Bezpieczny Kredyt 2. Pytania i wątpliwości.

Bezpieczny Kredyt 2% – warunki wymagające interpretacji. Nieżyciowe zasady.

Choć program Pierwsze Mieszkanie idzie do przodu to część poprawek niekoniecznie zmierza w dobrym kierunku, zwłaszcza te dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Kolejne zmiany rodzą kolejne wątpliwości co do tego jak interpretować przepisy. 14 kwietnia 2023 projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przeszedł przez Sejm. Zostaje w kolejce Senat i podpis Prezydenta. Czy będą jeszcze zmiany w projekcie ustawy? Być może tak. Podpowiadam, co można zmienić w Bezpiecznym Kredycie, co rodzi największe wątpliwości i które warunki ograniczające są nieżyciowe.

Bezpieczny Kredyt 2% pytania wymagające interpretacji

Czy biorąc Bezpieczny Kredyt 2% jako Singiel mogę zamieszkać z partnerem?

Nie można wziąć kredytu z partnerem, jeśli się nie ma ślubu lub wspólnego dziecka, ale czy można z nim potem zamieszkać? Rozsądek podpowiada, że Tak.

Tak przecież było w poprzednich programach MDM i RnS. Istotne było tylko to, czy kredytobiorca nadal w całej nieruchomości bez ograniczeń realizuje swoje potrzeby mieszkaniowe.

Projekt ustawy mówi, że jedną z przesłanek utraty dopłat jest użyczenie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego z wykorzystaniem BK-2% innej osobie, stąd wątpliwości.

W mojej opinii przez „użyczenie” powodujące utratę dopłat należy rozumieć takie sytuacje, kiedy kredytobiorca nie mieszka w tym mieszkaniu lub domu, ale udostępnia nieruchomość do zamieszania np. rodzicom lub rodzeństwu.

Poniżej interpretacja dotycząca MDM:

mdm zamieszkanie z partnerem

W temacie pojawiła się w międzyczasie interpretacja ministerstwa potwierdzająca możliwość zamieszkania z partnerem, partnerką.

Co to znaczy „osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe”?

Jednym z warunków do spełnienia po stronie kredytobiorcy na moment wnioskowania o Bezpieczny Kredyt 2% jest brak posiadania (własność, spółdzielcze własnościowe prawo) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego teraz i w przeszłości.

Warunek ten musi spełnić również osoba prowadząca z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe, nie przystępująca do kredytu. Przeszłość dla tej drugiej osoby jest ograniczona czasowo do okresu pozostawania w tym wspólnym gospodarstwie.

Wg projektu ustawy okres pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym liczony jest:

 • Dla małżonków od dnia ślubu
 • Dla rodziców wspólnego dziecka od dnia narodzin dziecka.

Definicję „wspólne gospodarstwo domowe” można rozumieć szeroko.  Czyli, że dwie dorosłe osoby po prostu deklarują, że razem mieszkają i prowadzą gospodarstwo domowe (dwóch singli). „Wspólne gospodarstwo” można też rozumieć wąsko, wg definicji ustawowej, ograniczając taką możliwość tylko do małżeństw i rodziców dziecka.

Sposób rozumienia definicji gospodarstwa domowego ma z kolei wpływ na przesłanki utraty dopłat. W szczególności chodzi o udostępnienie lokalu lub domu osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% prowadziła z kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe.

Prawdopodobnie chodzi o wykluczenie sytuacji, gdzie dwie osoby kwalifikowały się na „wspólne gospodarstwo”, ale celowo tylko jedna z nich wnioskowała o Bezpieczny Kredyt jako Singiel.  

Czy małżonek z rozdzielnością majątkową może samodzielnie uzyskać Bezpieczny Kredyt?

To jedna z większych wątpliwości, bo do tej pory w Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych mieliśmy jako nabywców „oboje małżonków”. Takie podejście deklarowały również banki dla funkcjonującego Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Marcowe zmiany w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania rodzą wątpliwości w tym zakresie. To z uwagi na dodanie przesłanki utraty dopłat „zamieszkanie z małżonkiem”, który na moment wnioskowana o BK-2% posiadał inną nieruchomość (licząc od dnia ślubu). Ta przesłanka utraty dopłat sugeruje bowiem, że małżonek z rozdzielnością może samodzielnie przystąpić do kredytu.

To rodzi kolejne pytanie, czy w definicji gospodarstwa domowego pod pojęciem „gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną” ustawodawca ma na myśli również małżonka z rozdzielnością majątkową prowadzącego samodzielne gospodarstwo domowe.

Niespójność zasad Bezpiecznego Kredytu 2%

Pełna własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu rządzą się tymi samymi prawami w zakresie możliwości kupna-sprzedaży, darowizny, dziedziczenia, czy też rozszerzenia wspólności majątkowej.

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ustawodawca traktuje te prawa odmiennie.

Jedną z przesłanek utraty dopłat jest zbycie nieruchomości, z wyjątkiem:

 1. Rozszerzenia wspólności majątkowej dla pełnej własności.
 2. Zbycie na rzecz drugiego kredytobiorcy dla spółdzielczego własnościowego prawa.

Czy nie można zarówno dla pełnej własności jak i spółdzielczego własnościowego prawa dopuścić obu wyłączeń na tych samych zasadach?

Tak, aby przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu również było możliwe rozszerzenie wspólności majątkowej (od strony prawnej nie ma ograniczeń). Przy pełnej własności z kolei, żeby ustawodawca również dopuścił zbycie na rzecz drugiego kredytobiorcy.

Bezpieczny Kredyt i 5 zasad moim zdaniem do zmiany

[1] Działka z rozpoczętą budową jako wkład własny

Jeśli działka z rozpoczętą budową mieści się w kwocie 200.000 zł to nie m problemu. Gorzej, gdy ta wartość jest przekroczona, a dotyczyć to będzie wielu budów np. w stanie surowym zamkniętym. Tu wchodzi ograniczenie kwotowe dla Bezpiecznego Kredytu:

 • 100.000 zł dla Singla
 • 150.000 zł dla małżeństwa i rodziców dziecka

Jednocześnie jednak koszt budowy zadeklarowany w kosztorysie musi spełnić wymogi bankowe w zakresie minimalnego kosztu budowy. W przypadku PKO BP jest to 3700 zł za m2 dla stanu deweloperskiego i 4200 zł dla stanu wykończonego (licząc do powierzchni garaż w bryle budynku).

Bank co do zasady zamyka inwestycję i w ocenie banku wkład własny oraz kredyt muszą pokryć 100% kosztów budowy. Dokumentem urzędowym potwierdzającym zakończenie prac jest zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania.

Tym samym, jeśli ktoś jest na końcówce budowy i te środki 100-150 tys. mu wystarczą to kwalifikuje się na Bezpieczny Kredyt. Jeśli jednak ktoś rozpoczął budowę, ale do zakończenia brakuje mu trochę więcej np. 350-400 tys., to już niestety na Bezpieczny Kredyt nie kwalifikuje się.

Tym samym „premiowany” tańszym kredytem jest kredytobiorca z większym wkładem własnym.

[2] Dziedziczenie części ułamkowych w dwóch nieruchomościach.

Projekt ustawy dopuszcza dziedziczenie nie więcej niż w udziale 50%, ale tylko w jednej nieruchomości.

Wiele osób natomiast znajduje się w sytuacji, gdzie dziedziczenie dotyczy dwóch nieruchomości w małym udziale. Często są to nieruchomości dawno sprzedane z uwagi na ilość spadkobierców lub stan techniczny nieruchomości.

Typowe problemy osób zainteresowanych Bezpiecznym Kredytem:


„…zastanawiam się czy dziedzicząc po ojcu 1/3 w domu rodzinnym i 1/6 w innej nieruchomości, mam jeszcze szansę starać się o BK2%?”

Dostałem w spadku parę lat temu udziały 1/8 nieruchomości, która potem została sprzedana. Następnie dostałem, także w spadku, 1/6 kolejnej nieruchomości, które to udziały posiadam do dzisiaj. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o dofinansowanie?”


[3] Dziedziczenie i brak zamieszkiwania od 12 miesięcy

Warunek braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości to chyba jeszcze bardziej nieżyciowy warunek niż ten dotyczący dziedziczenia tylko jednej nieruchomości.

Przykład z komentarzy:


„Pytanie o kredyt 2%. Czy jeśli posiadam 8% udziałów w spadku po jednym z rodziców (drugi żyje i ma 75% a reszta jest na pozostałe dzieci) to czy łapię się na kredyt 2% na pierwsze mieszkanie, zaznaczając, że nie chcę wykupować pozostałej części spadku, tylko chcę kupić pierwsze mieszkanie? Dodam, że mieszkam w tym miejscu, gdzie mam udział. Ale chcę kupić pierwsze mieszkanie, nie mające nic wspólnego z udziałem.”


Właściwie ten komentarz wyjaśnia wszystko. Dziecko, które odziedziczyło udział w nieruchomości tylko dlatego, że jeden z rodziców zmarł najczęściej chce się usamodzielnić i nabyć własną nieruchomość. Mieszka w tym mieszkaniu rodziców, bo gdzie ma mieszkać? Nie każdy zaczyna od najmu. Nie zawsze dziedziczenie dotyczy domu budowanego z myślą o rodzinie wielopokoleniowej. Często dziedziczy się udział w mieszkaniu rodzica, w którym nie ma miejsca na założenie własnej rodziny.

Ustawodawca nie przewidział sytuacji, gdzie po stracie jednego z rodziców dorosłe dziecko chce kupić pierwsze mieszkanie z pominięciem „przymusowego” rocznego najmu.

[4] Darowizna części ułamkowych nieruchomości

Kolejne wykluczenie, gdzie np. dziadkowie za życia chcą uporządkować sprawy majątkowe obdarowując wnuki ułamkową częścią własności z jednoczesnym prawem dożywotniego zamieszkiwania.

Chcąc zrobić dobrze we wszystkich takich przypadkach zamknęli wnukom możliwość wnioskowania o Bezpieczny Kredyt na własne mieszkanie. Darowizna jest wykluczona niezależnie od jej wielkości.

Przykładowe problemy:


„mojej żonie i jej siostrze parę lat temu babcia w drodze darowizny przepisała mieszkanie z klauzulą, że będzie miała możliwość tam mieszkania do jej śmierci. Czy jeśli moja żona nie posiada ponad 50 % udziału w nieruchomości i tam nie zamieszkuje może ubiegać się o kredyt 2%?”

 „Żona przed naszym ślubem dostała w darowiźnie 50% mieszkania. Czy to nas wyklucza z opcji kredyt 2%? Nie mieszkamy w tym mieszania.”


Czy do współwłasności nie można podejść podobnie jak było w MDM?

W przypadku Mieszkania dla Młodych współwłasność nie dyskwalifikowała niezależnie, czy była nabyta drogą dziedziczenia czy darowizny. Poniżej fragment pytań i odpowiedzi ze strony ministerstwa dotyczący MDM:

Współwłasność MDM a Bezpieczny Kredyt

[5] Tylko wspólne dziecko

Kolejny nieżyciowy warunek, gdzie partnerzy mogą zadeklarować wspólne gospodarstwo domowe tylko, jeśli oboje są biologicznymi rodzicami dziecka.

Co, jeśli z rodzicom dziecka nie wyszło i każdy układa sobie życie z nowym partnerem?

Przydałoby się dopuścić możliwość wspólnego wnioskowania o Bezpieczny Kredyt przez partnerów wychowujących wspólnie dziecko, gdzie przynajmniej jeden z kredytobiorców jest rodzicem biologicznym dziecka. Często jest to kwestia braku zdolności kredytowej w pojedynkę, a dotyczy to jednak gospodarstwa wychowującego dziecko.

Podsumowanie

To tyle uwag do projektu ustawy wprowadzającej Bezpieczny Kredyt i uzupełnienie do mojej poprzedniej analizy.  Pomijam kwestię oceny, czy w ogóle program powinien być wprowadzony i jakie skutki wywoła. Do czasu podpisu Prezydenta pod ustawą możliwe są jeszcze zmiany. Po wejściu w życie zmiany nadal są możliwe, ale drogą nowelizacji.

Pełna analiza projektu ustawy BK2%

Aktualizacja 15.06.2023. Ustawa o pomocy Państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1114.

Analiza warunków i zasad Bezpiecznego Kredytu na podstawie uchwalonej ustawy.

 

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Zapraszam do kontaktu i do współpracy, jeśli o Bezpieczny Kredyt planujesz ubiegać się w Poznaniu.

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

 

239 Komentarze:

 1. Dzień dobry, chciałem zapytać czy jeśli wziąłem BK na zakup domu sam to czy moja narzeczona i roczne dziecko mogą się zameldować pod adresem zakupionego na BK domu bez żadnego problemu?

  1. Tak, ustawa nie reguluje kwestii meldunku innych osób. Pod uwagę należy wziąć kwestię, czy tworzyliście Państwo gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy na moment wnioskowania o kredyt (jako rodzice wspólnego dziecka), a jeśli tak to czy narzeczona również spełniała kryterium pierwszego mieszkania/domu.

 2. Dzień dobry,

  Chciałabym się upewnić czy posiadając kredyt bk2% mogę zakupić garaż wolnostojący nieprzynależny do mieszkania? czy jest to traktowane jako nieruchomość przez którą mogę stracić dopłaty?

 3. Dzień dobry,
  Wzięłam bezpieczny kredyt 2% na siebie, zamierzam w nim zamieszkać z partnerem. Moje pytanie brzmi czy jak powiem dla spółdzielni, że mieszkają dwie osoby żeby przeliczyć czynsz to utracę opłaty?

  1. Zgłoszenie w spółdzielni dodatkowej osoby jako zamieszkującej lokal nie stanowi przesłanki utraty dopłat. Zakładam, że nie macie wspólnych dzieci i nie ma tu naruszenia kwestii braku mieszkania/domu na moment wnioskowania o kredyt.

 4. Dzień dobry,
  Proszę o informację, czy łamię zasady bezpiecznego kredytu 2% w sytuacji, gdy zakup mieszkania odbywa się dwa miesiące przed odbiorem lokalu zakupionego mieszkania z rynku wtórnego. Sprzedający mieszkanie poprosili o przedłużenie czasu na przekazanie nieruchomości z powodu opóźnień dewelopera z wydaniem ich nowego mieszkania. Czas pomiędzy zakończeniem transakcji (w tym uruchomienia kredytu), a przejęciem mieszkania to 1 miesiąc. Ustalono zwrot kosztów czynszu za ten okres oraz zwrot kosztów za przedłużenie najmu mieszkania na rzecz Kupujących. Czy takie działanie łamie warunki BK2% i może powodować utratę dopłat?

  1. Dłuższy termin wydania mieszkania zakupionego za środki z Bezpiecznego Kredytu nie koliduje z programem. Na stronie ministerstwa jest odpowiedź w tej kwestii odnosząca się do nawet 6-miesięcznego terminu opuszczenia mieszkania.
   Z tego tytułu nie można jednak ze sprzedającymi umówić się, że będą płacić za najem tego mieszkania (kupionego za BK2), bo to już byłaby przesłanka utraty dopłat.
   Jeśli termin wydania wydłuża się ponad to co było w akcie notarialnym, można sporządzić na koszt sprzedających aneks do umowy notarialnej i aneksem wydłużyć termin wydania lokalu.

   Rozumiem, że jesteście umówieni na zwrot kosztów waszej „starej” nieruchomości, w której musicie zostać dłużej. Jeśli sprzedający będą robili przelew bankowy proszę zwrócić uwagę na tytuł przelewu, żeby nie było wątpliwości, że to nie jest najem tego mieszkania kupionego za BK.

 5. Jestem singlem, wziąłem w grudniu kredyt BK2%, w lutym dowiedziałem się, że mam 10 miesięczne dziecko czy stracę dopłatę?

  1. Tu są dwie kwestie. [1] Bank nie uwzględnił w obciążeniach i zdolności kredytowej dziecka – dobrze byłoby udokumentować fakt, że faktycznie Pan nie wiedział. Inaczej można by to było podciągnąć pod składanie fałszywych oświadczeń.[2] Druga kwestia, czy matka dziecka posiada lub posiadała w przeszłości mieszkanie/dom? Jeśli tak, a teraz wprowadziłaby się do Pana to w mojej opinii jest to przesłanka utraty dopłat. Jeśli matka dziecka nigdy nie miała mieszkania/domu to niezależnie, czy z Panem zamieszka czy nie nie powoduje to utraty dopłat.

 6. Dzień dobry,

  na wstępie chciałbym bardzo podziękować za garść bardzo przydatnych informacji, które zaczerpnąłem z Pani bloga. Nurtuje mnie jednak pewna kwestia, na którą odpowiedzi nie zdołałem odszukać.
  Kupiłem lokal mieszkalny na kredyt 2%, bliźniak z wyodrębnionymi księgami wieczystymi. Zakup mieszkania + remont.
  Znalazłem informacje na stronie rządowej, iż ustawa nie wyklucza możliwości rozbudowy domu w późniejszym terminie ze środków własnych, jeśli pierwotnie ktoś postawił dom z środków uzyskanych z BK 2%.
  Moje pytanie brzmi, czy w mojej sytuacji mogę rozbudować lokal? Jeśli tak to w jakim terminie, ponieważ słowo „późniejszy termin” nic mi nie mówi – czy po spłacie całości kredytu, czy mogę to zrobić wraz z remontem, czy po rozliczeniu remontu?

  1. Dzień dobry. Jeśli w celach kredytowania był REMONT to należy ten remont wykonać i rozliczyć zgodnie z zakresem prac ujętych w kosztorysie. Rozbudowa lokalu swoim zakresem wymagałby już urzędowego pozwolenia, zapewne projektu rozbudowy, na koniec inwentaryzacji i docelowo zmiany powierzchni w księdze wieczystej – nie można tego łączyć z remontem, na który bank się zgodził. Najwcześniej byłoby to możliwe po rozliczeniu się z bankiem.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym o doprecyzowanie ostatniego zdania. Rozliczyć się z bankiem – całkowita spłata kredytu czy po rozliczeniu się z remontu?

 7. Witam, mam nie codzienną sytuację.
  Ja z mężem posiadamy 50% udziałów w gruncie. Druga połowa należy do teściów. Teściowie są właścicielami połowy starego przedwojennego domu, który chcieliby sprzedać i za resztę oszczędności wybudować łacznie z nami, dom jednorodzinny dwulokalowy. Dzielony góra dla nas młodych. Dół bez schodów dla rodziców na emeryturze. Ze względu na wiek rodziców nie chcemy bliźniaka(schody dla starszych osób są męka). A my mamy 50% udziałów w działce wartej 300.000zl. Te 150.000 chcielibyśmy użyć w banku jako wkład własny do kredytu a na resztę dobrać kredyt. Projekt domu posiada dwa osobne zewnętrzne wejścia, osobne źródła ciepła. Czy będziemy mogli wziąć bez problemu kredyt na osobne mieszkanie na górze? Czy jako dom jednorodzinny dwu lokalowy, możemy dobrać kredyt na budowe własnego lokalu? W jaki sposób najlepiej to zrobić? Chcemy mieć osobne księgi wieczystej nieruchomości.

  1. Taka konstrukcja nie będzie możliwa w żadnym z kredytów w ramach programu rządowego. Można się przymierzyć do kredytu standardowego. Ilość banków ograniczona.

   [1] Finansowanie będzie dotyczyć budowy całego domu z zabezpieczeniem hipoteką na całej działce. Teściowie mogą wystąpić w roli „dłużnika rzeczowego”, czyli zgodzić się na wpis hipoteki.
   [2] Koszt inwestycji i kosztorys budowy będą dotyczyć całego domu. Nie można uzyskać finansowania tylko na swój lokal mieszkalny, zwłaszcza, że księga wieczysta powstanie dopiero po wybudowaniu. Bank może wymagać, by została jedna KW (bez wydzielania KW lokalowych).
   [3] Należy udokumentować posiadanie środków własnych. Wkład własny wnoszą kredytobiorcy, a nie dłużnik rzeczowy. Całość środków potrzebnych na wybudowaniu części przeznaczonej dla Teściów najprawdopodobniej trzeba będzie pokazać na rachunkach bankowych (własnych), czyli zapewne po drodze byłaby kwestia darowizny.
   [4] Najdalej po pierwszej transzy z banku do zaangażowania w budowę będzie cały wkład własny i dopiero na koniec wchodzi bank z dalszymi transzami.
   Tego typu transakcje zawsze są oceniane indywidualnie, więc nawet jak bank dopuszcza tego typu finansowanie to nie ma gwarancji pozytywnej decyzji.

 8. Dzień dobry,
  Mam z mężem rozdzielność majątkowa, nabyłam mieszkanie na BK2%, wcześniej wspólnie wynajmowaliśmy mieszkanie jako małżeństwo. Mąż nie posiadał nigdy żadnej nieruchomości. Czy może się zameldować w mieszkaniu kupionym na BK mnie i czy nie utracimy dopłat? Dziękuję za odpowiedź.

  1. Jeśli mąż również spełnia kryteria odnośnie braku mieszkania/domu to nie ma przeszkód we wspólnym zamieszkaniu. Nie jest to przesłanka utraty dopłat. Ustawa nie reguluje kwestii meldunku.

 9. Miałbym pytanie trochę nie na temat. Kupiłem mieszkanie BK2. W tym miesiącu zakładam działalność JDG jak programista/sprzedaż produktów cyfrowych/business developer. Większość pracy wykonuję z domu 99%. Czy mogę założyć działalność na adres mieszkania czy jednak lepiej założyć z adresem zamieszkania w BK2 i bez stałego adresu wykonywania lub z adresem wykonywania w innej lokalizacji np. u rodziców?

  1. Jeśli w kredycie nie ma gwarancji BGK brakującego wkładu własnego to można zarejestrować działalność gospodarczą (siedziba) na adres zamieszkania. Można też adres zamieszkania wskazać jako adres do doręczeń i nie podawać stałego adresu wykonywania działalności. Wskazanie adresu stałego wykonywania działalności wiąże się z tym, że pod tym adresem przyjmuje Pan klientów/kontrahentów i np. jedno z pomieszczeń jest przeznaczone na biuro i wyłączone z użytkowania na potrzeby prywatne. Jeśli praca z komputerem nie wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania mieszkania, nie są tam obsługiwani klienci firmy/kontrahenci, nadal jest to funkcja w pełni mieszkaniowa to z punktu widzenia kredytu hipotecznego nie widzę problemu.

 10. Dobry Wieczór Pani Bożeno.

  Szukając odpowiedzi na swoje pytanie odnośnie utraty dopłat trafiłem tutaj i liczę na pomoc. Wiem już że narzeczona może mnie zameldować i nie straci żadnych dopłat do kredytu gdyż nie posiadamy razem dzieci ale jesteśmy dość długo w stałym związku. Interesuje mnie inna rzecz czy możemy podzielić się opłatami gdzie ona opłaca ze swojego konta kredyt 2%, a ja robię ze swojego konta wszystkie opłaty domowe typu prąd, gaz, czynsz. Czy to że opłaty nie będą wychodzić z jej konta ale w mieszkaniu jako właściciel jest zameldowana i tam mieszka ze mną ( a raczej ja z nią) może spowodować utratę przez nią dopłat do kredytu. Kojarzy mi się gdzieś informacja z banku ze raz 1 rok mogą prosić o udostępnienie informacji czy mieszkanie jest opłacane w terminie nie zalega z czynszem itp. bo zalegać nie będzie ale nie opłaca tego ona tylko ja. Czy to może być problem dla banku?

  1. Dzień dobry. Nie spotkałam się z sytuacją, by bank weryfikował płatności za użytkowanie lokalu przez kredytobiorcę. Nie widzę w tym problemu, że przelew na poczet czynszu pójdzie z innego konta. To raczej tylko kwestia ustaleń między Państwem.

 11. Witam, w razie uruchomienia nowego programu czy mam szansę na kredyt jeśli
  Mieszkam z partnerem, mamy wspólne dziecko, mieszka z nami też teściowa.
  Kredyt chciałam wziąć na siebie.
  Jak to jest rozpatrywane. Jako ilu osobowe gospodarstwo i jaki będę mieć limit dochodu w takiej sytuacji.?

 12. Dzień dobry,

  Pani Bożeno gratuluję wspaniałej i fachowej strony!
  Czy mogę prosić o informacje w tym konkretnym przypadku?
  Fakty:
  1. sierpień 2023 wniosek BK 2% dla singla
  2. Listopad 2023 zakup nieruchomości z BK2% jako singiel
  3. Styczeń 2024 ślub
  Pytania – stan na luty 2024
  1. Czy mogę zameldować żonę w jej dziecko (tylko jej) w mieszkaniu zakupionym przez BK2%?
  2. Czy mogę rozszerzyć wspólnotę majątkową o to właśnie mieszkanie bez utraty dopłat?
  3. Czy fakt, że w przeszłości żona była właścicielem nieruchomości może mieć znaczenie w kontekście utraty dopłat po rozszerzeniu wspólności majątkowej?
  Dziękuję z góry!

  1. Dzień dobry.
   1. Z obecną żoną nie tworzył Pan gospodarstwa domowego (wg ustawy) na moment wnioskowania o kredyt, stąd posiadanie przez nią nieruchomości teraz lub w przeszłości nie ma znaczenia. Może Pan zameldować zarówno żonę jak i jej dziecko.
   2. Ustawa pozwala na rozszerzenie wspólności majątkowej, przy czym to ma być konkretnie akt notarialny rozszerzający wspólność majątkową (nie może być to darowizna do majątku wspólnego). Zanim jednak udacie się państwo do notariusza należy o tym zamiarze uprzedzić bank kredytujący (pisemnie) i uzyskać zgodę banku na taką zmianę we własności. Niektóre banki wymagają, by wszyscy właściciele nieruchomości byli kredytobiorcami, stąd bank może wymagać, by nowy właściciel przystąpił do długu. W tym przypadku przystąpienie żony do umowy kredytu w roli kredytobiorcy nie będzie możliwe, bo ona nie spełnia kryteriów BK2%.
   3. Dodatkowo może Pan sporządzić testament, w którym powoła Pan jako spadkobiercę w 100% żonę.

 13. Dzień dobry. Wraz z żoną chcielibyśmy skorzystać z BK2% na budowę domu. Posiadam jednak ułamkową część nieruchomości ( 1/8 dom jednorodzinny) nabyty w drodze dziedziczenia jeszcze przed ślubem i posiadaniem dwójki dzieci.
  Czy dyskwalifikuje nas to z ubiegania się o kredyt ?
  Jeśli nie to czy w przypadku późniejszego nabycia pozostałej części nieruchomości w formie darowizny nie spowoduje to utraty dopłat ?

 14. Dzień dobry, czy mogę zostać zameldowana w mieszkaniu, które partner kupił sam z kredytu 2%? Wcześniej mieszkaliśmy razem, umowa najmu była podpisana na niego, nie byliśmy zameldowani w tamtym miejscu.

 15. Dzień dobry,
  Mieszkam z partnerem w wynajętym lokalu, od nowego roku przeprowadzamy się do mieszkania kupionego z BK2%, który jest zaciągnięty na mnie. Czy w tej sytuacji jeśli będę chciała zameldować partnera stracę dopłaty?

 16. Dzień dobry. Staram się o kredyt 2% i mam tylko jedno pytanie. Czy jeżeli do mojego mieszkania sfinansowanego z kredytu 2% wprowadzi się moja narzeczona, istnieje ryzyko utraty dopłat? Dodam, że nigdy nie mieszkaliśmy razem, każdy mieszkał osobno ze swoimi rodzicami. Nie mamy także dziecka. Dziękuję z góry za odpowiedź

 17. Dzień dobry,

  Mam pytanie odnośnie składania wniosków kredytowych.
  W sobotę wraz z narzeczonym bierzemy ślub, w przyszłym tygodniu chcielibyśmy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny. Nie będę jednak miała wtedy dowodu na nowe nazwisko. Czy możemy złożyć wnioski z dowodem na nazwisko panieńskie i aktem zawarcia małżeństwa?

  Pozdrawiam 🙂

 18. Dzień dobry,

  Mój partner (nie jesteśmy małżeństwem, nie mamy dzieci) chciałby ubiegać się o BZ 2%. Spełnia wszystkie warunki. Za kredyt chce kupić mieszkanie, w którym będziemy razem mieszkać. Nasuwają mi się dwa pytania:

  – czy jeśli będę przelewać bezpośrednio jemu na konto połowę raty, to czy nie straci dopłat? czy powinnam jakoś konkretnie tytułować takie przelewy, czy jednak powinnam np. płacić za rachunki, tak, aby kwota ta się równała?

  – czy jest jakaś opcja podpisania między sobą dokumentu/ umowy, który mówiłby o tym, że część mieszkania jest moja/ że płaciłam połowę kredytu? Wiem już, że w tym przypadku nie ma opcji przepisania części mieszkania na mnie. Sama też nie spełniam wszystkim warunków pozwalających mi na wzięcie BZ 2% (mam przepisaną 1/4 mieszkania rodziców). Jak najlepiej rozwiązać taką sytuację, czy widzi Pani tutaj jakieś rozwiązanie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. To jaką umowę podpiszecie Państwo między sobą to tylko Wasza sprawa i dobra wola stron w kwestii wywiązania się z ustaleń. Może Pani dokumentować swoje wydatki na mieszkanie (meble, sprzęty itp). Przy przelewach na rachunek partnera należy uwzględnić ewentualne skutki podatkowe – czy nie będzie tu kwestii darowizny. Można rozważyć też zamianę konta powiązanego z kredytem na rachunek wspólny (o ile bank nie ma przeciwwskazań) – wtedy jako współposiadacz każdy zasila i korzysta z własnego konta.

 19. Dzień dobry, razem z małżonką zakupiliśmy lokal mieszkalny wraz z dopłatą z BK2. Chciałbym się dowiedzieć czy zatem mamy obowiązek meldunku pod tym adresem, czy możemy pozostać przy swoim dotychczasowym? Nadmienię tylko, że mieszkamy w nowej nieruchomości.

  1. Ustawa o BK2% obliguje do zamieszkania w nabytej nieruchomości i nie odnosi się do meldunku. Jednakże meldujemy się w miejscu zamieszkania. Odrębne przepisy regulujące obowiązek meldunkowy w Polsce definiują, że należy zameldować się w miejscu pobytu czasowego lub stałego. Brak meldunku w miejscu zamieszkania narusza więc inne przepisy, ale nie wiąże się z żadnymi sankcjami

 20. Dzień dobry. Mam pytanie czy mogę ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania jeżeli posiadam mieszkanie w drodze darowizny. Darowiznę otrzymałam od rodziców w wieku 17 lat z zapisem że rodzice i brat mają prawo mieszkać w mieszkaniu dożywotnio. Odcięło mi to możliwości korzystania z wszelkich programów . Nie mieszkam w tym mieszkaniu od 15 lat. Mieszka tam ojciec . Jak mogę wybrnąć z tej sytuacji żeby kupić swoje mieszkanie. Czy mogę skorzystać z programu bo darowiznę dostałam jako nastolatka bez świadomości pewnych spraw? Czy jeżeli przepiszę bratu 51 % darowizny mieszkania to będę mogła skorzystać z kredytu 2% ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

 21. Dzień dobry, chciałem się zapytać co w przypadku kiedy mam już BK2% a za dwa lata ożenię się i chciałbym dopisać współmałżonkę jako współwłaścicielkę mieszkania. Czy wtedy utracę dopłatę?

  1. Dopisanie małżonki bez utraty dopłat możliwe jest wyłącznie w formie aktu not. rozszerzenia wspólności majątkowej, ale proszę o zamiarze poinformować bank (najlepiej załączając projekt aktu not.). To nie może być darowizna do majątku wspólnego, ale konkretnie rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 22. Dobry wieczór, dziękuję za tak obszerny artykuł! Czy dobrze zrozumiałem, można rozszerzać wspólność ustawową o prawo własności lokalu mieszkalnego ale nie można o spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielczego? Czy jest szansa na korektę tego absurdalnego przepisu? Jeżeli mimo wszystko rozszerzymy o drugą opcję to czy wszystkie dopłaty będą do zwrotu czy tylko te od momentu rozszerzenia? Co w sytuacji kiedy 'przeobrazimy’ spółdzielcze prawo we własność podczas trwania dopłat i takowe rozszerzymy? Pozdrawiam

  1. Można podpisać ze spółdzielnią mieszkaniową akt notarialny wyodrębnienie mieszkania na własność i tą drogą zamienić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną nieruchomość, a następnie rozszerzyć wspólność majątkową (za zgodą banku).

   Nie wiem czy ten przepis się zmieni – może ustawodawcy przyświecał w tym jakiś cel (np. pozbycie się z rynku spółdzielczych własnościowych praw). Ewentualna utrata dopłat w sytuacji zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu drogą rozszerzenia wspólności majątkowej byłaby od daty tego zdarzenia.

 23. Witam, jeśli złożę dokumenty o kredyt 1 grudnia o kredyt 2% i mam zdolność to otrzymam kredyt, czy już nie będzie puli? Pozdrawiam serdecznie Aleksandra

 24. Dzień dobry
  Jestem kawalerem, mam od dawna w planach zakup mieszkania. Jednak chcę w przyszłości zamieszkać z partnerką, która również sama planowała zakup mieszkania.
  Czy każde z nas może wziąć kredyt z dopłatami BK2%, każde zakupić mieszkanie w ramach programu, natomiast później po ślubie zamieszkać razem w jednym z mieszkań a drugie partnera wynajmować bez utraty dopłat?

 25. Dzień dobry,
  Chciałbym spytać, czy w sytuacji gdy wnioskuje się do banku o BK2% na budowę domu:
  – działka o wartości 300k PLN jako wkład własny
  – kosztorys spisany na 600k PLN, który spełnia limity na m2 danego banku
  to jaką rolę odgrywa tu wartość z operatu?
  np.
  – co jeśli z operatu szacunkowego wartość działka + dom wyjdzie ponad 1mln – czy to wtedy dyskwalifikuje wniosek?
  Pozdrawiam,
  Adrian

  1. Wartość wkładu własnego (wartość działki z operatu) i kredytu nie może przekroczyć 1 mln.
   Bank rozlicza kredytobiorcę wg kosztorysu (wartości prac zadeklarowanych w kosztorysie), który wcześniej zaakceptował.
   Teoretycznie więc wyższa wartość gotowego domu w wycenie rzeczoznawcy, jeśli wartość samej działki określona przez rzeczoznawcę i kredytu mieści się w ustawowym limicie – nie powinna wpłynąć na BK2%.
   W praktyce nie potwierdzę, bo nie miałam takiego przypadku, a z budowami bywa różnie.

 26. Dzień dobry,
  Jeżeli ktoś posiada jedną nieruchomość (dom) w spadku po zmarłym rodzicu w wysokości 50%, a także 25% działki z budynkiem gospodarczym z tego samego spadku, to czy może wnioskować o kredyt 2%? Co jeżeli na działce zamiast budynku gospodarczego byłby zwykły dom mieszkalny?

  1. Jeśli dziedziczenie dotyczy jednej nieruchomości mieszkalnej do 50% to można skorzystać z BK2%. Działka z budynkiem gospodarczym nie ma znaczenia. Jeśli dziedziczenie dotyczyłoby dwóch działek i każda z domem mieszkalnym to brak możliwości finansowania BK2%.

 27. Dzień dobry,
  W tym roku w programie BK2% obiecano sfinansowanie wszystkich zatwierdzony wniosków kredytowych, ale (z tego co mi wiadomo) obecnie wykorzystuje się już transzę na przyszły rok. Istnieje więc ryzyko, że tylko tegoroczne wnioski otrzymają to dofinansowanie, a te od 1 stycznia już nie (jeśli przyszłoroczna transza będzie wykorzystana).
  Chciałbym spytać jaki termin decyduje o kwalifikacji do tegorocznej edycji: data złożenia wniosku kredytowego, czy data pozytywnego rozpatrzenia wniosku?
  Obecnie banki procesują wnioski 2-3 miesiące, zamiast standardowych 2 tygodni, więc czy październik to może być ostatni termin na załapanie się na tegoroczną edycję?

  1. Dzień dobry.
   Komunikat BGK będzie dotyczył wstrzymania od następnego dnia przyjmowania nowych wniosków. Wnioski złożone przed wydaniem komunikatu będą dalej procesowane.

   Ps. Termin 2 tygodni nigdy nie był terminem standardowym (jestem w hipotekach od 2006 roku). Ustawa narzuciła na banki 21 dni kalendarzowych na decyzję, ale w części banków mamy wnioski 2-etapowe (te 21 dni liczymy od drugiego wniosku), a w części przyjęto praktykę liczenia 21 dni od uzupełnienia brakujących dokumentów. Standardowo dla banków liczymy około miesiąca, a w okresie dużego obłożenia wnioskami dwa miesiące. Terminy 2-tygodniowe są możliwe, ale dotyczą okresu, gdy bank ma mało wniosków i to też tylko niektórych banków.

   1. Bardzo dziękuję, zresztą po raz kolejny, za bardzo precyzyjną odpowiedź.
    Mogę tylko dodać z wielkim uznaniem, że pod względem rzetelności i rzeczowości informacji Pani odpowiedzi i informacje w artykułach na tej stronie są ewenementem. Nigdzie indziej nie znalazłem tak dobrze opracowanych zagadnień i to tutaj się nauczyłem zasad działania kredytów hipotecznych, chapeau bas!

   2. Chciałbym jeszcze dopytać, czy wstrzymanie przyjmowania wniosków dotyczy momentu składania wniosku w banku, czy rozpatrywania wniosku przez analityka, co obecnie trwa 2-3 miesiące.
    Z jednej strony, w banku zasugerowano mi, że kredyt rejestruje się na etapie pracy analityka, a nie w momencie składania wniosku.
    Z drugiej strony moim zdaniem z ustawy wynika, że chodzi o moment składania wniosku w banku:
    Art. 46. 1.
    „3. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia informacji (…) banki uprawnione do udzielania kredytów, (…) wstrzymują przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu”

    1. Wstrzymanie dotyczy momentu złożenia wniosku w banku. Zakładam jednak, zwłaszcza w drugiej połowie grudnia, że mogą być sytuacje fizycznego złożenia dokumentów w terminie, ale np. teczka przeleży na półce i nie trafi na czas do systemu. Pracownik może się rozchorować, będzie okres świąteczny itp.

     Sposób i moment rejestracji na platformie BGK funkcjonujący teraz (wprowadzanie również zaległych wniosków) od stycznia może być inaczej zorganizowany, bo od 01.01.2024 ustawa narzuca termin rejestracji wniosku w systemie dopłat w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku.

 28. Dzień dobry,
  Chciałbym wybudować dom z BK2% i skorzystać z możliwości tzw. odbioru warunkowego / częściowego aby zadeklarować mniejszą powierzchnię użytkową w kosztorysie (parter zaspokaja potrzeby życiowe, piętro do późniejszego wykończenia).
  Czy warunki BK2% w jakikolwiek sposób stoją na przeszkodzie aby zawrzeć umowę na odbiór częściowy / warunkowy? Czytając ustawę nie znalazłem sformułowania, które mogłoby to limitować. W jednym z banków który normalnie respektuje odbiór częściowy wyrażono jednak wahanie i zastanawiam się jak mógłbym umotywować lepiej mój wniosek o odbiór częściowy. Czy spotkała się Pani z podobną sytuacją?
  Pozdrawiam

  1. Jeśli ma Pan na myśli bank PKO BP to przy BK2% nie ma żadnych odstępstw, a odbiór częściowy wiąże się z sytuacją, że kosztorys nie spełnia minimum nawet na stan deweloperski. Powierzchni użytkowej nie zaniżamy w kosztorysie, a jedynie koszt za m2 jest niższy niż wymagany standardowo. Tu wchodzi indywidualna akceptacja decydenta.

   W przypadku Bezpiecznego Kredytu nie widzę innej możliwości niż kredytowanie do stanu deweloperskiego, co w przypadku PKO BP oznacza dół wykończony, a góra w stanie deweloperskim z łącznym kosztem budowy 3700 zł za m2. powierzchni użytkowej łącznie z garażem w bryle.

   Ustawa o BK2% nie odnosi się do procedur bankowych przy budowach domu.

 29. Chcemy z mężem kupić dom w ramach kredytu 2%. Spełniamy wszystkie warunki.
  Jednak dom który nam odpowiada został wybudowany na granicy działki. Właścicielem sąsiedniej działki jest gmina, od której moglibyśmy wykupić pas ziemi i tym samym „odsunąć” granicę od domu.
  Czy będzie to przesłanka do utraty dopłat z Kredytu 2%?

 30. Mąż ponad 10 lat temu, będąc w poprzednim zwiazki miał własne mieszkanie które sprzedał. Czy to wyklucza nas z możliwości wzięcia kredytu 2,%?

 31. Jeśli aktualnie mam dziecko w z partnerką z którą nie mam ślubu, i kiedyś w drodze dziedziczenia dostałem mieszkanie po ojcu które sprzedałem,( 3 miesiące po narodzeniu dziecka) to czy jeżeli weźmiemy ślub, to jako początek tworzenia gospodarstwa domowego przyjmuje się datę urodzenia dziecka czy ślub ? Jeżeli przyjmuje się datę ślubu, rozumiem że moglibyśmy wziąć kredyt 2 procent wspólnie ?

  1. W mojej ocenie początkiem prowadzenia wspólnego gospodarstwa będzie wcześniejsze ze zdarzeń, czyli narodziny wspólnego dziecka. Ślub zmienia tylko rodzaj gospodarstwa, ale nie „kasuje” tego co wcześniej. Tym samym fakt posiadania w przeszłości nieruchomości moim zdaniem wyklucza z programu.

 32. Dzień dobry. Mam pytanie – czy jeżeli złożę wniosek o kredyt BK 2% jako singiel spełniając wszystkie warunki a w międzyczasie (czyli czekając na odpowiedź z banku, która teraz wynosi jak wiadomo miesiąć i więcej) wezmę ślub cywilny, to bank może odmówić takiego kredytu?

  1. Moim zdaniem, jeśli przed podpisaniem umowy kredytowej nastąpi zmiana stanu cywilnego to należy złożyć nowy wniosek kredytowy zgodnie z aktualną sytuacją gospodarstwa domowego (wspólnie na małżonków lub małżonek z rozdzielnością) i również nowe oświadczenia na drukach BGK (gospodarstwo jednoosobowe zmienia się w 2-osobowe). Jeśli małżonek posiada nieruchomość to oczywiście wyklucza to z możliwości kredytowania BK2%.

 33. Z siostrą i przyrodnim bratem odziedziczyliśmy mieszkanie po zmarłym ojcu(po rozwodzie). Ja kupiłam własnościowe mieszkanie 5 lat temu. Pytanie: czy muszę zapłacić podatek do skarbówki od 1/3 udziału w mieszkaniu odziedziczonym po ojcu? Ojciec zmarł w tym roku.

 34. kupiłem piętrowy dom od rodziców z kredytem 2%, i mieszkam w tym domu, czy mogę wynająć jeden czy dwa wolne pokoje? I czy rodzice mogą mieszkać że mną (w sensie oni będą zajmować parter )

 35. Czy można dostać Bezpieczny Kredyt 2% na lokal który nie ma Księgi Wieczystej bo blok jest na nieuregulowanym stanie praw gruntu?

  1. NIE. Jeśli blok posadowiony jest na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada prawa własności to nie można uzyskać na zakup takiego mieszkania kredytu hipotecznego. Tu są identyczne wymogi dla zwykłego kredytu hipotecznego jak i dla Bezpiecznego Kredytu. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na gruncie z nieuregulowanym stanem prawnym nie ma możliwości założenia księgi wieczystej. Spółdzielnia Mieszkaniowa potwierdza w zaświadczeniu czy są, czy nie ma przeciwwskazań do założenia KW.

   Mieszkanie w bloku na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym można nabyć jedynie za gotówkę.

 36. Dzień dobry,

  mój mąż w niedalekiej przyszłości chciałby wstąpić do wojska. Czy jeśli otrzymamy kredyt 2%, to w przyszłości nie straci on dodatku mieszkaniowego otrzymywanego w wojsku?

 37. Dzień dobry, chcemy z partnerem kupić dom poprzez bezpieczny kredyt. Ja posiadam nieruchomość na własność, w której teraz mieszkamy. Partner nie ma zadnej nieruchomosci. Partner nie jest zameldowany, ale ma ten adres na umowie o pracę oraz podawaliśmy go na spisie ludności. Czy tworzymy tym samym gospodarstwo domowe? Chcemy kupić dom poprzez kredyt dla singla. Czy w tym wypadku spełnia on warunki? Czy mogłabym tam oficjalnie później zamieszkać? Co w przypadku gdy weźmiemy ślub w czasie tych 10 lat?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Jeśli nie macie Państwo wspólnego dziecka to nie jesteście jednym gospodarstwem domowym wg ustawy. Partner może kupić dom na siebie. Może Pani w tym domu zamieszkać. Ślub nic nie zmienia w kwestii mieszkania w tym domu.

 38. Witam,
  Wraz z partnerem wynajmujemy od kilku lat razem mieszkanie. Chciałabym wziąć kredyt 2% na siebie. Czy w tym przypadku mój partner będzie mógł zamieszkać ze mną i zameldować się bez obawy utarty dopłat? Ślub zaplanowany za rok.

 39. Dzień dobry, jakiś czas temu kupiłem działkę z ruiną budynku mieszkalnego nie nadający się do zamieszkania, do rozbiórki bądź remontu. Nadzór budowlany z racji że tam nikt nie mieszkał nie może go wyłączyć z użytkowania bo to jest procedura dla domów które były zamieszkane tylko nakazać rozbiórki co przez nich jest praktycznie tym samym. Pytanie mam czy jak będę miał taką decyzję to mogę się ubiegać o ten kredyt? Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Na ten moment w oficjalnych odpowiedziach na stronie ministerstwa w kwestii domów nie nadających się do użytkowania jest tylko odwołanie się do ustawy i do decyzji nadzoru budowlanego. Nigdzie nie pojawia się interpretacja pozwalająca uznać, że ten dom nie jest domem w sytuacji np. uzyskania decyzji na rozbiórkę.
   Nie pomogę w tej kwestii. Za oświadczenia ponosi odpowiedzialność kredytobiorca.
   dom do rozbiórki

   1. Dziękuję za odpowiedź a kto może mi udzielić takiej informacji? Ktoś kto specjalizuje się w prawie budowlanym? Pozdrawiam serdecznie

    1. Opinia prawna i/lub próba uzyskania odpowiedzi z ministerstwa zgodnie z informacją na stronie BGK
     „W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień, na które nie ma odpowiedzi na ww. stronie MRIT, prosimy o skierowanie zapytania do Ministerstwa Rozwoju i Technologii na adres: pierwszemieszkanie@mrit.gov.pl. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie dokonuje jednak interpretacji stanów faktycznych oraz analiz dotyczących przewidzianej wysokości wsparcia dla poszczególnych zainteresowanych.”

 40. Dzień dobry,

  Wraz z przyszłym mężem chcielibyśmy zakupić mieszkanie od moich rodziców, w którym oboje mieszkamy (nie jesteśmy zameldowani).
  Powiedzmy, że mieszkanie jest warte 400 tys., czy rodzice mogą sprzedać nam jej po niższej cenie, np. 320 tys.?
  Dodam, że po zakupie rodzice planują przekazać mi w darowiźnie około 100 tys. złotych (pieniądze będą ze sprzedaży tego mieszkania).
  Czy taka sytuacja jest możliwa i nie utracimy prawa do dopłat?

  Pozdrawiam,
  Monika

  1. Tak. Cena zakupu może być niższa niż rynkowa. Transakcje rodzinne wykluczone są w PEKAO SA, w innych bankach trzeba liczyć się z indywidualną analizą.
   Późniejsza darowizna środków pieniężnych nie ma znaczenia i nie powoduje utraty dopłat.

 41. Czy jeśli partner (związek nieformalny) kupił dom na kredyt 2% to ja mogę się zameldować na tej nieruchomości?
  Czy po urodzeniu dziecka jest możliwość dopisania mnie do nieruchomosci oraz kredytu jeśli spełniam warunki bezpiecznego kredytu 2% ?

  1. Tak, może Pani mieszkać i zameldować się w tej nieruchomości.
   Dopisanie do nieruchomości jest możliwe tylko w przypadku zawarcia małżeństwa (samo dziecko nie wystarczy) na drodze rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej. O takim zamiarze należy poinformować bank kredytujący.
   Czy możliwe będzie dopisanie małżonka do kredytu w trakcie dopłat, jeśli spełnia warunki programu – zależy od decyzji banku kredytującego. Bardziej prawdopodobna zmiana po stronie kredytobiorców byłaby po okresie dopłat.

 42. Mam pytanie, czy jeżeli po wzięciu kredytu na 2% nie kupię domu tylko dostanę go od rodziców w formie darowizny 100% udziałów, a pieniądze przeznaczę na remont, to jest to dozwolone? Czy musiałbym ten dom formalnie odkupić od rodziców i zapłacić za niego pieniędzmi z kredytu?

  1. Kredyt hipoteczny, w tym Bezpieczny Kredyt 2% może być przeznaczony m.in. na zakup nieruchomości. Wniosek kredytowy składany jest na konkretną nieruchomość, a uruchomienie środków następuje na konto sprzedającego podane w akcie notarialnym. Kredytobiorca nie dostaje tych pieniędzy i nie może zdecydować o innym ich przeznaczeniu niż to określone w umowie.

   Jeśli otrzyma Pan w darowiźnie dom od rodziców to nie może Pan ubiegać się o Bezpieczny Kredyt, bo będzie Pan właścicielem nieruchomości mieszkalnej. Tym samym nie może Pan uzyskać kredytu tylko na remont, bo wyklucza Pana własność oraz w celach kredytu nie ma samego remontu. Taka transakcja kwalifikuje się na standardowy kredyt.

   Może Pan ubiegać się o Bezpieczny Kredyt z przeznaczeniem na zakup domu od rodziców (w niektórych bankach). Wtedy środki z kredytu bank przelewa na rachunek rodziców podany w akcie notarialnym. Płaci Pan za dom środkami z kredytu. Rodzice mogą natomiast jakąś część otrzymanej kwoty przenieść w formie darowizny na Pana rzecz, bo darowizna środków pieniężnych nie stanowi przesłanki utraty dopłat.

 43. Mąż odziedziczył w spadku po rodzicach 1/3 udziałów w nieruchomości, swoja część 'odsprzedał’ bratu kilka lat temu.
  Okazało się, że na dniach ma być sprawa o stwierdzenie nabycia spadku – jest to nieruchomość po dziadku, który zmarł kilka lat temu. Jest to stary drewniany dom, który nie nadaje się do użytku (dodatkowo stoi na srodku granicy dzialki) i budynki gospodarcze (udział 1/6). W księdze wieczystej widnieje jako 'grunty zabudowane’. Czy dopóki nie było sprawy w sądzie można starać się o bk 2%?

  1. Pytanie raczej dotyczy kwestii, czy można w oświadczeniach pod BK2% potwierdzić dziedziczenie tylko w jednej nieruchomości w udziale do 50%.
   Nie odpowiem na to pytanie. Odsyłam do tego wpisu, gdzie zacytowałam komentarz w tym temacie jednego z użytkowników.

 44. Dzień dobry ,
  Odnośnie dziedziczenia- w spadku mam przepisane mieszkanie od rodziców którzy żyją natomiast po ich śmierci dopiero testament zostanie zrealizowany ,czy w takim razie mogę się ubiegać o kredyt 2%?
  Czy w momencie kiedy już otrzymam taki kredyt to czy po śmierci rodziców aby nie stracić mieszkania będę zmuszona do odstąpienia od spadku mieszkania po rodzicach ?

  1. Samo sporządzenie testamentu to jeszcze nie jest dziedziczenie. Testament nie koliduje z BK2%. Jeśli dziedziczenia na podstawie testamentu nastąpi już po udzieleniu kredytu to nie powoduje to utraty dopłat i można spadek przyjąć.

 45. Dzień dobry.
  Wraz z mężem chcemy zakupić mieszkanie na BK2%. Mieszkanie kosztuje 665tys zł, zamierzamy wziąć 500tyz zł kredytu + 165 wkładu własnego. Mamy rozdzielność majątkową i mocno różne dochody. Całość wkładu własnego wniesie 1 osoba, podobnie kredyt będzie spłacany w udziale 2/3 i 1/3. Chcielibyśmy w związku z tym notarialnie podzielić własność mieszkania na 2/3 dla jednego z nas i 1/3 dla drugiego. Czy takie rozwiązanie nie wyklucza uzyskanie BK2%? Co w takiej sytuacji z kredytem? Czy również musimy wnioskować o podział 2/3 i 1/3 czy możemy kredyt wziąć na pół?
  Bardzo dizękuje z aodpowiedź

  1. Dzień dobry.
   Kredytu nie dzielimy. Mamy dwóch kredytobiorców na tych samych zasadach, odpowiedzialność za spłatę solidarna. Nie ma znaczenia, kto z Państwa będzie spłacał ratę i w jakiej proporcji.

   Najczęściej kupuje się w udziałach po 50%.
   Możecie jednak umówić się inaczej i kupić w udziałach 67% i 33%.
   Część banków już na etapie składania wniosku chce mieć informację o wielkości udziałów, więc najlepiej, gdyby od razu w umowie przedwstępnej określić jaki będzie udział każdego z małżonków.

 46. Po uzyskaniu w dn. 17.08.2023 odpowiedzi MRiT na wystąpienie i w związku z tą odpowiedzią, przekazanie kolejnego zapytania:

  ” Dzień dobry,
  na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod adresem https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie w najważniejszych informacjach dotyczących bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego, jak również sekcja „Pytania i odpowiedzi” opracowana na podstawie najczęściej zadawanych przez obywateli pytań – nie znajduje się jednoznaczna interpretacja kiedy następuje moment dziedziczenia na podstawie testamentu (100% lokalu) odnośnie utraty możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%.

  Bezsprzeczny pozostaje tylko fakt, że w trakcie trwania umowy kredytowej nie ma ograniczeń w zakresie nabycia nieruchomości drogą spadku, jednakże odnośnie momentu dziedziczenia drogą spadku eksperci są podzieleni.

  Jedni twierdzą, że zgodnie z art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. (pomimo testamentu i przeprowadzonego postępowania spadkowego, i tak formalną datą nabycia w jakichkolwiek dokumentach pozostanie data śmierci spadkodawcy). Dodają przy tym również, że jeśli tylko akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku byłyby datowane po umowie kredytowej, a śmierć spadkodawcy nastąpiła przed wzięciem kredytu to ich zdaniem nie można w kolejnym oświadczeniu dla banku potwierdzić, że spełniało się warunki wejściowe, gdyż spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku tj. śmierci spadkodawcy.

  Czy taka sytuacja w myśl powyższej interpretacji nie spowoduje już po zawarciu umowy kredytowej problemów natury prawnej oraz obowiązku zwrotu dopłat przy kredycie 2%?

  Druga grupa ekspertów twierdzi natomiast, że dopóki testament nie zostanie otwarty i ogłoszony oraz nie zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe (obojętnie w jakim terminie / do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy), które potwierdzi prawo własności do nieruchomości, to kredytobiorca na chwilę składania wniosku o bezpieczny kredyt 2% i moment udzielenia tego kredytu nie dysponuje prawem własności do lokalu i wówczas pomimo wcześniejszej śmierci spadkodawcy, może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Dodają przy tym, że spadkobierca testamentowy (w szczególności nienależący do grupy potencjalnych spadkobierców ustawowych) może nie znać i nie wiedzieć o istnieniu testamentu, a więc do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego i potwierdzenia prawa własności, nie dysponuje tym majątkiem. Inna interpretacja momentu dziedziczenia w odniesieniu do bezpiecznego kredytu 2% prowadziłaby do niebezpiecznej sytuacji, w której osoba nieposiadająca nieruchomości w chwili składania wniosku i udzielania kredytu 2% oraz faktycznie nie posiadająca nieruchomości, a mimo to po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, ze względu na wcześniejszą datę śmierci spadkodawcy byłaby niesłusznie pozbawiona prawa do bezpiecznego kredytu 2% wstecz.

  Eksperci kredytowi oraz prawnicy nie są w stanie jednoznacznie określić, którą interpretację uznać za właściwą w przypadku możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%, i w celu uzyskania jednoznacznego stanowiska odsyłają z zapytaniami do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

  W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę wyżej przedstawionego problemu i wydanie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.”

  uzyskano informację zwrotną następującej treści:

  „Szanowna Pani,

  informujemy, że aktualnym pozostaje stanowisko przekazane drogą mailową w dniu 17 sierpnia br.

  Z poważaniem

  Sekretariat

  Departament Mieszkalnictwa ”

  Czy jest to wystarczające?? Jak uzyskać formalną odpowiedź, która zostałaby również opublikowana w oficjalnych „Pytaniach i odpowiedziach” na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod adresem https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie ???

  Czy Pani jako doradca kredytowy mogłaby się zwrócić z oficjalnym pytaniem do MRiT tak aby zostało ono opublikowane na stronie ministerstwa? W jaki sposób można uzyskać oficjalne opublikowanie odpowiedzi na pytanie w tej kwestii?

  1. Dla siebie Pan ma na mailu indywidualną odpowiedź. To bardziej problem dla innych osób, czy kierować się odpowiedzią, którą ktoś inny dostał na mail.
   Poprosił Pan MRiT o wydanie jednoznacznego stanowiska, więc je Pan otrzymał. Nie prosił Pan o umieszczenie odpowiedzi wśród interpretacji na stronie ministerstwa.

   Można tylko czekać i sprawdzać, czy ta odpowiedź się pojawi. Jako pośrednik kredytowy poza wysyłaniem zapytań (sygnalizowania problemów), które pozostają bez odpowiedzi, nie mam innej możliwości spowodowania, by dany problem został oficjalnie rozwiązany.

 47. dzień dobry, w 2018roku po śmierć jednego z rodziców odziedziczyłem (brak testamentu rodziców) część mieszkania własnościowego, w roku 2019 zmarł kolejny rodzic i odziedziczyłem 100% mieszkania leczy w 2020 je sprzedałem, czy wyklucza mnie to do dostania kredytu? czytam mase stron i już sam nie wiem bo nigdzie niestety nie jest napisane jasno i przejrzyście tylko na okrętke. pozdrawiam.

 48. Podsumowując wątek dziedziczenia w bezpiecznym kredycie 2%, to czy dobrze rozumiem że zgodnie z zapisami ustawy można odziedziczyć (w formie spadku) nieruchomość w dowolnym udziale (również 100%) już w trakcie trwania kredytu (prawo nie działa wstecz i wynika z art 9a ust. 12 pkt 3d ustawy ???). Dopłaty traci się jeśli nabędzie się nieruchomość w inny sposób, np. darowizna (w obojętnie jakim udziale). Natomiast otrzymanie jednej nieruchomości w spadku (nabycie tylko i wyłącznie w takiej formie) w trakcie trwania kredytu jest wyłączone z utraty dopłat. ???

  1. Tak, w trakcie trwania umowy kredytowej nie ma ograniczeń w zakresie nabycia nieruchomości drogą spadku.
   Tylko zwracam uwagę na datę śmierci spadkodawcy. Bo jeśli tylko akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku byłyby datowane po umowie kredytowej, a śmierć spadkodawcy nastąpiła przed wzięciem kredytu to moim zdaniem nie można w kolejnym oświadczeniu dla banku potwierdzić, że spełniało się warunki wejściowe, gdyż spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku tj. śmierci spadkodawcy. W takiej sytuacji należałoby poinformować bank i raczej zwrócić dopłaty jako nienależne od samego początku.

   1. Odpowiedź MRiT na wystąpienie:

    „Szanowna Pani,
    informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114; link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002133) osoby posiadające udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Nabycie w drodze dziedziczenia następuje jednak dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Wysokość udziałów przypadających potencjalnemu kredytobiorcy potwierdzona zostanie poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub poprzez okazanie postanowienia sądu, który prowadził postępowanie spadkowe. W obu dokumentach wskazana zostanie wysokość faktycznie odziedziczonych udziałów. Przekazanie środków pieniężnych osobie uprawnionej do otrzymania zachowku nie powoduje obniżenia posiadanych udziałów w nieruchomości.

    Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod adresem https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego, jak również sekcja „Pytania i odpowiedzi” opracowana na podstawie najczęściej zadawanych przez obywateli pytań.

    Jednocześnie informujemy, że resort rozwoju i technologii nie dokonuje interpretacji stanów faktycznych oraz analiz dotyczących przewidzianej wysokości wsparcia dla poszczególnych zainteresowanych. Ostateczna ocena spełnienia warunków programu należy do banków biorących udział w programie. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oraz prowadzenia Konta Mieszkaniowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie bierze udziału w tym procesie.

    Z poważaniem
    Sekretariat
    Departament Mieszkalnictwa
    +48 22 323 40 94
    sekretariatDM@mrit.gov.pl
    gov.pl/rozwoj-technologia
    Pl. Trzech Krzyży 3/5
    00-507 Warszawa ”

    Czy wobec tego za moment dziedziczenia do celów bezpiecznego kredytu 2% należy przyjąć jednak datę stwierdzenia nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia, a nie datę śmierci spadkodawcy?

    1. Nie odpowiem wiążąco na pytanie (mam w tym względzie wątpliwości), czy za moment dziedziczenia można uznać datę sporządzenia dokumentów potwierdzających dziedziczenie, czy datę śmierci spadkodawcy. To jest pytanie do prawnika.

     Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń i poniesie ewentualne konsekwencje tych oświadczeń.
     Nie mogę potwierdzić, że ten komentarz jest wystarczający, by złożyć oświadczenie, że nie posiada się nieruchomości w trakcie trwania sprawy spadkowej (mając świadomość, że po wzięciu kredytu postępowanie spadkowe zostanie przeprowadzone).
     Nie ma tej odpowiedzi na stronie ministerstwa w oficjalnych pytaniach i odpowiedziach. Nie ma też z żadnego banku interpretacji, którą datę należy uznać za moment dziedziczenia.

 49. Spadkobierca testamentowy nie będący w gronie spadkobierców ustawowych – nie minęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, postępowanie spadkowe nie jest przeprowadzone i formalnie nie jest potwierdzone prawo własności do nieruchomości. Czy spadkobierca testamentowy (teoretycznie może nie wiedzieć o testamencie i jest czas 6 miesięcy na przyjęcie/odrzucenie spadku, teoretyczna możliwość podważania testamentu) może w takiej sytuacji w ubiegać się o bezpieczny kredyt 2% w związku z pojawiającym się tam ustawowym ograniczeniem dziedziczenia jednej nieruchomości mieszkalnej max. w udziale 50%?

  1. A co ma zamiar spadkobierca zrobić? Przyjąć spadek, czy odrzucić?
   Jeśli spadkobierca wie o testamencie, ale nie ma jeszcze aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu (sprawy są w toku) to moim należałoby uregulować stan prawny dotyczący dziedziczonej nieruchomości, a potem składać oświadczenia. Generalnie jest to pytanie do prawnika.

 50. Witam. Posiadam udział 50% w mieszkaniu. Jestem tam zameldowana ale teoretycznie mieszkam z partnerem w innym mieszkaniu. Czy w jakiś sposób jest to weryfikowane. Dodatkowo jest spisany testament ze po śmierci rodziców odziedziczam cześć domu po nich. Czy gdy zmienimy testament aby dom odziedziczyła w całości siostra będę mogła ubiegać się o kredyt 2 %?

 51. Witam wraz z żoną kupiliśmy 3 lata temu działkę na której znajduje się stary dom do rozbiórki.nie nadaje się do remontu a stoi tylko dlatego że ma podłączony prąd. Dodam że jest to działka zagrodowa(prowadzę dodatkowo gospodarstwo rolne ) chcielibyśmy z żoną kupić mieszkanie lub zacząć budowę na tej działce. Pytanie czy te „zawalisko” nas nie wyklucza z możliwości wzięcia kredytu, ewentualnie jak to wyprostować o ile się da ? Pozdrawiam

  1. Jeśli jest to dom mieszkalny (całoroczny) to musiałaby być decyzja nadzoru budowlanego w zakresie stanu do rozbiórki. Nie znam sposobu na „wyprostowanie” sytuacji, bo przy BK2% badany teraźniejszość i przeszłość.

   1. Dziekuję za podję ie tematu. W akcie notarialnym jest mowa o zabudowanej działce gruntu (działka zagrodowa) z oświadczeniem że jest na niej ruina drewnianego budynku mieszkalnego. W urzędzie skarbowym po zakupie zgłosiliśmy że jest to ruina i nadaje się do rozbiórki a w gminie nie płacimy żadnego podatku od budynku. Jak zatem to interpretować?

    1. Złożenie oświadczenia zgodnego z prawdą to Pana odpowiedzialność jako kredytobiorcy. Nie mogę Panu potwierdzić, jak ma Pan interpretować zapis w akcie not i w którym momencie dom przestaje być domem, a staje się ruiną. Jeśli chce mieć Pan „podkładkę” pod swoje oświadczenie to najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o pisemną opinię prawną.
     Zgłoszenie do US działa na plus, ale jednocześnie nie wiem co będzie w pozwoleniu na budowę? Czy będzie obejmowało również pozwolenie na rozbiórkę starego domu? Jeśli tak, to po stronie banku sytuacja może i tak wymagać konsultacji prawnej, więc lepiej wyprzedzić bank i przedłożyć własną opinię.

 52. Mam pytanie bo nie wiem czy dobrze rozumiem. Partnerka ma dziecko z innego związku, nie mieszkaliśmy wcześniej razem, aktualnie dostała zgodę na kredyt 2%. Rozumiem, że może mnie zameldować ale nie może dopisać jako współwłaściciela, chyba że weźmiemy ślub ? I czy ewentualnie wspólne kolejne dziecko coś zmienia jako w rozumieniu „wspólnego gospodarstwa domowego” ?

  1. Tak – może Pan mieszkać z partnerką, może Pana zameldować.
   Dopisanie jako współwłaściciela tylko po ślubie w drodze rozszerzenia wspólności majątkowej (nie może to być dowolna forma przeniesienia własności).
   Wspólne kolejne dziecko w trakcie trwania kredytu nic nie zmienia.

 53. Witamy, z góry dziękujemy za pomoc 🙂

  Mój partner zarabia w dolarach, ma działalność jednoosobowa w Polce. Czy może starać się o kredyt 2%?
  Jeśli on dostanie kredyt, ale chcemy razem go spłacać, to czy możemy zapisać sobie dodatkowo notarialnie ze to mieszkanie jest w połowie na niego i w połowie na mnie, jako moje zabezpieczenie?

  1. Dzień dobry.
   Rozumiem, że partner ma działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, płaci podatki w Polsce, a jedynie przychody firmy (faktury) są w walucie. W takim przypadku możemy dochód oceniać jak każdy innych dochód z działalności gospodarczej.
   Co to znaczy „zapisać sobie notarialnie„? Czego ma dotyczyć akt notarialny?
   Partner może zrobić testament na Panią.

 54. Witam Pani Bożeno. Wraz z mężem mieszkamy u teściów, my mamy poddasze oni parter. Do domu jest przybudówka (w stanie surowym zamkniętym), która ma być nasza wraz z poddaszem, gdzie teraz mieszkamy. Teściowie mają nam to przepisać jako DAROWIZNA dla syna, później on dołączy mnie do Darowizny. Dodam, że dom będzie rozdzielony na 2 osobne lokale. Czy po DAROWIŹNIE można starać się o kredyt 2% na wykończenie dobudówki? Mąż ma umowę na stałe, ja aktualnie też, ale od września zmieniam pracę i będzie umowa na czas określony. Aktualne zarobki moje: najniższa krajowa+ zleceniówka około 300zł na miesiąc, mąż około 3500 na rękę. Mamy 1 dziecko. Chcielibyśmy wziąć 150tysiecy na 15lat z możliwością szybszej spłaty po 10latach.

  1. Dzień dobry. Moim zdaniem transakcja nie będzie kwalifikowała się na Bezpieczny Kredyt 2%.
   Definicja BUDOWY:
   „należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.1)), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego”
   Tutaj zamiany domu jednorodzinnego na budynek dwulokalowy nie traktowałabym jako powstania nowego lokalu mieszkalnego.

   Wg mnie można rozważać tylko standardowy kredyt.
   Pytanie – czy darowizna ma być już po wyodrębnieniu dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych i założeniu dla nich ksiąg wieczystych?

 55. Dzień dobry,
  Mam pytanko, czy mogę zameldować rodziców, rodzeństwo w takim mieszkaniu by nie utracić dopłat do kredytu ?
  Dziękuję i pozdrawiam.

   1. Obecnie są zameldowani tymczasowa tam gdzie wynajmują. Chciałbym zameldować ich na stałe. Dlatego czy mogę zameldować ich u siebie ?

    1. Co do samego meldunku nie ma takiej przesłanki utraty dopłat. Jeśli jednak meldunek miałby wiązać się również z zamieszkiwaniem wspólnie w nabytej za środki z BK2% nieruchomości to jest wątpliwość związana z tym, że są to odrębne gospodarstwa domowe. Na ten moment mamy interpretację ministerstwa w zakresie zamieszkania z partnerem/partnerką (analogicznie było w poprzednich programach). Nie ma natomiast interpretacji w zakresie udostępnienia części nieruchomości do zamieszkania rodzicom lub rodzeństwu.

 56. Witam,
  Załóżmy, że zdecyduję się na BK2% w tym roku i zakupię mieszkanie. W przyszłym roku otrzymam w darowiźnie kolejne mieszkanie od rodziców (które chciałbym wynająć, żeby finansować częściowo kredyt). Czy ta darowizna wykluczy mnie z programu BK2%?

   1. A jeśli zamiast mieszkania od rodziców w darowiźnie otrzymam pieniądze z jego sprzedaży (przez nich), i te pieniądze przeznaczę potem na spłatę kredytu, to wszystko będzie OK?

 57. Pani Bożeno, co się dzieje w przypadku gdy w akcie darowizny otrzymałem od ojca działkę rolną niezabudowaną, grunty orne bez lokalu mieszkalnego oraz domu. Czy w takim przypadku odziedziczona działka jest przeszkodzą do otrzymania kredytu 2%?

 58. Dzień dobry Pani Bożeno,
  Czy w trakcie spłaty kredytu 2% mogę dopisać kogoś (konkretnie chodzi o mojego brata) do hipoteki? Jeśli byłby on częściowym właścicielem mieszkania to czy straciłabym dopłaty? Tylko ja zamieszkiwałabym lokal.
  Dziękuje i pozdrawiam!

 59. Pani Bożeno co się dzieje z BK2% w następującej sytuacji:
  Kupuję w pojedynkę mieszkanie i zawieram umowę deweloperską oraz umowę kredytu w ramach BK2% na kupno mieszkania za cenę 699k zł (500k zł – kredyt; 199k zł – wkład własny).
  Za rok mieszkanie jest wybudowane, mamy obmiar i okazuje się że mieszkanie ostatecznie jest o pół metra większe i zgodnie z zapisami mowy deweloperskiej ostateczna cena wyniesie załóżmy 705k zł. Mam już wypłacone uprzednio wszystkie transze kredytu na kwotę 500k zł, ale stety lub niestety mieszkanie okazało się większe i przekraczam maksymalną dostępną w ramach BK2% kwotę dla singla 700k zł (muszę wnieść ostatecznie albo wyższy wkład własny przekraczający 200k zł lub wyższy kredyt powyżej 500k zł).
  Czy wtedy tracę dofinansowanie w ramach BK2%?

  1. Nie, nie traci Pan dopłat. Dopłata do ceny wynikająca ze zmiany powierzchni mieszkania po wybudowaniu będzie płatna z własnych środków. Kwota kredytu się nie zmienia. Cena i wkład własny są weryfikowane na moment udzielenia kredytu. W każdym z dotychczasowych programów mieliśmy kwestię zmiany powierzchni po wybudowaniu i nie stanowiło to problemu.

   Problemem mogłaby być sytuacja, gdy np. w umowie deweloperskiej nie mamy komórki lokatorskiej, a w umowie ostatecznej pojawia się dodatkowo komórka lokatorska jako pomieszczenie przynależne.

   1. Pani Bożeno, dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂
    Niemniej jednak Pan Krzysztof Bontal na moje analogiczne pytanie na twitterze pisał że limit 500k dla singla lub 600k dla pary oraz 200k zł kredytu w akcie przenoszącym własność powinien być zachowany i że może być problem…Akurat jestem bardzo blisko granicy maksymalnej ceny (a myślę że sporo osób może mieć podobny problem bo dużo deweloperów podwyższyło i ustaliło ceny na równy limit) i nie wiem co robić 😉 Czy rezygnować z garażu czy szukać mniejszego mieszkania czy też wszystko będzie ok…

 60. Witam to w końcu bede mógł mieszkac z dziewczyną bez slubu bez utraty doplat czy nie. I gdzie ewentualnie mogę się tego dowiedzieć na 100%

 61. Dzień dobry,
  co w przypadku, gdy jako singiel mieszkający z narzeczoną (w jej mieszkaniu własnościowym) zechcę skorzystać z programu BK2% (spełniam warunek braku prawa do lokalu mieszkalnego). W nabytym mieszkaniu się zamelduję (czy w bank może dociekać, że np. mieszkam w Poznaniu, a kupuję mieszkanie we Wrocławiu czy Jeleniej Górze?) i będę mieszkał w weekendy do czasu ślubu (mam pracę dość mocno wyjazdową). Po ślubie stwierdzę, że chce się przeprowadzić do narzeczonej i zameldować tam na stałe. Pierwsze pytanie: czy do tego czasu mogę napotkać na jakieś przeszkody prawne, ograniczenia ze strony banku (inny region Polski niż zamieszkiwany dotychczas, mieszkanie wspólnie z narzeczoną (jestem zameldowany w innym miejscu)). Dodatkowo co w przypadku, gdy po ślubie zechcę nieruchomość zakupioną na BK2% sprzedać lub wynająć? Z tego co widziałem w ustawie to ustawodawca dopuszcza wynajem po ślubie BEZ UTRATY DOPŁAT w przypadku, gdy małżonek kredytobiorcy nabył nieruchomość przed ślubem z kredytobiorcą, a kredytobiorca wprowadza się do nieruchomości małżonka. Wolałbym dopytać, bo odnośnie utraty dopłat to wszystkie banki mówią co innego i tylko PKO BP rozumie ustawę w taki sposób jak ja.

  1. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie jak się ma weekendowe zamieszkiwanie w nieruchomości zakupionej z wykorzystaniem BK2% do warunku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w tymże mieszkaniu. W mojej ocenie zamieszkiwanie od poniedziałku do piątku w nieruchomości narzeczonej rodzi ryzyko utraty dopłat. Nie mam wiedzy, jak bank będzie weryfikował spełnienie warunków.
   Po ślubie można przeprowadzić się do mieszkania żony.

 62. Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego w ramach kredytu na 2%. Czy po dokonaniu transakcji mogę dokupić schowek i miejsce podziemne na innej księdze wieczystej i nie stracę dopłat do rat?

  1. Jeśli razem z mieszkaniem zbywca sprzedaje udział w hali garażowej w ramach którego przysługuje prawo do korzystania z komórki lokatorskiej i miejsca postojowego to nie ma przeszkód, by zakupić te dodatkowe składniki równolegle z mieszkaniem. Ten „schowek” i miejsce postojowe będą płatne za gotówkę i nie będą uwzględniane w Bezpiecznym Kredycie. Nie powoduje to utraty dopłat.

 63. A co w przypadku gdy mam 50% udziałów w domu po rodzicach ale na tą cześć składają się ułamkowe części przekazana na moją rzecz w formie darowizny przez rodzeństwo? Jak udowodnić, że nie mieszkam w tej nieruchomości do 12 miesięcy?

 64. Dzień dobry,
  czy jeśli mąż odziedziczył 1/9 udziału we własności nieruchomości mieszkalnej po babci i 1/6 udziału w gospodarstwie rolnym po mamie, to czy taka sytuacja też wyklucza z możliwości ubiegania się o kredyt 2%? W żadnej nieruchomości nie zamieszkujemy. Zastanawia mnie kwestia gospodarstwa rolnego.

 65. Dzień Dobry

  Jestem właścicielem 4/6 mieszkania po rodzicach, z czego 3/6 jest to cześć dziedziczona a 1/6 to darowizna od brata.
  Jak rozumiem, nie spełniam warunków aby móc otrzymać kredyt w programie „Bezpieczny Kredyt 2%”

 66. Dzień dobry, super blog i bardzo rzeczowo opisane 🙂
  Chciałam zapytać o sytuację w której toczy się rozprawa o uznanie testamentu. Mąż ma otrzymać w darowiźnie mieszkanie po babci natomiast jest dodany zapis o dożywotnim użytkowaniu przez córkę czyli jego matkę. Dobrze rozumiem że po uprawomocnienia decyzji sądu niestety nie kwalifikujemy się do kredytu 2%? Czy jeśli zdążymy złożyć wniosek przed wyrokiem jest możliwość załapania się? Nawet jeśli w trakcie weryfikacji wniosku zakończy się postępowanie sądowe?

  1. Dzień dobry. Sytuacja wymagałaby konsultacji prawnej. Jako kredytobiorcy ponosicie odpowiedzialność za składane oświadczenia przy kredycie.

   Rozumiem, że Mąż jest spadkobiercą 100% nieruchomości (bo Babci) obciążonej umową dożywocia lub służebnością zamieszkiwania na rzecz Matki. W mojej ocenie jeśli postępowanie spadkowe się toczy i zostanie zakończone stwierdzeniem nabycia spadku całej nieruchomości przez Męża to momentem stania się spadkobiercą będzie chwila śmierci spadkodawcy (Babci), a nie moment zakończenia sprawy. Tym samym mając wiedzę o toczącym się postępowaniu spadkowym złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków BK2% byłoby w mojej ocenie naruszeniem.

   Inna sytuacja byłaby w sytuacji odrzucenia spadku. Przy odrzuceniu spadku nie byłoby sytuacji dziedziczenia.

   Jeśli mamy sprawy w toku to należałby je najpierw zakończyć i potem myśleć o kredycie.

   Tak jak zaznaczyłam, temat powinien być skonsultowany z prawnikiem.

   1. A co w sytuacji gdyby postępowanie o nabycie spadku pobanci nie zostało jeszcze wszczęte i się nie toczyło (testament nie ogłoszony). Ponadto załóżmy że od śmierci babci nie minęlo 6 miesięcy oraz wnuk jako spadkobierca testamentowy (100%) nie należy do grupy spadkobierców ustawowych i teoretycznie nie musi wiedzieć o istnieniu testamentu. Czy w tej sytuacji może się ubiegać o kredyt 2% do czasu wszczęcia postępowania spadkowego?

    1. Odpowiedziałam w poprzednim komentarzu. Moim zdaniem pomiędzy śmiercią spadkodawcy a uzyskaniem poświadczenia dziedziczenia/postanowienia sądu nie można złożyć oświadczenia, że się nie odziedziczyło nieruchomości (byłoby to poświadczenie nieprawdy). Skoro sprawa spadkowa trwa to należy najpierw ją zakończyć. Proszę się jednak poradzić prawnika.

 67. Dzień dobry,
  czy spadek 1/6 domu i 1/2 mieszkania (po 2 różnych osobach) wyklucza mnie z kredytu 2%?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

 68. Pani Bożeno – jak określa się dokładnie to gospodarstwo domowe? Sam posiadam mieszkanie, lecz partnerka nie – nie jesteśmy małżeństwem, nie jesteśmy zameldowani razem, nie posiadamy dzieci, lecz posiadamy wspólne konto na jakieś drobne zakupy, oraz samochód 50%-50%. Czy coś takiego nie spowoduje, że nie będzie ona mogła wziąć takiego kredytu?

 69. Czy jeśli jestem singlem i mam narzeczona, ale nie mamy dziecka i chcemy zakupić mieszkanie, aby w akcie notarialnym były obie osoby, ale w kredycie tylko jedna… narzeczona ma wklad własny w gotówce 200 tys mieszkanie kosztuje 500 tys i ja chce tylko kredyt na siebie to mogę skorzystać z tego kredytu na 2%?

 70. Witam,
  1. moja mama przekazała mi w darowiźnie. ziemie po dziadkach wraz ze starym domem, który został niedawno wyburzony i chce wybudować w jego miejsce swój nowy dom. Rozumiem, ze fakt tego ze przez jakieś pół roku byłem właścicielem tego domu mimo, ze nigdy w nim nie mieszkałem wyklucza mnie zupełnie z możliwości kredytu 2%?
  2. W październiku biorę ślub, czy do tego czasu moja narzeczona może ubiegać się o kredyt 2% samodzielnie ?
  3. Czy maksymalny wklad wlasny 200tys oznacza, że reszta kosztów budowy musi pochodzić z kredytu ? I nie mogę do okresu odbioru budynku dokładać z własnej kieszeni ?

  1. Dzień dobry.
   1. Trzymając się zapisów ustawy – musiałaby być decyzja nadzoru organu budowlanego wyłączająca ten stary dom z użytku. Za prawidłową interpretację przepisów ustawy odpowiedzialny jest bank.
   2. Tak.
   3. Przy budowie jest kilka wariantów – opisałam je we wpisie z pytaniami i odpowiedziami. Punktem wyjścia jest wartość samej działki oraz, czy wkładem własnym będzie pusta działka, czy z rozpoczętymi i kiedy pracami.

 71. Dzień dobry,
  proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
  Chciałbym wziąć kredyt dla singla.
  W maksymalnej kwocie 500’000,00.
  Mając wkład własny 100’000,00 kredyt będzie opiewał na 600’000,00
  Czy mogę zakupić dom tylko do kwoty 600’000 zł, czy droższy?
  dom surowy zamknięty to np. 450000 a deweloperski 700’000.
  Czy mogę kupić tylko ten za 450000?
  Co jeśli po paru miesiącach od wzięcia kredytu zechcę się ożenić, albo wydać potomka, czy dopłata przestanie obowiązywać?
  Dalsze mieszkanie w domu już z rodziną.
  Czy potrzebna rozdzielność majątkowa?

  1. Dzień dobry.
   1. Kredyt dla Singla 500 tys i wkład własny 100 tys pozwalają nabyć nieruchomość za 600.000 zł.
   2. Kredyt dla Singla 500 tys i wkład własny 200 tys pozwolą nabyć nieruchomość za 700.000 zł.
   3. Nie można nabyć stanu surowego zamkniętego bez jednoczesnego dobrania kwoty na dokończenie budowy.
   4. Można się ożenić i zamieszkać z Żoną oraz potomkiem. Nie spowoduje to utraty dopłat. Można nawet na Żonę rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską o własność tej nieruchomości.

   1. Pytanie do punktu nr 3.

    Pani Bożeno, śledzę Pani bloga od dłuższego czasu, bardzo zainteresował mnie ten wątek, bo BK 2% jest trochę niejasno omówiony na stronie rządowej, a dzięki Pani eksperckiej wiedzy można trochę lepiej rozeznać się w temacie.
    Proszę mnie poprawić czy dobrze rozumuję – budując dom z żoną, na naszej działce (to będzie nasz wkład własny) to dom musimy wybudować max za 600 tys PLN? I to musi być już stan „pod klucz”?
    Czy jest ewentualnie opcja dokończyć budowę za własne środki, jak wartość inwestycji wyniesie powiedzmy 700-800 tys PLN?

    1. Dzień dobry. To zależy.
     1. Kosztorys może obejmować stan deweloperski wg zasad banku i wtedy to co ponadto można wykończyć we własnym zakresie poza kredytem.

     2. To na ile może być kosztorys będzie zależało od wartości samej działki i tego, czy jest to pusta działka, czy z rozpoczętą budową.
     Pusta działka warta 100.000 = kosztorys może być na 700.000, bo wtedy łączny wkład własny wynosi 200.000 (działka + 100 tys w budowę).
     Pusta działka warta 200.000 = kosztorys może być na 600.000, bo już nie ma miejsca na dodatkowy wkład własny.
     Pusta działka warta 400.000 = kosztorys może być na 600.000, jw.
     Działka z rozpoczętą budową warta 200.000 (działka + nakłady 100 tys) = kosztorys może być na 700.000 (w tym jest 100 tys już zaangażowane w budowę i kredyt 600 tys).
     Działka z rozpoczęta budową warta 300.000 (działka + nakłady 200 tys) = kosztorys może być na 700.000, ale wtedy kredyt max 150.000, więc do wbudowania z własnych środków zostałoby 350 tys.

     Dodatkowo trzeba uwzględnić margines na wycenę rzeczoznawcy, bo ta może spowodować, że inwestycja przekroczy dopuszczalne wartości.

    2. Dziękuję za odpowiedź. Czyli mając działkę wartości około 250 tys PLN dostaniemy max 600 tys PLN kredytu. Kosztorys może dotyczyć stanu deweloperskiego (bez wykończenia wnętrz)?

    3. Jeśli sama działka warta jest 250 tys to kosztorys może być na 600.000.
     Stan deweloperski w bankach PKO BP i Alior oznacza, że można zadeklarować jedną kondygnację wykończoną, a drugą kondygnację w stanie deweloperskim – nie można w tych bankach całkowicie pominąć wykończeniówki, a jedynie zmniejszyć jej zakres.

 72. Dzień dobry,

  Pani Bożeno – na początku pragnę pogratulować fachowego bloga i życzyć dalszego rozwoju.
  Czy mogę prosić o udzielenie informacji: mianowicie kupuję 6 działek, z których 5 jest budowlanych (w sumie 16 ar), szósta działka to ziemia rolna. Wszystkie stanowią niejako „jedność”, a dotychczasowy właściciel nie chce sprzedawać osobno tych działek, tylko za jednym zamachem. Czy fakt, że w świetle prawa stanę się właścicielem aż 6 działek nie będzie dla mnie dyskwalifikujący przy wnioskowaniu o kredyt 2%?
  Dodam, że dotychczas nie posiadałem ani domu, ani mieszkania, ani innych gruntów.

  Z góry dziękuję za informację i serdecznie pozdrawiam,
  Michał K.

  1. Dzień dobry i dziękuję.
   Zakładam, że działki będą kupione za gotówkę. Jeśli tak, to własność 6 działek nie koliduje z warunkiem przystąpienia do BK dotyczącym pierwszego mieszkania/domu.
   Druga kwestia to cel Bezpiecznego Kredytu – czy na inną nieruchomość, czy na budowę domu na zakupionych działkach (na ilu z nich? czy będą w jednej KW? jaki dokument potwierdza przeznaczenie budowlane?)

   1. Dziękuję za szybką odpowiedź. Działki kupuję za gotówkę. Wszystkie 6 działek na jedną wspólną KW. Moje założenie jest takie, aby wybudować się na jednej z nich. Korzystając z okazji dopytam – czysto hipotetycznie – a co w sytuacji, gdybym przed rozpoczęciem budowy domu znalazł i zakupił inną, bardziej atrakcyjną działkę i zdecydował się tam budować? Czy fakt posiadania dwu różnych nieruchomości gruntowych będzie mnie wykluczał z BK2%?

    1. Własność innych nieruchomości gruntowych nie wyklucza możliwości budowy na jeszcze innej działce.
     W zakresie tych 6 działek wg mnie decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy powinna objąć wszystkie działki widoczne w jednej KW lub te niepotrzebne działki należałoby wydzielić do oddzielnej KW. Można też działki scalić przed rozpoczęciem budowy. Wkładem własnym przy budowie będzie działka na której jest budowa, więc nie powinno być w KW innych niepotrzebnych działek.

   1. Czy mozna się gdzieś odwołać od tej decyzji ? jest niesprawiedliwa.
    Posiadanie 2% nieruchomości to jak nie posiadanie w ogole czegokolwiek.

 73. Dzień Dobry,

  Pytanie dosyć osobliwe i raczej bez jednoznacznej odpowiedzi ale może przedstawię sytuacje, w której jestem.

  W 2021 po pożarze domu rodzinnego zostałem nim obdarowany przez ojca. Od tamtej pory byłem współwłaścicielem wraz z moją siostrą – każda osoba posiadała 50% nieruchomości.

  Przed przekazaniem darowizny został sporządzony operat szacunkowy przez specjalistę uprawnionego przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa gdzie zawarta jest informacja o pożarze oraz zużyciu technicznym budynku w 65% (kwalifikacja do generalnego remontu).

  Na początku 2023 jako, że od wielu lat mieszkam w innym mieście obdarowałem moją siostrę moimi 50% nieruchomości czyniąc ją jedyną właścicielką domu.

  Czy uważa Pani, że jest szansa aby mój wniosek o kredyt rozpatrzono pozytywnie? Nie jestem aktualnie właścicielem żadnej nieruchomości ale przez okres około roku byłem współwłaścicielem. Głównym problemem jaki widzę czytając projekt ustawy jest to, że po pożarze budynek nie został wyłączony z użytku przez organ nadzoru budowlanego a jedynie została o nim zawarta informacja w operacie szacunkowym.

  Kolejnym pytaniem jest to czy w takich niestandardowych przypadkach jest jakaś inna instytucja, która może rozważyć taki wniosek indywidualnie i ewentualnie uprawnić do przystąpienia do programu bezpieczny kredyt 2%?

  Z góry dziękuje.

  1. Dzień dobry. Tu są dwie kwestie:
   1. Darowizna domu (ustawa dopuszcza dziedziczenie).
   2. Brak decyzji nadzoru budowlanego (warunek niezbędny przy wyłączeniu z użytkowania, by uznać kryterium „pierwszej nieruchomości”).

   Zapisy ustawy są w tym względzie jednoznaczne i nie ma wg mnie pola na interpretacje po stronie banków, a tym samym nie ma pola na indywidualne decyzje. Również, nie wydaje mi się, by opinia prawna mogła coś zmienić, bo trudno uznać, że operat może zastąpić decyzję.
   Może Pan opisać swój przypadek i wysłać na adres ministerstwa. Niekoniecznie to pomoże, ale będzie sygnałem potrzeby nowelizacji przepisów.

   To Pan składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków pod rygorem odpowiedzialności karnej. Bank będzie się opierał na Pana oświadczeniu.

 74. Witam. Mieszkam z partnerem i wspólnym dzieckiem w moim mieszkaniu, partner nie jest zameldowany. Kupiliśmy wspólnie działkę budowlaną.
  Czy on sam na budowę może otrzymać ten kredyt, nigdy nie miał mieszkania. Czy fakt iż działka jest wspólna i ja mam mieszkanie wyklucza go z projektu 2%

  1. Dzień dobry.
   1. Według mnie własność mieszkania po Pani stronie wyklucza z programu na starcie (wspólne prowadzenie gospodarstwa).
   2. Gdybyście Państwo nie mieszkali razem i nie prowadzili wspólnie gospodarstwa to zamieszkanie wspólnie w wybudowanym domu byłoby przesłanką utraty dopłat.
   3. Trzecia kwestia – działka budowlana jest wspólna, stąd również o kredyt na budowę powinniście Państwo wystąpić wspólnie. W większości banki nie zgadzają się przy budowie domu na finansowanie celu osoby trzeciej (nie przystępującej do kredytu) oraz byłaby kwestia dłużnika rzeczowego (dawcy zabezpieczenia), co też nie będzie wg mnie możliwe w BK.
   Wg mnie byłby tu standardowy kredyt na budowę.

 75. Mam następującą sytuacje, razem z żoną otrzymaliśmy działkę o wartości 60 tyś zł. w formie darowizny. Budowę rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku i kończymy stan surowy otwarty a chcemy ubiegać się o kredyt 2%. Jeśli chodzi o własność to mam 1/5 domu rodzinnego otrzymanego na zasadzie darowizny, a żona ma tylko wspólność na działkę na której budujemy dom. Gotówki mamy ok. 200tys. Pytanie moje czy łapiemy się na ten program

 76. Dzień dobry.
  Wykańczamy gotówkowo niewykonczony dom teściów ale nie jesteśmy właścicielami. Mieszkamy z teściami w drugim domu. Czy możemy wziąć bk2 żeby przyspieszyć wykończenie ? Co z potencjalna darowizna na wykańczamy/oba domy?

  Pozdrawiam
  Andrzej

  1. Dzień dobry,
   1. Kredytobiorcy muszą być jedynymi właścicielami działki, na której prowadzona jest budowa, przy czym w przypadku gospodarstw prowadzonych wspólnie (małżeństwa, rodzice wspólnego dziecka), wystarczy, że jeden z kredytobiorców jest właścicielem. Na dom teściów nie można uzyskać BK2%.
   2. Dodatkowo pytanie, czy dom jest już zgłoszony formalnie do użytkowania i jest to wykończenie od stanu deweloperskiego, czy nadal jest to dom w budowie. Bezpiecznym Kredytem skredytujemy budowę tylko, gdy nie ma jeszcze zgłoszenia do użytkowania. (inna kwestia to kredyt na zakup domu w stanie deweloperskim i wykończenie)
   3. Czy te dwa domy są na jednej działce, czy to są odrębne działki i odrębne księgi wieczyste?
   4. Nie rozumiem pytania o darowiznę? Czego miałaby dotyczyć darowizna i kiedy miałaby być dokonana?

   1. Dziękuję za odpowiedź. Doprecyzujac:
    1. Nie jesteśmy właścicielami ani budynków ani działki ale możemy się stać poprzez darowiznę.
    2. Dom nie jest oddany do użytkowania. Budynek był budowany jako gospodarczy i jego stan jest surowy, zamknięty. Płacony jest za niego podatek jak za budynek gospodarczy. Chcemy go wykończyć i oddać do użytkowania.
    3. Dom teściów i budynek gospodarczy to odrębne działki, księgi wieczyste.
    4. Darowizna najlepiej jednorazowa na całość lub czesciowa jeśli umożliwiłoby to dostanie kredytu. Darowizna możliwa w każdym momencie.

    1. Rozumiem, że w formie darowizny ma być przekazana nieruchomość gruntowa, na której realizowana jest budowa budynku gospodarczego (rozumiem, że nie chodzi o budowę systemem gospodarczym, tylko faktycznie o budynek gospodarczy?).
     Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek gospodarczy nie kwalifikuje się na kredyt mieszkaniowy. Można na taki cel zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na standardowych warunkach pod zabezpieczenie domu, w którym mieszkają teściowie.
     Drugie rozwiązanie – zmiana projektu budowlanego i zmiana pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny. W takiej sytuacji, gdyby w formie darowizny była przekazana działka z domem jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, to ewentualna możliwość wnioskowania o Bezpieczny Kredyt ograniczałaby się do kwoty 150 tys zł. (dla małżeństw i gospodarstw z dziećmi).
     Trzecia możliwość – po przekwalifikowaniu budowy na dom jednorodzinny kredyt na zakup działki z rozpoczęta budową od teściów i dokończenie budowy.

 77. Dzień dobry,
  Czy w przypadku zamieszkiwania z partnerem w mieszkaniu stanowiącym jego własność mogę ubiegać się o kredyt 2 %? Nie mamy wspólnych dzieci. Nie posiadam domu ani mieszkania a jedynie działkę rolną. O kredyt wnioskowałabym sama.

   1. Dziękuję za odpowiedź. A czy w sytuacji gdyby partner chciałby zamieszkać ze mną w mieszkaniu nabytym w kredycie 2%, czy to spowodowałoby utratę dopłat?

    1. Moim zdaniem udostępnienie mieszkania do wspólnego zamieszkania z partnerem nie spowoduje utraty dopłat. To pod warunkiem, że kredytobiorca bez ograniczeń korzysta nadal z całego mieszkania. Moją opinię opieram na interpretacji kwestii użyczenia w poprzednim programie MDM.

   2. „Moim zdaniem udostępnienie mieszkania do wspólnego zamieszkania z partnerem nie spowoduje utraty dopłat. To pod warunkiem, że kredytobiorca bez ograniczeń korzysta nadal z całego mieszkania. Moją opinię opieram na interpretacji kwestii użyczenia w poprzednim programie MDM.”

    Czy również gdy Parnter to nie małżonek ?

    1. Tak. Zamieszkanie z Partnerem, który nie jest ani małżonkiem ani drugim rodzicem dziecka nie powoduje utarty dopłat. W tej kwestii chyba opinie są zbieżne. Nieważne, czy to jest Partner istniejący w dniu wnioskowania o kredyt, czy poznany w przyszłości. Czyli mowa o wszystkich singlach, nie spełniających ustawowej definicji „wspólnego gospodarstwa”.

     Do małżonków (małżeństwo na dzień wniosku o BK) i drugiego rodzica dziecka odnoszą się inne regulacje – tu mamy dodatkowo warunek dotyczący braku posiadania mieszkania/domu na dzień wniosku kredytowego z doprecyzowaniem daty początkowej weryfikacji.

     Trzecią kwestią jest wejście w związek małżeński już po BK i zamieszkanie z małżonkiem.

 78. Dzień dobry,

  Chciałbym wnioskować o BK2% mając jako wkład własny niezabudowaną działką o wartości w przedziale 200-400k PLN.
  Rozważałem, aby wcześniej podłączyć wodę, ścieki i prąd do granicy (ewentualnie studzienkę na działce).
  Czy takie prace może jednak automatycznie kwalifikują się jako wkład własny i potem mogą zdyskwalifikować wniosek jeśli zostałyby ujawnione, bo limit wkładu własnego jest całkowicie wyczerpany poprzez wartość działki?
  Nie wiem na ile to możliwe aby bank wnikał w daty z umów o wykonanie mediów.

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry.
   Działka budowlana może być uzbrojona lub nieuzbrojona. Sam fakt uzbrojenia działki nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy.
   Zapis z projektu ustawy brzmi „na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu”.
   Kosztorys musi wskazywać zaawansowanie budowy 0% i to samo powinien potwierdzić rzeczoznawca.
   Nad studzienką bym się zastanowiła, natomiast doprowadzenie mediów do granicy działki (uzbrojenie działki) w mojej opinii nie powinno naruszać warunku, że nadal wkładem własnym jest wyłącznie działka bez rozpoczętych prac budowlanych. Nie chciałabym jednak, żeby się Pan moją opinią kierował, bo decydujące słowo będą miały banki procesujące wnioski o Bezpieczny Kredyt, więc dobrze byłoby uzyskać odpowiedź (najlepiej mailową) bezpośrednio z banków.

 79. Dzień dobry. Mam pytanie – planujemy z narzeczoną budowę domu posiłkując się kredytem 2%. Za około tydzień kupujemy wspólnie działkę budowlaną wartości około 130 tys. PLN, która stanowić będzie nasz wkład własny. Mam do Pani pytanie – czy w takiej sytuacji możemy wnioskować jako dwójka singli (dziecka nie mamy) o dwa osobne kredyty 2% na budowę wspólnego domu? A może lepiej zakupić działkę i poczekać z kredytem do ślubu? Jest też inna opcją, której jednak wolelibyśmy uniknąć – zakup działki w całości przez jedno z nas i branie kredytu w pojedynkę.

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Z poważaniem
  Grzegorz

  1. Dzień dobry. Możliwe są dwie opcje:
   1. Ta, której nie chcecie, czyli zakup działki w pojedynkę i kredyt dla singla.
   2. Ślub i wniosek o kredyt dopiero jako małżeństwo. Wtedy obojętne, czy działka będzie własnością jednego małżonka, czy obu, ale wtedy również wybudowany dom albo byłby jednej osoby, albo wspólny.
   Nie ma możliwości udzielenia dwóch oddzielnych kredytów na budowę tego samego domu.
   Nie ma też możliwości, by „Singiel” wnioskował o kredyt w sytuacji, gdy zakupicie działkę wspólnie przed ślubem – mając dwóch właścicieli działki i jednego kredytobiorcę mielibyśmy dłużnika rzeczowego (dawcę zabezpieczenia), a to w Bezpiecznym Kredycie nie jest możliwe.

   1. Szanowna Pani,

    bardzo dziękuję za rzeczową i szybką odpowiedź. Czy zatem wybierając opcję nr 2 – wniosek o kredyt dopiero po ślubie, już jako małżeństwo to czy w tym momencie nie będzie nas w żadnym stopniu dyskwalifikować to, że nabyliśmy działkę „po połowie” i nie będąc jeszcze małżeństwem?

    Z poważaniem
    Grzegorz

    1. Nie widzę problemu w tym, że będziecie właścicielami w udziałach. Po ślubie należy tylko pamiętać o aktualizacji działu II księgi wieczystej w zakresie nazwiska Pani (lub Pana), jeśli się zmieni po ślubie.

 80. Dzień Dobry,

  Pani Bożeno na wstępie chciałbym pogratulować świetnej strony internetowej. Pod względem merytorycznym jest to jedna z perełek polskiego internetu.

  Może będzie mi Pani mogła podpowiedzieć dla mojego przypadku 🙂

  Od ponad pięciu lat wraz z moją partnerką (w nieformalnym związku), a obecnie także z naszą wspólną ponad dwuletnią córeczką, mieszkamy w mieszkaniu należącym do mojego wuja. Jest to mieszkanie zamieszkiwane w tym okresie tylko przez naszą trójkę. Jesteśmy w nim oboje od kilku lat zameldowani, poza nami nikt w nim nie mieszka i nie był zameldowany.
  Żadne z nas nie posiada i nie posiadało prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, mamy mniej niż 40 lat.

  Chciałbym to mieszkanie od wuja zakupić samodzielnie w ramach bezpiecznego kredytu 2%:
  – Czy mieszkanie to mogę zakupić, jako singiel z dzieckiem, korzystając z kwoty kredytu 600.000 zł. i docelowo mieszkać dalej z partnerką i naszą córeczką.
  – Czy być może musimy wykupić je wspólnie, aby skorzystać z tego programu?

  Jeśli w którymś miejscu wyraziłem się niejasno, lub jeśli któraś z kwestii wymaga doprecyzowania uprzejmie proszę o informację.

  Z wyrazami szacunku.
  Viktor

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz i cieszę się, ze strona ma pozytywny odbiór.
   Odpowiadając – rodzice dziecka (partnerzy) sami mogą zdecydować, czy przystępują wspólnie do zakupu i kredytu, czy tylko jedno z nich.
   Dziecko albo się wskazuje jako osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego (na utrzymaniu), albo wykazujemy zobowiązanie w postaci alimentów.
   W opisanej sytuacji można wnioskować o kwotę 600.000 zł (uwzględniając dziecko w gospodarstwie) i może Pan przystąpić samodzielnie do zakupu.
   Nie będzie też przeszkód do wspólnego mieszkania z Partnerką, skoro również Ona spełnia kryterium „pierwszego mieszkania”.
   Nie ma też przeszkód w kwestii nabycia nieruchomości od rodziny.

 81. Dzień dobry,
  Moja żone jest osobą samozatrudnioną z działalnością zarejestrowaną w Polsce od 5 lat, więc naturalnie tu się rozlicza. Jednocześnie pracuje głównie dla jednego klienta zagranicznego który płaci w euro. Ja jestem osobą zatrudnioną na UoP w Polsce.
  Czy do liczenia zdolności kredytowej uwzględni się zarobki nas obu? Czy jest to regulowane przez zasady BK2%, czy indywidualnie przez bank?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Zasady akceptacji źródeł dochodu będą takie same przy BK2% jak i przy standardowym kredycie hipotecznym.
   Każdy bank ma swoje regulacje w tym zakresie.
   W większości banków nie powinno być problemu z działalnością gospodarczą rozliczaną w Polsce, gdzie przychody są w walucie EUR. Powinny być uwzględnione oba dochody.

 82. Dzień dobry,
  czy dobrze rozumuję, że:
  – w przypadku posiadania działki o wartości w zakresie 200-400k PLN
  – można wnioskować o 600k PLN kredytu w przypadku pary,
  – kwota ta jest jednocześnie całkowitym budżetem do wykazania w kosztorysie
  – która musi być przeznaczona na budowę domu w stanie deweloperskim
  – determinuje to maksymalną powierzchnię użytkową (a nie całkowitą) nieruchomości poprzez minimalny koszt budowy stanu deweloperskiego (założenie = 3.7k pln):
  600k/3.7k PLN = 162m2 powierzchni uzytkowej
  – zarówno definicja powierzchni użytkowej jak i minimalny koszt zależy od banku – trzeba sprawdzać w każdym osobno?

  Zakładając powyższe warunki:
  – dom o powierzchni całkowitej 200m2, a użytkowej do 162m2 kwalifikowałby się do kredytu – czy może jednak trzeba szacować koszty wykonania powierzchni nieużytkowej?
  – czy można np. złożyć wniosek o budowę domu którego parter zabezpiecza wszytkie potrzeby życiowe rodziny, a zadeklarować piętro jako nieżytkowe poddasze (które bym mógł zagospodarować w późniejszym czasie)
  – co efektywnie zmniejszy powierzchnię użytkową nieruchomości i pozwoli łatwiej zakwalifikować się do BK2% w przypadku większej nieruchomości?

  Pozdrawiam,

  1. Proszę wysłać na mail do mnie lub do innego pośrednika prośbę o druki kosztorysów do tych banków, do których ma być składany wniosek i je wypełnić pod kątem swojej inwestycji. Część kosztorysów ma zaszyte formuły sprawdzające.
   Koszt budowy może też zależeć od lokalizacji inwestycji.
   Garaż może być liczony w powierzchni użytkowej lub nie. Minimalny koszt 3700 zł liczy PKO BP również z powierzchnią garażu. W innych bankach będzie inne minimum, a cześć banków nie określa takiego kryterium opierając się na potwierdzeniu przez rzeczoznawcę.
   Stan deweloperski może być rozumiany jako wykończenie jednej kondygnacji, a to przy parterowym domku może np. oznaczać brak możliwości zadeklarowania stanu deweloperskiego.
   Bank może zaakceptować niższy koszt budowy niż deklarowany lub może kosztorys odrzucić jako niedoszacowany.
   Na to jeszcze nakłada się wycena rzeczoznawcy, bo całość nie może przekroczyć 1 mln.
   Jest wiele czynników, które w trakcie analizy mogą spowodować, że inwestycja nie będzie się kwalifikowała.

   1. Dziękuję za szczegółowe i rzetelne odpowiedzi,
    skontaktuję się w takim razie mailowo.

    Będę wdzięczny za rozjaśnienie poniższych kwestii:
    – czy jeśli w pozwoleniu na budowę jest dom + garaż (obok bryły budynku), to czy mogę wziać kredyt hipoteczny jedynie na dom, zakładając, że garaż w pewnym momencie wybuduję z własnych środków? Celem jest zarówno ograniczenie kosztu z kosztorysu oraz nie wliczenie go we wkład własny. Jeśli nie jest to możliwe, alternatywą pozostaje chyba wybudowanie garażu na osobnym pozwoleniu w przyszłości.

    Odnośnie:
    „Stan deweloperski może być rozumiany jako wykończenie jednej kondygnacji, a to przy parterowym domku może np. oznaczać brak możliwości zadeklarowania stanu deweloperskiego.”
    – chodzi mi o sytuację dla domu 1-piętrowego, gdzie zadeklaruję stan deweloperski dla parteru (który zaspokoi potrzeby mieszaniowe rodziny), a piętro zadeklaruje jako nieużytkowe (do zagospodarowania w przyszłości). Czy taki scenariusz może zakwalifikować całość jako stan deweloperski?

    Pozdrawiam

    1. 1. Jeśli to jest garaż wolnostojący to nie widzę przeszkód z rezygnacji z jego wznoszenia i wtedy nie będzie uwzględniony w kosztorysie budowy. Zmiany robione zgodnie z przepisami prawa bank zaakceptuje.
     2. Poddasza nieużytkowego nie liczymy do powierzchni użytkowej. To czy dom jest z poddaszem użytkowym, czy nieużytkowym będzie wynikać z projektu budowlanego. Jeśli mamy tylko parter z poddaszem nieużytkowym to np. w PKO BP lub Alior deklarujemy stan wykończony.

 83. Dzień dobry,

  Jeżeli zainteresowany bezpiecznym kredytem 2%, jest w posiadaniu działki o wartości około 70 000 zł na którą ma kredyt hipoteczny, to czy nadal może wziąć udział w programie bezpieczny kredyt 2% ?

  1. Tak, pod warunkiem, że przed złożeniem wniosku kredytowego kredyt na działkę zostanie całkowicie spłacony z własnych środków. Wkładem własnym może być tylko nieobciążona kredytem działka budowlana. Ilość miesięcy jaka upłynie od spłaty kredytu nie ma znaczenia, bo nie jest to kredyt na mieszkanie lub dom.

   1. Dziękuję za odpowiedź.

    Czyli brak obciążenia hipotecznego działki jest stricte związane z wkładem własnym w postaci działki, a co w przypadku kiedy połączyłbym program „bezpieczny kredyt 2%” z programem „mieszkanie bez wkładu własnego”?
    Nadal muszę spłacić hipotekę działki aby przystąpić do programu?

    1. Załóżmy koszt inwestycji 670.000 zł (działka 70.000 plus kosztorys 600.000 zł).
     Wymagany normalnie wkład własny na poziomie 20% = 134.000 zł.
     Kredytobiorca przy budowie musi wnieść jako wkład własny działkę bez kredytu, nie ma innej możliwości.
     134.000 – 70.000 działka = 64.000 zł do wniesienia
     Jeśli nie ma tych 64.000 do wniesienia w budowę to może w tej części uzyskać gwarancję BGK brakującego wkładu własnego.
     Bez gwarancji BGK maksymalnie by dostał 80% kosztu inwestycji, czyli 536.000 zł.
     Częściowo więc sięga się tu do programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, ale przy budowie nie da się tak zupełnie bez wkładu, bo z jednej strony zawsze mamy działkę, z drugiej jest maksymalna kwota gwarancji.
     W tym przypadku kredyt na budowę może być udzielony w wysokości 600.000, w tym 64.000 zł z gwarancją BGK (od tego 1% prowizji), ale działka wartości 70.000 musi być bez kredytu.

 84. 1. Mam z żoną działkę o wartości około 200 tys. zł oraz 200 tys. zł w gotówce. Chciałbym skorzystać z kredytu 2% w maksymalnej wysokości (600tys) i zbudować dom z wykończeniem za 800 tys. Jak to mogę zrobić? Czy mogę jako wkład własny wnieść grunt + pieniądze? Czy lepiej wnioskować o kredyt na stan surowy 600 tys. a za dodatkowe 200tys. zrobić wykończenie?
  2. Czy BK2% można nadpłacać?

  1. ad 1. Dom można zbudować maksymalnie za 600.000 zł i musi to być co najmniej stand deweloperski (stan surowy się nie kwalifikuje). Zaangażowanie własnych środków w budowę albo powoduje zmniejszenie kwoty kredytu (dla budowy rozpoczętej przed 1.7.2023), albo uniemożliwi skorzystanie z BK2% z uwagi na przekroczenie progu wkładu własnego 200 tys.
   ad 2. Tak, ale z ograniczeniami w okresie pierwszych 3 lat.

 85. Jeden z doradców kredytowych twierdzi, że w przypadku kredytu 2% jeżeli budowa formalnie zostanie rozpoczęta po 1 lipca 2023 roku to:

  Nie obowiązuje limit kredytu na 150 000 zł(na tzw. wykończenie) tylko można starać się o pełną kwotę 600 000 zł

  Można działkę + rozpoczęte prace przekazać jako wkład własny i łączna wartość tego wkładu może przekraczać 200 000 zł ale suma kredytu i wkładu własnego nie może przekraczać 1 000 000 zł

  Szukam tych informacji w sieci u innych źródeł ale nigdzie nie mogę znaleźć podobnych. Czy ktoś może coś powiedzieć na ten temat?

  1. Standardowo maksymalny wkład własny wynosi 200.000 zł i w przypadku budowy niezależnie czy to będzie pusta działka, czy działka z rozpoczętą budową, jeśli nie zostanie przekroczone 200 tys to można ubiegać się o pełną kwotę kredytu 500/600 tys. Te 200.000 zł jest nadrzędne.

   Od tego są wyjątki, czyli można przekroczyć próg 200 tys jeśli wkładem własnym jest pusta działka np. warta 400 tys i wtedy górną granice wyznacza 1 mln. (suma wkładu, czyli wartości działki i kwoty kredytu).

   Kolejnym wyjątkiem jest działka z rozpoczętą budową, przekraczająca wartość 200 tys i ten wyjątek dotyczy tylko budów rozpoczętych przed 1 lipca 2023 (są to regulacje przejściowe). Tu wchodzi ograniczenie kwotowe kredytu na dokończenie budowy do 100/150 tys.

   Jeśli budowa zostanie rozpoczęta po 1 lipca 2023 (a dokładniej, po dniu wejścia w życie ustawy) to wkład własny nie może przekroczyć 200 tys, a w przypadku przekroczenia musi być to pusta działka. Jeśli budowa rozpocznie się po 1 lipca 2023 i wartość działki z nakładami przekroczy 200 tys to nie będzie możliwości uzyskania BK2% nawet w tej ograniczonej kwocie.

 86. Co w sytuacji gdy żona dostała darowizne od rodziców w postaci działki z domem do rozbiórki? Czy to nas dyskwalifikuje z dalszego starania się o kredyt?

  1. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Projekt ustawy nie odnosi się do stanu technicznego posiadanego mieszkania lub domu.
   Pytanie – czy w akcie notarialnym darowizny jest mowa o tym, że dom jest w stanie do rozbiórki? Czy jest jakiś dokument np. zgłoszenie rozbiórki domu, pozwolenie na budowę obejmujące też rozbiórkę?

   Po wejściu w życie przepisów w takim przypadku być może wskazane będzie uzyskanie indywidualnej odpowiedzi z BGK w ślad za zapytaniem o tę konkretną sytuację na podstawie załączonych dokumentów do pisma. Indywidualna odpowiedź z BGK (normalne, tradycyjne pismo) ułatwi rozmowy z bankiem kredytującym. Nie ma pewności, że BGK w ogóle ustosunkuje się, ale można spróbować. Na razie jest za wcześnie, bo treść ustawy może się jeszcze zmienić.

  2. Jeśli dom jest wyłączony z użytkowania od co najmniej 12 miesięcy lub na skutek katastrofy budowlanej lub działania żywiołu to możesz skorzystać z programu.

   1. Faktycznie jest taki wyjątek w projekcie ustawy.
    Pytanie, czy mamy tu wydaną decyzję organu nadzoru budowlanego?
    Projekt ustawy dotyczący Bezpiecznego Kredytu odnosi się w tym miejscu do art. 68 prawa budowlanego:

    „W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany:
    1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;
    2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
    3) zarządzić:
    a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
    b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. „

 87. Dzień dobry, co w sytuacji kiedy mam działkę o wartości około 100 tys, ale planuję budowę dużego domu (z garażem 250 M2). Bank może wycenić go nawet na 800 tys. Łącznie inwestycja powiedzmy zmieści się w 1 milionie, ale maksymalna kwota kredytu 600 tys może być sporo niższa niż kosztorys. Bank wymaga dokończenia budowy, więc co z brakującą kwotą?

  1. Odpowiedziałam na poprzedni komentarz.
   Albo kosztorys będzie sporządzony tak, żeby wartość działki i nakłady z własnych środków nie przekroczyły 200 tys (i jednocześnie były spełnione wymogi banku).
   Albo zostaje kredyt standardowy dla takiej inwestycji.

 88. Jeśli po pozytywnym rozpatrzeniu „bezpiecznego kredytu 2%” małżeństwo lub singiel otrzyma spadek w postaci domu, to dopłata nie będzie się należała lub będzie trzeba ją zwrócić ? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 89. Co w sytuacji jeśli mam działkę o wartości około 100 tys i planuje budowę dużego domu, który zgodnie z minimalnymi kosztami bank wyceni powiedzmy na 800 tys? Łączna wartość inwestycji to około 900 tys. Mieszczę się w 1 milionie, ale tak naprawdę maksymalna kwota kredytu 600 tys nie wystarczy na pokrycie środków na budowę, jeśli inwestycja ma być zakończona, tak jak tego wymaga bank.

  1. Wkład własny wyniósłby w tej sytuacji 300.000 (działka 100 tys + budowa 200 tys), tym samym byłaby przekroczona granica 200.000 wkładu własnego i inwestycja się nie kwalifikuje na pełny kredyt (nie korzysta z wyjątku zastrzeżonego dla pustych działek).

   Jeśli uwzględnić próg 1 mln i działkę z rozpoczętą budową (przed wejściem w życie ustawy) to wchodzi ograniczenie kwoty kredytu do 150.000 zł.

   1. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Co jeśli wybuduje cokolwiek typu stan zero lub SSO już po wejściu w życiu ustawy, np. w sierpniu, a o kredyt będę starać się później. Fizycznie w momencie brania kredytu działka nie byłaby pusta, natomiast zgodnie z ustawą byłoby to po wprowadzeniu ustawy.

    1. Rozpoczęcie prac ma nastąpić przed wejściem w życie ustawy tj. przed 1 lipca 2023. Można to stwierdzić na podstawie wpisów w dzienniku budowy.
     Nie mamy procedur na ten moment jak banki będą weryfikowały wniosek w szczegółach.

   2. Czy w sytuacji kiedy otrzymałam darowizne 5 lat temu, która 2 lata temu przekazałam siostraom i od 2 lat w tym domu nie mieszkam również Jestem wykluczona z dopłat?

    1. Dzień dobry. Tak, darowizna domu wyklucza z możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2% wg obecnej wersji projektu ustawy.

     Darowizna na rzecz sióstr pozwala natomiast skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego bez ograniczenia czasowego, jeśli udział nie przekraczał 50% i siostry posiadały wcześniej udział lub 5 lat wstecz, jeśli darowizna dotyczy wyższego udziału.

 90. A co z singlami? Jeśli wezmę kredyt a na przestrzeni najbliższych 10-15 lat wezmę ślub / urodzę dziecko czy stracę prawo do dopłat i/lub będę musiała zwracać wcześniejsze dopłaty? Skoro muszę przez ten okres mieszkać w nabytym mieszkanium, a lokalu nie można użyczać (potencjalny mąż lub dziecko by go też użytkowali czyli użyczenie) tzn że narażam się na ryzyko? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

  Przeczytałam ustawę, dziesiątki artykułów i nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji

  1. Po 10 czy 15 latach nie ma problemu, bo dopłaty się skończą.
   Zamieszkanie z przyszłym mężem i dzieckiem nie stanowi użyczenia lokalu. Zakładam, że jako kredytobiorca nadal będzie Pani tam mieszkała. Projekt ustawy dopuszcza wręcz dla pełnej własności rozszerzenie wspólności ustawowej (można darować mieszkanie do majątku wspólnego małżonków).

   We wcześniejszym programie MDM przesłanka utraty dofinansowania była sformułowana tak samo „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie”. Interpretacja ministerstwa wtedy brzmiała:
   „Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wykluczają możliwości zameldowania w lokalu mieszkalnym objętym finansowym wsparciem członków rodziny nabywcy (chociaż w przypadku związku partnerskiego jest to rodzina nieformalna) i ewentualnego wspólnego zamieszkiwania w tym lokalu. W takich przypadkach, w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2, istotne jest zachowanie określonego w ustawie głównego celu wykorzystania lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *