnego. Jednym ze składników ceny aktu notarialnego jest z kolei podatek od czynności cywilnoprawnej sprzedaży nieruchomości. Podatek ten przy umowach kupna-sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym standardowo wynosi 2% wartości rynkowej i ponosi go kupujący. Dnia 31.08.2023 r. wchodzi w życie zmiana do ustawy zwalniająca z podatku PCC 2% umowy sprzedaży dotyczące mieszkania lub domu, jeśli dla strony kupującej jest to pierwsze mieszkanie lub dom w życiu. Wyjątkiem w zakresie posiadania mieszkania lub domu jest dziedziczenie w jednej nieruchomości w udziale do 50%. Kogo obejmą nowe regulacje, na jakich zasadach i co z podatkiem PCC, gdy tylko jedna osoba spełnia kryteria?

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych [Dz. U. z 2023 r. poz. 170].
 2. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2023 r. poz. 1463]

PCC na pierwsze mieszkanie

Przedmiot opodatkowania PCC

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są między innymi:

1. Umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatek dotyczy zarówno zakupu nieruchomości za gotówkę jak i na kredyt hipoteczny. Podatek nie dotyczy transakcji na rynku pierwotnym, dla których deweloper jest płatnikiem podatku VAT przy transakcji.

2. Ustanowienie hipoteki. Podatek PCC-3 od ustanowienia hipoteki dotyczy oczywiście tylko sytuacji finansowania zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym. Ten podatek zostaje niezależnie, czy jest to pierwsze czy kolejne mieszkanie.

Te dwa rodzaje podatku PCC najczęściej towarzyszą kredytom hipotecznym. Zmieniają się tylko zasady dla PCC od umów sprzedaży. Umowami sprzedaży nieruchomości zajmuję się w dalszej części wpisu.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania podatkiem PCC przy umowach sprzedaży nieruchomości jest wartość rynkowa nieruchomości deklarowana w akcie notarialnym. Najczęściej deklarowana wartość rynkowa jest równa cenie kupna-sprzedaży. Jeśli cena sprzedaży, a tym samym zadeklarowana wartość nieruchomości byłaby zaniżona urząd skarbowy może naliczyć podatek PCC od wyższej podstawy.

Stawka podatku PCC dla umów sprzedaży wynosi 2%.

Na kim ciąży obowiązek podatkowy?

Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, ale płatnikiem podatku jest notariusz. Notariusz więc pobierze równowartość podatku w cenie aktu notarialnego i odprowadzi podatek do urzędu skarbowego. Jeśli mamy dwóch lub więcej kupujących odpowiedzialność za zapłatę podatku jest solidarna.

Zwolnienie z PCC 2% od 31.08.2023

Obowiązujące od 31 sierpnia 2023 roku zwolnienie z podatku PCC 2% dotyczy danej czynności, a nie strony czynności cywilnoprawnej. Zwolnione z podatku są więc umowy sprzedaży:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

To pod warunkiem, że kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które w dniu sprzedaży oraz w przeszłości nie posiadały żadnego z tych praw z wyjątkiem posiadania udziału w nieruchomości nie większego niż 50% i nabytego w drodze dziedziczenia. W tym przypadku (w przeciwieństwie do Bezpiecznego Kredytu 2%) brak posiadania nieruchomości mieszkalnej dotyczy również nieruchomości poza granicami RP.

Ustawa zwolnienie z PCC2% 2023


Warunek braku własności mieszkania lub domu oraz braku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu dotyczy wszystkich kupujących, jeśli sprzedaż ma być zwolniona z PCC.


Zakup za gotówkę również zwolniony z PCC 2%

Zwolnienie z podatku 2% od czynności cywilnoprawnej umowy sprzedaży mieszkania lub domu jest niezależne od tego, czy swoje pierwsze mieszkanie lub dom nabywasz za gotówkę, czy za środki z kredytu mieszkaniowego. Źródło finansowania zakupu jest drugorzędne.

Małżeństwo ze wspólnością, gdy tylko jeden małżonek  spełnia warunki zwolnienia z PCC 2%

W przypadku nabycia przez małżonków ze wspólnością majątkową (zakładając, że tylko jeden spełnia warunki zwolnienia z PCC2%) do majątku wspólnego podatek PCC wystąpi w pełnej wysokości 2%. Wystarczy, że jeden nabywca nie spełnia warunków zwolnienia i cała transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku 2%. 

Nabycie w udziałach a zwolnienie z PCC2%

Małżonkowie z rozdzielnością majątkową albo osoby nie pozostające w związku małżeńskim nabywając wspólnie nieruchomość nabywają ją w udziałach. Pomimo, że przedmiotem aktu notarialnego jest sprzedaż całej nieruchomości to od strony prawnej nie można w takiej sytuacji nabyć mieszkania lub domu inaczej, jak tylko w udziałach. Podatek 2% jest naliczany od wartości rynkowej przedmiotu umowy sprzedaży (całego domu lub mieszkania). Jeśli zakup następuje w udziałach to notariusz ujmuje ten koszt w akcie notarialnym jako jedną pozycję, bez dzielenia na podatek od każdego z udziałów.

Interpretacja i praktyka postępowania kancelarii notarialnych są w tym względzie niekorzystne dla nabywców.


Nabycie udziału w nieruchomości nie podlega zwolnieniu z podatku PCC 2%. W tym również, gdy akt notarialny obejmuje sprzedaż całej nieruchomości, ale w udziałach. 


Niezależnie więc, czy oboje nabywców spełnia warunki zwolnienia z PCC2%, czy tylko jeden z nich na dziś każde nabycie w udziałach wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilno-prawnej sprzedaży nieruchomości. Niezależnie od tego, że sprzedający zbywa prawo własności do całego mieszkania lub domu, to sposób nabycia tego prawa po drugiej stronie decyduje o interpretacji przepisów.

Osobiście nie zgadzam się z interpretacją przepisów, ale taka jest rzeczywistość na dziś.

Odpowiedź z Krajowej Informacji Skarbowej

“Zwolnieniem objęta jest umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Nie podlega zatem zwolnieniu sprzedaż jedynie udziału/udziałów w takich prawach.” [28.09.2023]

Zwolnienie z PCC2% na pierwsze mieszkanie – podsumowanie

Zwolnienie z PCC2% na pierwsze mieszkanie lub dom? TAK, ale tylko dla singla lub małżeństw ze wspólnością majątkową. Małżonkowie z rozdzielnością majątkową, rodzice wspólnego dziecka i związki partnerskie nadal muszą być przygotowani na większy wydatek w kancelarii notarialnej. Czy taki był zamysł ustawodawcy?

Interpretacje mają jednak to do siebie, że potrafią się zmieniać bez zmiany samym przepisów. Stąd nie pozostaje nic innego jak czekać na zmianę interpretacji. W międzyczasie można złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot niesłusznie pobranego podatku z uwagi na to, że akt notarialny objął sprzedaż całej nieruchomości. 

Wpis zaktualizowany 28.09.2023 zgodnie z aktualną praktyką kancelarii notarialnych.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Bożena Myszczyszyn, Pośrednik kredytowy Poznań

20 Komentarze:

 1. Dzień dobry,

  czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia, jeśli kupuję działkę zabudowaną domem mieszkalnym i jest to mój pierwszy dom, a wraz z tą działką zabudowaną tym samym aktem będzie objęta transakcja nabycia udziału w drugiej sąsiadującej działce niezabudowanej? Czy od tej drugiej niezabudowanej działki muszę zapłacić pcc? Dodam, że udział w tej drugiej działce jest konieczny w celu przedostania się do drogi publicznej.

  1. Proszę zapytać notariusza, który będzie przygotowywał akt notarialny, ale wydaje mi się, że zawarcie w jednym akcie dwóch transakcji nie koliduje ze zwolnieniem dla sprzedaży domu. Od udziału w działce drogowej zostanie pobrany podatek.

 2. Dzień dobry,

  a czy jeśli narzeczeni kupują swoje pierwsze mieszkanie w udziałach po 1/2 części, to również mogą skorzystać ze zwolnienia i nie płacić pcc od nabytych udziałów?

  1. Transakcja sprzedaży obejmuje całą nieruchomość, ale notariusz może pobrać podatek z uwagi na to, iż zwolnieniu nie podlega nabycie udziału. W takiej sytuacji można wnioskować od Urzędu Skarbowego o zwrot niesłusznie naliczonego podatku, gdyż akt notarialny objął sprzedaż całej nieruchomości, a nie ma innej możliwości nabycia przez małżonków z rozdzielnością i osoby nie pozostające w związku małżeńskim jak w udziałach.

 3. Witam, a co w przypadku gdy nieruchomość zabudowana nabywają małżonkowie, ktorzy teraz mie posiadają innej nieruchomości a mieli 8 lat temu mieszkanie?

 4. Dzień dobry,
  Czy w przypadku gdy posiadam 60% mieszkania i chciałbym odkupić pozostałe 40% (tego samego mieszkania oczywiście) to czy jest to traktowane jako moje pierwsze mieszkanie i zachodzi zwolnienie z PCC 2%?

 5. Dzień dobry, co w przypadku gdy jeden z małżonków chce kupić dom, jest wspólność majątkowa ale umowa będzie tylko na niego? (On nigdy nie był właścicielem domu ani mieszkania) drugi małżonek jest właścicielem domu. Czy to że jeden z małżonków kupi tylko na siebie dom, sprawi że będzie zwolniony z podatku PCC? Pozdrawiam

  1. Jeśli do aktu notarialnego przystąpi jeden z małżonków i oświadczy, że nabywa za środki stanowiące jego majątek odrębny do majątku odrębnego to jeśli spełnia kryteria to podatek 2% nie wystąpi. Tu jednak podkreślę, że gdyby na zakup był zaciągany kredyt hipoteczny to przy wspólności majątkowej oboje małżonkowie przystępują do kredytu i wtedy nie ma mowy o zakupie za środki stanowiące majątek odrębny.
   Gdyby nabycie było do majątku wspólnego to podatek wystąpi w pełnej wysokości 2% z na posiadanie własności przez jednego z małżonków.

 6. Dzień dobry,
  Co w przypadku jeśli osoba nabywa swoje pierwsze mieszkanie w Polsca ale posiada już jedno za granicą? Oczywiście jest obywatelem PL, mieszka i pracuje w RP.

  1. Wg mojej wiedzy zakup tylko udziału w nieruchomości nie podlega zwolnieniu z PCC2%.

   Inna sytuacja jest, gdy transakcja dotyczy zakupu całej nieruchomości, ale po stronie nabywców mamy dwie osoby kupujące każda swój udział. Wtedy każdy z nabywców musi spełniać warunek zwolnienia z podatku.

 7. Witam,
  Co w przypadku jeśli w momencie zakupu pierwszego domu jeden zmalzonkow posiada udziały w 2 nieruchomosciach odziedziczonych po zmarłym ojcu
  W jednej jest to udział 3/24=12,5%
  A w drugiej 1/7 z50%=7,14%
  Co w takim wypadku z podatkiem Pcc od zakupu 1 nieruchomości

  1. Nie jestem pewna, jak do tego podejdzie notariusz. Kancelarie notarialne otrzymały wytyczne od Ministerstwa Finansów, ale nie mam dostępu do treści dokumentu.
   W ustawie zmieniającej zasady PCC2% nie ma informacji, że to dziedziczenie do 50% ma dotyczyć nie więcej niż 1 nieruchomości. Jest tylko ograniczenie wielkości udziału. chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia

   W ustawie dotyczącej Bezpiecznego Kredytu jest wyraźne sformułowanie “nie więcej niż jednego”.

   Różne kancelarie notarialne mogą różnie zinterpretować tę konkretną sytuację. Jeśli notariusz pobierze podatek w pełnej wysokości 2% z uwagi na dziedziczenie w dwóch nieruchomościach może Pan wnioskować do US o zwrot niesłusznie pobranego podatku, ponieważ “wyjątek ustawowy” nie ogranicza ilości posiadanych udziałów, a jedynie ich wysokość.

 8. Skąd informacja o tym, że prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym podlega zwolnieniu? W ustawie jest jedynie informacja o budynku, nie o nieruchomości gruntowej.

  1. W ustawie jest sformułowanieprawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek mieszkalny jednorodzinny nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, nie można być co do zasady właścicielem samego budynku, bez własności działki. Własność zawsze dotyczy działki, na której posadowiony dom jednorodzinny.
   Być może sformułowanie w ustawie jest nieprecyzyjne (bardziej to skrót myślowy), ale od strony prawnej dom jednorodzinny oznacza właśnie działkę z tym domem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *