Zmiana domeny internetowej Sprawdzony-Doradca.pl

22 lipca, 2017

sprawdzony doradca

 

Zmiana domeny internetowej Sprawdzony-Doradca.pl

 

22 lipca 2017 roku weszła w życie USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Zmiany wprowadzone ustawą skutkowały dodatkowo koniecznością zmiany nazw niektórych firm, adresów www, materiałów reklamowych.

 

Uwzględniając opinię Komisji Nadzoru Finansowego:

 

Zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. poz. 819, dalej: „ustawa”), w przypadku gdy usługi doradcze oferowane konsumentowi są świadczone przez kredytodawcę, powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, podmioty te nie mogą używać w firmie (nazwie) oraz dla określenia działalności lub w reklamie określeń „doradca” lub „doradztwo”.

 

Mając powyższe na uwadze zasadnym wydaje się być stwierdzenie, iż w tym przypadku domena internetowa wyraźnie wskazuje na charakter prowadzonej przez Panią działalności. W związku z tym, gdy charakter wykonywanej przez Panią działalności pokrywa się z definicją agenta w rozumieniu ustawy (art. 4 pkt 1), wskazana jest zmiana adresu strony internetowej.

 

nastąpiła zmiana adresu internetowego serwisu.

 

 

Ustawa o kredycie hipotecznym definiuje m.in. pojęcia:

 

AGENT 

Przedsiębiorca, wykonujący czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującego w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego.

 

POŚREDNIK KREDYTU HIPOTECZNEGO

Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej:

a) Przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, lub

b) Udziela konsumentom pomocy. Podejmuje prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, lub

c) Zawiera z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

 

POWIĄZANY POŚREDNIK KREDYTU HIPOTECZNEGO

Pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:

a) Wyłącznie jednego kredytodawcy.

b) Wyłącznie jednej grupy kredytodawców. Mowa o grupie podlegającej konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

c) Określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit.b. Dotyczy to sytuacji, w których nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku kredytu hipotecznego.

 

USŁUGI DORADCZE

Przedstawianie rekomendacji konsumentowi przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta w odniesieniu do co najmniej jednej umowy o kredyt hipoteczny.  Jest to usługa odrębna od udzielenia kredytu hipotecznego i od czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

 

 

Ekspert Finansowy i Kredytowy Bożena Myszczyszyn, Ekspertka.pl.

 

 

Opublikowane w kategorii: Doradca i Ekspert kredytowy | Tagi: