USTAWA DEWELOPERSKA

14 lipca, 2017

ustawa deweloperska

USTAWA DEWELOPERSKA

 

 

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która istotnie wpłynęła na regulacje kredytu mieszkaniowego.

 

Celem tzw. ustawy deweloperskiej było wprowadzenie środków zabezpieczających interesy prywatnych nabywców, niebędących profesjonalistami w obrocie nieruchomościami w postaci:

 

  • Umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia o przeniesienie własności w dziale III Księgi Wieczystej dewelopera. W ustawie zostały określone niezbędne elementy umowy z deweloperem.
  • Prospektu informacyjnego, zawierającego najważniejsze informacje o deweloperze i realizowanej przez niego inwestycji mieszkaniowej. Wzór prospektu jest załącznikiem do ustawy ustawy.
  • Obowiązkowego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla środków wpłacanych przez nabywców. Rachunek może być prowadzony w formie otwartej, wtedy środki dla dewelopera są wypłacane wraz z postępem inwestycji, lub zamkniętej z wypłatą całości środków po zakończeniu inwestycji. Wymóg ten dotyczy jednak wyłącznie inwestycji, dla których sprzedaż rozpoczęła się po dniu wejścia w życie ustawy.

 

 

Jakie inwestycje nie podlegają przepisom ustawy?

  • Inwestycje zakończone z pozwoleniem lub zgłoszeniem do użytkowania, czyli nieruchomości gotowe. Zamiast umowy deweloperskiej podpisuje się umowę przedwstępną.
  • Inwestycje realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w ramach umowy o wniesienie wkładu budowlanego przez członka spółdzielni. Taka spółdzielnia w tym przypadku nie działa jako deweloper i nie osiąga zysku w ramach działalności gospodarczej.

 

 

Na rynku pierwotnym oferowane są również nieruchomości realizowane przez małych deweloperów, często w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli deweloper nie chce ponosić kosztów zabezpieczeń i dokumentacji narzuconej ustawą deweloperską to musi budować z własnych środków i sprzedawać nieruchomości gotowe. W takim przypadku złożenie wniosku kredytowego możliwe jest dopiero po udokumentowaniu zakończenia inwestycji przez dewelopera.

 

Odstąpienie od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie

 

Ustawa reguluje prawo do odstąpienia od umowy zarówno po stronie nabywcy jak i dewelopera. Między innymi uregulowana jest kwestia opóźnień w zapłacie ceny przez kredytobiorcę.

Deweloper w przypadku uchybienia w terminie zapłaty wzywa pisemnie nabywcę do zapłaty wyznaczając kolejny 30-dniowy termin i dopiero po tym czasie nabywa prawo do odstąpienia od umowy.

 

TEKST USTAWY / ŹRÓDŁO:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377

 

Przeczytaj też Ustawa Prawo Bankowe

 

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE