Rekomendacje KNF dla banków

Lipiec 28, 2017

Rekomendacje KNF dla banków

Rekomendacje KNF dla banków

Pozaustawowe regulacje w obszarze kredytów hipotecznych

 

 

Rekomendacje KNF są wydawane na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe  i stanowią zbiór dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Banki powinny spodziewać się kierowania rekomendacjami  przy ocenie ich działalności.

 

Tło historyczne  wprowadzenia rekomendacji

Praktyka wydawania rekomendacji sięga czerwca 1996r, kiedy to została wydana rekomendacja Narodowego Banku Polskiego, podpisana przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (organ wykonawczy) „Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej”. Pierwowzorem rekomendacji były kierowane do wszystkich banków zalecenia Prezesa NBP.

 

W okresie od 1989r. do końca 1997r. nadzór nad działalnością banków sprawował prezes NBP. Po wejściu w życie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, tj. od stycznia 1998r., nadzór ten przejęła Komisja Nadzoru Bankowego[1]. [NBP, Nadzór bankowy 1989-2006, https://www.knf.gov.pl/ , dostęp 16.06.2016r.].

 

Obowiązki KNB w styczniu  2008r. przejęła  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), utworzona na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Celem wprowadzenia tej ustawy było dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym i tym samym wprowadzenie “nadzoru zintegrowanego“. [Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/, dostęp 16.06.2016r.]

 

Jak zauważa Marcin Olszak [2011, s. 179-180], rekomendacje były wydawane od 1996r, natomiast  artykuł 137 pkt 5 został wprowadzony do Ustawy Prawo bankowe dopiero z dniem 01 maja 2004r, a to rodzi pytanie o podstawy prawne wydawania rekomendacji przed nowelizacją tejże ustawy. Autor wskazuje na uzasadnienie do projektu zmiany ustawy Prawo bankowe, na podstawie którego wnioskuje, że organ nadzoru był upoważniony do wydawania tego rodzaju aktów, choć bez wyraźnej podstawy prawnej.

 

Publikacja rekomendacji

KNF publikuje rekomendacje jako załączniki do uchwał KNF wprowadzających te akty w Dzienniku Urzędowym KNF (nie jest to obowiązek prawny). W okresie działalności KNB i GINB były one przekazywane wraz z pismem Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (do 01.01.1998r.) albo przewodniczącego KNB, w których to pismach wskazywano powody i cele wydania rekomendacji  [Olszak M., 2011, s 201].  

 

Zestawienie REKOMENDACJI  KNF dla banków

 

Poniższa tabela stanowi opracowanie  własne  na  podstawie  rekomendacji KNF, Dzienników Urzędowych  KNF, informacji prasowej  KNB oraz Olszak M. [2011]

 

Rekomendacje KNF dla banków

 

AKTUALIZACJA – nowe brzmienie Rekomendacji T od 31.10.2018r. w zakresie relacji z klientami [rekomendacja 19]

 

Rekomendacje skutkują również ograniczeniami i konkretnymi wymaganiami stawianymi kredytobiorcom. Regulacje, które w sposób zasadniczy i zauważalny dla klienta banku zmieniły procedury kredytowe zostały zawarte  w Rekomendacji S i nieaktualnej już S(II), Rekomendacji T oraz Rekomendacji U.


[1] Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) – instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2007 r. Organem wykonawczym Komisji był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego działający w strukturze Narodowego Banku Polskiego. Komisja została powołana 29 sierpnia 1997 r. kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP. Od 1 stycznia 2008 kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. [https://pl.wikipedia.or/wiki/ Komisja_Nadzoru_Bankowego]


 

Przeczytaj też Kredyt Hipoteczny spojrzenie wstecz

 

Źródła:

 1. Olszak M., 2011, Bankowe normy ostrożnościowe, Temida 2 przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2015 poz. 128
 3. Dzienniki Urzędowe Komisji Nadzoru Finansowego [dostęp 16.06.2016r.]
  http:// www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/
 4. Rekomendacje dla banków, KNF [dostęp 04.05.2016]
  http:// www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/ rekomendacje_banki/ rekomendacje.html
 5. Archiwum rekomendacji KNF [dostęp 04.05.2016]
  http://www.knf.gov.pl/regulacje/ praktyka/ rekomendacje_banki/archiwum.html
 6. Nadzór bankowy 1989-2006, KNF [dostęp 16.06.2016r.],
  https://www.knf.gov.pl/Images/ ow2_tcm75-4771.pdf
 7. Encyklopedia Zarządzania [dostęp 16.06.2016r.],
  https://mfiles.pl/pl/index.php/ Komisja_Nadzoru_Finansowego
 8. Komunikat prasowy z posiedzenia KNB, 2002 [dostęp 04.05.2016]
  https://www.nbp.pl/aktualnosci/ wiadomosci_2002/knb_111202.html,

Powyższy tekst stanowi fragment pracy podyplomowej „Kredyt hipoteczny na rynku detalicznym na tle doradztwa finansowego”, złożonej  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”, obronionej dnia 22.10.2016r.


 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE