Bezpieczny Kredyt PKO BP

Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt w PKO BP

Bank PKO BP SA jest jednym z pierwszych banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2%. Oferta banku dostępna jest od 3 lipca 2023, a jej konstrukcja jest bardzo prosta. Produkty dodatkowe, które jako klient możesz nabyć wraz z ofertą w ramach sprzedaży łączonej wpływają wyłącznie na koszty początkowe kredytu. Oprocentowanie jest równe dla wszystkich kredytobiorców. Zmienia się również sposób wyznaczania marży i prowizji dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego i będzie analogiczny do Bezpiecznego Kredytu.

Koszty początkowe w PKO BP

Zarówno w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2% jak i Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego w PKO BP SA masz do wyboru trzy opcje w zakresie prowizji za udzielenie:

[1] Standardowa prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielnie na poziomie 1,70%.  To oferta standardowa i najprostszy wariant. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego możesz zawnioskować do banku o proporcjonalny zwrot prowizji za udzielenie.

[2] Prowizja 0,50% w połączeniu z polisą na życie

Promocyjna prowizja za udzielenie w wysokości 0,50% w połączeniu z ubezpieczeniem na życie w całym okresie kredytowania. Koszt ubezpieczenia na życie:

 • Składka 0,33276% za rok z góry.
 • Od drugiego roku składka 0,02773% od wartości zadłużenia pobierana miesięcznie.

Suma ubezpieczenia i wysokość składki miesięcznej z tytułu polisy na życie przeliczane są raz na rok. Ubezpieczenie może objąć jednego kredytobiorcę lub dwóch kredytobiorców po 50% (decyduje wnioskodawca). Rezygnacja z ubezpieczenia na życie będzie najprawdopodobniej wiązała się ze zwyżką oprocentowania o 0,10 p.p. (tu znak „?”, bo nie miałam jeszcze możliwości zweryfikować projektu umowy kredytowej).

Informacja o ubezpieczeniu na życie w PKO BP.

[3] 0% prowizji za udzielenie plus ubezpieczenie od utraty pracy

Brak prowizji za udzielenie nie oznacza braku kosztów początkowych. Aby otrzymać 0% prowizji za udzielenie należy wykupić 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy, które kosztuje jednorazowo 3,25% kwoty udzielonego kredytu.

Po 4 latach ochrona wygasa. Stąd w przypadku całkowitej spłaty kredytu po upływie 4 lat kredytobiorca nie uzyska zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia od utraty pracy należy najprawdopodobniej liczyć się ze zwyżką oprocentowania o 0,50 p.p. (do zweryfikowania z projektem umowy).

Informacja o ubezpieczeniu od utraty pracy w PKO BP.

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu i Rodzinnego Kredytu w PKO BP.

Zarówno Bezpieczny Kredyt 2% jak i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oprocentowane są według tych samych zasad. Oprocentowanie składa się z:

 1. Marży na poziomie 2 p.p. niezależnie od wkładu własnego i produktów dodatkowych.
 2. WIBOR 6M dla kredytów o zmiennej stopie procentowej.
 3. 5-letniej stałej stopy bazowej dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem.

W przypadku Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego jako kredytobiorca sam decydujesz czy wybierasz oprocentowanie zmienne czy okresowo stałe. Dla przypomnienia w RKM (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) możesz skorzystać z opcji spłaty rodzinnej oraz z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% w początkowym okresie będzie obowiązywało oprocentowanie okresowo stałe. Dla formularzy informacyjnych generowanych do 30.09.2023 w pierwszym 5-letnim okresie stała stopa bazowa dla Bezpiecznego Kredytu będzie wynosiła 5,97%. Dodatkowo w pierwszym okresie obowiązuje obniżka o 0,83 p.p. (obniżka funkcjonuje do 30.09.2023). W Bezpiecznym Kredycie możesz skorzystać z dopłat do rat oraz z gwarancji BGK brakującego wkładu własnego.


Oprocentowanie okresowo stałe dla Bezpiecznego Kredytu w PKO BP w pierwszym okresie wynosi 7,14%.


Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej od dnia 01.07.2023 wynosi 7,14%.


Miesięczna dopłata do raty = zadłużenie * [(wskaźnik kwartalnej stopy procentowej – 2%) /12]


Pozostałe koszty w PKO BP

Oprócz kosztu odsetkowego, prowizji za udzielenie, składek ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy ponosisz standardowe koszty związane z kredytem hipotecznym:

 1. Oszacowanie wartości zabezpieczenia (mieszkanie 400 zł, dom 700 zł).
 2. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (podstawowe ubezpieczenie to składka 0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia).
 3. Opłata sądowa za wpis hipoteki 200 zł.
 4. Podatek PCC-3/PCC-3A od wpisu hipoteki 19 zł.
 5. Koszt aktu notarialnego.

W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym trwają prace nad zniesieniem podatku PCC w wysokości 2% od zakupu pierwszego mieszkania.

Budowa domu i Bezpieczny Kredyt w PKO BP

Dla kredytów na budowę domu bank PKO BP będzie stosował zasady zgodne z ustawą, czyli:

 1. Maksymalna kwota kredytu 500 tys. lub 600 tys., gdy wkład własny nie przekracza 200 tys. zł.
 2. Maksymalna kwota kredytu 500 tys. lub 600 tys., gdy wkład własny przekracza 200 tys. zł, ale wkładem własnym jest „pusta” działka. Suma kredytu i wkładu własnego nie może przekroczyć 1 mln.
 3. Kwota kredytu do 100 tys. lub 150 tys. zł, gdy wkład własny przekracza 200 tys. i jednocześnie wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową. Budowa musi rozpocząć się przed 1 lipca 2023 oraz suma kredytu i wkładu własnego nie może przekroczyć 1 mln.

Bezpieczny Kredyt 2% w PKO BP na budowę domu może być udzielony jako drugi, gdy w tym samym banku klient ma kredyt na zakup działki, na której jest realizowana budowa. W takim przypadku wkładem własnym do kredytu na budowę będzie wartość działki umniejszona o zadłużenie kredytu na działkę.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% na budowę domu w PKO BP nie ma możliwości zastosowania kredytowania naprzemiennego. Cały wkład własny jest wnoszony przed uruchomieniem pierwszej transzy.

Budowa i tylko jeden właściciel działki

W przypadku dwóch kredytobiorców (małżeństwo, rodzice dziecka) i Bezpiecznego Kredytu na budowę domu bank PKO BP wymaga, by własność działki była również wspólna. To inne zasady niż dla standardowych kredytów, gdzie wystarczy własność po stronie jednego kredytobiorcy. To ograniczenie nie wynika wprost z ustawy, ale taka interpretacja znalazła się finalnie na stronie MRiT i taką interpretację otrzymały banki.

Jeśli jeden z małżonków otrzymał działkę w darowiźnie z uwagi na względy podatkowe (darowizna dla synowej lub zięcia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego) to może zrobić kolejną darowiznę do majątku wspólnego małżonków.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Bezpieczny Kredyt w PKO BP zarówno dla mieszkań, jak i domów daje możliwość skorzystania z gwarancji BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) brakującego wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu”. Gwarancja BGK jest obligatoryjna, jeśli wkład własny kredytobiorcy jest mniejszy niż 20%. Maksymalna kwota gwarancji BGK to 100.000 zł. W przypadku skorzystania z gwarancji suma wkładu własnego i gwarancji BGK nie może przekroczyć 20% kosztu inwestycji oraz kwoty 200 tys. Od kwoty gwarancji kredytobiorca płaci prowizję 1%.

Kredyt bez wkładu własnego jest możliwy, gdy koszt inwestycji nie przekracza 500.000 zł. Przy wyższej cenie lub koszcie budowy wkład własny będzie wymagany, ale będzie niższy niż standardowo. Łącząc Bezpieczny Kredyt z programem „Mieszkanie bez wkładu” nie obowiązują limity ceny za m2 dla mieszkań.

Małżonkowie z rozdzielnością majątkową

Na ten moment małżonkowie z rozdzielnością majątkową mogą skorzystać z Bezpiecznego Kredytu w PKO BP wyłącznie wspólnie.

Małżonek z rozdzielnością majątkową może samodzielnie wnioskować o Bezpieczny Kredyt w PKO BP. To pod warunkiem, że drugi z małżonków spełnia warunek braku mieszkania/domu, a jeśli takowe posiadał, to zbył przed ślubem.


Omówienie warunków i zasad Bezpiecznego Kredytu na podstawie finalnej ustawy.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Jeśli planujesz ubiegać się o kredyt w Poznaniu, zapraszam do współpracy.

Bożena Myszczyszyn, Ekspert kredytowy Poznań

27 Komentarze:

 1. Dzień dobry,
  W umowie od PKO BP (BK2%) mam punkt, że okres karencji trwa 17 miesięcy od podpisania umowy. Natomiast ostatnią transzę bank wpłaci prawdopodobnie za około 12 miesięcy (planowane szybsze zakończenie inwestycji). W umowie nie ma nic o skróceniu okresu karencji. Mimo to czy będzie to możliwe?

  1. W większości banków NIE, bo większość banków w tej chwili nalicza żadnego kosztu ubezpieczenia pomostowego. (Wyjątkiem byłby jest BNP, BOŚ i Santander dla rynku pierwotnego z uruchomieniem przed aktem – z nich tylko BOŚ jest na razie w BK2%).

 2. Dzień dobry. Czy bazując na umowach, w których Pani klienci wybierali wariant trzeci (0% prowizji za udzielenie plus ubezpieczenie od utraty pracy) rezygnacja z ubezpieczenia od utraty pracy wiązała się z jakimiś konsekwencjami np. podniesienie prowizji lub marży?

 3. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie karencji. W Pko sa okres karencji trwa do momentu podpisania aktu notarialnego a w pko bp do momentu wypłaty ostatniej transzy. Biorę pod uwagę te dwie oferty banku a mianowicie pko sa bez prowizji i pko bp z prowizja 1.7%. Która oferta z perspektywy kosztów całkowitych jest korzystniejsza.

  1. Całkowity koszt kredytu to tylko SZACUNEK. Nie w sposób określić, który kredyt okaże się korzystniejszy, bo nie wiemy na jakich warunkach zostanie odnowione oprocentowanie stałe po 5 latach w każdym z tych banków. Nie wiemy też jak długo ten kredyt będzie w danym banku, stąd bardziej należy patrzeć na perspektywę 5 i 10 lat. Obie oferty są bardzo korzystne z uwagi na dopłaty do rat. Przy tych kredytach większe znaczenie mają pozostałe aspekty oferty jak wymogi produktowe, ryzyko wzrostu oprocentowania lub marży, polisa na życie, zasady wcześniejszej spłaty, ogóle funkcjonowanie w banku, a nierzadko szybkość wydania decyzji.

 4. Jak wyglądać będzie sytuacja, jeżeli otrzymałem decyzję kredytową z PKO BP ale jej jeszcze nie podpisałem, a od 10.11.23 zmienia się wskaźnik W z 7,14% na 7,02%. Oprocentowanie w PKO BP wynosi 7,14 czy takiej sytuacji:
  a) obowiązuje mnie dopłata 7,14 nawet jeżeli podpiszę umowę po 10.11.23,
  b) obowiązywać będzie mnie 7,02% i oprocentowanie kredytu 7,14% czyli realnie będzie to już nie 2%, a 2,12%,
  c) obowiązywać będzie mnie nowy niższy wskaźnik 7,02 ale bank dostosuje umowę, tak żeby było jak w projekcji raty 2% (czy mogę negocjować to z bankiem przy takiej sytuacji w BK2%?)
  d) jeszcze inaczej?

  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

 5. Dzień dobry,

  Czy to prawda, że w wariancie „[2] Prowizja 0,50% w połączeniu z polisą na życie” trzeba podpisać umowę kredytową z polisą na życie, ale można z niej zrezygnować w każdej chwili bez żadnych konsekwencji i nie ponosić dodatkowo tego kosztu?

  1. Dzień dobry.
   Nie trzeba wybierać oferty z polisą na życie. Można wybrać ofertę ze standardową prowizją bez polisy na życie. W przypadku wyboru oferty promocyjnej z obniżoną prowizją za udzielenie w połączeniu z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie konsekwencje rezygnacji z produktu dodatkowego określa umowa kredytowa. Każdego obowiązuje jego własna umowa kredytowa. W dotychczasowych umowach, które widziałam, nie było informacji o podwyższeniu oprocentowania/marzy, ale to się może zmienić w którymś momencie, bo w kredytach standardowych taka zwyżka jest.

   1. Mam pytanie, w którym miejscu znajduje się ewentualnie zapis, że po rezygnacji z ubezpieczenia na życie marża może wzrosnąć lub nie?. Pytam ponieważ pośrednik mówi że mogę dopiero mogę zrezygnować po 6 miesiącach z ubezpieczenia na życie, i nie bede miał wzrostu marży. A zapisu żadnego o tym fakcie w umowie kredytowej nie widzę.

    1. Umowa kredytowa PKO BP na pierwszej stronie zawiera informacje o możliwym podwyższeniu oprocentowania, w tym za niespełnienie warunków produktowych. Jeśli jakaś informacja nie ma zastosowania to jest zapis „nie dotyczy”. Zakładam jednak, że z jakiegoś powodu (ochrona) wybrała Pani ofertę z ubezpieczeniem na życie w zamian za obniżenie prowizji za udzielenie.

  1. Dzień dobry. Każdego kredytobiorce obowiązuje jego własna umowa kredytowa. W umowach, które widziałam nie było zapisu o podwyższeniu oprocentowania w związku z rezygnacją z produktu dodatkowego, jednak to się może zmienić w którymś momencie. Obowiązuje umowa kredytowa.

 6. Dzień dobry, czy jeśli RRSO (czy to to samo co stopa bazowa?) wynosi 5,79% to zanczy, że takie jest faktyczne oprocentowanie kredytu przez pierwsze 5lat? Jest to o wiele więcej niż sugerowane wcześniej 2% kredytu + ~2% marża banku. Czy w związku z tym można wnioskować, że oferta BKO BP jest droga w porównaniu do ofert bezpiecznego kredytu w innych bankach?

  1. NIE, stopa bazowa i RRSO to różne pojęcia.
   Odsetki są naliczane wg oprocentowania NOMINALNEGO.
   Nie pomniejszamy oprocentowania nominalnego o dopłatę. Pomniejszamy kwotę odsetek.
   Odsetki naliczane są w pełnej wysokości i do tych odsetek co miesiąc jest naliczana kwota dopłaty (wg wzoru), czyli część odsetek pokrywa kredytobiorca, część BGK.
   Oprocentowanie nominalne w PKO BP = 5 letnia stała stopa bazowa (na dziś 5,14%) + marża banku (na dziś 2%).
   Łącznie oprocentowanie nominalne w PKO BP wynosi 7,14%. Nie liczymy odsetek wg 2% tylko wg 7,14%, ale tak wyliczone odsetki tylko w części pokrywa kredytobiorca.
   Mówienie, że kredyt jest na 2% jest skrótem myślowym.

   RRSO jest to tylko informacja, szacunek. Nie liczymy na tej podstawie odsetek. Na szacunek RRSO składają się odsetki od kredytu, prowizja za udzielenie, koszt ubezpieczenia nieruchomości, koszt polisy na życie, koszy wyceny rzeczoznawcy, koszt wpisu hipoteki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania informuje o całkowitym koszcie kredytu w stosunku rocznym. Obrazowo jest to informacja jaka powinna być średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji na kwotę kredytu, aby zarobić na roczne koszty kredytu. Dla rat malejących RRSO jest wyższe niż dla rat równych przy tym samym okresie kredytu pomimo, że kredyt z ratami malejącymi finalnie ma niższy koszt kredytu. Podobnie RRSO kredytu na 20 lat będzie wyższe niż dla kredytu na 30 lat. Wyższe RRSO nie oznacza automatycznie, że kredyt jest droższy. RRSO przy kredytach hipotecznym ma mniejsze znaczenie, większą rolę odgrywa przy porównywaniu kredytów gotówkowych.

 7. Witam, czy w tej chwili można po podpisaniu umowy z PKO BP i opłaceniu składki za rok z góry (w ofercie 0,5% prowizji) zrezygnować z niego (np. jeden dzień po zawarciu umowy ubezpieczenia) czy nie zwiększy to kosztów kredytu, nie będzie trzeba dostarczyć do banku innej polisy na życie i dostanie się zwrot składki za resztę roku?

  Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź!

 8. Witam. Czy ubezpieczenie nieruchomości może być spoza banku + cesja na bank? Ogólnie chodzi mi o PKO bp i Pekao SA. I czy mogłaby pani powiedzieć czy jest w PKO bp jakaś minimalna wpłata jak w pekao (2xkrotnosc pierwszej raty)? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. PKO BP – dowolne ubezpieczenie nieruchomości. PEKAO SA deklaracja ubezpieczenia nieruchomości z oferty banku obniża oprocentowanie o 0,10 p.p.
   PKO BP – na ten moment deklaracja wpływów nie zmienia warunków cenowych, nie trzeba deklarować.

 9. Dzień dobry,
  Czy w przypadku PKO BP w drugim okresie 5-letnim również obowiązuje obniżka o 0,83 p.p.? Dziękuję

 10. Ja nic nie posiadam i nie posiadałam (nieruchomości mieszkalnej w sensie)
  Ale jeśli mój mąż otrzymał w darowiźnie od siostry 3/80 domu i było to już w trakcie naszego małżeństwa to rozdzielność nic nam nie da i nawet w Aliorze ja nie mogę samodzielnie wnioskować o BK2? Dziękuję.

 11. Dzień dobry.
  Pomoże mi Pani zrozumieć ten zapis z Ustawy:
  „Okresem pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy w
  rozumieniu ust. 1, w przypadku prowadzącego to gospodarstwo wspólnie z
  kredytobiorcą:
  1) małżonka kredytobiorcy – jest okres liczony od dnia zawarcia małżeństwa
  z kredytobiorcą;” ?
  Mój mąż gdy był jeszcze kawalerem (ale pełnoletnim) otrzymał w drodze darowizny od swojej mamy mieszkanie, a po kilku miesiacach bądz latach je sprzedał (nadal wtedy był kawalerem).
  Obecnie jestesmy po ślubie, ani ja nie posiadam i nigdy nie posiadałam nieruchomości mieszkalnej, ani on aktualnie nie posiada nieruchomości mieszkalnej.
  Czy w takiej sytuacji mozemy przystąpić do Kredytu 2% wspólnie?
  Czy też jestesmy juz wyłaczeni z tego Programu?
  Dziekuję

  1. Dzień dobry. Wspólnie jako małżeństwo nie możecie Państwo przystąpić do Bezpiecznego Kredytu, bo mąż posiadał w przeszłości mieszkanie nabyte w drodze darowizny.
   Pani może samodzielnie skorzystać z rozdzielnością majątkową z Bezpiecznego Kredytu i nabyć nieruchomość tylko na siebie. Jest spełnione kryterium, że mąż nie przystępujący do kredytu zbył swoją nieruchomość przed ślubem.
   Taką możliwość musi jeszcze dopuścić bank kredytujący i na dziś z banków, które mam w ofercie jest to możliwe w Alior Bank. Oczywiście musi Pani tym samym posiadać samodzielnie zdolność kredytową.

   Wspólnie możecie skorzystać z drugiego produktu – Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *