USTAWA DEWELOPERSKA

Lipiec 14, 2017

ustawa deweloperskaUSTAWA DEWELOPERSKA

 

 

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która istotnie wpłynęła na regulacje kredytu mieszkaniowego.

 

Celem tzw. ustawy deweloperskiej było wprowadzenie środków zabezpieczających interesy prywatnych nabywców, niebędących profesjonalistami w obrocie nieruchomościami w postaci:

  • umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia o przeniesienie własności w dziale III  KW dewelopera (ustawa określa niezbędne elementy umowy),
  • prospektu informacyjnego, zawierającego najważniejsze informacje o deweloperze i realizowanej przez niego inwestycji mieszkaniowej (wg wzoru dołączonego do ustawy),
  • obowiązkowego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla środków wpłacanych przez nabywców (otwarty lub zamknięty) – wymóg dotyczy wyłącznie inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Przepisom ustawy deweloperskiej nie podlegają:

  • inwestycje zakończone z pozwoleniem/zgłoszeniem do użytkowania (nieruchomości gotowe),
  • inwestycje realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w ramach umowy o wniesienie wkładu budowlanego przez członka spółdzielni (spółdzielnia w tym przypadku nie działa jako deweloper i nie osiąga zysku w ramach działalności gospodarczej).

 

Na rynku pierwotnym oferowane są również nieruchomości realizowane przez małych deweloperów, często w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy nie chcą ponosić kosztów zabezpieczeń i dokumentacji narzuconej ustawą deweloperską. W takim przypadku złożenie wniosku kredytowego możliwe jest dopiero po zakończeniu inwestycji przez dewelopera.

Odstąpienie od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie

Ustawa reguluje prawo do odstąpienia od umowy zarówno po stronie nabywcy jak i dewelopera. Między innymi uregulowana jest kwestia opóźnień w zapłacie ceny przez kredytobiorcę.

Deweloper w przypadku uchybienia w terminie zapłaty wzywa pisemnie nabywcę do zapłaty wyznaczając kolejny 30-dniowy termin i dopiero po tym czasie nabywa prawo do odstąpienia od umowy.

 

TEKST USTAWY / ŹRÓDŁO:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377

 

Przeczytaj też Ustawa Prawo Bankowe

 

 


 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE