Zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia. Opis sprawy.

Zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

We wpisie opisuję jedną z transakcji kredytowych przeprowadzoną w lutym 2012 roku. Klientka trafiła do mnie z polecenia, a problemem było jej wynagrodzenie. Dokładnie to składniki tego wynagrodzenia.

Opis sprawy

Klientka zgłosiła się z następującą transakcją kredytową:

  • Kredyt dotyczył budowy lokalu mieszkalnego przez dewelopera (rynek pierwotny).
  • Jeden Kredytobiorca, nie pozostający w związku małżeńskim.
  • Transakcja z uwagi na metraż lokalu mieszkalnego nie spełnia warunków dla programu Rodzina na Swoim dla Singla.
  • Dochód z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony, ale z różnymi składnikami wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz nadgodziny.

Podstawowym kryterium doboru oferty bankowej z konieczności musiała być ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA.

Zdolność kredytowa

Z jakimi ograniczeniami musiałam się zmierzyć jako doradca kredytowy?

Przede wszystkim brak akceptacji wszystkich składników wynagrodzenia (nadgodziny) powoduje automatycznie spadek dochodu netto przyjętego do liczenia zdolności kredytowej. Niższy zaakceptowany dochód pociągał za sobą spadek przyjętego wskaźnika  DTI z 65% na 50%. W tym konkretnym przypadku różnica w zdolności kredytowej między bankami wynosiła 70.000 zł.

Zdolność kredytowa jest różna w różnych bankach i zależy nie tylko od wysokości zaakceptowanego dochodu netto oraz przyjętego wskaźnika DTI. Na zdolność kredytową wpływają również konkretne zasady obowiązujące w danym banku. Ważne jest oprocentowanie, minimalne koszty utrzymania, wysokość przyjmowanych obciążeń z tytułu innych zobowiązań (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR).

Przyjęty wskaźnik DTI (debt-to-income ratio) jest następstwem rekomendacji T. Mówi ona, iż łączna suma spłacanych co miesiąc rat kredytów nie powinna przekraczać 50% dochodów w przypadku osób zarabiających nie więcej niż średnia krajowa i maksymalnie 65% dochodów w przypadku osób o dochodach powyżej średniej (bez względu na walutę kredytu). Nowa rekomendacja S w przypadku kredytów walutowych zmniejszyła ten limit do 42 procent.

Dodatkowo poszczególne banki indywidualnie mogą podnieść próg dochodu netto, przy którym policzą DTI w wysokości 50% (dla kredytu w PLN).

Finał

TRANSAKCJA zakończyła się decyzją pozytywną z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań