Zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

10 kwietnia, 2012

zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

Zdolność kredytowa a składniki wynagrodzenia

 

Transakcja przeprowadzona w lutym 2012 roku.

 

PARAMETRY TRANSAKCJI

  • budowa lokalu mieszkalnego realizowana przez dewelopera (rynek pierwotny)
  • jeden Kredytobiorca, nie pozostający w związku małżeńskim
  • transakcja z uwagi na metraż lokalu mieszkalnego nie spełnia warunków dla programu Rodzina na Swoim dla Singla
  • dochód z tyt. umowy o pracę na czas nieokreślony, ale z różnymi składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premia, nadgodziny)

 

PODSTAWOWE KRYTERIUM DOBORU OFERTY BANKOWEJ to ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

 

OGRANICZENIA w TRANSAKCJI

Brak akceptacji wszystkich składników wynagrodzenia (nadgodziny) powoduje automatycznie spadek dochodu netto przyjętego do liczenia zdolności kredytowej. To z kolei pociąga za sobą spadek przyjętego wskaźnika  DTI z 65% na 50%. W tym konkretnym przypadku różnica w zdolności kredytowej to 70.000zł.

 

Zdolność kredytowa jest różna w różnych bankach i zależy nie tylko od wysokości zaakceptowanego dochodu netto oraz przyjętego wskaźnika DTI, ale również od konkretnych zasad obowiązujących w danym banku. Ważne jest oprocentowanie, minimalne koszty utrzymania, wysokość przyjmowanych obciążeń z tyt.innych zobowiązań (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR).

 

Przyjęty wskaźnik DTI (debt-to-income ratio) jest następstwem rekomendacji T. Mówi ona, iż łączna suma spłacanych co miesiąc rat kredytów nie powinna przekraczać 50% dochodów w przypadku osób zarabiających nie więcej niż średnia krajowa i maksymalnie 65% dochodów w przypadku osób o dochodach powyżej średniej (bez względu na walutę kredytu). Nowa rekomendacja S w przypadku kredytów walutowych zmniejszyła ten limit do 42 procent.

Dodatkowo poszczególne banki indywidualnie mogą podnieść próg dochodu netto, przy którym policzą DTI w wysokości 50% (dla kredytu w PLN).

 

TRANSAKCJA zakończona DECYZJĄ POZYTYWNĄ z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.

 

 

 

Zapraszam również Ciebie do współpracy

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy, Ekspertka.pl

 

Opublikowane w kategorii: Historie Klientów | Tagi: