kredyt mieszkaniowy Poznań

Oferta kredytów hipotecznych dla osób fizycznych:

 

[1] Kredyt mieszkaniowy

 

[2] Pożyczka hipoteczna

 

[3] Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości

 

[4] Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych MDM 2014 – 2018 

 

 

Sprawdź też ofertę KREDYTU GOTÓWKOWEGO.

Banki współpracujące w zakresie produktów hipotecznych:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 • PKO Bank Hipoteczny S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A. [dawniej Bank Zachodni WBK S.A.]

 

Współpraca z bankami odbywa się za wynagrodzeniem w ramach usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego.

 

Czynności faktyczne związane z pośrednictwem kredytu hipotecznego podlegają rygorom Ustawy o kredycie hipotecznym [Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami]. Podmioty uprawnione do oferowania kredytu hipotecznego w ramach pośrednictwa kredytu hipotecznego [pośrednicy oraz agenci pośrednika] podlegają wpisowi do Rejestru Pośredników Kredytowych [Dział I] prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Numer wpisu agenta pośrednika kredytu hipotecznego – firmy BOŻENA MYSZCZYSZYN do rejestru pośredników kredytowych (dział I)  RHA0009097.

 

Rygorom tejże ustawy nie podlegają pośrednicy przekazujący wyłącznie dane kontaktowe zainteresowanego klienta do banku lub pośrednika [tzw.lead]. Tak działają na przykład biura nieruchomości, deweloperzy lub portale internetowe. Tego typu pośrednicy nie analizują sytuacji klienta i nie przedstawiają ofert kredytowych [nie wykonują czynności faktycznych], a tym samym nie mają wpływu na wybór konkretnej oferty kredytu mieszkaniowego przez klienta. Ustawa tych podmiotów nie obejmuje, a pośrednictwo tego typu jest usługą marketingową. 

 

 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to każdy rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej lub użytkowej. Są to zarówno kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne, kredyty konsolidacyjne udzielane przez banki osobom fizycznym jak i kredyty inwestycyjne dla firm zabezpieczone hipoteką. W dalszej części wpisu skupiam się na kredytach hipotecznych oferowanych osobom fizycznym.

 

kredyt mieszkaniowy poznań pośrednik kredytu hipotecznego

 

Przy produktach hipotecznych trzeba rozróżnić dwie kwestie:

 

[1] Cel kredytowania

 

[2] Przedmiot zabezpieczenia

 

 

 

Kredyty mieszkaniowe to kredyty celowe. Oprócz zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości muszą być dodatkowo przeznaczone na konkretny cel mieszkaniowy, związany z nieruchomością mieszkalną. Takim celem może być zakup mieszkania, budowa domu, remont, zakup działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną itd. Bank może się zabezpieczyć na nieruchomości będącej celem kredytowania lub na innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej.

 

Pożyczki hipoteczne przeznaczone są na cel dowolny. Żeby ubiegać się o taki produkt trzeba już być właścicielem nieruchomości w momencie składania wniosku kredytowego. Jeśli procedury danego banku przewidują taką możliwość pożyczka hipoteczna może być udzielona również pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej.

 

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne mają za cel spłatę zobowiązań kredytowych pod zabezpieczenie hipoteczne. Tutaj również w zależności od procedur banku dopuszcza się konsolidację pod zabezpieczenie cudzej nieruchomości.

 

Dłużnik rzeczowy, inaczej “dawca zabezpieczenia” – taką osobą będzie osoba trzecia, która nie przystępuje do kredytu lub pożyczki jako kredytobiorca, pożyczkobiorca, ale użycza swojej nieruchomości jako zabezpieczenie czyjegoś kredytu. Dłużnik rzeczowy wyraża zgodę na wpis hipoteki i odpowiada za dług do wartości zabezpieczenia. Gdyby główny kredytobiorca, pożyczkobiorca nie spłacał zobowiązania dłużnik rzeczowy ryzykuje utratę nieruchomości.

 

Zależnie od banku może być możliwość połączenia różnych wariantów produktów hipotecznych w jednej umowie np. zakup mieszkania wraz z celem dowolnym.

 

Transakcje celowe i kredyty mieszkaniowe mogą dotyczyć:

 • rynku wtórnego np. zakup mieszkania od osoby fizycznej, zakup działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budowa domu systemem gospodarczym, odpłatne zniesienie współwłasności, spłata współmałżonka po rozwodzie, zamiana nieruchomości z dopłatą;
 • rynku pierwotnego np. zakup mieszkania lub domu od dewelopera (nieruchomości w trakcie budowy lub gotowe), wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Jak wygląda kredyt z Ekspertem Finansowym?


kredyt mieszkaniowy poznań pośrednik kredytu hipotecznego

 

[1] Dla Klienta pomoc oraz pośrednictwo przy wyborze kredytu jest usługą BEZPŁATNĄ.   To bank wynagradza pośrednio Eksperta Finansowego  za czynności faktyczne wykonane w związku z oferowaniem kredytu hipotecznego.


[2] Bezpośrednio w banku jak i w firmie pośrednictwa kredytowego dostępna jest  ta sama oferta kredytów hipotecznych, w tym mieszkaniowych,a także te same promocje.

 

[3] W razie potrzeby weryfikuję projekt umowy przedwstępnej przed jej podpisaniem, księgę wieczystą, wskazuję notariusza, rzeczoznawcę i oczywiście podpowiadam na co zwrócić uwagę.

 

[4] Udostępniam klientowi wszelkie formularze bankowe i pomagam wypełnić wnioski kredytowe, skompletować dokumentację, a następnie składam wnioski do banków w imieniu klienta.

 

[5] Przekazuję klientowi bieżące informacje o wniosku, czyli o etapie procesu kredytowego.

 

[6] Informuję klienta o warunkach decyzji, a po wybraniu najbardziej optymalnej oferty za moim pośrednictwem ustalany jest termin podpisania umowy kredytowej.

 

[7] Sprawdzam, przekazuję i omawiam z klientem treść umowy kredytowej.

 

[8] Towarzyszę klientowi w banku podczas podpisania umowy kredytowej, pomagam zadawać właściwe pytania dotyczące istotnych kwestii.

 

[9] Weryfikuję spełnienie warunków uruchomienia kredytu.

 

[10] W razie potrzeby służę pomocą również po uruchomieniu kredytu i to niezależnie od czasu, jaki upłynął od finalizacji tematu.

 

Współpraca: 

 Do współpracy zapraszam:

   

 • KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny

 

 • BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, DEWELOPERÓW i SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, zainteresowane współpracą w zakresie pośrednictwa  kredytowego dla własnych klientów, nabywających nieruchomości i poszukujących kredytowania

W decyzji pomocne mogą być rekomendacje klientów, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy we współpracy ze mną.

 

Przykłady Przeprowadzonych Transakcji Kredytowych

kredyt mieszkaniowy poznań pośrednik kredytu hipotecznego

 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego bez urządzonej KW
 • zakup lokalu, domu z jednoczesną spłatą kredytu mieszkaniowego zbywcy
 • budowa domu, lokalu mieszkalnego przez dewelopera, SM (rynek pierwotny)
 • zakup działki budowlanej i budowa jednorodzinnego domu mieszkalnego
 • nabycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego pełną własność na rynku wtórnym wraz z kwotą na remont
 • zakup zadłużonego lokalu mieszkalnego (egzekucja komornicza) w połączeniu ze spłatą wierzycieli i zabezpieczeniem na nieruchomości osoby trzeciej
 • spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku (kredyt refinansowy)
 • zwolnienie z długu, przystąpienie do długu np. w sprawach rozwodowych
 • spłata zobowiązań wobec współmałżonka w związku z rozwodem i przeniesieniem części własności nieruchomości
 • bezciężarowe odłączenie nieruchomości (np. przy podziale i sprzedaży części działki)
 • zmiana zabezpieczenia hipotecznego (np. w przypadku konieczności sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem walutowym – zmiana zabezpieczenia i pozostawienie spłaty kredytu na dotychczasowych warunkach)
 • kredyty w programie “Rodzina na swoim”
 • kredyty w programie MDM
 • restrukturyzacja kredytu mieszkaniowego
 • przewalutowanie kredytu mieszkaniowego
 • wydłużenie, skrócenie okresu kredytowania
 • zmiana formuły spłaty kredytu mieszkaniowego (raty równe, raty malejące)
 • kredyty konsolidacyjne
 • pożyczki hipoteczne
 • pożyczki zabezpieczone aktywami finansowymi (zastaw rejestrowy)
 • kredyty gotówkowe, konsumpcyjne bez zabezpieczenia
 • kredyty studenckie

Powyższe transakcje kredytowe dotyczą zarówno okresu pracy jako doradcy bankowego jak i pośrednika kredytowego.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj historie konkretnych Klientów.

 

Moją wiedzę i wiarygodność jako eksperta hipotecznego sprawdzisz czytając artykuły oraz rekomendacje osób, które mi zaufały.

Jak skorzystać z moich Usług?

 

Wejdź na zakładkę KONTAKT i umów się na bezpłatne spotkanie.

 

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować do kredytu hipotecznego oraz jak wygląda pierwsze spotkanie z ekspertem hipotecznym. 

 

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyt mieszkaniowy Poznań