Bezpieczny Kredyt a Rodzinny Kredyt. Różnice.

Bezpieczny Kredyt a Rodzinny Kredyt. Podobieństwa i różnice.

Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy reguluje ta sama ustawa. Choć ustawa zawiera rozdział wspólny oraz oddzielne rozdziały dedykowane konkretnym kredytom to potencjalnym kredytobiorcom te uregulowania mylą się. W tym wpisie porządkuję najważniejsze ustawowe zapisy. Wskazuję na uregulowania wspólne oraz na podstawowe różnice w zasadach udzielania obu kredytów. Możesz skorzystać tylko z jednego z tych kredytów. Skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2% nie pozwala na późniejsze skorzystanie z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego i odwrotnie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.
  2. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Podstawowe różnice między BK2% a RKM

Skróty, których używam w tekście oznaczają:

  • BK2% – Bezpieczny Kredyt 2% (2 procent)
  • RKM – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
  • BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

Podstawowe parametry odróżniające Bezpieczny Kredyt i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, czyli termin obowiązywania, rodzaj pomocy i wiek kredytobiorcy.

Bezpieczny Kredyt i Rodzinny Kredyt różnice

Program „Mieszkanie bez wkładu”

Zarówno Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jak i Bezpieczny Kredyt  2% to elementy programu „Mieszkanie bez wkładu”. Program pozwala na skorzystanie z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego, czyli na finansowanie nawet 100% kosztu inwestycji. BK2% i RKM to te same zasady korzystania z gwarancji BGK. Tu podkreślę raz jeszcze, to nie jest powtórka z MDM, tu BGK nie dopłaca do wkładu własnego, lecz ręczy za spłatę części kredytu, udzielonego w kwocie ponad 80% kosztu inwestycji.

BK2% i RKM. Gwarancja BGK.

Gospodarstwo domowe

Definicja gospodarstwa domowego jest wspólna dla obu kredytów. Również wspólny jest warunek wykluczający w zakresie bycia stroną innego kredytu hipotecznego w okresie 36 miesięcy poprzedzających wniosek, choć nie wiadomo, dlaczego ten warunek został dodany również dla RKM. Dodatkowo, ale tylko dla Bezpiecznego Kredytu 2% ustawodawca zdefiniował początek wspólnego gospodarstwa domowego:

  • Data ślubu dla małżonków.
  • Data urodzin dziecka dla rodziców wspólnego dziecka.

BK2% i RKM gospodarstwo domowe

Podstawowe parametry kredytu

Podstawowe parametry Bezpiecznego Kredytu 2% oraz Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego są takie same, czyli waluta PLN oraz minimalny okres kredytu 15 lat.

Parametry Bezpiecznego i Rodzinnego Kredytu

Wkład własny w BK2% i RKM

W zakresie wkładu własnego część regulacji mamy tożsamych dla Bezpiecznego Kredytu i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Częściowo przepisy są odmienne.

Wyjątek w postaci „pustej” działki dotyczy obu kredytów, ale już ten dla działki z rozpoczętą budową odnosi się tylko do Bezpiecznego Kredytu. Dodatkowo jest to przepis przejściowy, który pozostał w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Udział procentowy ogranicza wkład własny w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym, a w Bezpiecznym Kredycie 2% pozostaje tylko ograniczenie kwotowe.

Wkład własny w Bezpieczny i Rodzinnym Kredycie. Różnice.

Maksymalna kwota kredytu i maksymalna cena

Maksymalną kwotę kredytu ustawodawca wyznaczył tylko dla Bezpiecznego Kredytu 2%. Dodając maksymalną kwotę kredytu do maksymalnego wkładu własnego otrzymujemy maksymalną cenę nieruchomości.

Dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego nie ma górnej wysokości kredytu. Biorąc jednak pod uwagę maksymalny wkład własny na poziomie 200 tys. oraz limit ceny za m2 powierzchni użytkowej mieszkania, te wartości wyznaczą maksymalną cenę lub koszt inwestycji.

Limity ceny za m2 powierzchni mieszkania dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Maksymalna kwota kredytu i cena w Bezpiecznym Kredycie i Rodzinnym Kredycie.

Cele kredytowania w BK2% i RKM

Cele kredytowania jak i wyłączenia są analogiczne dla Bezpiecznego Kredytu 2% jak i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Wątpliwości można mieć jedynie w zakresie wyjątku w postaci kredytowania nabycia pozostałych udziałów w odziedziczonej do 50% nieruchomości. W ustawie przepisy są niespójne i niejasne, ale w interpretacjach ministerstwo mówi, że można. W ślad za ministerstwem to samo mówią banki.

Cele Bezpiecznego i rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego

Bezpieczny Kredyt na zakup udziałów

Własność innej nieruchomości

Odnośnie posiadania innej nieruchomości mieszkalnej jest więcej różnic niż podobieństw pomiędzy Bezpiecznym Kredytem 2% a Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym.

W Bezpiecznym Kredycie 2% posiadanie nieruchomości mieszkalnej weryfikowane jest na moment udzielenia kredytu oraz w przeszłości. W Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym weryfikujemy stan na moment wnioskowania o kredyt. Tylko Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego dotyczy wyjątek z uwagi na dzieci.

Bezpieczny Kredyt i Rodzinny Kredyt a własność innej nieruchomości

W zakresie posiadania mieszkania lub domu mamy ustawowe wyjątki związane z dziedziczeniem nieruchomości. Choć wyglądają podobnie to jednak są to nieco odmienne zasady dla Bezpiecznego i dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

W Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym odnosimy się do odziedziczonej nieruchomości, którą kredytobiorca nadal posiada. W Bezpiecznym Kredycie 2% weryfikujemy stan obecny oraz przeszłość.

Bezpieczny Kredyt i Rodzinny Kredyt a dziedziczenie.

Wyjątkiem jest również posiadanie jednego mieszkania lub domu, jeśli nieruchomość została wyłączona z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego. Ta decyzja nadzoru budowlanego jest istotna. To warunek wspólny dla BK2% i RKM.

BK2% i RKM. Decyzja nadzoru budowlanego i wyłączenie z użytkowania.

Wcześniejsza spłata BK2% i RKM

W Bezpiecznym Kredycie 2% wcześniejsza spłata może wpłynąć na utratę dopłat. W Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym wcześniejsza spłata rzutuje z kolei na możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej.

Bezpieczny Kredyt i Rodzinny Kredyt. Wcześniejsza spłata.

Bezpieczny Kredyt 2% a Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – podsumowanie

Fakt, że oba kredyty znalazły się w jednej ustawie może powodować trudność w rozdzieleniu zasad dla tych kredytów. Stąd pomysł tego wpisu, by uporządkować wiedzę. Nie poruszam tu kwestii przesłanek utraty dopłat lub sytuacji, gdy należy zwrócić spłatę rodzinną. Te kwestie poruszam we wpisach dotyczących konkretnie Bezpiecznego Kredytu 2% lub Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie zyskał wielkiej popularności. Być może dlatego, że trzeba tu ponieść standardowy koszt kredytu, a jednocześnie przyzwyczailiśmy się, że do kredytu mieszkaniowego trzeba mieć wkład własny. Bezpieczny Kredyt 2% ma szansę na dużą popularność od samego początku funkcjonowania. Nawet przy spadku stóp procentowych nadal to będzie atrakcyjna cenowo propozycja.

O każdy z tych produktów kredytowych możesz ubiegać się za moim pośrednictwem.

Bożena Myszczyszyn, Pośrednik Kredytowy Poznań

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *