Zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

Kwiecień 10, 2012

zdolność kredytowaZdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

 

PARAMETRY TRANSAKCJI:

  • budowa lokalu mieszkalnego realizowana przez dewelopera (rynek pierwotny)
  • jeden Kredytobiorca, nie pozostający w związku małżeńskim
  • transakcja z uwagi na metraż lokalu mieszkalnego nie spełnia warunków dla programu Rodzina na Swoim dla Singla
  • dochód z tyt. umowy o pracę na czas nieokreślony, ale z różnymi składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadznicze, premia, nadgodziny)
  • kredyt w PLN

 

PODSTAWOWE KRYTERIUM DOBORU OFERTY BANKOWEJ to ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA.

 

OGRANICZENIA w TRANSAKCJI – niezaakceptowanie wszystkich składników wynagrodzenia (nadgodziny) powoduje automatycznie spadek dochodu netto przyjętego do liczenia zdolności kredytowej, co z kolei pociąga za sobą spadek przyjętego wskaźnika  DTI z 65% na 50%. W tym konkretnym przypadku róznica w zdolności kredytowej to 70.000zł.

 

Zdolność kredytowa jest różna w różnych bankach i zależy nie tylko od wysokości zaakceptowanego dochodu netto oraz przyjętego wskażnika DTI, ale również od konkretnych zasad obowiązujących w danym banku, w tym wysokości oprocentowania, minimalnych kosztów utrzymania, wysokości przyjmowanych obciązeń z tyt.innych zobowiązań (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR).

 

Przyjęty wskaźnik DTI (debt-to-income ratio) jest następstwem rekomendacji T , która mówi, iż łączna suma spłacanych co miesiąc rat kredytów nie powinna przekraczać 50 proc. dochodów w przypadku osób zarabiających nie więcej niż średnia krajowa i maksymalnie 65 proc. dochodów w przypadku osób o dochodach powyżej średniej (bez względu na walutę kredytu). Nowa rekomendacja S w przypadku kredytów walutowych zmniejszyła ten limit do 42 procent.

Jednakże poszczególne banki indywidualnie mogą podnieść próg dochodu netto, przy którym policzą DTI w wysokości 50% (dla kredytu w PLN).

 

TRANSAKCJA zakończona DECYZJĄ POZYTYWNĄ (luty 2012) z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.

 

 

 

Kwiecień 2012r.

Opublikowane w kategorii: Opisy spraw | Tagi: