Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

15 listopada, 2017

Ustawa o listach zastawnych

 

USTAWA o listach zastawnych
i bankach hipotecznych

 

Podstawa prawna, czyli: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
[Dz.U. 2015 poz. 1588].

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U. 2015 poz. 1259]. 

 

Banki hipoteczne, co to takiego? 

 

Banki uniwersalne w Polsce mają możliwość tworzenia banków hipotecznych.

Przykładem mogą tu być:

 

Banki hipoteczne od tych uniwersalnych odróżnia przede wszystkim sposób pozyskiwania środków na akcję kredytową. Banki hipoteczne uprawnione są bowiem do emisji listów zastawnych. Są w ten sposób niezależne od wielkości posiadanych depozytów czy lokat bankowych. Chodzi przede wszystkim o to, by długoterminowych kredytów hipotecznych nie finansować krótkoterminowymi lokatami klientów banku. Podstawą emisji tychże listów zastawnych są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach. Inaczej są to dłużne papiery wartościowe. Banki bardzo dbają o jakość udzielanych kredytów, skoro są podstawą emisji dłużnych papierów wartościowych.

 

Banki hipoteczne i wpis w księdze wieczystej

 

Zawarcie umowy kredytowej z bankiem hipotecznym oznacza dla Ciebie, jako kredytobiorcy, wpis wierzytelności wynikającej z umowy kredytu do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Informacja ta podlega następnie ujawnieniu w dziale IV księgi wieczystej. Podstawą jest art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 

Jakie nieruchomości nie mogą być kredytowane w bankach hipotecznych?

 

W zakresie oferty detalicznej bank hipoteczny kredytuje wyłącznie nieruchomości mieszkalne stanowiące pełną własność.

Z oferty banku hipotecznego nie skorzystasz, jeśli masz zamiar kredytować spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu czy domu. Są to bowiem tak zwane ograniczone prawa rzeczowe. Również zakupu działki budowlanej nie sfinansujesz w banku hipotecznym. Dodatkowo banki hipoteczne preferują lokale mieszkalne w dużych miastach, dobrze zlokalizowane, czyli coś, co łatwo upłynnić.  

 

Oferta banków hipotecznych dla klienta detalicznego

 

Na dzisiaj możesz skorzystać z oferty następujących banków hipotecznych oferujących kredyt hipoteczny osobom fizycznym:

 

[1] PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., odrębna oferta cenowa i procedury w stosunku do banku uniwersalnego. 

 

[2] PKO BANK HIPOTECZNY S.A., wnioskowanie o kredyt odbywa się na wniosku dwu-bankowym (PKO BP SA, PKO BANK HIPOTECZNY SA). Oferta cenowa jest identyczna w obu bankach z grupy. To bank hipoteczny wybiera klienta, a nie klient bank. Ponadto obsługa umów zawieranych z bankiem hipotecznym odbywa się w placówkach banku uniwersalnego. 

 

Oferujący wcześniej kredyty hipoteczne dla osób fizycznych mBank Hipoteczny SA z dniem 22.07.2017 r. zaprzestał przyjmowania nowych wniosków, a sprzedaż kredytów hipotecznych została przeniesiona do mBanku SA. 

 

Grupa kapitałowa PKO BP – proces przenoszenia kredytów

 

W PKO BP SA trwa właśnie proces przenoszenia „starego” portfela kredytów mieszkaniowych do PKO Banku Hipotecznego SA.  Na stronie banku przeczytasz:

 

Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. (…)Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.

 

Źródło:

http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-hipoteczny/ [dostęp 12.06.2016]

 

Aktualne komunikaty banków grupy PKO BP znajdziesz tu: 

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi: