Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Listopad 15, 2017

Ustawa o listach zastawnych

 

USTAWA o listach zastawnych
i bankach hipotecznych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
[Dz.U. 2015 poz. 1588].

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U. 2015 poz. 1259]. 

 

Banki hipoteczne

Banki uniwersalne w Polsce tworzą banki hipoteczne:

 

Banki hipoteczne uprawnione są do emisji listów zastawnych, których podstawą emisji są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach. Są to dłużne papiery wartościowe.

 

Wpis w księdze wieczystej

Zawarcie umowy kredytowej z bankiem hipotecznym oznacza dla kredytobiorcy wpis wierzytelności wynikającej z umowy kredytu do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, a informacja ta podlega ujawnieniu w dziale IV księgi wieczystej (na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

 

Jakie nieruchomości nie mogą być kredytowane w bankach hipotecznych ?

 

W zakresie oferty detalicznej bank hipoteczny kredytuje wyłącznie nieruchomości mieszkalne stanowiące pełną własność.

Z oferty banku hipotecznego nie można skorzystać przy kredytowaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, domu (ograniczone prawo rzeczowe). Również zakupu działki nie sfinansujemy w banku hipotecznym.  

 

Oferta banków hipotecznych dla klienta detalicznego

 

Banki hipoteczne oferujące kredyt hipoteczny dla osób fizycznych:

 

[1] PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. – odrębna oferta cenowa i procedury w stosunku do banku uniwersalnego. 

 

[2] PKO BANK HIPOTECZNY S.A. – wnioskowanie o kredyt odbywa się na wniosku dwu-bankowym (PKO BP SA, PKO BANK HIPOTECZNY SA). Oferta cenowa jest identyczna w obu bankach z grupy. To bank hipoteczny wybiera klienta, a nie klient bank. Obsługa umów zawieranych z bankiem hipotecznym odbywa się w placówkach banku uniwersalnego. 

 

Oferujący wcześniej kredyty hipoteczne dla osób fizycznych mBank Hipoteczny SA z dniem 22.07.2017r. zaprzestał przyjmowania nowych wniosków (sprzedaż kredytów hipotecznych została przeniesiona do mBanku SA). 

 

Grupa kapitałowa PKO BP – proces przenoszenia kredytów

 

W PKO BP SA trwa proces przenoszenia „starego” portfela kredytów mieszkaniowych do PKO Banku Hipotecznego SA .  Komunikat na stronie banku:

 

Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. (…)Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.

Źródło:

http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-hipoteczny/ [dostęp 12.06.2016]

 

Aktualne komunikaty banków grupy PKO BP: 

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE